HABERLER

Macaristan’da özel tüketim artıyor ancak şirketler için zorluklar devam ediyor

11.05.2016

Macaristan: Özel tüketim artıyor– ancak şirketler için zorluklar devam ediyor

Küresel olarak ekonomilerin zorluklar ile mücadele ettiği bir ortam düşünüldüğünde, Macaristan iyi bir performans göstermektedir. Orta hızda büyüyen bir ekonomiden faydalanmaya devam ediyor ve bu yıl yüzde 2,2 büyümesi bekleniyor. Bu olumlu performansta en belirleyici etken özel tüketimdir ve azalan işsizlik, harcanabilir gelirdeki artış, kamu refah programları ve döviz cinsinden ipotekli krediler ile ilgili sorunların çözülmesi özel tüketimi güçlendirmiştir. Özel tüketim, GSYH'ya katkıda bulunan önemli bir unsurdur Macaristan ekonomisi 2012 yılında geçirdiği resesyon sonrasında sağlam büyüme oranları kaydetmektedir. Bu genişlemede AB fonları önemli bir katkıda bulunmuştur ancak kesinlikle tek faktör değildir. Macaristan ekonomisinin ve ülkenin ana ticaret ortaklarının çoğunun perspektifleri iyileşmektedir. Coface tarafından bu yıl için tahmin edilen yüzde 2,2'lik büyüme oranı 2015 yılında kaydedilen yüzde 2,9'luk büyüme oranından daha düşük olmakla birlikte, bu temel olarak AB fonlarının daha yavaş absorbe edilmesinden kaynaklanacaktır. Ancak önümüzdeki yıldan itibaren tekrar hızlanması beklenmektedir. İşgücü piyasasında devam
eden iyileşmeler ve mali önlemler (kişisel vergi oranlarında ve KDV oranlarında yapılan indirimler gibi) ekonominin ardındaki ana itici güç olarak özel tüketimi desteklemektedir. Hanehalkları için, hem kamu sektörünün hem de özel sektörün işgücü talebi artmıştır. Hanehalkları ayrıca döviz cinsinden kullandırılan ipotekli kredilerin yerel kuradönüştürülmesinden de faydalanmıştır. Dinamik işgücü piyasası ve iyileşen tüketici güveni, tüketici harcamalarının artmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla, önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca hanehalkı tüketimi Macaristan ekonomisinin ardındaki ana itici güç olmaya devam edecektir

Daha fazlasını oku

Üç aylık sektör risk değerlendirmeleri güncellemesi

19.04.2016

Üç aylık sektör risk değerlendirmeleri güncellemesi

Yükselen piyasalarda sektör riskleri halen baskı altında

 Sektörel analiz dünya genelinde 6 bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildi
 Yatırıma bağlı olan sektörler, tüketime bağlı olan sektörlere göre daha fazla risk altında
 Metal sektörünün risk düzeyi, 6 bölgenin 4’ünde “çok yüksek risk” düzeyinde
 Yükselen Asya ve Latin Amerika’da sektör riskleri yükselirken, Avrupa’da sektör notları yükseliyor

Şirket yatırımlarında kırılganlık devam ediyor

Oldukça değişken finansal piyasaların ve petrol fiyatlarında devam eden düşüşün etkisi ile küresel büyümenin yarı yarıya azalması (2016 yılı için Coface tahmini yüzde 2,7) Coface tarafından analiz edilen sektörlerin durumunu tehlikeye atıyor. Özellikle yükselen Asya, Latin Amerika ve Kuzey Amerika bölgelerinde olmak üzere iş yatırımlarına bağımlı olan sektörler daha fazla risk altında. Öte yandan, hem gelişmiş hem de yükselen ekonomilerde, tüketime bağımlı olan sektörler en az etkilenen sektörler olarak görünüyor. Küresel ticaretteki zayıf büyüme (Şubat 2016 sonu itibariyle 1 yıllık dönem için yüzde 1,8) bir başka kırılganlık kaynağı teşkil etmektedir. Ticaret hızı Ağustos 2015’ten bu yana keskin bir şekilde yavaşlamıştır (%3) ve bu durum özellikle sevkiyat (küresel ticaretin yüzde 80’i) olmak üzere taşımacıları daha fazla etkilemektedir.

