HABERLER & YAYINLAR

YENİ NE VAR?

31.05.2019

Tüm Haberler

17.09.2018
KURUMSAL HABERLER

Asya’da siyasi riskler yükseliyor

Coface’ın Siyasi Risk Endeksine göre, Asya yüzde 45’lik risk puanı ile yüzde 35’lik dünya ortalamasının üzerinde bir puan aldı. Ancak bu puan halen Sahra Altı Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Orta Avrupa ve Latin Amerika bölgelerinin puanlarından daha düşük seviyede.

Bölge içerisinde, Güney Asya en yüksek siyasi risk puanına sahip alt bölge iken, onu Güneydoğu Asya takip etmektedir. Doğu Asya son on yıllık dönemde en hızlı siyasi risk artış oranını bildirmiştir; özellikle Çin’de 2007 ile 2017 yılları arasında genel risk seviyesi 7,2 puan artış kaydetmiştir. Bunun temel sebeplerinden birisi, ülkenin sosyal kırılganlık puanının yüksek olmasıdır. Güney ve Güneydoğu Asya canlı ekonomik faaliyet verilerine rağmen gelir eşitsizliği ve yolsuzluk ile ilişkili sosyal baskıların en yüksek olduğu bölgelerdir.

Daha Fazlasını Oku
21.06.2018
KURUMSAL HABERLER

Dünya çapında ülke ve sektör riskleri

2. çeyrekte risk sinyalleri artışta
2018 ve 2012-2013 dönemlerindeki ekonomik göstergelerle benzerlikler daha önce yaşanmışlık duygusu veriyor
Notu A4’e düşürülen İtalya tüm dikkatleri üzerine çekti
Petrol fiyatlarının artması bazı ülkelerde enerji sektörüne fayda sağlamaktadır fakat sermaye çıkışları ile birlikte değerlendirildiğinde Arjantin, Türkiye, Sri Lanka ve Hindistan ekonomilerine zarar veriyor
İnşaat ve perakende; gelişmekte olan ülkelerde kur riskinden etkilenecek olan temel sektörler
Korumacı politikaların yoğunlaşması, işletmeler açısından endişe yaratıyor

Daha Fazlasını Oku
20.06.2018
KURUMSAL HABERLER

Fransa’nın Afrika’da piyasa payını kaybetmesi bazı Avrupa ülkelerine, Çin’e ve Hindistan’a fayda sağlıyor

2017’de Almanya Fransa’yı geride bırakarak Avrupa’nın Afrika kıtasının lider tedarikçi ülkesi olmuştur. Fransa’nın ticaret dengesi (petrol fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı 2008 ve 2012 yılları dışında) açık verirken, diğer yandan Afrika’ya gerçekleştirmiş olduğu ihracattaki piyasa payı yarı yarıya azalarak 2000 yılındaki % 11 oranından 2017 yılında % 5,5’e düşmüştür. Bu kayıp havacılık sektörü hariç olmak üzere tüm ana ihracat sektörlerini ilgilendirmektedir. Bununla birlikte kısa bir süre önce Coface tarafından yapılan analize göre, ihracat açısından potansiyel olarak yaklaşık % 21 artış sağlayabilecek 27 Afrika ülkesi bulunmaktadır.

Daha Fazlasını Oku
11.06.2018
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Küresel metal sektörü: Fiyatların 2018 yılında artış göstermeye devam etmesi, 2019 yılında ise az miktarda düşüş kaydetmesi beklenmek...

Metal sektöründeki fiyatlar artış eğilimindedir ve 2016 yılının ortalarından itibaren talep patlaması yaşanmaktadır - ABD ve Avrupa’da artan korumacılık ve Çin’in almış olduğu misilleme niteliğindeki tedbirler ticari güveni ve yatırımları etkilemiş, fakat henüz ekonomik büyümeyi engellememiştir - 2019 yılı sonuna kadar karmaşık trendler beklenmektedir; baz metal fiyatlarının artış göstermesi beklenirken, demirli metallerin fiyatları azalacaktır, zira aşırı kapasite ile mücadele edilmeye devam etmektedir.

Daha Fazlasını Oku
23.05.2018
KURUMSAL HABERLER

Latin Amerika’da seçim dönemi: Artan siyasi riskler ekonomik göstergeleri baltalamaktadır

Önümüzdeki haftalarda ve aylarda Kolombiya, Meksika ve Brezilya’da yapılacak olan başkanlık seçimleri bölgede halihazırda geçerli olan siyasi sistemlere yönelik yaygın memnuniyetsizliği ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır
Coface’ın siyasi risk endeksine göre sosyal kırılganlıklar & yolsuzluk en ciddi sorunlar olarak görülmektedir
Siyasi belirsizlikler; öz kaynakların azalması, düşük kurumsal ve tüketici güveni, yatırım ve harcama kararlarında gecikmeler gibi problemleri tetikleyebilir

Daha Fazlasını Oku
14.05.2018
KURUMSAL HABERLER

Bölgenin stratejik önemini nedeniyle Batı Balkanların AB üyeliğine dahil olması muhtemelen gerçekleşecektir

Avrupa Birliği – Batı Balkanlar Zirvesi 17 Mayıs 2018 tarihinde Sofya, Bulgaristan’da gerçekleşecektir. Bu toplantının amacı AB’nin Batı Balkanlara AB üyeliği vereceğini yeniden teyit etmektir. Coface’ın ekonomistleri AB üyeliğinin muhtemelen gerçekleşeceğini öngörmektedir zira bu üyelik bölgedeki Rus ve Çin varlığını dengeleyecektir.

Yakın ticaret ve ekonomik entegrasyon

1990’lı yıllarda yaşanan savaşlar ve 2008-2011 mali krizlerinden sonra, Batı Balkanlardaki ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerini derinleştirmiştir. AB; bölgenin en büyük ticari ortağıdır ve ihracatın % 83’ünü, ithalatın ise % 67’sini oluşturmaktadır. 2008 yılından bu yana AB ile Batı Balkanlar arasındaki emtia ticareti İstikrar ve Ortaklık Anlaşmalarının desteğiyle % 80 artmıştır. Bölgenin yüksek ticaret açığı; dar üretim üssü ve düşük katma değerli ürünlerden kaynaklanmaktadır. Temel olarak göçmenlerin yapmış olduğu havalelerle (neredeyse nüfusun dörtte biri yurt dışında yaşamaktadır) ve çoğunlukla Batı Avrupa’dan gelen doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilmektedir. Göçmenlerin yapmış olduğu havaleler Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan için GSYİH’ın yaklaşık % 10’unu, Kosova için yaklaşık % 15’ini fakat Makedonya için yalnızca % 4’ünü oluşturmaktadır. Avrupalıların varlığı özellikle de bankacılık, telekomünikasyon, enerji, turizm ve dar ölçekte imalat açısından önem taşımaktadır. Doğrudan yabancı yatırım stoku Arnavutluk, Bosna ve Makedonya’da GSYİH’ın % 40’ını, Sırbistan’da %70’ini ve Makedonya’da % 113’ünü oluşturmaktadır. Bölgede Euro’nun güçlü bir şekilde kullanılması; Euro bölgesindeki ekonomik döngüye ve para politikalarını yüksek düzeyde bağımlı olduklarına işaret etmektedir.

Daha Fazlasını Oku
24.04.2018
KURUMSAL HABERLER

Afrika: Azalan rezervler yeni bir çöküş riskini arttırıyor

2014 yılından bu yana döviz baskısı, kurumsal operasyon üzerinde doğrudan sonuçlar yaratmıştır
2017 yılında yüksek ham madde fiyatları Güney Afrika, Nijerya, Mısır ve WAEMU’da döviz kurları üzerindeki baskıyı azaltmıştır
Angola, Etiyopya, CEMAC ve Ebola salgınından etkilenen ülkelerde tansiyon yüksektir

Daha Fazlasını Oku
10.04.2018
KURUMSAL HABERLER

Yeni Akdeniz ticaret güzergahları bölgenin güneyinden ve doğusundan geçecek

Akdeniz’de son zamanlarda korumacılıkta yaşanan artışlar serbest ticaret anlaşmalarının oluşturduğu devasa ağı dönüştürmeye ve Akdeniz içi ticaret güzergahlarını yeniden şekillendirme başlıyor. Bu bağlamda iki yeni eğilim ortaya çıkıyor:

Güney Akdeniz ve Doğu Akdeniz ülkeleri, özellikle otomotiv ile bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) ürünlerinin ihracatında görüldüğü gibi, daha pahalı üst sınıf ürünlere doğru bir geçiş yaşıyor;
Bölgede Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır gibi yeni hammadde (enerji, kimyasallar ve inşaat) tedarikçileri ortaya çıkıyor.

Daha Fazlasını Oku
10.04.2018
KURUMSAL HABERLER

Dünya genelinde ülke ve sektör riskleri

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da artık en üst büyüme seviyelerine ulaşıldığı için, işletmeler arz kısıtlarına ve korumacılık riskine karşı hazırlanıyorlar

Daha Fazlasını Oku
06.04.2018
KURUMSAL HABERLER

Orta ve Doğu Avrupa: Siyasi riskler yükselişte, ancak henüz yerel işletmeleri etkilemiyor

Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovenya gibi ülkelerde devam etmekte olan seçim dalgası ile birlikte, Orta ve Doğu Avrupa bölgesi halen güçlülüğünü koruyan ekonomik büyüme karşısında önemli bir değişim döneminden geçiyor. Coface’ın siyasi risk endeksi bölge genelinde çeşitlilik arz eden bir tablo ortaya koyuyor. Hükümet önlemlerinin de desteklediği hanehalkı güvenindeki artış, makroekonomik durumu tetikliyor. Böylece sosyal risklerin düşük düzeyde olmasına rağmen, yükselen popülizm eğilimi ve AB genelindeki endişeler küresel siyasi risk seviyesini arttırmaktadır.

Genel olarak, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesindeki ülkelerde riskler geçmişe göre çok daha düşük seviyelerdedir. Bölgede ekonomik faaliyet son yıllarda ivme kazanmıştır. Sosyal endişe seviyelerini ölçmek için kullanılan sosyoekonomik göstergelerde iyileşmeler kaydedilmektedir. Kişi başına düşen GSYH artmıştır ve şu anda Batı Avrupa ortalamasına yaklaşmış durumdadır. İşsizlik oranları önemli ölçüde düşmüştür ve enflasyon da ılımlı seviyelerdedir.

Daha Fazlasını Oku
13.03.2018
KURUMSAL HABERLER

Çin ve Japonya’nın bölgesel ekonomik hedefleri çarpıcı bir paralellik sergiliyor

Coface’a göre, Çin ve Japonya Asya-Pasifik bölgesinde ticaret ve yatırım alanlarında birbirlerine rakip hale geliyor. Coface’ın hazırladığı “Titanların Savaşı: Çin’in yükselişi Japonya’nın Asya’daki çıkarları ile rekabeti ateşliyor” başlıklı raporu, Japonya’nın yatırımlar alanındaki öncü konumunu korumasına rağmen, Çin’in ‘Ticaretin Kralı’ olmaya devam ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte, artan Çin yatırımları sonuçta Japon şirketlerinin bölgedeki çıkarları için bir tehdit oluşturabilir.

Ticaret ve yatırım: Japonya ve Çin arasındaki rekabet büyüyor

Japonya ve Çin, Asya’dan net emtia ithalatçısı ülkeler olmanın yanında, aynı zamanda ihraç edilmek üzere daha yüksek katma değerli ürünler yaratmak için işlenecek mekanik ve elektronik parça ve bileşenler bakımından da önemli ithalatçı konumundadırlar. Bu durum, her iki ülkenin elektronik olmak üzere küresel değer zincirlerinde önemli oyuncular olmalarından kaynaklanmaktadır. Beklendiği gibi, bu iki ülkenin Asya’ya ihracatını gerçekleştirdikleri ilk üç ürün aynıdır: Elektrikli makine ve ekipman, çelik ürünler, makine ve mekanik cihazlar. Çin küresel değer zincirinde bir sıçrama yapmayı başarmıştır ve bu sürecin devam etmesi öngörülmektedir. İki ülkenin üretim yapıları giderek birbirine benzer hale gelirken, bu durum kaçınılmaz olarak rekabetin fitilini ateşleyecektir.

Daha Fazlasını Oku
07.03.2018
KURUMSAL HABERLER

Fransa’da iflas etmiş veya ‘zombi’ niteliğindeki sıkıntıda olan şirketler toplam şirket sayısının neredeyse yüzde 6’sını oluşt...

İflaslar giderek azalıyor: Ocak 2018 sonu itibariyle son bir yıllık dönemde yüzde 8,3 azalma kaydedilirken, 2018 yılı için yüzde 3,6 azalma tahmin
ediliyor
Küçük işletmeler iyi bir performans sergiliyor, ancak diğer şirketlerin performansı daha da iyi
İflas oranı şu anda kriz öncesi seviyelerin altına inmiş durumda
Bununla birlikte, tablo toz pembe değil: Halen faaliyetine devam etmesine rağmen müflis veya kârsız durumda ve ‘zombi’ olarak nitelenen şirketlerin sayısı halen yüksek seviyelerde.

Daha Fazlasını Oku
27.02.2018
KURUMSAL HABERLER

NAFTA’nın yeniden düzenlenmesine ilişkin müzakereler - Meksika’nın “yüksek riskli”1 otomotiv sektörü kötüleşerek krize girebilir...

Meksika’nın otomotiv sektörü ülke ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. 1993 yılında sektörün ülkenin GSYH’sı içindeki payı yüzde 1,5 ve imalat sektörü hasılasındaki payı yüzde 8,5 iken, 2015 itibariyle bu oranlar sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 18’e yükselmiştir. Öte yandan, Meksika doğrudan veya dolaylı olarak 1,7 milyon kişiye istihdam yaratan 8 otomobil fabrikasına sahiptir. ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sürecinin başından bu yana kullandığı söylemler henüz sektörel bir zarar vermedi, ancak NAFTA’nın yeniden düzenlenmesi için yapılan müzakereler ve Meksika’nın seçim gündemi sebebiyle riskler yoğunlaştı.

Daha Fazlasını Oku
23.01.2018
KURUMSAL HABERLER

Ülke Riski Konferansı 2018

2018: İyileşme sürüyor ancak şirketler aşırı ısınma riskine maruz kalıyor
Coface ülke ve sektör riskleri ile ilgili yıllık konferansında 2018 yılına ilişkin önemli küresel ekonomik eğilimlere ilişkin vizyonunu şirketler ile paylaştı.
2018 yılında küresel büyüme hızında sıçrama bekleniyor
Korumacılık tehdidi ile başlayan ve çok sayıda seçimin ve siyasi krizin damgasını vurduğu 2017 yılında bazı memnuniyet verici ekonomik sürprizler yaşandı. 2016 yılında 25 ülke resesyon yaşarken 2017 yılında sadece 13 ülke yılı resesyon ile kapattı. Küresel ticaret çarpıcı bir sıçrama yaşarken (2016 yılında %1,5 arttıktan sonra Coface tahminlerine göre 2017 yılında %4,4), korumacılık ile ilgili riskler gerçekleşmedi: 2017 yılında korumacı önlemlerinin net sayısı Amerika Birleşik Devletleri’nde artmasına rağmen dünya genelinde 283 olarak gerçekleşti (2016 yılında 374 idi). Çeşitli emtia fiyatlarında kademeli olarak yaşanan artışların desteği ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Avrupa’da ve bazı yükselen ülkelerde ticari faaliyetler beklenenden daha güçlü gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Brezilya (B) ve Mısır’ın (B) ülke değerlendirme notları yükselmiştir.

Daha Fazlasını Oku
28.12.2017
KURUMSAL HABERLER

Coface ilk 500 arasında

TİM tarafından yapılan araştırmaya göre, “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet
İhracatçısı 2016” araştırmasında Coface Sigorta ilk 500 firma arasına girdi. Bu yıl
ikincisi açıklanan hizmet ihracatçıları listesinde Coface Sigorta, Ticari Alacak
Sigortası ürünü ile yer aldı.

Daha Fazlasını Oku
19.12.2017
KURUMSAL HABERLER

Türkiye dinamik bir büyüme performansı kaydetti ancak dış şoklara karşı kırılganlığı artıyor

Türkiye dinamik bir büyüme performansı kaydetti ancak dış şoklara karşı kırılganlığı artıyor.

- Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk üç çeyreğinde önemli bir büyüme performansı kaydederek, ülkenin 2016 yılında yaşadığı bir dizi şok edici olaya rağmen beklentileri büyük ölçüde aştı
- Hükümetin uygulamaya koyduğu önlemler, artan yatırımlar ve ihracat ile özel tüketimdeki toparlanma ekonomiyi destekledi
- Ülke ekonomisinin en önemli kırılganlıkları cari açığın finansmanı, küresel finansal yatırımcılara olan bağımlılıktaki artış, döviz kurlarındaki oynaklık ve yükselen enflasyon oranıdır
Devam eden büyüme beklentileri aştı

Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk üç çeyreğinde önemli bir büyüme performansı sergileyerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4’lük bir büyüme kaydetti. Bu performans, ülkenin 2016 yılında yaşadığı bir dizi şoka rağmen başarıldı. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde ekonomi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 büyüdü; bu G20 ülkeleri arasındaki, en hızlı büyüme oranıdır. Büyümeyi destekleyen etkenler temel olarak Hükümetin uygulamaya koyduğu önlemler, artan yatırımlar ve ihracat ile özel tüketimdeki toparlanma olmuştur.

Ekonomiyi yukarıya iten en büyük etkenlerden birisi (Hükümet’in küçük ve orta ölçekli şirketleri desteklemek için kullandığı) Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) büyüklüğünün yaklaşık 64 milyar $’a (250 milyar TL) ulaşması olmuştur.

Daha Fazlasını Oku
12.12.2017
KURUMSAL HABERLER

Dinamik Olmasına rağmen, Fransa’nın organik gıda sektörü, ölçek arttırabilmek için başlangıçta benimsediği ilkelerini terk etmek zor...

-Hanehalklarının organik gıda ürünlerine yönelik tercihlerinin giderek artması,
sektörün 2017 yılında 8 milyar €’yu geçeceği beklenen çok güçlü büyüme
performansı ile kendini göstermektedir.
-Organik şirketlerin gücü: Bir alt sektörün organik payındaki yüzde 10’luk artış
işletme iflaslarını yüzde 11 azaltacaktır
-Organik gıda arzı, talebi karşılamak için mücadele ediyor. 2009 yılından bu yana
ilk kez artan ithalat şu anda yüzde 29 civarındadır.
-Sektörün gelişimini dört kilit faktör belirleyecek.

Organik üretim tüketici talebini karşılamada yetersiz kalıyor

Daha Fazlasını Oku
27.11.2017
KURUMSAL HABERLER

Almanya’nın 2017 şirket ödemeleri anketi

İhracatçılar ve iç ticaret için daha iyi bir yıl
Coface tarafından Almanya için ikinci kez düzenlenen yıllık şirket ödemeleri
anketi önceden bilinen eğilimlerin çoğunu teyit ediyor. Ancak bazı iyileşmeler
görülebiliyor.
Ülkenin sağlam ekonomik durumuna rağmen, şirketlerin neredeyse yüzde 78’i (- 6
puan) ödemelerdeki gecikmelerden etkileniyor
Çok uzun vadesi geçmiş ödemelerden kaynaklanabilecek potansiyel likidite riskleri
düşerek 2016 yılında gözlenen oranın da altına inmiştir.
İhracata dönük iş yapan şirketlerin ödeme deneyimleri geçtiğimiz yıla göre iyileşme
kaydetmiştir
Ticari sektörler arasındaki tablo karmaşık bir görünüm sergilemektedir. Ortalama
ödeme gecikmeleri 2016 anketinde olduğu gibi 41,4 gündür
Özellikle Tekstil, Deri, Hazır Giyim (54,5 gün), Ağaç, Mobilya (53,8 gün) ve
Taşımacılık sektörü (50,5 gün) başta olmak üzere bazı segmentler çok daha uzun
ödeme gecikmeleri bildirmektedir. Makine, Hassas Cihazlar (25,0 gün) ve Otomotiv
(31,9 gün) sektörleri ise en kısa vadesi geçmiş ödeme sürelerine sahiptir.
Ankete katılan şirketlerin yüzde 87’si Brexit’ten kaynaklı herhangi bir etki beklemiyor
ve sadece yüzde 3,3’ü bundan dolayı vadesi geçmiş alacaklarında bir artış öngörüyor.

Daha Fazlasını Oku
23.11.2017
KURUMSAL HABERLER

Polonya İflas Raporu: Sağlam bir ekonomiye rağmen, iflaslar ve yeniden yapılandırma işlemleri halen yükselişte artıyor

2017 yılının ilk üç çeyreğinde iflaslar ve yeniden yapılandırma işlemleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı.
Çoğu sektörde iflas işlemlerinin sayısında artış kaydedildi.
İç talep ve iyileşen küresel ticaret dinamiklerinin desteklediği güçlenen ihracat, Polonya’nın önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca GSYH artışlarını sağlam seviyelerde tutmasına yardımcı olacaktır.
2017 yılında GSYH artışı yüzde 3,9’a yükselecek.


İflas işlemlerinde yüzde 14 artış çoğu sektörü etkiliyor

Ekonomik büyüme hızının daha yavaş olduğu geçtiğimiz yılın aksine, Polonya’nın şirketler kesimi bu yıl ekonomik faaliyetteki hızlanmadan yararlanıyor. Polonya 2015 yılında yüzde 3,8’lik GSYH artışı kaydederken, 2016 yılında bu oran yüzde 2,7’ye düştü. Sabit varlık yatırımlarında da düşüşe yol açan bu durum, AB fonlarına ilişkin yeni programlama döneminin yavaş başlamasından kaynaklanmıştı. GSYH artışı şu anda yeniden güç kazanıyor ve 2017 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 4,0’a ulaştı. Hem AB eş finansmanı ile desteklenen altyapı projeleri hem de artan kurumsal kapasite sayesinde yatırımlar yeniden yükselişe geçti. Bununla birlikte, hanehalkı tüketimi en büyük itici güç olarak görünmektedir. Polonya bu yıl da işgücü piyasasında iyileşmeler yaşamaktadır. Ağustos 2017 itibariyle yüzde 4,7’ye düşen işsizlik oranı rekor derecede düşük seviyeler kaydetmeye devam etmektedir. Bu oran yüzde 7,6 olan Avrupa ortalamasına göre çok daha düşüktür. Bu arada ücretler de yükselmeye devam etmektedir. 2014 yılından bu yana, ücretler yıllık en az yüzde 3 ile sağlam bir büyüme oranı kaydetmiştir. Öte yandan, Polonya’daki hanehalkları şimdiye kadarki en düşük merkez bankası faiz oranlarını yaşıyorlar. Bunun sonucunda, iç talep ve iyileşen küresel ticaret dinamiklerinin desteklediği güçlenen ihracat, Polonya’nın önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca GSYH artışlarını sağlam seviyelerde tutmasına yardımcı olacaktır.

Daha Fazlasını Oku
20.11.2017
KURUMSAL HABERLER

Brexit’in “Sert” etkileri Britanya’nın otomotiv sektörünün yenilikçilik kapasitesi ve rekabetçiliği için belirleyici olacak

İlk olumsuz işaretler: Yatırım, üretim ve satışlar düşüşte
Avrupa piyasasına erişim yaşamsal önem taşıyor ve taşımaya devam edecek
Finansal engeller ve işgücü kalitesinde düşüş öngörülüyor


Avrupa pazarına olan ağır bağımlılık

2016 yılının ortalarında taşıt üretiminde kaydedilen istisnai zirvenin ardından (Ocak-Ağustos döneminde 1,02 milyon adet satış ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5’lik artış), 2017 yılında üretimde neredeyse yüzde 2’lik bir düşüş yaşanmıştır. Bu sektörde güçlü bir şekilde Avrupa pazarı üzerinde yoğunlaşan sağlıklı ihracat dinamiği (Birleşik Krallıkta montajı yapılan araçların yüzde 79’u ihraç edilmekte ve bunun yüzde 56’lık bölümü Avrupa Birliği’nin diğer ülkelerine gitmektedir), tüketici güveninde yaşanan kaybın iç talepte sebep olduğu düşüşü telafi etmemektedir.

Daha Fazlasını Oku
08.11.2017
KURUMSAL HABERLER

Katar ambargosu: Şimdilik yönetilebilir durumda, ancak uzun süre için değil

5 Haziran 2017 tarihinde, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn (Arap dörtlüsü olarak biliniyorlar) Katar’ın İran ile olan ilişkileri ve aşırıcılığı desteklediği yönündeki suçlamalar sebebiyle Katar ile olan diplomatik bağlarını kopardıklarını duyurdular. Ambargo Katar üzerinde belirli bir etkiye yol açsa da, ülke şimdiye kadar krizin etkilerini yumuşatabilmiştir. Katar ekonomisi için en büyük tehdit, krizin birkaç aylık bir dönemi aşan uzun süreli bir krize dönüşmesi olacaktır.

Hükümet desteği sayesinde durum kontrol altında

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı olan Katar, özellikle nakit ve altın rezervleri sayesinde ambargonun etkilerini şimdiye kadar yumuşatabilmiştir. Hükümet anında ve etkili önlemler almıştır ve bunlar yükselen enerji ihracatı ile birlikte krizin doğurduğu zorlukları hafifletebilmiştir. Coface Katar ekonomisinin 2017 yılında yüzde 3,4 ve 2018 yılında yüzde 3 büyümesini beklemektedir.

Daha Fazlasını Oku
07.11.2017
KURUMSAL HABERLER

Çin’in Sahra Altı Afrika’daki Hedefleri: İkili ilişkileri yeniden dengeleme çabalarına halen ihtiyaç duyuluyor

Emtia ihraç eden sektörler ve ülkeler için riskli ticaret bağımlılığı

İlk kez düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumunun üzerinden neredeyse 20 yıl geçti ancak Çin-Afrika ilişkilerine halen dengesizlik hakim. 2014 yılına kadar ihracatın sürükleyici etkisi ile ikili ticarette son on yıllık dönemde bir atılım yaşandı (2016 yılında toplam 123 milyar $), ancak ihracat zirveye ulaştıktan sonra yüzde 51’lik bir düşüş yaşadı. Bölge şu anda Çin ile bir ticaret açığı yaşıyor. İhracat ağırlıklı olarak doğal kaynaklar üzerinde yoğunlaşırken (Çin’e ihracatın yüzde 90’ını oluşturmaktadır), ithalat daha fazla çeşitlilik göstermektedir ve maden ile değerli metallerin yanında mamul mallar, ulaşım ekipmanları ve makine (toplamın yüzde 51’i) gibi kalemler içermektedir. Bu ticaret dengesizliği aynı zamanda ekonomide yerel imalat sektöründeki düşüşü hammaddelerin ekonomik gelişimine bağlayan “Hollanda hastalığı” riskini güçlendirmektedir.

Daha Fazlasını Oku
18.10.2017
KURUMSAL HABERLER

Arjantin meclis seçimleri: Ticaret yanlısı eğilimin devamlılığı risk altında mı?

Arjantin’in ekonomik toparlanmasının gidişatı 22 Ekim günü gerçekleştirilecek olan ara seçimlerinin sonuçlarına bağlı. Ülkenin eski Devlet Başkanı Cristina Kirchner’in Buenos Aires eyaletinden Senato üyeliği için seçimlere katılacağını açıklamasının ardından, yatırımcıların ülkenin siyasi geleceği hakkında daha temkinli davrandığı görülmektedir.

“Cambiemos Koalisyonu” için ülkenin yeni ekonomik büyüme performansı olumlu görünüyor.

Mauricio Macri Aralık 2015 ortasında göreve geldiğinden bu yana, ekonomi toparlanmaya başlamıştır. Döviz kurları serbestleştirilmiş, fiyat kontrolleri ve ithalat bariyerleri kaldırılmış, güvenilirliğini kaybetmiş olan ulusal ekonomik istatistikler revizyondan geçirilmiş ve sübvansiyonlar azaltılmıştır. Öte yandan alacaklılar ile yılan hikayesine dönen anlaşmazlık Nisan 2016’da çözüme kavuşturulmuştur. Ekonomik faaliyet, 2016 yılında yüzde 2,2 oranında daraldıktan sonra, 2017 yılında iyileşmeler sergilemiştir (ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artış kaydedilmiştir). Üçüncü çeyreğe ilişkin öncül rakamlar da ekonominin ivme kazandığını göstermektedir. Bu faktörler, ara seçimlerde mevcut hükümet için olumlu bir sonuç elde etme şansını arttırmaktadır.

Ancak bu olumlu gidişat beraberinde yükselen enflasyon ve sosyal protestolar gibi bazı yan etkiler de getirmiştir. Arjantin’in sanayi ve ticaretteki rekabet gücünün arttırılabilmesi için, altyapıdaki bir türlü giderilemeyen darboğazların da ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ülke, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017-18 dönemine ilişkin altyapı değerlendirme anketinde 137 ülke arasında 81. sırada yer almıştır.

Daha Fazlasını Oku
27.09.2017
KURUMSAL HABERLER

Fas Şirket Ödemeleri Anketi, 2017 yılının ilk yarısı

Neredeyse tüm sektörlerde ödeme vadeleri uzuyor: 2016 yılında ortalama 82 gün iken 2017 yılında ortalama 99 gün Coface’ın yıllık anketinin son sayısı farklı faaliyet sektörlerindeki 256 şirketin ödeme davranışlarını analiz ediyor. Anketin kapsadığı katılımcı örneklemi 2016 sayısına göre yüzde 23 daha büyük ve daha fazla ihracat firması içeriyor.

- Ödeme gecikmeleri 2016 yılında iyileşme sergilemişti, ancak 2017 yılında tekrar yükselişe geçti
- Tüm sektörlerin ödeme vadelerindeki önemli uzamalardan etkilendiği görülüyor
- 120 günü aşan ödeme vadeleri ile karşı karşıya olan şirketlerin sayısı büyük ölçüde artarken, ödeme vadeleri 90 ile 120 gün arasında olan şirketlerin oranı aynı seviyelerde kalmıştır
- Ortalama ödeme vadesi 2015 yılında 66 gün ve 2016 yılında 82 gün iken, 2017 yılının ilk yarısında 99 gün olmuştur

Daha Fazlasını Oku
27.09.2017
KURUMSAL HABERLER

İşletmelerin finansmanı

Asya, Orta Avrupa ve Latin Amerika’daki bazı ülkelerde tahvil piyasası "yedek lastiğe" dönüşüyor

- 2017: Yükselen ülkelerde finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve sadece banka finansmanına bağlı kalmama ihtiyacını ortaya çıkaran Asya krizinin 20. yıldönümü
- Tahvil piyasalarının giderek “yedek lastik” işlevi görmeye başladığı görülüyor; ancak şirketlerin iç piyasadan mı yoksa uluslararası piyasadan mı yararlandığına bağlı olarak bu etki farklılık gösteriyor

Yükselen piyasalarda şirketlere yönelik tahvil finansmanında güçlü büyüme

2000’li yıların başlarından bu yana, yükselen ekonomilerde şirket borçları sürekli bir artış içerisinde ve 2008 krizinden bu yana önemli bir hızlanma kaydedi. 2008 ile 2017 arasında bu değer dört kat artışla GSYH’ya oranını neredeyse 25 puan yükseltti. Yükselen Asya özellikle Çin’in etkisiyle şirket borçlarından en fazla etkilenen bölge oldu. (2016 yılında GSYH’nın yüzde 133’ü).

Daha Fazlasını Oku
26.09.2017
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Dünya genelinde ülke ve sektör riskleri

Dünyadaki ekonomik iyileşmede aslan payı yine Avrupa’nın

Dünya ekonomisindeki büyüme henüz en yüksek seviyelere ulaşmamış olabilir (2017 ve 2018 için yüzde 2,9), ancak sağlıklı işaretlerin olduğu gerçeği yadsınamaz. Bu çeyrek Coface’ın revize edilen ülke ve sektör risk değerlendirmelerinin neredeyse tamamı yine önemli iyileşmelere işaret etmektedir.

Avrupa büyümeye dönüş vaat ediyor

Küresel ekonomi toparlanmaya devam ederken, dünya ticaretindeki artış da yıl başında beklenenden daha güçlü gerçekleşiyor. Avrupa bir yandan canlı bir performans gösterirken diğer yandan siyasi riskler (tamamen yok olmamakla birlikte) azalıyor. Brezilya ve Rusya’dan giderek daha fazla pozitif sinyal alınıyor. Öte yandan sermaye yine bazı yükselen ekonomilere akmaya devam ediyor. Bu olumlu eğilimler, Coface’ın bazı ülkelerin notlarını yükseltmesine neden oldu.

