tur-TR

GDPR

Coface GDPR Sıkça Sorulan Sorular

Internet sitesi için Coface GDPR Sıkça Sorulan Sorular
 
 
AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Veri Koruma Direktifi 95/46/EC'nin yerine geçmektedir ve Avrupa'da veri gizliliği yasalarının uyumlaştırılması, tüm AB vatandaşlarınınkorunması ve güçlendirilmesi ve bölgedeki organizasyonların veri gizliliğine yönelik yaklaşımlarını yeniden şekillendirmek üzere düzenlenmiştir.
 
Bu sayfada sıkça sorulan soruların cevapları, ilgili dokümantasyon, faydalı dış kaynakların linkleri ve GDPR ile ilgili ek bilgilere ihiyacanız olması durumunda kullanabileceğiniz irtibat bilgileri yer almaktadır.
 
GDPR’A İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR
 
GDPR Nedir?
 
GDPR, mevcut AB Veri Koruma Direktifi 95/46/EC'nin yerine geçecektir ve 25 Mayıs 2018 tarih itibari ile tüm AB ve AET Üye Devletlerinde doğrudan geçerli olacaktır.
 
GDPR, AB’de verilerin korunmasına ilişkin yasal çerçeveyi önemli ölçüde değiştirecektir, daha katı gereklilikler getirmektedir, daha fazla şirkete ulaşmaktadır ve potansiyel olarak daha yüksek cezalar getirmektedir. Örneğin şirketler;
 
•Uyum sağlamak ve uyum sağlandığını aktif bir şekilde ortaya koymak için programa ait önlemler uygulamaya koymalıdır,
•Bir işleme sistemi tasarlarken ve verileri işlerken kişilerin haklarını korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler uygulamaya koymalıdır,
•Yüksek riskli işleme faaliyetleri ile ilgili olarak veri koruma etkisi değerlendirmeleri gerçekleştirmelidir,
•Tasarım ve yapı açısından gizlilik uygulamalıdır,
•Veri ihlal bildirimi uygulamalıdır.
 
Coface GDPR için nasıl hazırlanmaktadır ?
 
Coface verilerin uygun bir şekilde muhafaza edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için özenli politikalar, kontroller ve uyum denetimi ile topladığımız ve işleme aldığımız kişisel verilerin korumasını taahhüt etmektedir.
 
Coface, bu durumdan etkilenen bağlı şirketlerini ve iştiraklerini kapsayan, üst düzey yönetici desteği ile kurumsal bir GDPR programı uygulamaktadır. AB'deki kişilere ilişkin verileri içeren veri işleme faaliyetleri (çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve tedarikçilerin GDPR gerekliliklerine uygun bir şekilde kişisel verileri işlemelerini sağlayan uygulamalar ve veri tabanları, politikalar, süreçler ve prosedürler de dahil olmak üzere) gözden geçirilmektedir.
 
Coface, geleceğe dönük olarak GDPR'ye sürdürülebilir bir şekilde uyum sağlamak için ülke Uyum görevlileri ve Grup Uyum ekibinden oluşan ağa sahiptir.
 
Coface müşterisi olarak nasıl etkileneceğim?
 
GDPR, yalnızca AB'de yerleşik kuruluşlar için değil aynı zamanda AB'de yerleşik veri sahiplerine mal veya hizmet tedarik eden veya AB'de yerleşik veri sahiplerinin davranışlarını izleyen, AB dışında bulunan kuruluşlar için de geçerlidir. Şirketin bulunduğu yer dikkate alınmaksızın Avrupa Birliğinde ikamet eden veri sahiplerinin kişisel verilerini işleme alan ve saklayan tüm şirketler için geçerlidir.
 
GDPR; gerekli kıldığı değişikliklerin yansıtılması için müşteri anlaşmalarının bazi veri gizlilik hükümlerinde güncellemeler yapılmasını gerekli kılabilir. Eğer, aramızda halihazırda var olan sözleşmede değişiklikler yapılması gerekirse, gerekli olan her türlü yeni gizlilik koşulu veya bildirimini iletmek üzere sizinle irtibata geçeceğiz.
 
Coface'ın AB dışında yerleşik bir müşterisiyim. Nasıl etkileneceğim?
 
