HABERLER

Çin’in iki vitesli ekonomisi: Kazanan ve kaybeden sektörler

22.08.2016

Çin’in iki vitesli ekonomisi: Kazanan ve kaybeden sektörler

Çin ekonomisi 2015 yılında son 25 yıldaki en düşük büyüme hızını kaydederek yüzde 6,9 oranında büyüdü. Büyümenin 2016 ve 2017 yıllarında yavaşlamaya devam edeceği ve hükümetin 2016-2020 beş yıllık planda belirlenen yüzde 6,5’lik yıllık ortalama büyüme hedefinin tutturulamayacağı tahmin ediliyor. Çin’in devam etmekte olan yapısal reformları hizmetler ve tüketim üzerinde daha fazla odaklanılmasını sağladı ve ülkenin iki vitesli ekonomisini daha belirgin hale getirdi. Kazanan ve kaybeden sektörler arasındaki ayırım, orta ve uzun vadeli büyüme potansiyellerine, ilgili hükümet
politikalarına ve yapısal talebe bağlı görünüyor.

Büyüme potansiyeli olan sektörler

Genel olarak, tıbbi ilaç ve perakende gibi daha parlak uzun vadeli büyüme görünümüne sahip kazanan sektörlere düşük veya orta risk değerlendirme notları verildi. Buna bir istisna olarak, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) segmenti yüksek risk notuna sahip bir kazanan sektör olarak öne çıkıyor. Bu durum, güçlü uzun vadeli büyüme potansiyeline rağmen BİT sektöründeki Çinli şirketlerin kredi risklerinin muhtemelen daha sert rekabet sebebiyle yüksek olduğunu göstermektedir (bakınız Tablo 1).

Tıbbi ilaç sektörü en parlak sektör konumunu sürdürüyor ve istikrarlı kar marjları sergiliyor. 2015 yılında şirket ödeme deneyimlerinde görülen açık bir iyileşmenin yanında, ilaç şirketlerinin faaliyetleri ve sabit varlık yatırım artışları için borçlanmaya olan bağımlılıkları azalmıştır. Orta vadeli görünüm olumludur ve yaşlanan nüfus ile birlikte büyümeye devam eden orta sınıfın desteği ile talepte yapısal bir artış olacaktır.

Daha fazlasını oku

Dünya genelinde 6 bölgede sektör değerlendirmeleri revize edildi

02.08.2016

Dünya genelinde 6 bölgede sektör değerlendirmeleri revize edildi

Yükselen piyasalarda sektör riskleri artmaya devam ediyor

 Güçlü bölgesel eşitsizlikler mevcut: Değerlendirme notu düşürülen 6 sektörden 5’i, yükselen piyasalarda
 Avrupa’da, dinamik hanehalkı tüketimi birçok sektörü canlandırıyor
 İngiltere’deki sektörlerin sağlık durumu kötüleşiyor ve Brexit sonrası kararlar belirleyici olacak

Avrupa ekonomisinin toparlandığı bir dönemde siyasi sorunlar ortaya çıktı (Brexit)

Batı Avrupa’da hanehalkı tüketimindeki artış hanehalkları ve şirketler arasında güvenin yeniden tesis edildiğini gösteriyor. Bu olumlu dinamik sonucunda BİT1 ve otomotiv sektörleri düşük riskli olarak yeniden sınıflandırıldı (Batı Avrupa ile birlikte Orta ve Doğu Avrupa’da). Yeni taşıt tescilindeki artış otomobil üreticileri ile birlikte metalürji sektöründeki şirketleri de olumlu etkiliyor. Metalürji sektörü halen yüksek riskli olarak görülmesine rağmen, değerlendirme notu yükseltildi (metalürji sektörünün yüzde 12’si otomotiv sektörü, yüzde 50’si inşaat sektörü ile çalışıyor). İnşaat sektöründe yıl başında gözlenen ılımlı toparlanma teyit edildi. Bölgede verilen inşaat ruhsatlarındaki artış (Mart ayı itibariyle bir önceki yıla göre ortalama olarak İspanya’da yüzde 35, Almanya’da yüzde 12,5, Fransa’da yüzde 7,6) ile irlikte bu toparlanma sektörün ortalama riskli olarak yeniden sınıflandırılmasına yol açtı. Hanehalkı tüketimindeki olumlu eğilime rağmen, artan iç rekabet tekstil sektörünü baskıladı. Sektörün orta sınıf segmenti büyük Avrupa gruplarının baskısı altına girdi. Bölge ivme kazanmasına rağmen, Avrupa Birliği ile beklenen ayrılmanın gerçekleşmesi sonrasında İngiltere’de üç sektör takip altına alındı. Kısa vadede, sterlinin değer kaybetmesi sebebiyle artan ithalat fiyatları inşaat sektörünü (GSYH’nın yüzde 6,1’i) baskılayacaktır. Tıbbi ilaç ve otomotiv sektörlerinin ürünleri en yoğun ihraç edilen ürünler arasında yer aldığından dolayı, bu sektörler giriş engellerinden olumsuz etkilenebilirler (sırasıyla ihracatın yüzde 7,8’i ve yüzde 11,3’ü).