Daha Fazlasını Oku
14.09.2017
KURUMSAL HABERLER

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde iflaslara genel bakış: 2016 yılında işletme iflasları azaldı ancak inşaat sektörü sıkıntılı

- Şirket iflasları 2015 yılında yüzde 14 ve 2016 yılında yüzde 6 azaldı
- Çok çeşitli dinamikler gözleniyor: Bulgaristan’da icra işlemleri yüzde 35,6 azalırken, Polonya’da yüzde 2,6’lık çok küçük bir artış, Macaristan’da ise yüzde 56,9’luk büyük bir artış kaydedilmiştir.
- İnşaat sektörü düşüşte olan sektörler arasında yer alıyor
- Coface bölgedeki şirket iflaslarında 2017 yılında yüzde 3,9’luk ve 2018 yılında yüzde 2,3’lük bir azalma bekliyor

Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde 2015 yılında yüzde 14 oranında düşen şirket iflasları sayısı 2016 yılında da yüzde 6’lık bir düşüş kaydetti. Genel olarak, geçtiğimiz yıl boyunca, her 1000 işletmeden altısı iflas etti. Bu iyileşme, özellikle işgücü piyasasındaki olumlu durum, düşen işsizlik oranları ve yükselen ücretler sebebiyle olumlu makroekonomik ortam ile de uyumludur. Buna karşın, iflaslar çoğu ülkede halen 2008 yılındaki kriz öncesi seviyelerin üzerindedir. Romanya ve Slovakya, şirket iflaslarının 2008 yılı öncesine göre daha düşük olduğu yegane iki ülkedir.

Daha Fazlasını Oku
14.09.2017
KURUMSAL HABERLER

Altyapı: Latin Amerika’da kalkınmanın zayıf yanları

-Bölgede altyapı gelişimi zayıf
-Yatırım oranlarını iyileştirme konusunda kötü bir geçmiş
-Ulaştırma altyapısı ve diğer altyapılardaki yetersiz kalite rekabet gücünü
kısıtlıyor
-Temiz enerji kaynakları, altyapıyı geliştirmenin yolunu açabilir
-Kamu – özel sektör ortaklıkları kısıtlı kamu bütçeleri için bir çözüm
olabilir
-Hükümetlerin özel sektör yatırımlarını çekebilmek için yolsuzlukla
mücadele önlemlerini güçlendirmeleri ve şeffaflığı arttırmaları gerekiyor

Son yıllardaki kırılgan performans bölgenin rekabet gücü ile ilgili sorunlarını ön plana
çıkarıyor. Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika ve Peru’daki altyapı
zayıflıkları neler?
Latin Amerika ekonomilerindeki büyüme dönemi, yaklaşık olarak 2014 yılına kadar devam
eden on yıllık bi süre boyunca yaşanan canlı emtia döngüsü sırasında gerçekleşmiştir. Ancak
bu güçlü performans çağı beraberinde altyapı iyileşmeleri sağlamamıştır.

Daha Fazlasını Oku
07.09.2017
KURUMSAL HABERLER

COFACE, ORTA VE DOĞU AVRUPA BÖLGESİNDEKİ İLK 500 ŞİRKETİ AÇIKLADI: OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ BÖLGE LİDERİ

2016 yılı Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi için karışık bir yıl oldu. İşgücü piyasası yükselişe geçerken en büyük şirketlerin cirosu ve net kârı sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 3,1 azaldı
- Orta ve Doğu Avrupa Bölgesindeki ilk 500 şirket 2016 yılında işgüçlerini arttırdılar. Bölgedeki işsizlik oranları düştü
- Polonya (ciroda yüzde 3,3 artış) en büyük oyuncu olurken, onu Macaristan (yüzde -11,5) ve Çek Cumhuriyeti (yüzde -2,2) takip etti.
- Sektörler: Otomotiv sektörü yükselişte (ciroda yüzde 8,6 artış), petrol ve gaz sektörü ise düşüşte (yüzde -5,6)

Orta ve Doğu Avrupa Bölgesindeki (CEE) ilk 500 şirket 2016 yılında 580 milyar avroluk bir ciro üretti. En büyük şirketlerin ciroları ve net kârları azalırken, istihdam ettikleri işgücü önemli ölçüde arttı. Otomotiv sektörü petrol ve gaz sektörünü geçerek ilk kez en büyük sektör oldu. Bunlar uluslararası ticari alacak sigortası kuruluşu Coface’ın Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki gelişmeleri yansıttığı “CEE İlk 500 Şirket” çalışmasının dokuzuncu sayısından öne çıkan gelişmeleri oluşturmaktadır.

Daha Fazlasını Oku
31.07.2017
KURUMSAL HABERLER

Isabelle Laforgue ve Nathalie Lomon COFACE SA’nın Yönetim Kuruluna Katıldı

COFACE SA Yönetim Kurulu 27 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Econocom’un Üst Düzey Dönüşüm Görevlisi Isabelle Laforgue’u ve Ingenico’nun Üst Düzey Finans Sorumlusu Nathalie Lomon’u COFACE SA Yönetim Kurulunun bağımsız üyeleri olarak seçti.

Yönetim Kurulunun iki yeni bağımsız üyesi, mevcut mesleki sorumlulukları üzerinde daha fazla odaklanmak için görevlerinden ayrılan Citroën Üst Düzey İcra Sorumlusu Linda Jackson ve Gaumont Pathé Sinemalarının Başkanı Martine Odillard’ın yerini alacak.

Daha Fazlasını Oku
29.07.2017
KURUMSAL HABERLER

Coface, ikinci kez üstüste ‘Türkiye’deki En İyi Alacak Sigortası Şirketi’ seçildi

Coface Türkiye, alanında dünyanın önde gelen kurumu Uluslararası Finans Dergisi (IFM) tarafından Türkiye’nin en iyi ticari alacak sigortası şirketi ödülüne layık görüldü.

IFM 2017 yılı sonuçlarını açıkladı ve Coface Türkiye’yi, ticari alacak sigortası alanında Türkiye’nin en iyi şirketi olarak seçip ikinci kez onurlandırdı. IFM, uluslararası finans kuruluşları arasında belirgin fark yaratan ve katma değer oluşturan kurumları teşvik etmek için her yıl düzenlediği elemelerin sonucu olarak Coface Türkiye’yi ödüle layık gördü. IFM’nin ödülleri ilgili alanda inovasyon ve üstün hizmet kalitesinin en üst standartta olduğunu tescil ediyor. IFM ayrıca; uluslararası finans çevrelerine fayda yaratan sosyal sorumluluk, vakıf faaliyetleri ve kurumsal yönetim alanlarında daha iyi uygulamalar için inisiyatif alan kurum ve bireyleri de destekliyor ve ödüllendiriyor.

Daha Fazlasını Oku
28.07.2017
KURUMSAL HABERLER

Coface 2017 Yılı İlk 6 Aylık Dönem Sonuçları

İşletme gelirleri yüzde 17,5 yükseldi ve net gelir 20,2 milyon € olarak gerçekleşti
2017 yılı için göstergeler iyileşiyor: Net hasar prim oranı 3 puan iyileşerek yüzde 58’in altına indi
• Ciro: Sabit kapsam1 ve döviz kurları ile 691,7 milyon € düştü (%0,5)
- 2017 yılı ikinci çeyrek cirosu bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 yükseldi
- Sigortalı müşterilerin cirolarının da etkisi ile bu çeyrekte olgunlaşmış pazarlarda ciro yüzde 2,1 arttı
- Yükselen pazarlarda ise daralma esnedi
• Net hasar prim oranı yüzde 58,3, net bileşik oran yüzde 93,7
- 2017 yılı ikinci çeyreğinde brüt hasar prim oranı Asya’daki toparlanma sayesinde (yüzde 61,5) 3,6 puan iyileşerek yüzde 54,2’ye indi (2017 birinci çeyreğinde yüzde 57,8 idi)
- Net hasar prim oranı yüzde 58,3 ile istikrarlı bir seyir izledi. 2017 birinci çeyreğinde pozitif döviz kuru etkisinin tersine döndüğü gözlendi: Döviz hariç net hasar prim oranı 4,8 puan iyileşti (2017 ikinci çeyrek yüzde 55,5)
- Net maliyet oranı yüzde 35,5 ve İtalya’da alınan tek seferlik mali ücret dışarıda tutulduğunda yüzde 34,0.
• Net gelir 20,2 milyon €
- İşletme geliri yüzde 17,5 yükselerek 46,5 milyon €’ya ulaştı
• Fit to Win programı planlandığı gibi devam ediyor; yılın tamamına ait net hasar prim oranı göstergeleri yükseldi
- Bilgi, risk altyapısı ve teknoloji yatırımları devam ediyor
- Yılın tamamına ilişkin 10 milyon €’luk hedef doğrultusunda, yılın şimdiye kadarki bölümünde 5,4 milyon € maliyet tasarrufu sağlandı
- 2017 yılı için net hasar prim oranı göstergeleri iyileşiyor: yüzde 58’in altında
• Tahmini ödeme gücü oranı: Yüzde 1482 ile hedef aralığında

Daha Fazlasını Oku
19.07.2017
KURUMSAL HABERLER

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankalarının yeni ekonomik konjonktür karşısında likidite yönetiminde ince ayar yapması gerekiyor

- Zayıf enerji fiyatları ve KİK bölgesi genelinde azalan kamu harcamaları kredilendirme fırsatlarını baskı altına alıyor
- Mevcut iş koşullarına karşın, KİK bölgesi 2017 yılında yüzde 4,9 gibi sağlam bir kredi artışı kaydedecek
- Bankalar 2017 ve 2018 yılları için kredi vermede daha seçici
- Sıkı piyasa koşulları sebebiyle alternatif finansman seçenekleri uygulanıyor

Petrol fiyatlarındaki durgunluk: İşletme finansmanı üzerinde farklı etkiler

Petrol fiyatlarındaki durgunluk, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri genelinde likidite koşulları üzerinde baskı yaratıyor. Bu durum kamu mali gelirlerini yavaşlatıyor, bankacılık sektöründe likiditeyi sıkılaştırıyor, finansman maliyetlerini şişiriyor ve ekonomik büyümeyi aşağıya çekiyor (Coface tahminine göre 2017 yılında yüzde 2,1). Raporda kamu sübvansiyonlarda yapılacak daha fazla kısıntının mevduat artışındaki yavaşlamayı daha da ağırlaştıracağı analizi yer alıyor.

Bölge genelinde bankalar arası oranlar artmış ve para arzı yavaşlamıştır. Bu durum bölgede mali ve dış ticaret tamponları en düşük ülkeler olan Umman ve Bahreyn için özellikle bir endişe kaynağı oluşturmaktadır. Bu, sıkılaşan likidite koşullarının sözkonusu iki ülkede şirket finansmanı bakımından daha güçlü finansal tamponları bulunan BAE ve Suudi Arabistan gibi başka ülkeler ile karşılaştırıldığında daha derin bir etki yarattığı anlamına gelmektedir.

Daha Fazlasını Oku
15.07.2017
KURUMSAL HABERLER

2016 Asya Şirket Ödemeleri Anketi: Uç riskler yükseliyor

Coface’ın Asya Pasifik bölgesinde gerçekleştirdiği ve 2.795 şirketin katıldığı son yıllık ödemeler anketi 8 ülke üzerinde odaklandı: Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Singapur, Tayvan ve Tayland. Anket aynı zamanda 11 sektördeki şirket ödemelerinin gelişimini de izledi.

Ankete katılan şirketlerin yüzde 64’ü 2016 yılında, vadesi geçmiş alacak sorunu yaşamıştır
- Şirketlerin yüzde 12,5’i (2015 yılına göre 4,3 puan daha yüksek) 1200 günü geçen ortalama vadesi geçmiş alacağı olduğunu bildirmiştir; bu, son 4 yıldaki en yüksek seviyedir.
- Şirketlerin dörtte birinden fazlası aşırı uzun vadesi geçmiş alacak sorunu yaşamıştır.
- Ödeme deneyimleri bakımından Çin, Hindistan ve Tayland’da kötüleşmeler kaydedilirken, diğer ülkeler nispeten istikrarlı bir seyir izlemiştir.
- En riskli sektörler inşaat, endüstriyel makine ve elektronik, BT-telekom ve metal sektörleridir.

Coface Asya Pasifik Bölgesi Ekonomisti Carlos Casanova anket ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Çin’deki yavaşlama ile ilişkili küresel belirsizliklerin de etkisiyle 2017 yılının da zorlu bir yıl olarak geçmesi bekleniyor. Emtia ihraç eden ülkelerin yaşadığı zorluklar ve ABD’de sıkılaşan para politikası bu durumu daha da ağırlaştıracaktır. Tüm bu faktörler gözönüne alındığında, seçilen sekiz ülke ekonomisindeki genel şirket ödemeleri deneyiminin zayıf kalması beklenmektedir.”

Daha Fazlasını Oku
04.07.2017
KURUMSAL HABERLER

2017 yılının ikinci çeyreği, Avrupa, Rusya ve sektörler cephesinde bazı ülkelerdeki otomotiv ve tarımsal gıda sektörleri için yeni bir b...

Şirketlere dünya genelindeki risklerin daha eksiksiz bir resmini sunmak için Coface artık 160 ülke risk değerlendirmesine ek olarak dünya GSYH’sının neredeyse yüzde 85’ini oluşturan 24 ülkedeki 13 sektörün çeyrek bazında değerlendirmelerini de yayınlıyor.

Yükselen not dalgasının da gösterdiği gibi Avrupa hız kazanıyor.

ABD ekonomisinden (A2, düşük risk) gelen çelişkili sinyaller ve mali teşvik paketi ile ilgili belirsizlikler ihtiyat işaretleri oluşturuyor. Birinci çeyrekte GSYH’daki iyileşmeye (yüzde 0,7’den yüzde 1,2’ye yükselmiştir) ve işsizliğin neredeyse son onaltı yılın en düşük seviyelerine inmiş olmasına rağmen, hanehalkı tüketimi hız kaybetmeye devam diyor. Öte yandan, faiz oranlarında beklenen yükseliş sonucunda kredi artışı da yavaşlayabilir.

Toparlanan ABD enerji sektörünün notu yükseltilerek "yüksek riskli" olarak belirlenmiştir.

Ham petrol üretimi ve karasal petrol hizmetleri sektörü büyümektedir ve düzenlemelerdeki gevşemeler sonucunda büyümeye devam edecektir.

Daha Fazlasını Oku
12.06.2017
KURUMSAL HABERLER

Brexit: Bazı şoklara rağmen İngiltere işletmeler için cazip olmaya devam edecektir

- İşletmeler referandumdan bu yana dayanıklılıklarını ispat ettiler, ancak yatırımlarda azalma görülmeye başlıyor
- Büyümedeki düşüş (2017 yılında yüzde 1,4 ve 2018 yılında yüzde 1,2) işletme iflaslarının sayısında sırasıyla yüzde 8,7 ve yüzde 8,1’lik artışa yol açacaktır
- AB ile olan göç akışlarındaki azalmanın İngiltere’nin büyüme performansı üzerinde olumsuz bir etki yaratması bekleniyor; “yumuşak” Brexit için 0.3 puan ve “sert” Brexit için 0.6 puan
- İşletmeler cazibe kaybedebilirler, ancak ülke halen yatırımcıların gözünde önemli avantajlar sunmaya devam edecektir

İngiltere ekonomisinin dayanıklılığına karşın, işletmeler arasında bir “bekle ve gör” tutumu gelişecek ve müzakere aşamasında yoğunlaşacaktır.

Daha Fazlasını Oku
31.05.2017
KURUMSAL HABERLER

Rusya resesyondan çıkıyor ancak yapısal kısıtlara ilişkin riskler orta vadede büyüme için engel teşkil ediyor

Rusya ekonomisinde, petrol fiyatlarında devam etmesi beklenen düşüşün gerekli kıldığı çeşitlendirme, orta vadedeki büyüme performansı üzerinde istenmeyen etkiler yaratabilecek yapısal kısıtlar sebebiyle ilerleyemiyor. Ancak belirli sektörlerin (tarımsal gıda, kimya, otomotiv, vs.), ticari faaliyetlerinde 2017 yılındaki toparlanmaya katkıda bulunması beklenen düzelmeden yararlandığı görülüyor.

Çeşitlendirmenin önündeki başlıca engeller: 2020 yılına kadar yaşlanacak işgücü açığı ve yatırım eksikliği

Ekonomik faaliyette üst üste iki yıl yaşanan daralmanın (2015 yılında yüzde -2,8 ve 2016 yılında yüzde -0,2) ardından, Rusya ekonomisine ilişkin 2017 büyüme tahminleri zayıf olmakla birlikte yine de pozitif (Coface’a göre yüzde 1). Orta vadedeki büyümenin kırılganlığı hidrokarbon kaynaklara olan aşırı bağımlılığına bağlanabilir. Petrol fiyatlarında son zamanlarda yaşanan düzelmeye karşın, Rusya ne bunun sürdürülebilirliğine ne de petrol üretimindeki güçlü artışa güvenememektedir.