GDPR'nin uygulandığı ülkelerin kapsamı geniştir ve AB'de yerleşik olmayan fakat AB'de bulunan kişilere mal veya hizmet tedarik eden ve/veya AB'de bulunan kişilerin davranışlarını izleyen kuruluşlar için de geçerli olabilir. Coface daha geniş kapsamlı bir uygulamanın geçerli olup olmadığını tespit etmek üzere AB'de bulunan kişileri içeren işleme faaliyetlerini gözden geçirmektedir. Şayet geçerli ise Coface, GDPR'nin gerektirdiği değişiklikleri uygulamak adına Ticaret Koşullarının ve Hükümlerinin güncellenmesini içerebilecek olan gerekli işlemleri gerçekleştirecektir.
 
Veri gizliliği politikalarınızı görebilir miyim?
 
Tüm politikalarımız ve prosedürlerimiz üzerinde çalışıyoruz ve GDPR'ye uygunluk sağlamak adına gerekli güncellemeleri yapıyoruz.
 
Coface Gizlilik Bildirimi kısa bir süre sonra aşağıdaki linke tıklayarak indirilebilecektir.
 
'Açık' veya 'ima edilen' onaya gerek var mi - ve farkı nedir?
 
Açık onay yalnızca hassas kişisel verilerin işlenmesi için gereklidir – bu bağlamda "onay verilmesi" dışında hiçbir uygulama yeterli olmayacaktır. Bununla birlikte hassas olmayan veriler için "ima edilen " onay yeterli olacaktır. Onay net ve diğer hususlardan ayırt edilebilir nitelikte olmak zorundadır ve açık ve sade bir dil kullanılarak okunaklı ve kolay erişilebilir bir şekilde iletilmelidir.
 
GDPR uygunluk maddelerini dahil etmek için dokümantasyonumu güncelleyebilir miyim?
 
Aktif bir şekilde müşteri dokümantasyonumuzu GDPR işığında gözden geçiriyoruz ve gerektiğinde müşterilerle iletişime geçiyoruz. Kişilere hakları ile ilgili olarak ve Coface'ın hizmet tedarik ederken kişisel bilgileri nasıl işlediği konusunda bilgi vermek için, kısa bir süre sonra aşağıdaki linke tıklayarak indirilebilecek Coface Gizlilik Bildirimini hazırlamaktayız.
 
COFACE MÜŞTERİLERİ İÇİN TEMEL GDPR BELGELERİ
 
Coface Gizlilik Bildirimi (Mayıs 2018)
 
Kısa bir süre sonra indirilebilecek olan Coface Gizlilik Bildirimini
 
FAYDALI HARİCİ GDPR KAYNAKLARI
 
Avrupa Komisyonu :
 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_en.htm
 
AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (tam metni):
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
 
BİZİMLE İRTİBATA GEÇİN
 
GDPR uygulaması ile ilgili olarak herhangi bir başka sorunuz olursa:
 
•Coface Müşteri İlişkileri Müdürünüzle; veya
•[cofaceturkeydpo@coface.com ] email adresi üzerinden (Coface Türkiye) ile; veya [Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat:6Levent 34330 İstanbul ] posta adresi üzerinden Coface Türkiye ile.; veya
•Coface_dpo@coface.com email adresi üzerinden Coface Veri Gizliliği Ofisi ile; veya
•1 Place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes – FRANSA adresideki Veri Koruma Ofisi /Grup Uyum Departmanı ile
irtibata geçebilirsiniz.