Daha fazlasını oku

Dünya genelinde çelikte kapasite fazlası mevcut. 2016 yılında risk en yüksek seviyeye ulaştı

17.04.2016

Dünya genelinde çelikte kapasite fazlası mevcut. 2016 yılında risk en yüksek seviyeye ulaştı

 2000’li yıllarda Çin’in sürüklediği uzun süren bir talep artışı döneminin ardından, küresel ekonomideki zayıf büyüme çeliği olumsuz etkiliyor
 Kapasite fazlası ve Çin’in ihracatı arz ve talep arasındaki dengesizliği körüklüyor
 Şubat 2016’da, Çin hükümeti üretim kapasitesindeki 40 milyon tonluk ilk azaltımı açıkladı
 Çelik şirketleri için kredi riskleri artıyor
 Piyasanın 2018’den önce tekrar dengeye kavuşması beklenmiyor

Kredi riskleri zirveye ulaştı

2014 yılında Çin dünyadaki toplam çelik üretiminin yüzde 45’ini oluşturuyordu. Ancak artık tüketim iştahı azalıyor. 2014 yılında yüzde 3,3 oranında daralma yaşanmış ve 2015 yılında tüketim yüzde 5 düşmüştür. Bu arada, Çin’in üretim kapasitesi artmaya devam etmiş ve arz ile talep arasındaki küresel dengesizliği daha da yükseltmiştir. Küresel üretim zayıflıyor (Şubat 2016 sonu itibariyle yüzde -3,1) ve çelik üretim hatlarının üçte biri durma noktasına gelirken, arz halen yüksek düzeydedir. Bu durum, önemli ölçüde düşmüş olan fiyatlar üzerinde güçlü bir baskı oluşturmuştur. Çin şu anda üretim fazlasını ihraç etmektedir (2015 yılında hacmen yüzde 20); bu durum Avrupa, ABD ve yükselen ülkelerdeki çelik üretim yapılarını özellikle zayıflatmaktadır.

Daha fazlasını oku

Coface ülke riski değerlendirmelerinin üç aylık güncellemesi

31.03.2016

Yılın ilk aylarında yüksek gerilim
 Küresel ekonomi "Japonyalaşıyor": Aşırı genişlemeci para politikalarına rağmen küresel büyüme düşük seviyede
 Finansal piyasalardaki nakit fazlası volatiliteyi yoğunlaştırıyor
 Artan üç risk: Çin’deki yavaşlama, düşük petrol fiyatları ve artan siyasibelirsizlikler
 Bu gelişmelere dayalı olarak, Coface bu çeyrekte yedi ülkenin risk değerlendirme notunu düşürdü

Belirsiz sonuçların öne çıktığı bir uluslararası senaryo Yükselen ülkeler bu yılın başlarında hafif bir toparlanma kaydetmelerine rağmen (Coface 2010’daki yüzde 7,2 ve 2015’teki yüzde 3,4’lük büyüme oranlarının ardından 2016 için yüzde 3,9’luk bir büyüme öngörüyor), gelişmiş ülkelerdeki yavaşlama (2016 için yüzde 1,7’lik büyüme öngörülüyor) küresel ekonomisinin dengesini şimdiye kadar hiç olmadığı düzeyde tehdit ediyor. Büyümenin bu yıl yüzde 2,7’yi geçmesi olası görünmüyor.

Daha fazlasını oku
Tüm haberler

COFACE TÜRKİYE ŞİRKET PROFİLİ

İLETİŞİM

Coface Sigorta A.Ş.
Adres: Büyükdere Cad.
Yapı Kredi Plaza B Blok Kat:6
Levent 34330 İstanbul
Tel: +90 212 385 99 00 (pbx) / +90 212 269 39 10
Satış Departmanı: +90 212 385 99 99
Faks: +90 850 219 90 73
İLETİŞİM
  • Turkish
  • TradeLiner :
    
Kapat

    TradeLiner :

    FATURANIN ÖDENMEME RİSKİNE KARŞI KORUMA

    popin-trtek