Daha Fazlasını Oku
24.05.2017
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Yeni Coface Anketi BAE’deki petrol dışı özel sektör şirketleri arasında iyimserlik ortaya koyuyor

Yeni Coface Anketi BAE’deki petrol dışı özel sektör şirketleri arasında iyimserlik ortaya koyuyor

- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketlerinin beklentileri temkinli bir şekilde olumlu.
- İhracatçı şirketlerin yüzde 43,5’i ve yurtiçi tedarikçilerin yüzde 42’si karlılığı artmasını bekliyor; sırasıyla yüzde 52,2’si ve yüzde 59’u ise satışlarda geçtiğimiz yıla göre artış olacağını öngörüyor. İhracatçı şirketlerin yüzde 39’u nakit akışlarında iyileşme bekliyor.
- BAE şirketlerinin vadesi geçmiş alacakları ve ödenmemiş faturaları toplam yıllık cironun tek haneli bir yüzdesini oluşturmuştur.
- Ticari alacak riski bilincinin artması ile birlikte şirket ödeme vadeleri uzamaktadır.
- Yurt içi tedarikçiler ekonomik yavaşlamadan ve sıkı likidite koşullarından ihracatçı şirketlere göre daha az etkileniyor.

Daha Fazlasını Oku
24.05.2017
KURUMSAL HABERLER

Yeni müşteri portalının faaliyete geçirilmesi ile birlikte Coface, dijital dönüşümü stratejisinin merkezinde konumlandırıyor

Yeni müşteri portalının faaliyete geçirilmesi ile birlikte Coface, dijital dönüşümü stratejisinin merkezinde konumlandırıyor

Coface’ın yeni müşteri portalı ve tamamen yenilenen CofaNet online ticari alacak sigortası poliçe yönetim aracı bugün faaliyete geçiriliyor. Uygulamaya konulan yeni çözümler ile birlikte, müşteriler yenilikçi özelliklerden, tek erişim olanağından, kişiselleştirilmiş içeriklerden, gelişmiş ergonomiden, gerçek zamanlı sonuç ekranlarından ve kolaylaştırılan iletişim olanaklarından yararlanabilecektir.

Dijitalleşme: Müşteri deneyiminin bel kemiği

Coface kullanıcı deneyimlerini zenginleştirmek ve kolay kullanımı sağlamak için müşteri portalını yeni özelliklerle geliştirdi. Bunlar arasında Coface’ın tüm web arayüzlerine tek erişim olanağı, müşterilerin faaliyetlerine özel olarak yapılandırılan ekonomik ve stratejik bilgiler, ürün ve araç dokümanları kütüphanesi, öğretici belgeler ve sıkça sorulan sorular ile ticari ekiple daha kolay ve doğrudan iletişim olanakları yer almaktadır.
Büyük çaplı dönüşümüm ikinci aşaması, Coface’ın ticari alacak sigortası poliçe yönetim aracı olan Cofanet’le ilgili. CofaNet mobil araçlar ile optimize edilmiş kullanım olanağı sağlamak amacıyla ergonomik olarak yeniden tasarlanmıştır. Ekranlar dinamik bir arama motoru ve kapsamlı menüler ile zenginleştirilmiştir.
Coface 2012 yılından bu yana yenilikçi dijital araçların ve ürünlerin kullanıma sunulması yoluyla müşteri ilişkilerini kolaylaştırmaktadır. Bunlar arasında CofaMove (müşterilerin portföylerini gerçek zamanlı olarak yönetmelerine olanak tanıyan Cofanet’in mobil uygulaması) ve CofaServe (daha iyi tepkisellik için Coface’ın özelliklerini müşteri veri tabanlarına entegre eden bir araç) sayılabilir.

Daha Fazlasını Oku
09.05.2017
KURUMSAL HABERLER

COFACE MÜŞTERİ DENEYİMLERİNİ DİJİTALLEŞTİRİYOR

Coface’ın üç yıllık Fit-to-Win stratejik planının önceliklerinden birisi müşteri hizmetlerini iyileştirmek
Bu bakımdan, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dijital dönüşümün temellerini atmak kilit bir önem taşıyor. Coface son yıllarda Dashboard veya CofaServe gibi bir dizi web tabanlı hizmet yoluyla dijital yenilikçiliğin önünü açtı.

Daha Fazlasını Oku
02.05.2017
KURUMSAL HABERLER

Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde işgücü açıkları: Hanehalkları için bir fırsat, ancak yerel şirketler için bir tehdit

Orta ve Doğu Avrupa (CEE) işgücü piyasalarındaki gelişmeler hanehalkları için faydalı oldu. Artan ücretler ve düşük enflasyon iyileşen tüketici güveni ile birlikte işsizlik oranlarının düşmesine ve özel tüketimin artmasına yol açtı. Ancak, işgücü piyasasındaki düzelmeye rağmen şirketler başta vasıflı personel olmak üzere, işe alımalarda giderek daha fazla zorluk yaşamaktadır. İşgücü açıkları ve bunun sonucunda işgücü maliyetlerindeki yükseliş işletmeler için endişe kaynağı olmaktadır.

Daha Fazlasını Oku
28.03.2017
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Dünya genelinde ülke ve sektör riskleri

Devam etmekte olan siyasi risklere rağmen işletme güveni tekrar yükselişe geçiyor.

2017 yılının ilk aylarının en önemli ekonomik sürprizi: İşletme güveninde bir artış fark edilebiliyor, ancak bu ülke ve risk değerlendirmelerinde henüz yaygın bir şekilde olumlu düzelme sağlamıyor.

ABD’de (yeni Hükümetin ticaret politikası ve dış politikası) ve Avrupa’da (belirsizlikle sonuçlanan bazı seçimler) siyasi risklerin inatçı bir şekilde yüksek seviyelerde olduğu bir ortama rağmen, PMI şirket güven endeksi önemli ölçüde yükselmiştir. Bu aşamada, siyasi riskin geleneksel iletim kanallarından birisi olan finansal piyasalar ve işletme güveni canlı bir görünüme sahiptir. Hanehalkları ve şirketler yatırım ve tüketim kararlarını ertelemiyorlar. Bu olgunun arka planında gelişmiş ülkelerde ve Çin’de deflasyon riskinin azalması ve Avro bölgesindeki (Portekiz ve Yunanistan dışında) oldukça olumlu finansman koşullarını da görmek mümkündür.

Daha Fazlasını Oku
27.03.2017
KURUMSAL HABERLER

RMB’nin değer kaybı, sermaye akışı önlemleri ve yeni para politikası tutumu: Çinli şirketler için sonuçları neler olacak?

Renminbi’nin (RMB) potansiyel değer kaybı, sermaye akışı önlemlerinin uygulanması ile birlikte, Çin için uzun süredir devam eden endişeler olarak görünüyor. Ülkenin kısa süre önce “ihtiyatlı ve nötr” olarak açıklanan (Ulusal Halk Kongresinde de tekrarlanan) para politikası tutumu da artık dikkat edilmesi gereken yeni bir husus.

Özellikle FED’in para politikasının Başkan Donald Trump yönetiminin açıklayacağı vergi politikası, ticaret politikası ve altyapı yatırımları ile ilgili yeni ayrıntılara bağlı olacağı düşünüldüğünde, önümüzdeki dönemde Çin Merkez Bankası (PBoC) ABD ile Çin arasındaki faiz oranı farklarına karşı vereceği tepkiler için muhtemelen bir “bekle ve gör” yaklaşımını benimseyecektir.

Daha Fazlasını Oku
22.03.2017
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

31 Aralık 2016 İtibariyle Coface Sonuçları

İşletme performansı ve “Fit to Win” programının planlar dahilinde ilerlemesi sektörde dünyanın en çevik ticari alacak sigortası kuruluşu haline gelme iddiamızı teyit ediyor.

- 2016 MY işletme performansı kılavuz ile uyumlu
- Fransız Devleti ihracat garantileri yönetim devri tamamlandı
- Fit to Win programı uygulamaya girdi ve beklentiler doğrultusunda ilerliyor
- 2016 MY net geliri (grup payı) 41,5 milyon € olarak gerçekleşti
- Ödeme gücü oranı %150 ile hedef aralıkta ; önerilen kar payı: hisse başına 0,13 €, 0,06 €’luk özel pay dahil
- 2017 kılavuzu: Yüzde 61’in altında net hasar prim oranı

Daha Fazlasını Oku
13.02.2017
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Brezilya’da 2016 Yılında Yapılan İlk Şirket Ödeme Anketi

Brezilya’da 2016 Yılında Yapılan İlk Şirket Ödeme Anketi

İç karartıcı ekonomik senaryo ödeme deneyimlerini etkiliyor

 Görüşülen şirketlerin yüzde 75’i müşterilerinden ödeme vadelerinin uzatılmasına yönelik talep almış;
 Şirketlerin yüzde 55’ten fazlası ödenmeyen alacak oranlarında artış gözlemlemiş
 Sektörler arası ortalamaya göre, inşaat ve tarımsal gıda sektörleri hariç ödeme gecikmelerinin süresi 30 gün (bu iki sektörde ödeme gecikmelerinin süresi >121 gün)
 Brezilya’da vadeli satış yaygın bir uygulama. Şirketlerin neredeyse tamamı (%97) müşterilerine bu olanağı sunuyor ve bunun için belirttikleri temel gerekçe piyasadaki rekabettir.

Daha Fazlasını Oku
07.02.2017
KURUMSAL HABERLER

Coface Grubu: İcra Kurulu Atamaları

Coface’ı piyasadaki en çevik küresel ticari alacak sigortası şirketi haline getirmeyi amaçlayan üç yıllık stratejik “Fit-to-Win” planının uygulanması kapsamında Grubun İcra Kurulunda 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak değişiklikler yapılacaktır.

42 yaşındaki Cécile Paillard Akdeniz ve Afrika Bölgesi CEO’su olarak Antonio Marchitelli’den görevi devralacak ve Milano’da çalışacaktır

Cécile Coface’a katılmadan önce 17 yıldan uzun bir süre boyunca Axa Grubunda çalışmıştır. Stratejik denetim direktörü ve daha sonra Grubun Stratejik planlama yöneticisi olarak görev yaptıktan sonra, 2010 yılında Axa’nın 29 ülkeyi kapsayan EMEA LATAM bölgesinde Üst Düzey Geliştirme Sorumlusu olmuştur. Cécile Paillard bu görevi kapsamında çeşitli stratejik pazarlarda (Brezilya, Kolombiya, Cezayir…) Axa için giriş ve konsolidasyon stratejilerini yönetmiştir. 2014 yılında Axa Seguros Brezilya ve Axa Corporate Solutions LATAM için Üst Operasyonlar Sorumlusu görevine yükselmiştir. Bu görevi kapsamında Brezilya’da bağlı ortaklıkların kurulması ve Latin Amerika’da büyük risk faaliyetlerinin geliştirilmesi misyonunu üstlenmiştir. Cécile Paillard ISC Paris İşletme Okulu mezunudur ve Lyon Yönetim Okulunda finansal mühendislik alanında yüksek lisans eğitimi almıştır.


Daha Fazlasını Oku
25.01.2017
ÜRÜN HABERLERİ

2017 Ülke Riski Konferansı

2017 Ülke Riski Konferansı

2017 yükselen ülkeler için siyasi risklerin ve bankacılık risklerinin öne çıkacağı bir yıl olacak

Son zamanlardaki ekonomik iyileşmeye karşın, bu yıl belirsizlikler küresel ekonomik ortama damgasını vurmaya devam edecek.

Dünya ticareti korumacılık tehdidi altında

Dünya ekonomisindeki büyümede üst üste iki yıldır yaşanan yavaşlamanın ardından, 2017 yılında görünüm biraz iyileşecektir (yüzde 2,5’ten yüzde 2,7’ye). Bunda, Çin’deki yavaşlamayı dengeleyen Brezilya ve Rusya’daki toparlanma sebebiyle yükselen piyasalardaki sıçrama (%4,1 büyüme) etkili olacaktır. Gelişmiş ülkeler ise yüzde 1,6 ile istikrarlı bir büyüme kaydedecektir.


Donald Trump’ın seçilmesi sonrasında korumacı önlemlerin yeniden ortaya çıkması, dünya ticaretindeki cansız gelişmeyi (2002 ile 2007 arasında ortalama yüzde 7 artmasına rağmen 2008 ile 2015 arasında yüzde 2,2 ve 2017 yılında tahmini yüzde 2,4) daha da ağırlaştırabilir. Kısa vadede, bu önlemler Orta Amerika (özellikle Honduras, El Salvador, Meksika ve Ekvador) ve bazı Asya ülkeleri (örneğin Vietnam ve Tayland) gibi ABD ekonomisine yoğun bir şekilde ihracat yapan diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında döngünün sonunda Amerikan ekonomisi
üzerinde daha küçük bir etki yaratacaktır (yüzde +1,8).

Daha Fazlasını Oku
20.01.2017
KURUMSAL HABERLER

Polonya Ödeme Anketi: Polonyalı şirketler arasında ödeme gecikmeleri yayılıyor

Coface’ın ödeme anketi Polonyalı şirketler arasında vadeli satışların giderek daha yaygın bir şekilde kullanıldığını teyit ediyor. Vadeli satış yaygın bir uygulama haline gelmesine rağmen, bu alacakların zamanında ödendiği anlamına gelmiyor. Coface’ın anket sonuçları Polonyalı şirketlerin neredeyse dörtte birinin vade tarihinden itibaren en az üç ay geçen vadesi geçmiş ödemeler ile karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Genel olarak, ödenmemiş alacaklar azalmaya başlayacaktır, ancak bu her sektörde belirgin bir şekilde gerçekleşmeyecektir.

Coface’ın Polonya’da ödeme deneyimleri ile ilgili olarak uyguladığı ilk çalışma ekonomideki geçici bir yavaşlama döneminde gerçekleştirilmiştir. AB’nin eş finansman sağladığı yatırımlardan katkının düşük olması ve şirketler arasındaki artan belirsizlik algısı sabit sermaye yatırımlarında bir daralmaya yol açmıştır. Ancak bu durum geçtiğimiz yıl Polonya’nın genel büyüme performansı üzerinde yıkıcı etkiler yaratmamıştır. Coface Polonya’nın 2016 yılındaki GSYH artış oranının yüzde 2,7’ye ulaştığını tahmin etmekte ve 2017 yılında bu artışın daha da hızlanarak yüzde 3,1’e ulaşacağını öngörmektedir.

Daha Fazlasını Oku
21.12.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

2015 ve 2016 yıllarındaki bir dizi şoktan sonra, Türkiye ekonomisi “Lale Devrinin” sonuna geliyor

2015 ve 2016 yıllarındaki bir dizi şoktan sonra, Türkiye ekonomisi “Lale Devrinin” sonuna geliyor

 Coface Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yüzde 2,5 ve 2017 yılında yüzde 2,7 büyüyeceğini tahmin ediyor
 2017 yılında kamu harcamalarının büyümenin ana tetikleyici etkenlerinden birisi olması bekleniyor
 Kur riskleri ve inatçı cari açık başlıca zorluklar
 Zayıflayan lira özel tüketimin gelişmesini engelliyor
 Perakende sektörü: Özellikle yavaşlayan iç talep, artan maliyetler ve kurdaki zayıflamanın iş ortamı üzerindeki etkisi sebebiyle riskler yükseliyor
 Otomotiv sektörü: ihracat halen oldukça güçlü ve otomotiv üreticileri ile bileşen üreticilerinin azalan karlarını kısmen telafi etmelerine yardımcı oluyor

Daha Fazlasını Oku
18.12.2016
KURUMSAL HABERLER

Fransız ekonomisinin Uberleşmesi: İstihdam üzerinde olumlu bir etki var, ancak kalıcı olacak mı?

Fransız ekonomisinin Uberleşmesi: İstihdam üzerinde olumlu bir etki var, ancak kalıcı olacak mı?