Coface Aydınlatma Metni ve Gizlilik Bildirimi

Son güncelleme 11 Mayıs 2018
 
Bu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Bildirimi Coface ve Avrupa Birliğinde yerleşik olan bağlı şirketleri ve iştiraklerinin (“Coface”); Coface’ın kurumsal müşterilerine sağladığı hizmetlerle (“Hizmetler”) bağlantılı olarak kişisel verileri (hem online hem de offline olarak) nasıl topladığını, işlediğini, kullandığını, aktardığını ve ifşa ettiğini açıklamaktadır. Coface bu bildirimde Coface’ın Kişisel Verilerini işlediği kişileri “siz” olarak tanımlamaktadır. Bu kişilere veya veri sahiplerine; Hizmetlerle bağlantılı olarak müşterilerimiz, iştirakleri veya diğer üçüncü taraflar için çalışan veya bunlar tarafından görevlendirilen kişiler dahil olabilir.
Coface Grup Kişisel Verilere ilişkin Avrupa yasaları ve yönetmeliklerinde ve özellikle de GDPR’de belirtildiği gibi kişisel verileri korumayı taahhüt etmektedir. Coface Grubun bir parçası olarak, Kişisel Verilere ilişkin koruyucu kuralları sizlerin menfaatine uygun bir şekilde uygulamaya önem veriyoruz.
Coface, işlerini ve faaliyetlerini gerçekleştirirken, mevzuat amaçlı, sözleşme kapsamındaki ve sözleşme yapılmadan önceki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ve Coface’ın meşru ticari menfaatleri doğrultusunda başka kaynaklardan kişisel verileri toplayabilir ve işleyebilir. Bu işleme faaliyetine; ticari bilgilendirme raporlarının düzenlenmesi için kişisel verilerin işlenmesi, risk yönetimi için  müşterilerimizin borçlularının verilerinin işlenmesi, kredi limitlerinin belirlenmesi ve alacak tahsilat işlemleri veya yukarıda belirtilen gerekçelerle müşterilerimizin iş ortaklarının verilerinin işlenmesi dahil olabilir.
 
KİŞİSEL VERİLER
 
Kişisel Veriler” kimliği belirlenmiş veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin i her türlü bilgidir. Kişisel verilere; bir araya getirildiğinde, belirli bir kişinin tanımlanmasına yol açabilen farklı türde bilgiler ve aynı zamanda bir kişiyi yeniden tanımlamak için halen kullanılabiliyorsa, anonim hale getirilmiş, şifrelenmiş olan veya takma isimle ifade edilen kişisel veriler de dahildir.
Kişisel Verilere özellikle de aşağıda belirtilenler dahildir:
 • ad ve soyadı;doğum tarihi;
 • ev adresi;
 • email adresi (isim.soyad@şirket.com gibi);
 • telefon veya faks numarası;
 • hesap detayları ve ilgili irtibat bilgileri;
 • kimlik numarası (örneğin Kimlik Kartı, pasaport, sosyal güvenlik);
 • yerleşim bilgileri;
 • Internet Protokol (IP) adres;
 • çerez ID;
 • fotografik veya video görüntüleri;
 • telefon veya elektronik kayıtlar.
Belirli Hizmetleri sağlarken, Coface sizden veya üçünü taraflardan aşağıda belirtilenleri içeren bilgileri de toplayabilir:
 • gerçek faydalanıcıların isimleri; ve
 • işle ilgili bilgiler (çalışılan idari pozisyonlar, hissedarlıklar ve CV’ler); ve
 • Hali hazırda tabi olduğunuz veya daha önce tabi olduğunuz yasal ve diğer soruşturmalar
 • veya davalar hakkında bilgiler.
 
Özel Nitelikli Kişisel Veriler” aşağıda belirtilen hususların açığa çıkarıldığı kişisel verilerdir:
 • Irk veya etnik köken;
 • Siyasi fikirler veya sendika üyeliği;
 • Dini veya felsefi inançlar;
 • Bir kişinin tanımlanması amacı ile işleme alındığında genetik ve biometrik veriler;
 • Sağlık verileri;
 • Cinsel eğilim;
 • Mahkumiyetler veya suçlar.
 
Coface tabi olduğu çeşitli hukuki ve düzenleyici gerekliliklerini yerine getirmek adına gerçekleştirdiği durum tespit faaliyetlerini desteklemek için Avrupa Birliği veya Ulusal yasalara istinaden daima öngörülen amaçla orantılı olarak üçüncü taraf hizmet sağlayıcılardan sınırlı sayıda hassas kişisel veri elde edebilir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KULLANILMASI
 
