tur-TR

GDPR

Internet sitesi için Coface GDPR Sıkça Sorulan Sorular
 
AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Veri Koruma Direktifi 95/46/EC'nin yerine geçmektedir ve Avrupa'da veri gizliliği yasalarının uyumlaştırılması, tüm AB vatandaşlarınınkorunması ve güçlendirilmesi ve bölgedeki organizasyonların veri gizliliğine yönelik yaklaşımlarını yeniden şekillendirmek üzere düzenlenmiştir.
 
Bu sayfada sıkça sorulan soruların cevapları, ilgili dokümantasyon, faydalı dış kaynakların linkleri ve GDPR ile ilgili ek bilgilere ihiyacanız olması durumunda kullanabileceğiniz irtibat bilgileri yer almaktadır.
 
GDPR’A İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR
 
GDPR Nedir?
 
GDPR, mevcut AB Veri Koruma Direktifi 95/46/EC'nin yerine geçecektir ve 25 Mayıs 2018 tarih itibari ile tüm AB ve AET Üye Devletlerinde doğrudan geçerli olacaktır.
 
GDPR, AB’de verilerin korunmasına ilişkin yasal çerçeveyi önemli ölçüde değiştirecektir, daha katı gereklilikler getirmektedir, daha fazla şirkete ulaşmaktadır ve potansiyel olarak daha yüksek cezalar getirmektedir. Örneğin şirketler;
 
•Uyum sağlamak ve uyum sağlandığını aktif bir şekilde ortaya koymak için programa ait önlemler uygulamaya koymalıdır,
•Bir işleme sistemi tasarlarken ve verileri işlerken kişilerin haklarını korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler uygulamaya koymalıdır,
•Yüksek riskli işleme faaliyetleri ile ilgili olarak veri koruma etkisi değerlendirmeleri gerçekleştirmelidir,
•Tasarım ve yapı açısından gizlilik uygulamalıdır,
•Veri ihlal bildirimi uygulamalıdır.
 
Coface GDPR için nasıl hazırlanmaktadır ?
 
Coface verilerin uygun bir şekilde muhafaza edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için özenli politikalar, kontroller ve uyum denetimi ile topladığımız ve işleme aldığımız kişisel verilerin korumasını taahhüt etmektedir.
 
Coface, bu durumdan etkilenen bağlı şirketlerini ve iştiraklerini kapsayan, üst düzey yönetici desteği ile kurumsal bir GDPR programı uygulamaktadır. AB'deki kişilere ilişkin verileri içeren veri işleme faaliyetleri (çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve tedarikçilerin GDPR gerekliliklerine uygun bir şekilde kişisel verileri işlemelerini sağlayan uygulamalar ve veri tabanları, politikalar, süreçler ve prosedürler de dahil olmak üzere) gözden geçirilmektedir.
 
Coface, geleceğe dönük olarak GDPR'ye sürdürülebilir bir şekilde uyum sağlamak için ülke Uyum görevlileri ve Grup Uyum ekibinden oluşan ağa sahiptir.
 
Coface müşterisi olarak nasıl etkileneceğim?
 
GDPR, yalnızca AB'de yerleşik kuruluşlar için değil aynı zamanda AB'de yerleşik veri sahiplerine mal veya hizmet tedarik eden veya AB'de yerleşik veri sahiplerinin davranışlarını izleyen, AB dışında bulunan kuruluşlar için de geçerlidir. Şirketin bulunduğu yer dikkate alınmaksızın Avrupa Birliğinde ikamet eden veri sahiplerinin kişisel verilerini işleme alan ve saklayan tüm şirketler için geçerlidir.
 
GDPR; gerekli kıldığı değişikliklerin yansıtılması için müşteri anlaşmalarının bazi veri gizlilik hükümlerinde güncellemeler yapılmasını gerekli kılabilir. Eğer, aramızda halihazırda var olan sözleşmede değişiklikler yapılması gerekirse, gerekli olan her türlü yeni gizlilik koşulu veya bildirimini iletmek üzere sizinle irtibata geçeceğiz.
 
Coface'ın AB dışında yerleşik bir müşterisiyim. Nasıl etkileneceğim?
 
GDPR'nin uygulandığı ülkelerin kapsamı geniştir ve AB'de yerleşik olmayan fakat AB'de bulunan kişilere mal veya hizmet tedarik eden ve/veya AB'de bulunan kişilerin davranışlarını izleyen kuruluşlar için de geçerli olabilir. Coface daha geniş kapsamlı bir uygulamanın geçerli olup olmadığını tespit etmek üzere AB'de bulunan kişileri içeren işleme faaliyetlerini gözden geçirmektedir. Şayet geçerli ise Coface, GDPR'nin gerektirdiği değişiklikleri uygulamak adına Ticaret Koşullarının ve Hükümlerinin güncellenmesini içerebilecek olan gerekli işlemleri gerçekleştirecektir.
 
Veri gizliliği politikalarınızı görebilir miyim?
 
Tüm politikalarımız ve prosedürlerimiz üzerinde çalışıyoruz ve GDPR'ye uygunluk sağlamak adına gerekli güncellemeleri yapıyoruz.
 
Coface Gizlilik Bildirimi kısa bir süre sonra aşağıdaki linke tıklayarak indirilebilecektir.
 
'Açık' veya 'ima edilen' onaya gerek var mi - ve farkı nedir?
 
Açık onay yalnızca hassas kişisel verilerin işlenmesi için gereklidir – bu bağlamda "onay verilmesi" dışında hiçbir uygulama yeterli olmayacaktır. Bununla birlikte hassas olmayan veriler için "ima edilen " onay yeterli olacaktır. Onay net ve diğer hususlardan ayırt edilebilir nitelikte olmak zorundadır ve açık ve sade bir dil kullanılarak okunaklı ve kolay erişilebilir bir şekilde iletilmelidir.
 
GDPR uygunluk maddelerini dahil etmek için dokümantasyonumu güncelleyebilir miyim?
 
Aktif bir şekilde müşteri dokümantasyonumuzu GDPR işığında gözden geçiriyoruz ve gerektiğinde müşterilerle iletişime geçiyoruz. Kişilere hakları ile ilgili olarak ve Coface'ın hizmet tedarik ederken kişisel bilgileri nasıl işlediği konusunda bilgi vermek için, kısa bir süre sonra aşağıdaki linke tıklayarak indirilebilecek Coface Gizlilik Bildirimini hazırlamaktayız.
 
COFACE MÜŞTERİLERİ İÇİN TEMEL GDPR BELGELERİ
 
Coface Gizlilik Bildirimi (Mayıs 2018)
 
Kısa bir süre sonra indirilebilecek olan Coface Gizlilik Bildirimini
 
FAYDALI HARİCİ GDPR KAYNAKLARI
 
Avrupa Komisyonu :
 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_en.htm
 
AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (tam metni):
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
 
BİZİMLE İRTİBATA GEÇİN
 
GDPR uygulaması ile ilgili olarak herhangi bir başka sorunuz olursa:
 
•Coface Müşteri İlişkileri Müdürünüzle; veya
•[cofaceturkeydpo@coface.com ] email adresi üzerinden (Coface Türkiye) ile; veya [Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat:6Levent 34330 İstanbul ] posta adresi üzerinden Coface Türkiye ile.; veya
•Coface_dpo@coface.com email adresi üzerinden Coface Veri Gizliliği Ofisi ile; veya
•1 Place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes – FRANSA adresideki Veri Koruma Ofisi /Grup Uyum Departmanı ile
irtibata geçebilirsiniz.
Üst
  • Turkish