Daha fazlasını oku

Devam eden krizlere rağmen, Sahra Altı Afrika bölgesi 2025 yılına kadar olan dönem için fırsatlar sunuyor

03.08.2016

Devam eden krizlere rağmen, Sahra Altı Afrika bölgesi 2025 yılına kadar olan dönem için fırsatlar sunuyor

 Çin’deki yavaşlamadan ve emtia fiyatlarındaki düşüşten ağır bir şekilde etkilenen Sahra Altı Afrika bölgesi 2008 yılından bu yana en düşük büyüme performansını kaydetti
 Krizlerden ağır şekilde etkilenen birkaç ülke de dahil olmak üzere 15 ülke tüketici harcaması bakımından önemli bir potansiyel sergiliyor
 İki sektör orta vade için fırsatlar sunuyor: Perakende ve BİT1

Ağır ekonomik krizlerin altında ezilen bir kıta

Küresel ekonomi çalkantılı bir dönemden geçiyor. Çin’deki ekonomik yavaşlama ve emtia fiyatlarındaki düşüş Sahra Altı Afrika bölgesinde ekonominin temel unsurlarını baskı altına aldı. 2015 yılında yüzde 3,4 olarak gerçekleşen ve 2016 yılında yüzde 2,6 olarak gerçekleşmesi beklenen (Coface tahminlerine göre) ekonomik büyüme 2008 krizinden bu yanaki en zayıf performansını gösteriyor.

Emtia ihraç eden ülkeler, bu artan dış riskler karşısında hızlı bir şekilde gerekli önlemleri uygulamaya çağrıldı. Bu ülkelerin birçoğu dolar karşısında kendi paralarının değerini korumaya çalıştı. Ancak ağır aşağı yönlü baskılar sebebiyle bunda çok az başarılı olabildiler. Bazı ülkeler kamu maliyelerindeki kötüleşmeyi durdurabilmek için harcamalarını kısmaya çalıştı. Bu krizlerin devam etmesi derin yapısal yansımaları da olan kırılganlık durumlarının sürmesine yol açtı. Öte yandan, kıta içerisindeki güçlü eşitsizliklere rağmen, tüketici harcaması bu ülkelerin orta vadede karlı piyasalar olabileceklerini gösteren tek faktör olarak öne çıkmaktadır.

Çıkış yolu tüketici harcamasından mı geçiyor? Analiz edilen 55 ülkeden 15’i tüketici harcamalarının arttırılabilmesi için gerekli genel koşullara sahip. Gabon, Botsvana, Namibya, Güney Afrika, Nijerya, Etiyopya, Fildişi Sahili, Mozambik, Tanzanya, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana, Kenya, Ruanda, Angola. Ülke puanlarına göre bir sıralama yapabilmek için iki belirleyici kritere (demografik
özellikler ve hanehalkı tüketim kapasitesi) dayalı olarak hesaplamalar yapılmıştır.


Daha fazlasını oku

Fransa ekonomisi uçuşa mı hazırlanıyor?

31.05.2016

Fransa ekonomisi uçuşa mı hazırlanıyor?