 Fransa, “işbirliği ekonomisi” alanında faaliyet gösteren 50’nin üzerinde şirketi ile Avrupa’da bu alanda lider ülkelerden birisidir.
 2012 öncesinde, geleneksel sektörlerde arz ve talep arasında bir dengesizlik mevcuttu. Büyük Paris bölgesinde taksiler ve otel sektörü için neredeyse tekele yakın durum mevcuttu; son 70 yılda sadece 4.000 yeni taksi ruhsatı çıkarılmıştı ve Paris’te 7.000 odalık bir otel açığı vardı
 2012’den sonra Uber ve AirBnB’nin gelmesi ile birlikte, Paris’te otellerin doluluk oranı istikrara kavuştu (son saldırılara kadar) ve 2009 yılından bu yana 45.000 özel kiralık araç filosu oluştu

Büyük Paris Bölgesinde özel kiralık araç filolarının oluşması taksi şirketi iflaslarını büyük ölçüde dengeliyor

Fransa’da taksi şirketi iflasları Ağustos 2015 ile Ağustos 2016 sonu arasındaki bir yıllık dönemde neredeyse yüzde 60’lık bir artış ile 141’den 224’e çıktı ve ortalama olarak 3,38 iş kaybına yol açtı. Büyük Paris Bölgesinde, 2013 ile 2016 yılları arasındaki taksi iflasları ise yüzde 135 artış kaydetti ve Fransa’daki toplam taksi iflaslarının yaklaşık dörtte birini oluşturdu. Öte yandan, özel kiralık araç filolarının 2013 yılından bu yana yedi kat artarak Ağustos 2016 sonu itibariyle 14.404 girişimciye ulaştı ve 12.964 kişilik istihdam yarattı. Fransa’da özel kiralık araç filosu oluşumunda Büyük Paris Bölgesi en fazla artışı yaşarken, söz konusu dönemde 9,5 kat artış kaydetti ve payı yüzde 78’e çıktı (Ağustos 2016 itibariyle). Fransa’da taksi iflaslarına ilişkin veriler ile özel kiralık araç filosu oluşumuna ilişkin verilerin karşılaştırması piyasaya özel kiralık araçların girişinin sektördeki iflasları büyük ölçüde karşıladığını göstermektedir. (bir şirket için önemli bir yaş olan üç yıl geçtikten sonra bile) Böylelikle, Fransa’da Eylül 2015 ile Ağustos 2016 arasında 12.000 araçtan fazla bir filo oluşturulmuştur.


Daha Fazlasını Oku
05.12.2016
KURUMSAL HABERLER

Dünyada altı bölgede sektör değerlendirmeleri revize edildi

Dünyada altı bölgede sektör değerlendirmeleri revize edildi

Küresel sektör riskleri hassas bir dengede
 Dünya genelinde sektör eğilimleri karışık bir görünüm sergiliyor
 Kuzey Amerika’da dört sektörün değerlendirme notu düşürüldü: Perakende, tekstil/hazır giyim, taşımacılık ve kağıt/ahşap
 Batı Avrupa’da bir sektörün değerlendirme notu düşürüldü: Tarımsalgıda
 Orta Avrupa’da iki sektörün değerlendirme notu düşürülürken (inşaat veBİT*) bir sektörün notu yükseltildi (Taşımacılık)
 Orta Doğu’da bir sektörün değerlendirme notu düşürüldü: BİT


Daha Fazlasını Oku
07.11.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Meksika Ekonomisi: Ufukta daha zor günler görünüyor

Meksika Ekonomisi: Ufukta daha zor günler görünüyor

 GSYH’nın 2016 yılında yüzde 1,6 ve 2017 yılında yüzde 1,5 artması bekleniyor
 2013 yılında yüzde 38,3 düzeyinde olan kamu borcu 2015 yılında yüzde 42,3’e yükseldi. Yıl sonuna kadar yüzde 45’e yükselmesi bekleniyor.
 Hükümet 240 milyar MXN bütçe kısıntısı öngörüyor (yaklaşık 12,9 milyar ABD$ veya GSYH’nın yüzde 1,2’si)
 Kötüleşen makroekonomik görünüm açık bir şekilde mikro düzeyi de etkiliyor
 ABD başkanlık seçimlerine yakınlığı belirsizlikler getirmeye devam ediyor

Daha Fazlasını Oku
07.11.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Abenominin ilk oku: Neden işe yaramıyor?

Abenominin ilk oku: Neden işe yaramıyor?

Abenominin uygulamaya konulduğu 2013 yılından bu yana, Japonya Merkez Bankası (BOJ) “Abenominin ilk oku” olarak adlandırılan bir yaklaşım ile para politikasını agresif bir şekilde gevşetiyor. Bu önlemler arasında Nisan 2013’te uygulamaya konulan “Nitel ve Nicel Parasal Genişleme (QQE)”, Ocak 2016’da uygulamaya konulan değiştirilmiş “Negatif Faiz Oranlı QQE” ve son olarak Eylül 2016’da duyurulan “Getiri Eğrisi Kontrollü QQE” yer almaktadır. Uygulamaya girdikten sonra daha 3,5 yıl geçmişken, ilk okun özellikle Japonya’nın ihracatı ve yen üzerindeki etkisi azalmıştır.

İlk okun erken aşamadaki başarıları sırasında yende meydana gelen değer kaybı Japonya’nın ticari mal ihracat hacimlerini neden canlandırmadı?

Yendeki değer kaybının ihracat üzerindeki etkisinin sessiz kalması birkaç dışsal güç ile kolaylıkla açıklanabilir. Bunlardan birisi, Japonya’nın ihracatı da dahil olmak üzere küresel ticari mal alışverişini baskılayan vasatın altındaki küresel ekonomik büyümedir. Daha yapısal bir sebep ise Japon ihracatçıların “piyasaya göre fiyatlandırma” davranışıdır. Bu yaklaşım ihracat fiyatlarını yenin seviyesine rağmen yurt içi fiyatların döviz eşdeğeri seviyesinde sabit tutmaktadır.. BU durum Japonya’nın ihracatı için talebin canlanmasını sınırlamaktadır.


Daha Fazlasını Oku
04.10.2016
KURUMSAL HABERLER

Latin Amerika: İmalat sektörü ihracatı neden halen cansız?

Latin Amerika: İmalat sektörü ihracatı neden halen cansız?

 Latin Amerika’nın ihracatını eskiden Çin’in büyük hammadde iştahı veuluslararası fiyatlardaki yükselişler destekliyordu
 İmalat sektörü ihracatı son yirmi yıldır genel olarak zayıf bir performans kaydetti
 Analiz edilen altı ülkedeki (Arjantin, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Şili ve Peru) performansı zayıflatan faktörler yüksek işgücü maliyetleri, kötü altyapı ve sınırlı ticaret anlaşmaları olarak tespit edilmiştir
 Yakın gelecekte imalat sektörü ihracatında güçlü bir sıçrama beklenmiyor

Önümüzdeki birkaç yıl dış ticaretin Latin Amerika ekonomilerinde büyümeye katkıda bulunan ana etken olması olası görünmüyor

2014 yılına kadar Çin’in büyük hammadde iştahı ve uluslararası fiyatlardaki yükselişler Latin Amerika’nın ihracatını sürüklüyordu. Bölgenin zengin doğal kaynakları, müreffeh emtia döneminde ekonomik kazanımlar getirmişti. Ancak bu gidişat aynı zamanda bölgedeki birçok ülke için kurlar üzerinde artış baskısı yaratarak imalat sektöründeki rekabet gücünü azalttı.

Daha Fazlasını Oku
27.09.2016
KURUMSAL HABERLER

Fransız otomotiv sektörü için kısa vadeli risk azaldı, ancak köklü değişimler bekleniyor

Fransız otomotiv sektörü için kısa vadeli risk azaldı, ancak köklü değişimler bekleniyor

 Otomotiv sektörünün notu yükseltilerek en iyi risk kategorisine çıkarıldı
 Özel alıcılar otomobil piyasasına geri dönerken yeni araç satışlarını yukarıya çekiyorlar; 2016 yılında yeni araç satışlarının yüzde 5,6 artması bekleniyor
 Fransa’da katma değerin düşmesi sebebiyle uzun vadedeki risklerin izlenmesi gerekiyor
 Üretimin ve Ar-Ge’nin uluslararasılaşması kaçınılmaz bir sonuç olarak görünüyor

Otomotiv sektörü kısa vadede düşük riskli olarak değerlendiriliyor

2016 yılı Fransız otomotiv sektörü için daha az riskli görünüyor. Profesyonellerin ve şirketlerin hakim olduğu piyasada, işsizlikteki düşüş ve yeni finansman yöntemleri sayesinde yeniden güven kazanan hanehalkı tüketimi de artık etkili oluyor. Ocak-Temmuz döneminde yeni araç satışı artarken Coface 2016 yılı için yüzde 5,6’lık bir artış oranı kaydedileceğini, 2017 yılında ise yüzde 1,5 ve 2,5 arasında daha düşük bir artış yaşanacağını öngörüyor.

Bu sebeplerden dolayı, Fransız otomotiv sektörünün risk notu yükseltilerek “düşük riskli” olarak derecelendirildi; ancak yine de ikinci ve üçünü kademe ekipman imalatçılarının kırılganlığı ile ilgili bazı çekinceler mevcut. Şu anda, analiz edilen 12 faaliyet sektöründen sadece ikisi (otomotiv ve perakende) kısa vade için bu sektör değerlendirme notuna sahiptir.

Daha Fazlasını Oku
26.09.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Fransa ekonomisi: Büyümeye geçici bir ara

Fransa ekonomisi: Büyümeye geçici bir ara

 İkinci çeyrekte dış şoklar ekonomiyi etkiledi
 2016 büyüme tahminleri yüzde 1,6 ile halen pozitif
 Finansal olmayan şirket borçları: Uyarı eşiklerinin altında, Avrupa’daki tek yukarı yönlü ivme
 Şirket iflaslarında aşağı yönlü eğilim sürüyor: 2016 için yüzde -3,4
 Sektör riski dengeleniyor: 12 sektör arasında tarımsal gıda sektörünün notu düşürülürken otomotiv sektörünün notu yükseltildi

Siyasi gerilime rağmen toparlanma hız kazanıyor

Fransa ekonomisi ikinci çeyrekte dış şoklardan etkilenmesine rağmen olumlu gidişatını sürdürüyor. Ile-de-France bölgesinde yaşanan sel felaketi iş faaliyetlerinde kısa süreli ve yerel ölçekte bir yavaşlamaya sebep oldu. Ancak, uzun vadede, bu faktör özellikle yeniden inşa ihtiyaçları sebebiyle başta sipariş defterlerinin hızla dolduğu inşaat sektöründe olmak üzere istihdamda bir toparlanma rallisini tetikleyecektir. Rafinerilerdeki grevlerin ikili etkisi olacaktır; bir yandan kısa süreli bir şoka sebep olurken diğer yandan yeni arz açıklarını önlemek için stokların büyük ölçekli bir şekilde yenilenmesi ile birlikte orta vadede olumlu bir etki yaratacaktır. Ayrıca, Avrupa’daki siyasi belirsizlikler piyasa volatilitesini arttırmıştır. İspanya’daki siyasi kaos, İtalya’da yakın gelecekte gerçekleştirilecek olan ve Renzi hükümetinin geleceğini tehdit eden referandum ve Brexit göz önüne alındığında, Fransa’nın en büyük ticaret ortaklarından üçü şu anda bir siyasi risk kaynağı oluşturmakta ve piyasalarda istikrarsızlığa yol açmaktadır. Bu faktör önümüzdeki çeyreklerde Fransa’daki büyümenin temel olarak yurt içinden kaynaklanacağını ve kendi kendine yeten bir görünüm sergileyeceğini
göstermektedir

Daha Fazlasını Oku
23.09.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

2016 Fas Şirket Ödemeleri Anketi: Ülke ekonomisi yavaşlarken ödeme süreleri uzuyor

2016 Fas Şirket Ödemeleri Anketi: Ülke ekonomisi yavaşlarken ödeme süreleri uzuyor

 Fas ekonomisinde 2016 yılında tarım sektöründeki zayıf performans sebebiyle ekonomik faaliyetin yavaşlaması bekleniyor
 Tarım dışı ekonomi dayanıklılık sergilemesine rağmen, tüm sektörler için ödeme süreleri uzuyor ve ankete katılan şirketler ekonomik faaliyetin durgunlaşmasını bekliyor
 2016 sonuçları küçük işletmelerin ödeme sürelerinin büyük şirketlere göre daha kısa olduğunu gösteriyor
 Geç ödemeler istihdamın ve yatırımların önünde önemli bir engel teşkil etmeye devam ediyor.

Fas ekonomisi yavaşlıyor ancak talep ve yatırımlar direnç gösteriyor

2015 yılında yüzde 4,5’e yakın bir artış kaydeden Fas ekonomisinde büyüme oranı 2016 yılında yavaşladı. 2015 ile 2026 arasında hububat üretiminde yüzde 70’in üzerinde gerçekleşen azalmanın, ülkenin GSYH artış oranını bu yıl sadece yüzde 2’ye yakın bir oran ile sınırlaması bekleniyor. İlk çeyrekte yaşanan bu yavaşlamanın ikinci çeyrekte de devam ettiği görülüyor ve yıllık baza getirilmiş büyüme oranı yüzde 1,4 olarak kaydediliyor. Bununla birlikte, tarımsal katma değer daralırken, tarım dışı katma değer 2016’nın hem birinci hem de ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 arttı.

Daha Fazlasını Oku
31.08.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

ABD’deki ilaç firmaları faaliyetleri ile ilgili iki zıt senaryo ile karşı karşıyalar: "iyimser" ya da "kötümser”

ABD’deki ilaç firmaları faaliyetleri ile ilgili iki zıt senaryo ile karşı karşıyalar: "iyimser" ya da "kötümser”

 Uygun Fiyatlı Sağlık Hizmetleri Kanunu sigortalı hastalar ile sigortacılar arasındaki ilişkilerin dengelenmesine yardımcı oluyor, ancak fiyat sorununu ele almıyor
 ABD’deki başkanlık seçimleri: Reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik önlemler
 2016 yılında reçeteli ilaç fiyatlarında %9,3 oranında bir artış daha bekleniyor
 Kuzey Amerika’nın ilaç sektörünün risk notu yükseltilerek “düşük riskli” olarak belirlendi
 Uzun vadede fiyatların düşmesi beklenebilir; bunun ilaç şirketleri üzerinde olumsuz sonuçları olacaktır

Güçlü özel sektör ve kamu yatırımlarına rağmen, ABD’deki sağlık göstergeleri en gelişmiş 12 ülke ile karşılaştırıldığında ortalamanın altında kalıyor.

Daha Fazlasını Oku
26.08.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Yeni Almanya 2016 Şirket Ödemeleri Anketi

Yeni Almanya 2016 Şirket Ödemeleri Anketi

Almanya ekonomisinin sağlamlığına rağmen, ödeme gecikmeleri halen yaygın olarak yaşanıyor

 Alman şirketlerinin %84’ü ödemelerde gecikme yaşarken, ihracat şirketleri en fazla etkilenen şirketler olarak öne çıkıyor
 Tüm sektörler arasında ortalama olarak ödeme gecikmeleri 41,4 güne karşılık geliyor.
 Alman şirketlerinin 3/4’ten fazlası için azami gecikme 60 gündür – bu Çin’e göre daha kısa bir süredir
 Şirketlerin %84,4’ü vadeli satış yapıyor. Şirketlerin %20’si ödenmemiş alacaklarının azaldığını bildirirken, %16,9’u arttığını bildiriyor
 İş sektörleri arasında karma bir görünüm söz konusu. Tekstil/Deri/Hazır Giyim %94,4 ile en ağır şekilde etkilenen sektör

Coface’ın 850’nin üzerinde katılımcı şirket ile gerçekleştirilen Almanya’daki ilk ödeme anketi ülkenin sağlam ekonomik durumuna rağmen şirketlerin neredeyse %84’ünün müşterilerinin ödemelerindeki gecikmelerden etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl ödenmemiş
alacak hacminde yaşanan hafif azalma, Alman şirketlerinin olumlu durumunu yansıtmaktadır. Ankete katılan şirketler için ödeme gecikmelerinin süreleri yönetilebilir aralıklardadır. Dolayısıyla, çok uzun süreli vadesi geçmiş alacaklardan kaynaklanan potansiyel likidite riskleri nispeten düşüktür.Daha Fazlasını Oku
22.08.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Çin’in iki vitesli ekonomisi: Kazanan ve kaybeden sektörler

Çin’in iki vitesli ekonomisi: Kazanan ve kaybeden sektörler

Çin ekonomisi 2015 yılında son 25 yıldaki en düşük büyüme hızını kaydederek yüzde 6,9 oranında büyüdü. Büyümenin 2016 ve 2017 yıllarında yavaşlamaya devam edeceği ve hükümetin 2016-2020 beş yıllık planda belirlenen yüzde 6,5’lik yıllık ortalama büyüme hedefinin tutturulamayacağı tahmin ediliyor. Çin’in devam etmekte olan yapısal reformları hizmetler ve tüketim üzerinde daha fazla odaklanılmasını sağladı ve ülkenin iki vitesli ekonomisini daha belirgin hale getirdi. Kazanan ve kaybeden sektörler arasındaki ayırım, orta ve uzun vadeli büyüme potansiyellerine, ilgili hükümet
politikalarına ve yapısal talebe bağlı görünüyor.

