FAALİYETLERİMİZ

TİCARİ BİLGİ RAPORLARI

KABUL EDİLEBİLİR RİSKLERİ ÜSTLENMEK

COFACE TİCARİ BİLGİ RAPORLARI VE BİLGİ HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN DÖRT ÖNEMLİ NEDEN

  • Kapsamlı güncel bilgiler
  • Kullanıma hazır doğru bilgiler 
  • Çoklu hizmet olanakları
  • Dünyanın en geniş coğrafik kapsama alanı

Ödeme yapılmamasına ilişkin riski önleme süreci, alıcılara ve alıcıların çalışma ortamlarına ilişkin güncel bilgilerin toplanması ile başlamaktadır. Bu bilgilerin analiz edilmesi kararların alınmasına da yardım etmektedir.

Ticari bilgi raporları ve bilgi hizmetlerimiz; ham verilerin temin edilmesini ve risk üstlenilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunulmasını kapsamaktadır. Risk yönetimi bağlamında, gerçek zamanlı olarak veri tabanımızı besleyen ‘CreditAlliance’ ağındaki üyeler tarafından iyileştirilen güçlü bir küresel işletme bilgileri toplama ve analiz ağımız bulunmaktadır.

 

Toplanan ve analiz edilen bilgiler; raporlar, tek ve küresel risk düzeylerinin bir özeti ve risk üstlenilmesine ilişkin muhtelif tavsiye araçları gibi çeşitli şekillerde çoğaltılmaktadır.

 

Kredi risk değerlendirme hizmetlerimizle, satış faaliyetlerinizi daha iyi bir şekilde yönetebilirsiniz. Orta Avrupa’da bu küresel hizmet, ticari alacak sigortası bulunmayan şirketlere yönelik kapsamlı ticari bilgi raporları ve bilgi hizmetleri ile tamamlanmaktadır.

YAŞANMIŞ ÖRNEKLER

YAŞANMIŞ ÖRNEKLER

Bir Alman otomotiv tedarikçisi; lider bir otomobil imalatçısının yeni hibrit enjeksiyon motorları için bazı İtalyan KOBİ’lerden hassas parçalar satın almaktadır. Tedarikçilerden herhangi birinin temerrüdü bu önemli sözleşmeyi tehlikeye atabilir.

 

Coface otomotiv tedarikçisine kendi uzmanları tarafından hazırlanan ve her yıl birkaç kez güncellenen raporlar halinde özet bilgiler sağlamaktadır.

 

Otomotiv tedarikçisi bu bilgilere istinaden üç tedarikçiden oluşan portföyünü gözden geçirme kararı alır. İki tedarikçi ile daha fazla ürün için anlaşma sağlarken diğer tedarikçi ile çalışmasını azaltır. Coface raporuna göre, çalışmasını azalttığı tedarikçinin kendi öz kaynağı ile bir sonraki teknolojik aşamaya geçebilmek için bu sektörde gerekli olan sermaye harcamalarını gerçekleştirmesi oldukça güç olacaktı.

Üst