COFACE HAKKINDA

İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİMİZ

YÜKSEK DÜZEYDE UZMANLIK

Coface çalışanları, uzmanlıkları, müşterilerine ve yerel, bölgesel veya uluslararası kurumlara yüksek kalitede teknik yardım sağlama kabiliyetleri ile tanınmaktadır. 
 • Çalışanlarımızın %38’i risk değerlendirme, bilgi ve tazminat alacaklarının tahsil edilmesi ve faktoring gibi teknik odaklı iş alanlarında yer almaktadır.
 • %27’si müşteri ilişkileri, satış ve pazarlama alanlarında görev almaktadır
 • %34’ü destek fonksiyonlarından sorumludur, bu kişilerin %4’ü ise yönetim kontrolü, risk yönetimi ve denetimden oluşmaktadır.
coface_content_img235
 

COFACE’IN BİLGİ BİRİKİMİNİ OLUŞTURAN KİLİT UZMANLIK ALANLARI

TİCARİ GELİŞİM

FAYDALI BİLGİLER

Bu pozisyon için Coface’ın ürünlerinin iyi bilinmesinin yanı sıra pazarlık becerileri ve iyi ilişkiler kurma kabiliyeti gereklidir. 

Ticari gelişim uzmanlarımız Coface’ın tüm ürünlerini sunarak cirosunu arttırmasına yardım ederler. 

 • Doğrudan veya broker ve acenteler ağı aracılığıyla şirketler bulurlar.
 • Potansiyel müşterileri değerlendirme ve ihtiyaçlarını tespit etme konusunda yeteneklidirler. Coface’ın tüm ürünlerini anlamaktadırlar ve iyi müzakere becerilerine sahiptirler
 • İmzalanana kadar sözleşme tekliflerini takip ederler ve müşterilerinin ihtiyaçlarına göre ek hizmetler geliştirirler. Sonuç olarak, en iyi teklifleri oluşturmak, açıklama yapmak ve Coface’a değer katmak için  diğer departmanlar (poliçe  yönetimi, risk değerlendirme ve  tazminat talepleri) ile sürekli olarak iletişim halindedirler
 • Brokerler ve Coface’ın tüm ticari iş ortakları ile (bankalar, ticaret odaları, sendikalar vb.) düzenli olarak iletişim kurarlar
 • Yeni ürün lansmanları ile ilgili olarak pazarlama departmanı ile yakın iş birliği gerçekleştirirler.

RİSK DEĞERLENDİRME

Risk değerlendirme analistlerimizin hem işletmelerin finansal risklerini analiz etme hem de işletmelerin faaliyette bulundukları sektörlerini anlama konusunda deneyimleri bulunmaktadır. Hem yurt içi teminat taleplerini hem de diğer Grup ülkelerinin ihracat teminat taleplerini yönetmektedirler. 

 • Tüm riskleri ilgili risk/gelir profiline göre yönetirler. Her bir borçlu için azami riski belirlerler ve borçlu risk skorları ve değerlendirmelerini onaylarlar. 
 • Risk profillerini değerlendirmek ve stratejik görüşmelere iştirak etmek amacıyla kilit müşterileri ziyaret ederler.
 • Satış ekipleri ve brokerlerle birlikte çalışırlar
 • Bölgelerindeki risk portföyünü ve risk tutarlarını takip ederler

BİLGİ ANALİZİ

FAYDALI BİLGİLER

Toplanan bilgilerin limit tahsis uzmanları tarafından analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkan “Borçlu Risk Değerlendirmeleri” firmaların alıcıları hakkında doğru karar vermelerine olanak tanır.

Deneyimli bilgi analistlerimiz kendi ülkelerinde veya bölgelerindeki tüm borçlularla ilgilenmektedirler. Söz konusu alıcılara ilişkin finansal bilgileri toplarlar. Bu bilgileri, sektöre özgü, rekabet ve piyasalara ilişkin verilerle tamamlarlar.

 

Yüksek riskli alanları yakından takip ederler ve telefon görüşmeleri veya şirket ziyaretleri ile bilgileri toplayarak  borçlunun durumuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirirler.

 

Bu bilgiler, risk takip sürecini iyileştirmek adına, periyodik olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

 

Analistlerimizin tamamı üniversite veya işletme okulunda finansal analiz konusunda ileri düzeyde eğitimler almışlardır.

TAZMİNATLARIN ÖDENMESİ

Bu uzmanlar müşterilerimizin sunacakları her türlü tazminatı yönetmektedir. 

 • Çalışmaları her bir sözleşme için geçerli olan genel ve özel koşulların bir parçasını teşkil etmektedir. Diğer taraftan, poliçe sahipleri ile uzun süreli güven ilişkisi tesis etme konusunda dikkatlidirler. Bu şekilde müşterinin veya kararları tartışmalı olan işletmenin gerekçelerini her zaman dinlerler. Rolleri tazminat talebinin uygunluğu veya adilliği konusunda bu işletmeleri ikna etmektir
 • Tutarları dikkate almaksızın her türlü tazminat talebini karşılarlar. Grup ve grubun ticari alacak sigortası müşterileri üzerinde en büyük etkiye sahip olan önemli tazminat talepleri uygun bir değerlendirmeye tabidir
 • Coface’ın tazminat öncesi ve sonrasında tahsilâtları kabul edip, yönetmesi gerektiği dikkate alındığında tazminat taleplerine yönelik karşılığı hesaplar ve güncellerler
 • Önemli büyük müşterilere katma değerli hizmetler sunarlar ve broker ağı ile yakın iş birliği gerçekleştirirler

ALACAKLARIN TAHSİLÂTI

FAYDALI BİLGİLER

Bu pozisyon için güçlü pazarlık ve iletişim becerileri gereklidir. Personel; hesap mutabakatı yapabilmeli ve tazminat taleplerinin neticelerini görüşebilmelidir. 

Alacak tahsilâtı konusunda çalışan uzmanlarımız vadeli alacakların tahsil edilmesi için tazminat ekipleri adına hareket etmektedir.

 • Mevcut süreçlerin hızını ve verimliliğini garanti ederek tahsilât oranını optimize etmektedirler. 
 • Ortak işlemlere hızlı bir şekilde müdahale etmek amacıyla iş ortaklarımızla yakın bir işbirliği içindedirler. 
 • Ödenecek tutarları azami verimlilikle tahsil etmek için mahkeme tarafından atanan kayyumlar ve iflas işlemlerinde uzmanlaşmış avukatlarla birlikte çalışmaktadırlar. 
Üst