Coface’ın Hizmetlerini sağlayabilmesi için bazı kişisel verileri toplaması ve işlemesi gerekmektedir, bir başka deyişle Coface’ın mevzuat gereği veya yapmış olduğu anlaşmaların yönetilmesi ve ifa edilmesi için yasal olarak söz konusu kişisel verileri toplaması gerekmektedir.
Bu bağlamda kişisel verileriniz Kişisel Verileri Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 4’te belirtilen genel ilkeler ve GDPR’nin 6(1)(b) ve 6(1)(c) maddelerinde atıfta bulunulan yasal dayanağa göre ve
GDPR’nin 6(1)(f) maddesi bağlamında Coface Grup’un makul ticari menfaatleri doğrultusunda işleme alınacaktır.
Yukarıda belirtilen amaçlarla ve kredi değerlendirme, kredi yönetimi, ticari alacak sigortası, reasürans, enformasyon, borç tahsilatı, kefalet sigortası, faktöring ve finansman faaliyetleri ve Coface Grup’un ticari faaliyetleri doğrultusunda ve aynı zamanda Coface Grup’un herhangi bir şirketi tarafından geliştirilen herhangi bir yeni iş veya faaliyetin amaçları doğrultusunda, Coface kişisel verileri aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere farklı kaynaklardan toplamakta ve işleme almaktadır:
 
 • Hizmetler aracılığı ile: Coface kişisel verileri Hizmetleri sağlarken toplayabilir.
 • Harici Kaynaklardan: Coface halka açık veri tabanları veya bilgi hizmetleri sağlayıcıları gibi diğer kaynaklardan kişisel verileri toplayabilir.
 • Diğer: Coface; işlemlerden önce Coface ile toplantı yaptığınızda, Coface’dan teklif talep ettiğinizde veya bir işleme veya sözleşme kapsamında düzenlemeye iştirak ettiğinizde, sizin tarafınızdan veya üçüncü taraflarca verilen bir çalışma grubu listesinde veya işlemle ilgili veri odalarından elde edilen bilgilerde size atıfta bulunulduğunda diğer kaynaklar aracılığıyla da kişisel verileri toplayabilir.
Yukarıda belirtildiği şekilde Coface ve hizmet sağlayıcıları aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere kişisel verileri meşru iş menfaatleri doğrultusunda işleyebilir ve kullanabilir:
 
 • Anlaşmalar yaparken imza yetkililerinin doğrulanması;
 • İşlemlerin gerçekleştirilmesi veya anlaşmaların yapılması için bir kişinin kimliğinin teyit edilmesi;
 • Mevcut anlaşmalar veya işlemlere ilişkin olarak kişilerle irtibata geçilmesi;
 • Sağlanan Hizmetlerle ilgili olarak yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • Coface Hizmetlerini sağlamanın bir parçası olarak müşterilerden ve /veya ilgili üçüncü taraflardan alınan bilgi taleplerine cevap verilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve korunması;
 • Kişisel verilerin korunması;
 • Bilgi ve iş amaçları doğrultusunda (denetim, veri analizi yeni Coface ürünlerinin ve hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, diğer hususların yanı sıra promosyon veya pazarlama kampanyalarının etkinliği gibi);
 • Risk yönetimi ve uyum amaçları doğrultusunda (Coface’ın özellikle de Müşterini Tanı, para aklamanın önlenmesi, sahtecilik ve diğer gerekli müşteri takip ve kontrolleri, özenli inceleme gereklilikleri, diğer hususların yanı sıra yaptırım yönetmeliklerine uyum ile ilgili olarak yasal ve düzenleme yükümlülüklerine uyumun sağlanması gibi);
 • Yasalara ve yönetmeliklere ve diğer hukuki süreç ve yürütme gerekliliklerine uyumun sağlanması (diğer hususların yanı sıra dahili politikalar gibi); ve
 • Her türlü sözleşme koşul ve hükümlerinde yapılan değişikliklerin veya güncellemelerin müşterilerimize bildirilmesi.
Para aklamanın ve terörünün finansmanının önlenmesi ile ilişkili yasal ve düzenleme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile Coface tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, aksi izin verilmediği sürece, yalnızca bu amaçlar doğrultusunda işleme alınmaktadır.
 
