HABERLER

2016 Fas Şirket Ödemeleri Anketi: Ülke ekonomisi yavaşlarken ödeme süreleri uzuyor

23.09.2016

2016 Fas Şirket Ödemeleri Anketi: Ülke ekonomisi yavaşlarken ödeme süreleri uzuyor

 Fas ekonomisinde 2016 yılında tarım sektöründeki zayıf performans sebebiyle ekonomik faaliyetin yavaşlaması bekleniyor
 Tarım dışı ekonomi dayanıklılık sergilemesine rağmen, tüm sektörler için ödeme süreleri uzuyor ve ankete katılan şirketler ekonomik faaliyetin durgunlaşmasını bekliyor
 2016 sonuçları küçük işletmelerin ödeme sürelerinin büyük şirketlere göre daha kısa olduğunu gösteriyor
 Geç ödemeler istihdamın ve yatırımların önünde önemli bir engel teşkil etmeye devam ediyor.

Fas ekonomisi yavaşlıyor ancak talep ve yatırımlar direnç gösteriyor

2015 yılında yüzde 4,5’e yakın bir artış kaydeden Fas ekonomisinde büyüme oranı 2016 yılında yavaşladı. 2015 ile 2026 arasında hububat üretiminde yüzde 70’in üzerinde gerçekleşen azalmanın, ülkenin GSYH artış oranını bu yıl sadece yüzde 2’ye yakın bir oran ile sınırlaması bekleniyor. İlk çeyrekte yaşanan bu yavaşlamanın ikinci çeyrekte de devam ettiği görülüyor ve yıllık baza getirilmiş büyüme oranı yüzde 1,4 olarak kaydediliyor. Bununla birlikte, tarımsal katma değer daralırken, tarım dışı katma değer 2016’nın hem birinci hem de ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 arttı.

Daha fazlasını oku

ABD’deki ilaç firmaları faaliyetleri ile ilgili iki zıt senaryo ile karşı karşıyalar: "iyimser" ya da "kötümser”

31.08.2016

ABD’deki ilaç firmaları faaliyetleri ile ilgili iki zıt senaryo ile karşı karşıyalar: "iyimser" ya da "kötümser”

 Uygun Fiyatlı Sağlık Hizmetleri Kanunu sigortalı hastalar ile sigortacılar arasındaki ilişkilerin dengelenmesine yardımcı oluyor, ancak fiyat sorununu ele almıyor
 ABD’deki başkanlık seçimleri: Reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik önlemler
 2016 yılında reçeteli ilaç fiyatlarında %9,3 oranında bir artış daha bekleniyor
 Kuzey Amerika’nın ilaç sektörünün risk notu yükseltilerek “düşük riskli” olarak belirlendi
 Uzun vadede fiyatların düşmesi beklenebilir; bunun ilaç şirketleri üzerinde olumsuz sonuçları olacaktır

Güçlü özel sektör ve kamu yatırımlarına rağmen, ABD’deki sağlık göstergeleri en gelişmiş 12 ülke ile karşılaştırıldığında ortalamanın altında kalıyor.

Daha fazlasını oku

Yeni Almanya 2016 Şirket Ödemeleri Anketi

26.08.2016

Yeni Almanya 2016 Şirket Ödemeleri Anketi

Almanya ekonomisinin sağlamlığına rağmen, ödeme gecikmeleri halen yaygın olarak yaşanıyor

 Alman şirketlerinin %84’ü ödemelerde gecikme yaşarken, ihracat şirketleri en fazla etkilenen şirketler olarak öne çıkıyor
 Tüm sektörler arasında ortalama olarak ödeme gecikmeleri 41,4 güne karşılık geliyor.
 Alman şirketlerinin 3/4’ten fazlası için azami gecikme 60 gündür – bu Çin’e göre daha kısa bir süredir
 Şirketlerin %84,4’ü vadeli satış yapıyor. Şirketlerin %20’si ödenmemiş alacaklarının azaldığını bildirirken, %16,9’u arttığını bildiriyor
 İş sektörleri arasında karma bir görünüm söz konusu. Tekstil/Deri/Hazır Giyim %94,4 ile en ağır şekilde etkilenen sektör