Büyüme potansiyeli olan sektörler

Genel olarak, tıbbi ilaç ve perakende gibi daha parlak uzun vadeli büyüme görünümüne sahip kazanan sektörlere düşük veya orta risk değerlendirme notları verildi. Buna bir istisna olarak, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) segmenti yüksek risk notuna sahip bir kazanan sektör olarak öne çıkıyor. Bu durum, güçlü uzun vadeli büyüme potansiyeline rağmen BİT sektöründeki Çinli şirketlerin kredi risklerinin muhtemelen daha sert rekabet sebebiyle yüksek olduğunu göstermektedir (bakınız Tablo 1).

Tıbbi ilaç sektörü en parlak sektör konumunu sürdürüyor ve istikrarlı kar marjları sergiliyor. 2015 yılında şirket ödeme deneyimlerinde görülen açık bir iyileşmenin yanında, ilaç şirketlerinin faaliyetleri ve sabit varlık yatırım artışları için borçlanmaya olan bağımlılıkları azalmıştır. Orta vadeli görünüm olumludur ve yaşlanan nüfus ile birlikte büyümeye devam eden orta sınıfın desteği ile talepte yapısal bir artış olacaktır.

Daha Fazlasını Oku
03.08.2016
KURUMSAL HABERLER

Devam eden krizlere rağmen, Sahra Altı Afrika bölgesi 2025 yılına kadar olan dönem için fırsatlar sunuyor

Devam eden krizlere rağmen, Sahra Altı Afrika bölgesi 2025 yılına kadar olan dönem için fırsatlar sunuyor

 Çin’deki yavaşlamadan ve emtia fiyatlarındaki düşüşten ağır bir şekilde etkilenen Sahra Altı Afrika bölgesi 2008 yılından bu yana en düşük büyüme performansını kaydetti
 Krizlerden ağır şekilde etkilenen birkaç ülke de dahil olmak üzere 15 ülke tüketici harcaması bakımından önemli bir potansiyel sergiliyor
 İki sektör orta vade için fırsatlar sunuyor: Perakende ve BİT1

Ağır ekonomik krizlerin altında ezilen bir kıta

Küresel ekonomi çalkantılı bir dönemden geçiyor. Çin’deki ekonomik yavaşlama ve emtia fiyatlarındaki düşüş Sahra Altı Afrika bölgesinde ekonominin temel unsurlarını baskı altına aldı. 2015 yılında yüzde 3,4 olarak gerçekleşen ve 2016 yılında yüzde 2,6 olarak gerçekleşmesi beklenen (Coface tahminlerine göre) ekonomik büyüme 2008 krizinden bu yanaki en zayıf performansını gösteriyor.

Emtia ihraç eden ülkeler, bu artan dış riskler karşısında hızlı bir şekilde gerekli önlemleri uygulamaya çağrıldı. Bu ülkelerin birçoğu dolar karşısında kendi paralarının değerini korumaya çalıştı. Ancak ağır aşağı yönlü baskılar sebebiyle bunda çok az başarılı olabildiler. Bazı ülkeler kamu maliyelerindeki kötüleşmeyi durdurabilmek için harcamalarını kısmaya çalıştı. Bu krizlerin devam etmesi derin yapısal yansımaları da olan kırılganlık durumlarının sürmesine yol açtı. Öte yandan, kıta içerisindeki güçlü eşitsizliklere rağmen, tüketici harcaması bu ülkelerin orta vadede karlı piyasalar olabileceklerini gösteren tek faktör olarak öne çıkmaktadır.

Çıkış yolu tüketici harcamasından mı geçiyor? Analiz edilen 55 ülkeden 15’i tüketici harcamalarının arttırılabilmesi için gerekli genel koşullara sahip. Gabon, Botsvana, Namibya, Güney Afrika, Nijerya, Etiyopya, Fildişi Sahili, Mozambik, Tanzanya, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana, Kenya, Ruanda, Angola. Ülke puanlarına göre bir sıralama yapabilmek için iki belirleyici kritere (demografik
özellikler ve hanehalkı tüketim kapasitesi) dayalı olarak hesaplamalar yapılmıştır.


Daha Fazlasını Oku
02.08.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Dünya genelinde 6 bölgede sektör değerlendirmeleri revize edildi

Dünya genelinde 6 bölgede sektör değerlendirmeleri revize edildi

Yükselen piyasalarda sektör riskleri artmaya devam ediyor

 Güçlü bölgesel eşitsizlikler mevcut: Değerlendirme notu düşürülen 6 sektörden 5’i, yükselen piyasalarda
 Avrupa’da, dinamik hanehalkı tüketimi birçok sektörü canlandırıyor
 İngiltere’deki sektörlerin sağlık durumu kötüleşiyor ve Brexit sonrası kararlar belirleyici olacak

Avrupa ekonomisinin toparlandığı bir dönemde siyasi sorunlar ortaya çıktı (Brexit)

Batı Avrupa’da hanehalkı tüketimindeki artış hanehalkları ve şirketler arasında güvenin yeniden tesis edildiğini gösteriyor. Bu olumlu dinamik sonucunda BİT1 ve otomotiv sektörleri düşük riskli olarak yeniden sınıflandırıldı (Batı Avrupa ile birlikte Orta ve Doğu Avrupa’da). Yeni taşıt tescilindeki artış otomobil üreticileri ile birlikte metalürji sektöründeki şirketleri de olumlu etkiliyor. Metalürji sektörü halen yüksek riskli olarak görülmesine rağmen, değerlendirme notu yükseltildi (metalürji sektörünün yüzde 12’si otomotiv sektörü, yüzde 50’si inşaat sektörü ile çalışıyor). İnşaat sektöründe yıl başında gözlenen ılımlı toparlanma teyit edildi. Bölgede verilen inşaat ruhsatlarındaki artış (Mart ayı itibariyle bir önceki yıla göre ortalama olarak İspanya’da yüzde 35, Almanya’da yüzde 12,5, Fransa’da yüzde 7,6) ile irlikte bu toparlanma sektörün ortalama riskli olarak yeniden sınıflandırılmasına yol açtı. Hanehalkı tüketimindeki olumlu eğilime rağmen, artan iç rekabet tekstil sektörünü baskıladı. Sektörün orta sınıf segmenti büyük Avrupa gruplarının baskısı altına girdi. Bölge ivme kazanmasına rağmen, Avrupa Birliği ile beklenen ayrılmanın gerçekleşmesi sonrasında İngiltere’de üç sektör takip altına alındı. Kısa vadede, sterlinin değer kaybetmesi sebebiyle artan ithalat fiyatları inşaat sektörünü (GSYH’nın yüzde 6,1’i) baskılayacaktır. Tıbbi ilaç ve otomotiv sektörlerinin ürünleri en yoğun ihraç edilen ürünler arasında yer aldığından dolayı, bu sektörler giriş engellerinden olumsuz etkilenebilirler (sırasıyla ihracatın yüzde 7,8’i ve yüzde 11,3’ü).

Daha Fazlasını Oku
13.06.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Asya Pasifik ülkelerinde firmaların ödeme alışkanlıkları

2015 yılında Asya Pasifik bölgesinde şirket ödemelerinde iyileşme yok

Coface’ın Asya-Pasifik ekonomileri ile ilgili her yıl gerçekleştirdiği ankette hazırladığı sorular 8 ayrı pazarda 2.793 şirkete yöneltildi. Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Singapur, Tayvan ve Tayland anketin yapıldığı ülkeler olarak belirtildi. Ankette 11 faaliyet sektöründeki şirket ödemelerinin durumu araştırıldı. Şirketlerin yüzde 85’nini likidite sorununu aşmanın bir çözümü olarak müşterilerine vadeli satış imkanları sunduğu görüldü.

 Şirketlerin yüzde 70’i vadesi geçmiş alacakların tahsilatında sorun yaşarken, 2014 yılına göre bir iyileşme bildirilmedi
 Şirketlerin yüzde 56’sı küresel ekonominin 2016 yılında hızlanmasının olası görünmediğini düşünüyor
 Ödeme deneyimleri bakımından Hindistan, Çin ve Singapur’da kötüleşme kaydedilirken, diğer ülkeler durağan bir görünüm sergilemiştir.
 En riskli sektörler inşaat, endüstriyel makine ve elektronik, otomotiv ve taşımacılık ile metal sektörleridir

Daha Fazlasını Oku
31.05.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Fransa ekonomisi uçuşa mı hazırlanıyor?

Fransa ekonomisi uçuşa mı hazırlanıyor?

 İlk çeyreğe ilişkin bazı göstergeler (büyüme, tüketici harcamaları, yatırım) iyimserliğe sevk ediyor
 Manzarayı bozan tek şey, yükselen piyasalardaki yavaşlama ve rekabet gücü eksikliği karşısında düşen ihracat
 Tekstil-hazır giyim sektörü ve Ile-de-France bölgesi dışında iflas oranlarında keskin bir iyileşme (2016 yılı için %-3,2 bekleniyor)
 Ticari sektörlerinin yüzde 50'sinde iyileşme kaydedildi
 Büyük rekabet gücü açığı karayolu taşımacılığını engelledi

İç talep ekonomik faaliyeti desteklerken, ihracat zayıflattı Ocak ve Nisan 2016 ayları arasında Fransa ekonomisi için bazı olumlu göstergeler ortaya çıktı. 2014 yılında başlayan istikrarlı büyüme (2015 yılının dördüncü çeyreğine göre 2016 yılının ilk çeyreğinde %+0,6) iç talebin de desteği ile hız kazandı. Hanehalkı tüketim harcaması 2014 yılından bu yana kaydedilen en yüksek düzeye çıkarken (%+1,2), yatırımlar da beklentileri aştı. Hükümetin harçları azaltmaya yönelik önlemleri ve düşen petrol fiyatları sayesinde, 2012 yılından bu yana ilk kez bu yıl şirket yatırımlarının büyümeye ozitif katkıda bulunması bekleniyor. Coface Fransa'da ekonomik büyümenin 2016 yılında yüzde 1,6 ve 2017 yılında yüzde 1,3 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Sadece dış ticaret ekonomik faaliyeti baskılamaya devam ediyor. Birinci çeyrekte ithalat artmasına rağmen (%+0,5), ihracat azalmıştır (%-0,2). Bunun sebeplerinden birisi, özellikle belirli BRICS ülkeleri arasında öngörülen resesyon olmak üzere yükselen piyasalarda ekonomik faaliyetteki yavaşlamadır. Bu soruna ek olarak, yapısal zayıflıklar da Fransa'nın küresel ihracat pazarındaki payında yaşanan düşüşün sebeplerinden birisini oluşturmaktadır (2011 yılından bu yana %3,5). Fransa'daki toplam şirket sayısı Almanya ile neredeyse benzer seviyelerde olmasına rağmen, ihracatçı şirket sayısı Almanya'nın üçte biri kadardır. Ayrıca, ilk kez ihracat yapan her on Fransız şirketten sadece üçü bir sene sonra ihracat yapmaya devam etmekte ve sadece biri üç yıl sonra ihracat yapmayı sürdürmektedir. Fiyat rekabetçiliği bakımından, Fransa daha düşük birim fiyat avantajından önemli ölçüde yararlanan İspanya ve İtalya'nın gerisindedir. Fiyat dışı rekabet gücü bakımından, Fransa üst sınıf ürünlerin (havacılık-uzay ve savunma, lüks mallar ve şarap) ihracattaki payı yüzde 41 iken, Almanya'da bu oran yüzde 48'dir. Orta vadede şirket yatırımları ihracat kalitesini iyileştirecektir, ancak bu açığın kapatılması birkaç yıl daha sürecektir. İflaslar ve sektör riskleri normal seviyelere dönüyor İflas sayılarındaki azalma ve sektör risklerindeki keskin iyileşme ekonomik toparlanmayı açık bir şekilde yansıtmaktadır.

Daha Fazlasını Oku
11.05.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Macaristan’da özel tüketim artıyor ancak şirketler için zorluklar devam ediyor

Macaristan: Özel tüketim artıyor– ancak şirketler için zorluklar devam ediyor

Küresel olarak ekonomilerin zorluklar ile mücadele ettiği bir ortam düşünüldüğünde, Macaristan iyi bir performans göstermektedir. Orta hızda büyüyen bir ekonomiden faydalanmaya devam ediyor ve bu yıl yüzde 2,2 büyümesi bekleniyor. Bu olumlu performansta en belirleyici etken özel tüketimdir ve azalan işsizlik, harcanabilir gelirdeki artış, kamu refah programları ve döviz cinsinden ipotekli krediler ile ilgili sorunların çözülmesi özel tüketimi güçlendirmiştir. Özel tüketim, GSYH'ya katkıda bulunan önemli bir unsurdur Macaristan ekonomisi 2012 yılında geçirdiği resesyon sonrasında sağlam büyüme oranları kaydetmektedir. Bu genişlemede AB fonları önemli bir katkıda bulunmuştur ancak kesinlikle tek faktör değildir. Macaristan ekonomisinin ve ülkenin ana ticaret ortaklarının çoğunun perspektifleri iyileşmektedir. Coface tarafından bu yıl için tahmin edilen yüzde 2,2'lik büyüme oranı 2015 yılında kaydedilen yüzde 2,9'luk büyüme oranından daha düşük olmakla birlikte, bu temel olarak AB fonlarının daha yavaş absorbe edilmesinden kaynaklanacaktır. Ancak önümüzdeki yıldan itibaren tekrar hızlanması beklenmektedir. İşgücü piyasasında devam
eden iyileşmeler ve mali önlemler (kişisel vergi oranlarında ve KDV oranlarında yapılan indirimler gibi) ekonominin ardındaki ana itici güç olarak özel tüketimi desteklemektedir. Hanehalkları için, hem kamu sektörünün hem de özel sektörün işgücü talebi artmıştır. Hanehalkları ayrıca döviz cinsinden kullandırılan ipotekli kredilerin yerel kuradönüştürülmesinden de faydalanmıştır. Dinamik işgücü piyasası ve iyileşen tüketici güveni, tüketici harcamalarının artmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla, önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca hanehalkı tüketimi Macaristan ekonomisinin ardındaki ana itici güç olmaya devam edecektir

Daha Fazlasını Oku
19.04.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Üç aylık sektör risk değerlendirmeleri güncellemesi

Üç aylık sektör risk değerlendirmeleri güncellemesi

Yükselen piyasalarda sektör riskleri halen baskı altında

 Sektörel analiz dünya genelinde 6 bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildi
 Yatırıma bağlı olan sektörler, tüketime bağlı olan sektörlere göre daha fazla risk altında
 Metal sektörünün risk düzeyi, 6 bölgenin 4’ünde “çok yüksek risk” düzeyinde
 Yükselen Asya ve Latin Amerika’da sektör riskleri yükselirken, Avrupa’da sektör notları yükseliyor

Şirket yatırımlarında kırılganlık devam ediyor

Oldukça değişken finansal piyasaların ve petrol fiyatlarında devam eden düşüşün etkisi ile küresel büyümenin yarı yarıya azalması (2016 yılı için Coface tahmini yüzde 2,7) Coface tarafından analiz edilen sektörlerin durumunu tehlikeye atıyor. Özellikle yükselen Asya, Latin Amerika ve Kuzey Amerika bölgelerinde olmak üzere iş yatırımlarına bağımlı olan sektörler daha fazla risk altında. Öte yandan, hem gelişmiş hem de yükselen ekonomilerde, tüketime bağımlı olan sektörler en az etkilenen sektörler olarak görünüyor. Küresel ticaretteki zayıf büyüme (Şubat 2016 sonu itibariyle 1 yıllık dönem için yüzde 1,8) bir başka kırılganlık kaynağı teşkil etmektedir. Ticaret hızı Ağustos 2015’ten bu yana keskin bir şekilde yavaşlamıştır (%3) ve bu durum özellikle sevkiyat (küresel ticaretin yüzde 80’i) olmak üzere taşımacıları daha fazla etkilemektedir.