SAKLAMA SÜRESİ
 
Kişisel Verileriniz; toplanma amaçları doğrultusunda gerekli görüldüğü veya izin verildiği sürece ve her halükarda devam eden herhangi bir yasal sürecin süresi kadar uzatılmak üzere, mevcut sözleşmelere ilişkin davaların zaman aşımı süresi tamamlanana kadar veya Coface’ın tabi olduğu herhangi bir yasal yükümlülükte belirtilen süre kadar saklanacaktır. Alıcıların kişisel verileri dahil olmak üzere diğer kişilerin kişisel verileri KVKK madde 4’te belirtilen genel ilkeler ve GDPR’nin 6(1)(b), 6(1)(c) ve 6(1)(f) maddesinde atıfta bulunulan yasal dayanağa uygun bir şekilde işleme alınacaktır ve KVKK madde 4(2)(d) ve GDPR uyarınca yukarıda belirtilen saklama süreleri boyunca muhafaza edilecektir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI
 
Kişisel Verilerin gizliliği ve güvenliği Coface için temel bir unsurdur.
Coface; kişisel verilerin Coface tarafından ister Avrupa Birliğinde isterse herhangi bir başka yerde işleme alınmış olsun yanlışlıkla, yasalara aykırı bir şekilde veya yetki dışı olarak imha edilmesi, kaybolması, üzerinde değişiklik yapılması, ifşa edilmesi veya erişilmesine karşı koruma sağlamak amacı ile makul fiziki, teknik, elektronik, prosedürel ve organizasyonel önlemleri ve güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Kişisel verilerinize erişim yetkisi yalnızca yasal ve belirli iş amaçları doğrultusunda gerekli çalışanlara verilmektedir. Kişisel verilerin korunması Coface Mesleki Davranış Kurallarının ve aynı zamanda spesifik dahili prosedürlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Coface çalışanlarının bu gerekliliklere uygun hareket etmemeleri halinde çalışanlar hakkında disiplin cezası uygulanmaktadır.
 
KİŞİSEL VERİLERİN İFŞA EDİLMESİ
 
Coface’ın sağladığı hizmetlerle bağlantılı olarak kişisel veriler diğer Coface Grup üyeleri veya geçerli olması halinde Avrupa Birliği dışında yerleşik olanlar dahil olmak üzere Coface partnerleri ve aynı zamanda Coface Grup reasürörleri, brokerleri ve IT ve alt yapı, müşteri hizmetleri, email teslimi, denetim ve diğer hizmetler gibi hizmetleri sağlayan üçüncü taraf tedarikçiler, üçüncü taraf uzmanlar ve hukuki danışmanlar dahil danışmanlar, vergi danışmanları veya denetçiler veya sizinle açık bir şekilde mutabık kalınan veya yürürlükteki herhangi bir yasaya göre gerekli olan veya izin verilen tüm
diğer kişiler tarafından işleme alınabilir ve kullanılabilir ve bu kişilere aktarılabilir.
Coface işlerinin /faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının herhangi bir şekilde yeniden organize edilmesi (birleşme, satış, ortak girişim, devir, transfer veya başka bir işlem) veya müşteriler (veya müşterilerimizin temsilcileri) tarafından talep edildiği durumlarda kişisel verileri kullanabilir, bir üçüncü tarafa ifşa edebilir veya devredebilir.
Verilerin alıcıları tedarik edilen Hizmetlere bağlı olacaktır ve Coface ile müşterisi veya diğer sözleşme tarafları arasında mutabık kalınan her türlü gizlilik kısıtlamalarına tabi olacaktır.
Avrupa Komisyonu; AET bölgesinde yer almayan bazı ülkelerin AET standartlarına göre yeterli düzeyde veri koruması sağladığını kabul etmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) yeterli düzeyde veri koruması sağladığını kabul ettiği ülkeleri sitesinden yayınlamaktadır/yayınlayacaktır. Kurulun yayınladığı ülkeler ya da AB/AET dışında yerleşik olan alıcılara transfer edilmesi halinde kişisel verileriniz için yeterli düzeyde koruma sağlamak amacı ile, Coface geçerli olduğu hallerde, Kurulun web sitesinde yayınlanan ve/veya GDPR Madde 46(2)(c)’ye göre Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen standart sözleşme maddelerini içeren anlaşmaları alıcılar ile akdetmektedir. Bu anlaşmaların bir sureti Coface’nin Veri Koruma Yetkilisinden temin edilebilir.
Coface aynı zamanda aşağıda belirtilen amaçlarla kişisel verileri transfer ve ifşa edebilir:
 