Coface’ın 850’nin üzerinde katılımcı şirket ile gerçekleştirilen Almanya’daki ilk ödeme anketi ülkenin sağlam ekonomik durumuna rağmen şirketlerin neredeyse %84’ünün müşterilerinin ödemelerindeki gecikmelerden etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl ödenmemiş
alacak hacminde yaşanan hafif azalma, Alman şirketlerinin olumlu durumunu yansıtmaktadır. Ankete katılan şirketler için ödeme gecikmelerinin süreleri yönetilebilir aralıklardadır. Dolayısıyla, çok uzun süreli vadesi geçmiş alacaklardan kaynaklanan potansiyel likidite riskleri nispeten düşüktür.Daha fazlasını oku

Çin’in iki vitesli ekonomisi: Kazanan ve kaybeden sektörler

22.08.2016

Çin’in iki vitesli ekonomisi: Kazanan ve kaybeden sektörler

Çin ekonomisi 2015 yılında son 25 yıldaki en düşük büyüme hızını kaydederek yüzde 6,9 oranında büyüdü. Büyümenin 2016 ve 2017 yıllarında yavaşlamaya devam edeceği ve hükümetin 2016-2020 beş yıllık planda belirlenen yüzde 6,5’lik yıllık ortalama büyüme hedefinin tutturulamayacağı tahmin ediliyor. Çin’in devam etmekte olan yapısal reformları hizmetler ve tüketim üzerinde daha fazla odaklanılmasını sağladı ve ülkenin iki vitesli ekonomisini daha belirgin hale getirdi. Kazanan ve kaybeden sektörler arasındaki ayırım, orta ve uzun vadeli büyüme potansiyellerine, ilgili hükümet
politikalarına ve yapısal talebe bağlı görünüyor.

Büyüme potansiyeli olan sektörler

Genel olarak, tıbbi ilaç ve perakende gibi daha parlak uzun vadeli büyüme görünümüne sahip kazanan sektörlere düşük veya orta risk değerlendirme notları verildi. Buna bir istisna olarak, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) segmenti yüksek risk notuna sahip bir kazanan sektör olarak öne çıkıyor. Bu durum, güçlü uzun vadeli büyüme potansiyeline rağmen BİT sektöründeki Çinli şirketlerin kredi risklerinin muhtemelen daha sert rekabet sebebiyle yüksek olduğunu göstermektedir (bakınız Tablo 1).

Tıbbi ilaç sektörü en parlak sektör konumunu sürdürüyor ve istikrarlı kar marjları sergiliyor. 2015 yılında şirket ödeme deneyimlerinde görülen açık bir iyileşmenin yanında, ilaç şirketlerinin faaliyetleri ve sabit varlık yatırım artışları için borçlanmaya olan bağımlılıkları azalmıştır. Orta vadeli görünüm olumludur ve yaşlanan nüfus ile birlikte büyümeye devam eden orta sınıfın desteği ile talepte yapısal bir artış olacaktır.

Daha fazlasını oku
Tüm haberler

COFACE TÜRKİYE ŞİRKET PROFİLİ

İLETİŞİM

Coface Sigorta A.Ş.
Adres: Büyükdere Cad.
Yapı Kredi Plaza B Blok Kat:6
Levent 34330 İstanbul
Tel: +90 212 385 99 00 (pbx) / +90 212 269 39 10
Satış Departmanı: +90 212 385 99 99
Faks: +90 850 219 90 73
İLETİŞİM
  • Turkish
  • TradeLiner :
    
Kapat

    TradeLiner :

    FATURANIN ÖDENMEME RİSKİNE KARŞI KORUMA

    popin-trtek