Daha Fazlasını Oku
17.04.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Dünya genelinde çelikte kapasite fazlası mevcut. 2016 yılında risk en yüksek seviyeye ulaştı

Dünya genelinde çelikte kapasite fazlası mevcut. 2016 yılında risk en yüksek seviyeye ulaştı

 2000’li yıllarda Çin’in sürüklediği uzun süren bir talep artışı döneminin ardından, küresel ekonomideki zayıf büyüme çeliği olumsuz etkiliyor
 Kapasite fazlası ve Çin’in ihracatı arz ve talep arasındaki dengesizliği körüklüyor
 Şubat 2016’da, Çin hükümeti üretim kapasitesindeki 40 milyon tonluk ilk azaltımı açıkladı
 Çelik şirketleri için kredi riskleri artıyor
 Piyasanın 2018’den önce tekrar dengeye kavuşması beklenmiyor

Kredi riskleri zirveye ulaştı

2014 yılında Çin dünyadaki toplam çelik üretiminin yüzde 45’ini oluşturuyordu. Ancak artık tüketim iştahı azalıyor. 2014 yılında yüzde 3,3 oranında daralma yaşanmış ve 2015 yılında tüketim yüzde 5 düşmüştür. Bu arada, Çin’in üretim kapasitesi artmaya devam etmiş ve arz ile talep arasındaki küresel dengesizliği daha da yükseltmiştir. Küresel üretim zayıflıyor (Şubat 2016 sonu itibariyle yüzde -3,1) ve çelik üretim hatlarının üçte biri durma noktasına gelirken, arz halen yüksek düzeydedir. Bu durum, önemli ölçüde düşmüş olan fiyatlar üzerinde güçlü bir baskı oluşturmuştur. Çin şu anda üretim fazlasını ihraç etmektedir (2015 yılında hacmen yüzde 20); bu durum Avrupa, ABD ve yükselen ülkelerdeki çelik üretim yapılarını özellikle zayıflatmaktadır.

Daha Fazlasını Oku
31.03.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Coface ülke riski değerlendirmelerinin üç aylık güncellemesi

Yılın ilk aylarında yüksek gerilim
 Küresel ekonomi "Japonyalaşıyor": Aşırı genişlemeci para politikalarına rağmen küresel büyüme düşük seviyede
 Finansal piyasalardaki nakit fazlası volatiliteyi yoğunlaştırıyor
 Artan üç risk: Çin’deki yavaşlama, düşük petrol fiyatları ve artan siyasibelirsizlikler
 Bu gelişmelere dayalı olarak, Coface bu çeyrekte yedi ülkenin risk değerlendirme notunu düşürdü

Belirsiz sonuçların öne çıktığı bir uluslararası senaryo Yükselen ülkeler bu yılın başlarında hafif bir toparlanma kaydetmelerine rağmen (Coface 2010’daki yüzde 7,2 ve 2015’teki yüzde 3,4’lük büyüme oranlarının ardından 2016 için yüzde 3,9’luk bir büyüme öngörüyor), gelişmiş ülkelerdeki yavaşlama (2016 için yüzde 1,7’lik büyüme öngörülüyor) küresel ekonomisinin dengesini şimdiye kadar hiç olmadığı düzeyde tehdit ediyor. Büyümenin bu yıl yüzde 2,7’yi geçmesi olası görünmüyor.

Daha Fazlasını Oku
30.03.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Çek Cumhuriyeti, Polonya, Şili ve Tayland ihracatta hızlı toparlanmaya en yakın ülkeler

Çek Cumhuriyeti, Polonya, Şili ve Tayland ihracatta hızlı toparlanmaya en yakın ülkeler

 İncelenen 34 yükselen ekonomi arasından sadece dördü kısa vadede toparlanma kapasitesine sahip
 Kriterler: Fiyat rekabetçiliği, borçluluk ve siyasi risk
 Çin, Suudi Arabistan, Mısır ve Ekvator yüksek risk atında

Son beş yıllık dönemde büyüme oranları yarı yarıya azalan, kur ve borç riski artan yükselen piyasalardaki mevcut riskin yoğun olması şaşırtıcı bulunmakla birlikte, bu tek başına gelişen bir olgu değildir. 1990’lı yıllarda yaşanan benzer krizler, artan sermaye çıkışlarına ve banka kredilerinde yeniden yükseliş olmamasına rağmen, ekonomik faaliyette ani ve hızlı bir yükseliş ile sonuçlanmıştır. Ortalama olarak, bu yükselen ekonomiler uzun vadedeki büyümeleri daha düşük seviyelerde kalsa da iki-üç yıllık bir süreçte kriz öncesi üretim seviyelerini yakalayabilmiştir.
Bugün bu ekonomilerin hangileri işletmelerine daha hızlı bir toparlanma vaat edebilir? Coface tarafından incelenen 34 ülkelik bir örneklem içerisinde, sadece dört ülke üç temel kriteri karşılayabiliyor. 2013 yılından bu yana kurlarında yaşanan değer kaybı yoluyla sağlanan fiyat rekabetçiliği kazanımları, şirketlerin borçlanma kapasitesi ve orta düzeyde bir siyasi risk. Bu dört ülke Çek Cumhuriyeti, Polonya, Şili ve Tayland’dır

Daha Fazlasını Oku
28.12.2015
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

TL’deki değer kaybı ile siyasi ve ekonomik belirsizlikler, borçlu Türk şirketleri için risk oluşturuyor

2015 yılında siyasi belirsizlik, güvenlik sorunları ve küresel ekonomik endişeler liranın dolar karşısındaki değerini tüm zamanların en düşük seviyesine itti ve yüksek döviz borcu olan Türk işletmeleri için kötü bir tablo yarattı.

-Türkiye'nin sermaye girişlerine ve ithalat girdilerine olan akut bağımlılığı sebebiyle, şirketler sert dalgalanmalardan ve liradaki güçlü değer kaybından olumsuz etkilendi
-Avronun dolar karşısındaki zayıflığı, üretim giderleri ABD doları ve gelirleri Avro bazında olan şirketlerin kâr marjını daralttı
-Bu gelişmeler özellikle yılın ilk üç çeyreğinde metal (demir ve çelik hariç), inşaat ve kimyasallar gibi sektörlerin görünümü üzerinde baskı oluşturdu.

Daha Fazlasını Oku
21.06.2015
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Coface Ülke Riskleri Güncellendi

Üç ayda bir güncellenen ülke risk değerlendirmeleri kapsamında Çin’in notu düşürüldü. Petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenen ekonomiler negatif takibe alındı.

Coface’ın 2015 büyüme tahminlerini % 4 olarak revize ettiği pek çok gelişmekte olan ülke, petrol fiyatlarındaki düşüşten dolayı ağır bir darbe ile karşı karşıya. (Mart 2015’deki tahmin %4.2) Bununla birlikte gelişmiş ülkeler Euro bölgesindeki hafif toparlanmadan yararlanmakta (2015 büyüme tahmini %1.5).

Avrasya’da ekonomik toparlanma devam ediyor

Çek Cumhuriyeti, Portekiz ve Vietnam Ocak 2015’de pozitif takibe alındı. Bu ülkelerde ilerleme devam etmekte ve ekonomilerini tüketici harcamaları ile tetiklemektedir.

• Çek Cumhuriyeti Batı Avrupa’daki ekonomik toparlanmadan yararlanmaktadır. (özellikle de Avrupa otomotiv piyasası) ve notu A3’e yükseltilmiştir.

• Tatmin edici düzeydeki ödeme deneyimi sayesinde Coface Portekiz’in notunu A4’e yükseltmiştir ve özellikle de ihracat yapan şirketler arasında pozitif bir kurumsal ilerlemenin sürdüğünü teyit etmektedir.

• Notu B’ye yükseltilen Vietnam’da düşük enflasyon ve tüketici güveninin artması nedeniyle özel tüketimde bir artış görülmektedir. Dış risk azaltılmıştır, ülke cari fazla vermektedir ve döviz rezervleri artmaktadır.


Daha Fazlasını Oku
09.04.2015
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Düşen petrol fiyatlarının etkisi sebebiyle iki sektör değerlendirmesi güncellendi

Petrol fiyatlarında son zamanlarda yaşanan düşüş, dünya genelinde şirket kredi riskleri üzerinde zincirleme etki yarattı. Coface, analiz edilen 14 sektör arasından bir sektörü “kazanan” ve bir sektörü “kaybeden” olarak tanımladı ve ilgili sektör değerlendirmelerini yukarı ve aşağı yönlü
revize etti.

Kaybeden: Kuzey Amerika enerji sektörü arz ve talep arasındaki dengesizlikten etkilendi

2014 sonu itibariyle Kuzey Amerika’nın sektörel risk değerlendirmesindeki belirgin iyileşme sonrasında (3 sektör tekrar “düşük riskli” olarak sınıflandırılmıştı: Tekstil ve Hazır Giyim, Taşımacılık ve Kimyasallar) Coface, ham petrol fiyatlardaki düşüş karşısında enerji sektörünün risk notunu düşürüp “orta riskli” olarak belirledi.

Daha Fazlasını Oku
08.04.2015
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

ABD otomotiv sektörü güvenli bir şekilde son vitese geçti mi?

ABD otomotiv sektörüne yönelik maliyeti 80 milyar doları bulan ve büyük ölçekli işten çıkarmalar ile sonuçlanan kurtarma planı ABD’yi travmaya soktu. Otomotiv üreticileri artık rekabet güçlerini yeniden tesis ediyorlar ve ABD’nin ekonomik büyümesindeki hızlanmadan (2015 için %2,9 olarak
tahmin ediliyor) yararlanıyorlar. Sektör toparlanıyor ve krediye erişimin kolaylaştırılması talebi yükseltiyor. Ancak ne pahasına? 2015 yılı için, Coface satışlarda sürdürülebilir bir büyüme düzeyi olarak %3,8’lik bir artış öngörüyor, ancak bu son yıllarda kaydedilen seviyelerin oldukça
altında. Otomotiv sektörünün geleceğe bakmaya devam etmesi ve önündeki yeni zorlukları aşmak için gerekli değişiklikleri yapması gerekiyor.

Daha Fazlasını Oku
02.04.2015
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Beş ileri ekonomi önümüzdeki on yıllık dönemde “uzun süreli durgunluk” riskinden kaçınabilecek

Resmi toparlanmanın üzerinden üç yıldan uzun bir süre geçtikten sonra, ileri ekonomiler sürdürülebilir büyüme yoluna tekrar girmek için mücadele ediyor. Bazı ülkeler için ise geri döndürülemez bir durum olarak görülen durgun büyüme öngörülüyor. Ancak bu uzun süreli durgunluk riski bakımından ileri ekonomilerin hepsi aynı durumda değil; kırılgan bir küresel tabloda bazı istisnalar ön plana çıkıyor. OECD’nin ileri ekonomilerinden hangileri, önümüzdeki on yıllık dönemde büyüme
performanslarını hızlandırmak için gerekli olanaklara sahip?

Geleneksel göstergelere karşı son krizin ortaya çıkardığı belirleyici kriterler

Uzun süreli düşük büyüme hatta durgunluk riski en düşük ileri ekonomileri belirlemek amacıyla, Coface ekonomistleri 23 ülkeden oluşan bir çalışmayı, beş kritere dayalı olarak analiz ettiler:

Daha Fazlasını Oku
01.04.2015
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Üç ayda bir güncellenen ülke riski ve iş ortamı değerlendirmeleri

Coface, iki Avrupa ekonomisinin risk değerlendirmelerini güncelledi ve Brezilya’yı negatif izlemeye aldı, Rusya’daki iş ortamı değerlendirmesini C’ye düşürdü.

2015 yılında büyümenin hızlanması beklenen (yüzde 2,1) ileri ekonomilerde ülke riskindeki iyileşmeler giderek daha algılanabilir hale geliyor. Euro Bölgesi’nde Almanya’nın ve İspanya’nın başını çektiği iki olumlu değişiklik yaşandı: Hollanda ve Belçika’nın değerlendirme notları birer kademe yükseldi. Öte yandan büyümenin aşağı yönlü olarak revize edildiği (yüzde 4,2) yükselen ekonomilerdeki değişiklikler büyük farklılıklar gösteriyor. Brezilya ve Ekvador negatif izlemeye alınırken, Rusya’nın iş ortamı değerlendirme notu düşürüldü.

Daha Fazlasını Oku
04.03.2015
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Düşen petrol fiyatlarının Latin Amerika üzerindeki etkisi

Son zamanlarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, önemli bir emtia üreticisi olan Latin Amerika’daki ülkeleri farklı şekillerde etkiliyor. Düşen uluslararası petrol fiyatlarından hangi ülkeler yararlanabilir ve diğerleri bundan neden olumsuz etkilenir?

Daha Fazlasını Oku
31.01.2015
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

TR Ödemeler Panoraması

TL’deki değer kaybı ve iç talepteki yavaşlama şirketlerin ödeme performansını etkiledi

• Türkiye’de şirketlerin ödeme performansı yurt içi talep ve kurlarla bağlantılı olarak gelişiyor
• 2014 başında TL’deki keskin değer kaybı firma karlılıklarına olumsuz yansıdı
• Faizlerdeki artışlar ve makroihtiyati önlemlere bağlı olarak yavaşlayan iç talep ödeme performanslarına olumsuz yansıdı
• Coface özellikle inşaat sektörünün konut segmenti, demir ve çelik dışı metaller sektörlerindeki risklere dikkat çekiyor


2013 yılı Mayıs ayında ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke’nin çıkış stratejisini açıkla-masıyla birlikte gelişmekte olan ülkelere karşı finansal piyasalarda risk algısının değiştiği bir döneme girildi. Türkiye bu döneme, yüksek cari açık, ithalata önemli ölçüde bağımlılığı devam eden üretim kesimi ve arka arkaya üç seçim takvimi ile girdi.

2013 yılının Aralık ayında başlayan TL’deki değer kaybı, Merkez Bankası’nın faizlerini Ocak ayı sonunda keskin bir şekilde artırmasıyla denge bulabildi. Ancak TL’deki bu değer kaybının, fir-ma bilançolarındaki olumsuz etkileri hala devam ediyor. Öte yandan cari açığı azaltmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) sene başında uygulamaya başladığı kredi kısıtlama önlemlerinin iç talebi yavaşlatması da firmaların alacak tahsilatlarını zorlaştıran etkenler arasında yer aldı.

Bu gelişmelere paralel olarak daha çok yurt içi talebe yönelik üretim ve satış yapan sektörlerin ödeme kapasitelerinde bozulmalar görülmeye başladı. Hem protestolu senetler hem de karşılıksız çek tutarlarındaki artışlar bu bozulmaya işaret ediyor.

Daha Fazlasını Oku
29.01.2015
KURUMSAL HABERLER

Düşük Enflasyon

Fransa’da “düşük enflasyon” büyüme hızında bir değişimin işaretçisi

Düşük enflasyon ve durgun büyüme performansının öne çıktığı bir süreçte Fransa fiyat düşüşleri kısır döngüsünden kurtulamama tehlikesi ile karşı karşıya. Fransa’nın 1930’larda ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin yaşadığı derin depresyonun aşırı uçlarına gitmese bile 1990 ile 2010 arasında Japonya’nın yaşadığı uzun süren fiyat ve büyüme durgunluğunu yaşaması mümkün mü? Böyle bir durumda bu Fransa ekonomisi ve şirketleri için ne anlama gelir?

Daha Fazlasını Oku
27.01.2015
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

2015 Ülke Riski Konferansı:

2015 Ülke Riski Konferansı:
2015 yılında küresel toparlanma zorlu ve çok riskli bir süreçten geçecek

Küresel ekonomi kademeli bir toparlanma yolunda ilerliyor. 2008 krizi öncesine göre daha az canlı olmakla birlikte, küresel büyüme ılımlı düzeyde yükselen bir eğilim izlemeye devam ediyor: 2013 yılında %2,7 ve 2014 yılında %2,8 olarak gerçekleşen küresel büyümenin, 2015 yılında %3,1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Hem gelişmiş ekonomilerde (2014’teki %1,7’den 2015’te %2,1’e) hem de yükselen ekonomilerde (%4,2’den %4,3’e) hafif iyileşmeler bekleniyor. Gelişmiş ekonomiler: Açık bir toparlanma beklenmekle birlikte, Avrupa’da halen kısıtlı olan yatırımlar sebebiyle bu toparlanmanın kırılgan olması bekleniyor

Daha Fazlasını Oku
25.12.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Şirket İflaslarında Azalma

Şirket İflaslarında Sınırlı Azalma

Ekim sonu itibariyle son 12 aylık dönemde şirket iflaslarının sayısı 63.002 olarak gerçekleşti. Coface söz konusu dönemde iflaslarda %0,9’luk bir azalma kaydetti. Tarihsel olarak felaketlerin vurduğu bir ay olarak bilinen Ekim ayında 2010 yılından bu yana bu kadar düşük düzeyde bir iflas rakamı görülmemişti. Hanehalkı tüketiminin direnci ve belirli sektörlerdeki yeniden yapılanma, halen kırılganlığın yaşandığı bu hafif yukarı yönlü eğilimi desteklemiştir. Bununla birlikte Coface temerrüde düşen şirketlerin türünde belirli bir değişikliğe dikkat çekiyor. 2015 yılında Fransa’da iflaslarda sınırlı da olsa bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Ağustos 2013’ten bu yana şirket iflaslarında en düşük seviye kaydedildi

Bu hafif düşüşün birkaç sebebi bulunuyor. Son aylarda özel tüketim direnç göstermiş ve işsizlikteki artış devam etmesine rağmen 2014 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,6 yükselmiştir. Finansal olmayan şirketlere sağlanan kredilerde de hafif bir artış kaydedilmiş (Ekim sonu itibariyle yıllık bazda %+0,8) ve mal ve hizmet ihracatının hacmi istikrara kavuşmuştur (üçüncü çeyrekte %+2).