 • Yabancı yasalar ve yönetmelikler dahil olmak üzere her türlü geçerli yasaya uygunluk sağlamak, Coface Grup şirketlerinin dünya çapında tabi olduğu veya uyum sağlamak zorunda olduğu resmi ve hükümet mercilerinden veya düzenleyici kurumlardan alınan taleplere cevap vermek ve bu kurumlarla işbirliği yapmak veya diğer yasal gerekçeler;
 • Dava ve tahkim işlemleri ile ilgili olarak herhangi bir mahkeme emrine veya sürecine uygun bir şekilde mahkemelere ve muhataplara ve diğer ilgili taraflara cevap vermek;
 • Coface Grup’un dünya çapında tabi olduğu her türlü düzenleyici kurum raporlama gerekliliklerine cevap vermek; ve
 • Coface Grup’un ve/veya müşterilerimizin veya diğer tarafların haklarını veya mallarını korumak.
ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ
 
İşbu Gizlilik Bildirimi herhangi bir internet sitesi hosting hizmeti veya Coface tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin herhangi bir başka hizmet sağlayan üçüncü tarafların veri gizliliği uygulamalarını kapsamamaktadır ve Coface bu veri gizliliği uygulamalarından hiçbir şekilde sorumlu tutulmamaktadır.
 
HAKLARINIZIN KORUNMASI
 
Veri sahibi olarak, KVKK, GDPR ve herhangi bir spesifik yasa veya yönetmelikte öngörülen koşullar kapsamında, daha önceden verilmiş olan her türlü kişisel verinin gözden geçirilmesini, düzeltilmesini, güncellenmesini, üzerinde değişiklik yapılmasını, engellenmesini, kısıtlanmasını veya silinmesini anonim hale getirilmesini, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunun belirtilmesini, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin (eksik veya yanlış işlenen kişisel verileri söz konusu ise, bu verilerin düzeltilmesini veya KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme veya yürürlükteki yasalarda öngörüldüğü şekilde verilerin aktarılabilmesine ilişkin haklarınız bağlamında verileri herhangi bir başka şirkete iletebilmek için kişisel verilerinizin bir elektronik kopyasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Kişisel Veri Koruma Hizmetinden sorumlu olan Coface Veri Koruma Yetkilisi Bay Franck Marzilli ile aşağıdaki email adresinden irtibata geçmek sureti ile tüm bu haklarınızı kullanabilirsiniz:
coface_dpo@coface.com
veya aşağıdaki adresten irtibata geçebilirsiniz:
Data Protection Office/Group Compliance Department
1, place Costes et Bellonte - 92270 BOIS-COLOMBES.
veya Coface Türkiye Veri Koruma Görevlisi Cavidan Özmat ile aşağıdaki email adresinden irtibata
geçebilirsiniz:
cofaceturkeydpo@coface.com
veya aşağıdaki adresten irtibata geçebilirsiniz:
Büyükdere Cad. Yapık Kredi Plaza B Blok Kat 6
Levent, 34330 İstanbul
Talebinize yürürlükteki yasalara göre cevap vereceğiz.
Herhangi bir usulsüzlük olması halinde kişisel verileri bu maddeye göre işleme alınan herkesin GDPR’nin 57(1)(f) Maddesine göre Denetim Merciine ve KVKK Madde 14(1) uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunma hakkı olacaktır.
Coface Grup’un Yetkili Denetim Mercii:
Commission nationale de l'informatique et des libertés
Adres: 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
Telefon numarası: +33 01 53 73 22 22
Yukarıda belirtilen tüm amaçlar doğrultusunda işlenen Kişisel Verilere dair Veri Sorumlusu, kayıtlı merkezi Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza B Blok Kat:6 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan Coface Sigorta A.Ş.’dir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN PAZARLAMA AMACI İLE KULLANILMASI VE İŞLENMESİ
 
