FAALİYETLERİMİZ

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

İŞLETME TEMERRÜT RİSKİNİ VE İŞ ORTAMININ GENEL DURUMUNU DEĞERLENDİRMEK

RİSK ANALİZİMİZİN TEMELİ

  • Ülke riskini değerlendirmeye ilişkin makroekonomik uzmanlığımız;
  • İçerik konusundaki uzmanlığımız;
  • 60 yılı aşkın ödeme deneyimimiz üzerine inşa ettiğimiz mikro-ekonomik uzmanlığımız;
Coface bir yandan bir ülkenin işletme temerrüt riskini, diğer yandan mal veya hizmet ihraç etmek istediğiniz ülkedeki iş ortamının genel durumunu değerlendirmenize olanak tanıyan analizler sunmaktadır. 
ÜLKE RİSK ANALİZİ
 
Coface’ın ülke riski uzmanlığı sayesinde, makroekonomik, finansal ve siyasi verilere istinaden yapılan 158 ülke değerlendirmesine erişebilirsiniz.
 
Düzenli olarak güncellenen bu değerlendirmeler bir ülkedeki işletmelerin ortalama kredi riskine dair bir tahmin sunar. Bir ülkedeki işletmelerin mali taahhütlerine yönelik davranışlarını gösteren değerli bir araçtır.
 
Elbette tıpkı güvenilir ülkelerde riskli işletmeler olabileceği gibi, riski yüksek ülkelerde de çok sağlam işletmeler bulunabilir. Dolayısıyla genel risk, işe özgü faktörler ile işletmenin faaliyette bulunduğu ülkeye ilişkin faktörlerin bir bileşimidir. Analizlerimizde yedi seviye derecelendirme kullanıyoruz. Azalan risk sıralamasına göre, bunlar A1, A2, A3, A4, B, C ve D’dir.
 
İŞ ORTAMI DEĞERLENDİRMESİ
 
İş ortamının değerlendirilmesi bir ülkenin özel sektör yönetim kalitesinin, bir başka ifadeyle işletmelerin mali şeffaflığının ve mahkemelerin borçları karara bağlama etkinliğinin ölçülmesini kapsamaktadır.
 
Coface olarak bu değerlendirmeyi aşağıda belirtilenlere istinaden yapmaktayız:
  • Dünya çapındaki tüm işletmelerimizi içeren, şirket bünyesinde istişare
  • Uluslararası teşkilatların yapmış oldukları iş ortamı değerlendirmeleri
  • Bu ortam değerlendirmeleri gerçekleştirilirken, değerlendirmelerin çoğunda ülkelerin likidite ve genel ödeme kabiliyetlerine odaklanılmaktadır. Coface daha da ileri giderek, risk değerlendirmesini mikro-ekonomik deneyimine de dayandırmaktadır.
Bizce, bilinmesi gereken en önemli şeyler; 
  • Bir şirketin hesaplarının şirketin gerçek mali durumunu doğru bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı
  • Borçların ödenmemesi durumunda, yerel adli sistemin hakkaniyetli ve etkin bir çözüm sunup sunmadığı
  • Bu değerlendirmede Coface’ın dünya çapındaki ağı ve risk değerlendirme, şirketleri soruşturma ve alacakları yönetme konusundaki deneyiminden kaynaklanan uzmanlığımız baz alınmaktadır. İş ortamı değerlendirmelerimizde yedi düzeyde derecelendirme kullanılmaktadır. Azalan risk sıralamasına göre, bunlar A1, A2, A3, A4, B, C ve D’dir.
 
 

COFACE’IN EKONOMİK ARAŞTIRMASI

COFACE’IN EKONOMİK ARAŞTIRMASI

Dünya çapında faaliyet gösteren bir ticari alacak sigortacısı olarak faaliyetlerimiz sayesinde işletmelerin genel durumunu ve ödeme kayıtlarını mükemmel bir şekilde görebilmekteyiz.

 

Dolayısıyla ekonomik araştırmalarımızda teminat altına aldığımız risklere ilişkin tarihsel deneyim de baz alınmaktadır. Ayrıca bu araştırmalar risklerin değerlendirilmesini sağlamaktadır.

 

Siyasi, bankacılık ve finansal risklerin makroekonomik analizleri ve takibi günlük olarak çalışmalarımıza entegre edilmektedir.

 

Kayıt altına alınan ödeme gecikmelerine ilişkin mikro-ekonomik sinyaller, ilgili ekonomilere ve sektörlere dair teşhislerimizi ve tahminlerimizi ve ülke değerlendirmelerimizi yapılandırmamıza olanak tanımaktadır.

Üst