Daha Fazlasını Oku
02.12.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Ekonomik kriz sonrasında Avrupa’daki ilaç şirketlerini nasıl bir gelecek bekliyor?

2008-2009’daki küresel kriz ve 2011-2012’deki ülke borçları krizi, ilaç sektörünün Avrupa ülkelerinin ekonomik durumlarına olan bağımlılığının, sektör için ağır derecede bozucu etkisi olduğunu ortaya koydu. Avrupa’da azalan sağlık harcamaları sebebiyle zayıflayan ilaç şirketleri, bu çıkmazdan kurtulmak ve yeniden canlanma sağlamak için yeni pazarlara açılmaya ve özel pazarlara yatırım yapmaya çalışıyor.

Daha Fazlasını Oku
02.12.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Coface Üç Aylık Sektör Riski Değerlendirmeleri: Dünyanın üç önemli bölgesindeki 14 sektör

Kuzey Amerika’daki kimya, taşımacılık, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin risk notu “orta risk”ten “düşük risk”e yükseltildi.

Kuzey Amerika’da olumlu ekonomik görünüm ve petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle sektör riski iyileşti.

Coface’a göre Kuzey Amerika sektör riskinde yıl sonu için belirgin bir iyileşme görünüyor. İlk çeyrekte kötü iklim koşulları sebebiyle yaşanan kısa süreli gerilemenin ardından Amerika Birleşik Devletleri yeniden sağlam ve dengeli büyümeye başladı.2014 için %2,0 ve 2015 için %2,5 büyüme tahmin ediliyor. Yüksek kâr seviyelerinin de gösterdiği gibi şirketler tüketim ve yatırımlardaki olumlu ivmeden yararlandılar. Petrol fiyatlarında son zamanlarda yaşanan düşüş ile birlikte bu olumlu ekonomik ortamdan üç sektör özellikle faydalandı. Coface bu sektörlerin risk notunu “düşük risk” eyükseltti.

Daha Fazlasını Oku
30.10.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisi etkili çeşitlendirme politikası sayesinde daha güçlü büyüyor

Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisi etkili çeşitlendirme politikası sayesinde daha güçlü büyüyor

- Başarılı çeşitlendirme politikası sayesinde 2014 yılı için yüzde 5’lik büyüme öngörülüyor
- Yeni şirket kanunu ile desteklenen uygun iş ortamı, şeffaflığı arttıracaktır
- Borç profili iyileşiyor. Kamuya bağlı kuruluşların finansman ihtiyaçları halen bir soru işareti

Daha Fazlasını Oku
30.09.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Ödül ve Ceza (Havuç ve Sopa) Çin ekonomisinin önündeki zorluklar

Çin Hükümeti yıl başından bu yana, özellikle ekonomi yapısına yönelik ince ayarlar başta olmak üzere çeşitli öğeleri uygulamaya yönelik reform çabalarına devam ediyor. İç talepteki durgunluğun, gayrımenkul piyasasındaki hareketsizliğin ve bazı sektörlerde kapasite fazlalığının devam etmesi nedeniyle, Çin’in yüzde 7,5’lik büyüme hedefini tutturması olası görünmüyor. Coface, Çin’in 2014 yılı GSYH artışının bu politika desteği ile yüzde 7,4’e ulaşacağını tahmin ediyor.

Daha Fazlasını Oku
19.09.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Panaroma Romanya

Romanya 2013 yılında ekonomik büyümede ön saflarda yer aldı ancak 2014 yılındaki daralma sonrası bu performansı tekrar yakalayabilecek mi?
Romanya’nın ekonomik performansı ülkeyi Avrupa’daki toparlanmada başı çeken ülkelerden biri haline getirdi. Ülkenin büyüme oranı beklentileri aşarak 2013 yılında yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Yabancı müşterilere yönelik otomobil üretimi başta olmak üzere, sanayi ve tarım sektörleri en büyük katkıda bulunan sektörler oldu. Romanya bu büyüme hızını 2014 yılında sürdüremeyecek olsa da görünümü yine de olumlu.

Daha Fazlasını Oku
11.09.2014
ÜRÜN HABERLERİ

CofaMove uygulaması faaliyete geçiyor: CofaNet artık mobilde

Coface ticari alacak sigortası sözleşmelerini yönetmeye yönelik online platformu CofaNet’in temel özelliklerine istedikleri yerde ve istedikleri zaman erişebilmelerini sağlayacak mobil bir uygulama sunuyor. Uygulama, Apple App Store’dan ve Google Play Store’dan indirilebilecek.

Daha Fazlasını Oku
03.06.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

GÜÇLÜ TOPARLANMA PERFORMANSI NEDENİYLE İNGİLTERE’NİN DEĞERLENDİRME NOTU A2’YE YÜKSELTİLDİ

2009 yılında hanehalkı tüketimindeki ve yatırımlardaki keskin düşüşün etkisi altında olan diğer Avrupa ülkelerine kıyasla resesyonun daha yoğun yaşandığı İngiltere artık canlanan büyüme performansının (2013 yılında yüzde 1,3) gücü ile öne çıkmaktadır.

Daha Fazlasını Oku
02.06.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

COFACE BATI AVRUPA’DAKİ VE “YENİ” YÜKSELEN EKONOMİLERDEKI İYİLEŞMEYE DİKKAT ÇEKİYOR

2014 yılının ilk çeyreği küresel büyümedeki hızlanmayı teyit ediyor. Coface’ın tahminlerine göre, 2013 yılındaki yüzde 2,6’lık büyümenin ardından, 2014 yı-lında büyüme oranı yüzde 3’e yaklaşacak

Daha Fazlasını Oku
31.05.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

TÜRKİYE EKONOMİSİ: YAVAŞLAMA VE YENİDEN DENGELEME

Türkiye ekonomisi 2013 yılında canlı iç talebin desteği ile yüzde 4’lük güçlü bir büyüme kaydetti. Tüketim ve yatırım harcamaları yıllık büyümeye sırasıyla 3,7 ve 1,1 puanlık katkıda bulundu.

Daha Fazlasını Oku
29.05.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

2013 YILINDA ORTA VE DOĞU AVRUPA’DA ŞİRKET İFLASLARINDAN 70.000 ŞİRKET ETKİLENDİ VE BU RAKAMLA YENİ ZİRVEYE ULAŞILDI

Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesindeki şirketler için 2013 zorlu bir yıl oldu. Zaten zayıf olan ekonomik durum daha da kötüleşti ve artan bütçe açıklarını kontrol altına almak için tasarlanan önlemler sebebiyle hanehalkı tüketimi azaldı.

Daha Fazlasını Oku
15.05.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

COFACE ÜÇ AYLIK ALACAK RİSKLERİ ANKETİ DÜNYANIN ÜÇ ÖNEMLİ BÖLGESİNDEKİ 14 SEKTÖR

Sektör riski Kuzey Amerika ve Avrupa’da durağanlaşıyor, ancak yükselen Asya’da endişe kaynağı haline geliyor.

Daha Fazlasını Oku
15.05.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

ASYA’DA ELEKTRONİK SEKTÖRÜ İÇİN YENİ PARADİGMA: AÇIK DİNAMİZM, ARTAN RİSKLER

“Küresel Üretim Ağları” aşamasından, “Küresel Yenilikçilik Ağları” aşamasına (coğrafi sınırların ötesinde ürün geliştirme ve araştırma faaliyetlerini içeren) geçen elektronik sektörünün 2017 yılına kadar yüzde 3’ün üzerinde bir yıllık büyüme oranı yakalaması gerekiyor.

Daha Fazlasını Oku
05.05.2014
KURUMSAL HABERLER

KİM 1 TRİLYON DOLAR İSTER?

Coface Ülke Riskleri Konferansı’nda konuşan Coface Baş Ekonomisti Yves Zlotowski, gelişmekte olan ülkelerde, cari açıkların ve uzun vadede zayıflayan büyümenin, şirketler için yük oluşturduğunu söyledi.

Daha Fazlasını Oku
15.04.2014
KURUMSAL HABERLER

COFACE ÜLKE RİSKLERİ KONFERANSI TÜRKİYE

Coface tarafından her yıl düzenlenen Ülke Riskleri Konferansı bu yıl 29 Nisan 2014’te “Önüm Arkam Sağım Solum Sobe...” konu başlığı ile gerçekleşecek.

Daha Fazlasını Oku
06.03.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

ÇİN’DE VADESİ GEÇMİŞ ŞİRKET ÖDEMELERİ 2010 YILINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Coface’ın Çin’de 2013 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirdiği şirket alacak riski yönetimi anketi, Çin’deki her 10 şirketten 8’inin vadesi geçmiş ödeme sorunu yaşadığını ortaya koydu.

Daha Fazlasını Oku
10.02.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

2014 YILINDA ÇİN: FİNANSMAN VE AŞIRI KAPASİTE RİSKLERİ İLE İSTİKRARLI BÜYÜME

2014 yılı makro ve mikro ortamlardaki eğilimlerin değişmesi ile birlikte Çin ekonomisi için bir farklılaşma yılı olacak. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi (CPCCC) 18. Genel Kurulunun Üçüncü Oturumu sonrasında birçok reform yapılacağı yönünde beklentiler doğdu. Uygulanacak olan reform çabalarının reel ekonomi üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerine ve artan fon maliyetleri ilişkili olarak artan alacak risklerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Daha Fazlasını Oku
07.02.2014
KURUMSAL HABERLER

ÜLKE RİSKİ KONFERANSI 2014

2014 yılında gelişmiş ekonomilerin risk eğilimi olumlu, ancak yükselen ülkelerde dirençli gerilimler görülüyor.

Daha Fazlasını Oku
30.12.2013
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

COFACE’IN ÜÇ AYLIK SEKTÖR PANORAMASI

Kuzey Amerika ve Asya’da olumlu değişimler yaşandı. Avrupa’da tekstil sektörünün yenilikçiliğe yatırım yapması ile birlikte riskler durağanlaştı. Kuzey Amerika’daki perakende ve otomotiv sektörlerinde ve yükselen Asya’da hizmetler sektöründe riskler “ılımlı” seviyeye yükseltildi

Daha Fazlasını Oku
26.12.2013
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

COFACE: GECİKEN ÖDEMELER ARTIK İFLAS EDEN MÜŞTERİLERDEN DAHA BÜYÜK BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR

Ticari alacak sigortası alanında bir dünya lideri konumundaki Coface, Eylül 2013 sonu itibariyle İngiltere’deki alacak sigortası müşterilerinin neredeyse 590’ından tazminat talebi bildirimi aldı.

Daha Fazlasını Oku
19.11.2013
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

COFACE RAPORU ORTA VE DOĞU AVRUPA’DA BÜYÜME ORANLARININ DÜZENSİZ GERÇEKLEŞTİĞİNİ ORTAYA KOYUYOR

Uluslararası alacak sigortası şirketi Coface tarafından yayınlanan son Panorama raporuna göre, Euro bölgesindeki ekonomik kriz sebebiyle Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesindeki ülkelerin çoğunda GSYH artışında yavaşlama, iflas oranlarında artış ve yüksek işsizlik oranları görülüyor. Bununla birlikte, şirket bölgedeki görünümün tekdüze olmadığını vurguluyor, kişi başına düşen GSYH Ukrayna’da 3.000 €’un biraz altında iken, Slovenya’da 17.000 €’nun üzerindedir. Coface, Batı Avrupa’daki toparlanmanın özellikle Slovakya gibi daha açık ülkeler üzerinde olumlu bir etki yaratacağı konusunda iyimser olduğunu belirtiyor.

Daha Fazlasını Oku
08.11.2013
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

FRANSA’DA ŞİRKET İFLASLARINDA EN BÜYÜK PAYA SAHİP OLAN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLERİN 2014 YILINDA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

İnşaat sektörü şu anda çelişkili bir tablo sunmaktadır: Fransa’da gayrımenkul piyasası 2008-2009 krizi sırasında nispeten dayanıklı bir performans sergilemesine rağmen, iflas eden şirketlerin üçten birinden fazlası inşaat sektöründendir. Ekim 2013 sonu itibariyle 20.000’den fazla inşaat şirketi iflas etmiştir (yıllık artış % 5) ve bunların %78’ini yapı ve bayındırlık faaliyetleri ile iştigal eden şirketler oluşturmaktadır. Gayrımenkul ve inşaat hizmetleri segmentlerindeki durumun ciddiyeti daha hafiftir ancak bu segmentlerdeki düşüş daha belirgindir (bu segmentlerdeki şirket iflaslarında yaşanan artışlar sırasıyla % 3,5 ve % 9 olmuştur).

Daha Fazlasını Oku
06.11.2013
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

COFACE CEE TOP 500: CİROLARI ARTAN VE KARLARI HIZLA DÜŞEN EN BÜYÜK ŞİRKETLER

Uluslararası ticari alacak sigortası şirketi Coface, Orta ve Doğu Avrupa’daki ilk 500 şirkete ilişkin beşinci yıllık çalışması ‘’Coface CEE Top 500’’ yayınlamıştır. Coface bölgenin ciroları bakımından en büyük 500 şirketini sıralamış ve ayrıca çalışan sayısı, şirketlerin çerçevesi, sektörler ve pazarlar gibi diğer konuları analiz etmiştir.

Daha Fazlasını Oku
14.10.2013
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

GELİŞEN ASYA: COFACE ARTAN HANE HALKI BORÇ RİSKLERİNE KARŞI UYARI

Asya ekonomileri, önemli ölçüde dinamik hane halkı tüketimi sayesinde, 2008-2009 küresel finansal krizinin ve Euro Bölgesi’ndeki devlet borcu krizinin etkilerini atlattı.

Daha Fazlasını Oku
14.10.2013
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

ÜLKE RİSK DEĞERLENDİRMELERİ REVİZE EDİLDİ

Coface, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iş riskleri konusunda iyimser, Brezilya ve Tayland gibi gelişmekte olan ülkeler konusunda ise endişeli.

Daha Fazlasını Oku
26.09.2013
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

COFACE’IN ÜÇ AYLIK SEKTÖR PANORAMASI

Coface, kimya, ecza ve otomotiv sektörleri için kredi riski değerlendirme notunu düşürdüğünü bildirdi.

Daha Fazlasını Oku
28.03.2013
KURUMSAL HABERLER

ANTONIO MARCHITELLI AKDENİZ VE AFRİKA BÖLGESİNDEN SORUMLU YENİ MÜDÜR OLARAK COFACE’A KATILIYOR

Antonio Marchitelli, 1 Mart 2013 itibariyle, Coface’ın Akdeniz ve Afrika Bölge Müdürü olarak atandı. İtalya/Milano’da bulunan Marchitelli, grubun söz konusu stratejik bölgede faaliyetlerinin geliştirilmesinden sorumludur.

Daha Fazlasını Oku
22.03.2013
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

RİSKLER GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YİNE RADARA YAKALANDI: SİYASİ İSTİKRARSIZLIK, ARTAN KORUMACILIK, KREDİ BALONLARI

2013 yılında %5.1 olarak tahmin edilen güçlü büyümeye ve artan bağımsız ve dış unsurlara rağmen gelişmekte olan ülkelerdeki riskler or-tadan kalkmamış aksine şekil değiştirmiştir. Gelişmekte olan piyasalarda üç önemli risk söz konusudur. Siyasi olarak Kuzey Afrika ve Orta Do-ğu’da ve şimdi de Rusya ve Hindistan’daki protestolardan da an-laşılabileceği gibi gerilim artmıştır. Ekonomik açıdan korumacı önlemler-de artış olduğunu görüyoruz. Mali açıdansa pek çok gelişmekte olan ekonomide özel sektöre verilen banka kredilerinin aşırı artması özellikle de Asya’da kredi balonu korkularını tetiklemektedir.

Daha Fazlasını Oku
Üst
  • Turkish