Coface iletmiş olduğunuz kişisel verileri reklam amacı ile, örneğin sizleri Coface Grup’un üyelerinin yeni ürünleri veya mevcut ürünleri veya mevcut ürünlerdeki her türlü değişiklikle ilgili olarak bilgilendirmek amacı ile kullanabilir. Kişisel verileriniz sizden önceden onay alınmadan pazarlama kampanyaları için herhangi bir üçüncü tarafa satılmayacaktır. Ayrıca yukarıdaki paragrafta atıfta bulunulan hizmet birimi ile irtibata geçmek sureti ile kişisel verileriniz pazarlama amaçlı olarak kullanılmasına itiraz etme hakkınız bulunacaktır, itirazda bulunduktan sonra Coface, kişisel verilerinizin bu amaçla kullanımına derhal son verecektir ve bu amaçla kullanmaktan imtina edecektir.
Coface’ın ürünlerinin ve hizmetlerinin pazarlanması amacı ile telefon ve/veya email ile sizinle iletişime geçilebilir.
Kişisel verileriniz vermiş olduğunuz onayınızı iptal edene kadar Coface tarafından pazarlama amacı ile işleme alınacaktır. Onayınız isteğe bağlıdır ve her zaman iptal edilebilir ve kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır, itirazda bulunduktan sonra Coface kişisel verilerinizin bu amaçla kullanılmasına derhal son verecektir ve bu amaçla kullanmaktan imtina edecektir. coface_dpo@coface.com veya cofaceturkeydpo@coface.com adresine email göndermek sureti ile haklarınızı kullanabilirsiniz.
Telefon ve/veya email ile irtibata geçilmek için yetki vermek sureti ile, kişisel irtibat bilgileriniz (yani soyad, ad, cinsiyet, posta adresi, email adresi, sabit telefon numaraları ve cep telefonu) GDPR Madde 6(1)(f)’ye istinaden Coface’ın makul ticari menfaatleri doğrultusunda Coface’ın pazarlama amaçları doğrultusunda işlenecektir.
 
YETKİ ALANI VE SINIR ÖTESİ TRANSFER
 
Kişisel veriler Birleşik Devletler dahil olmak üzere Coface’ın merkezlerinin bulunduğu veya Coface’ın hizmet tedarikçilerini görevlendirdiği herhangi bir ülkede toplanabilir, kullanılabilir, işleme alınabilir,
saklanabilir, ifşa edilebilir ve transfer edilebilir. Bazı durumlarda bu ülkelerde mahkemeler, kolluk güçleri (emniyet), düzenleyici kuruluşları ve güvenlik kuruluşları kişisel verilerinize erişmek için yasal yetkiye sahip olabilir.
 
BU GİZLİLİK BİLDİRİMİNE İLİŞKİN GÜNCELLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER
 
Coface zaman zaman bu Gizlilik Bildiriminde değişiklik yapabilir. Bu bildirimin üst kısmında yer alan “son güncelleme” tarihi bu gizlilik bildiriminin revize edildiği ve/veya güncellendiği son tarihe atıfta
bulunmaktadır.
Bu Gizlilik Bildiriminde yapılan her türlü değişiklik, Coface’ın revize edilen Gizlilik Bildirimini yüklediği tarih itibari ile yürürlüğe girer. Kişisel verilerin gizlilik bildiriminde herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra iletilmesi; bu bildirimin revize edilen ve/veya güncellenmiş koşullarını kabul ettiğinizi ifade etmektedir.
 
COFACE İRTİBAT
 
Kişisel verilerinizin iletilmesi ile bağlantılı olarak hizmetleri sağlayan Coface kuruluşu; kişisel verilerin toplanması, kullanılması, işlenmesi, transfer edilmesi ve ifşa edilmesinden sorumlu olan kontrol
şirketidir.
 
Bu hizmetlerden hangi Coface kuruluşunun sorumlu olduğunu öğrenmek istiyorsanız veya bu gizlilik bildirimi ile ilgili olarak sorunuz varsa, Kişisel Veri Koruma Hizmetinden Sorumlu olan Coface Grup
Veri Koruma Görevlisi Bay Franck Marzilli ile aşağıdaki email adresinden irtibata geçebilirsiniz:
coface_dpo@coface.com
veya aşağıdaki adresten irtibata geçebilirsiniz:
Data Protection Office/Group Compliance Department
1, place Costes et Bellonte - 92270 BOIS-COLOMBES
Üst
 • Turkish