 İlk çeyreğe ilişkin bazı göstergeler (büyüme, tüketici harcamaları, yatırım) iyimserliğe sevk ediyor
 Manzarayı bozan tek şey, yükselen piyasalardaki yavaşlama ve rekabet gücü eksikliği karşısında düşen ihracat
 Tekstil-hazır giyim sektörü ve Ile-de-France bölgesi dışında iflas oranlarında keskin bir iyileşme (2016 yılı için %-3,2 bekleniyor)
 Ticari sektörlerinin yüzde 50'sinde iyileşme kaydedildi
 Büyük rekabet gücü açığı karayolu taşımacılığını engelledi

İç talep ekonomik faaliyeti desteklerken, ihracat zayıflattı Ocak ve Nisan 2016 ayları arasında Fransa ekonomisi için bazı olumlu göstergeler ortaya çıktı. 2014 yılında başlayan istikrarlı büyüme (2015 yılının dördüncü çeyreğine göre 2016 yılının ilk çeyreğinde %+0,6) iç talebin de desteği ile hız kazandı. Hanehalkı tüketim harcaması 2014 yılından bu yana kaydedilen en yüksek düzeye çıkarken (%+1,2), yatırımlar da beklentileri aştı. Hükümetin harçları azaltmaya yönelik önlemleri ve düşen petrol fiyatları sayesinde, 2012 yılından bu yana ilk kez bu yıl şirket yatırımlarının büyümeye ozitif katkıda bulunması bekleniyor. Coface Fransa'da ekonomik büyümenin 2016 yılında yüzde 1,6 ve 2017 yılında yüzde 1,3 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Sadece dış ticaret ekonomik faaliyeti baskılamaya devam ediyor. Birinci çeyrekte ithalat artmasına rağmen (%+0,5), ihracat azalmıştır (%-0,2). Bunun sebeplerinden birisi, özellikle belirli BRICS ülkeleri arasında öngörülen resesyon olmak üzere yükselen piyasalarda ekonomik faaliyetteki yavaşlamadır. Bu soruna ek olarak, yapısal zayıflıklar da Fransa'nın küresel ihracat pazarındaki payında yaşanan düşüşün sebeplerinden birisini oluşturmaktadır (2011 yılından bu yana %3,5). Fransa'daki toplam şirket sayısı Almanya ile neredeyse benzer seviyelerde olmasına rağmen, ihracatçı şirket sayısı Almanya'nın üçte biri kadardır. Ayrıca, ilk kez ihracat yapan her on Fransız şirketten sadece üçü bir sene sonra ihracat yapmaya devam etmekte ve sadece biri üç yıl sonra ihracat yapmayı sürdürmektedir. Fiyat rekabetçiliği bakımından, Fransa daha düşük birim fiyat avantajından önemli ölçüde yararlanan İspanya ve İtalya'nın gerisindedir. Fiyat dışı rekabet gücü bakımından, Fransa üst sınıf ürünlerin (havacılık-uzay ve savunma, lüks mallar ve şarap) ihracattaki payı yüzde 41 iken, Almanya'da bu oran yüzde 48'dir. Orta vadede şirket yatırımları ihracat kalitesini iyileştirecektir, ancak bu açığın kapatılması birkaç yıl daha sürecektir. İflaslar ve sektör riskleri normal seviyelere dönüyor İflas sayılarındaki azalma ve sektör risklerindeki keskin iyileşme ekonomik toparlanmayı açık bir şekilde yansıtmaktadır.

Daha fazlasını oku
Tüm haberler

COFACE TÜRKİYE ŞİRKET PROFİLİ

İLETİŞİM

Coface Sigorta A.Ş.
Adres: Büyükdere Cad.
Yapı Kredi Plaza B Blok Kat:6
Levent 34330 İstanbul
Tel: +90 212 385 99 00 (pbx) / +90 212 269 39 10
Satış Departmanı: +90 212 385 99 99
Faks: +90 850 219 90 73
İLETİŞİM
  • Turkish
  • TradeLiner :
    
Kapat

    TradeLiner :

    FATURANIN ÖDENMEME RİSKİNE KARŞI KORUMA

    popin-trtek