GDPR

COFACE AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Bildirimi Coface ve Avrupa Birliğinde yerleşik olan bağlı şirketleri ve iştiraklerinin (“Coface”); Coface’ın kurumsal müşterilerine sağladığı hizmetlerle (“Hizmetler”) bağlantılı olarak kişisel verileri (hem online hem de offline olarak) nasıl topladığını, işlediğini, kullandığını, aktardığını ve ifşa ettiğini açıklamaktadır. Coface bu bildirimde Coface’ın Kişisel Verilerini işlediği kişileri “siz” olarak tanımlamaktadır.

 
 
 

COFACE GDPR SIKÇA SORULAN SORULAR

 

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Veri Koruma Direktifi 95/46/EC'nin yerine geçmektedir ve Avrupa'da veri gizliliği yasalarının uyumlaştırılması, tüm AB vatandaşlarınınkorunması ve güçlendirilmesi ve bölgedeki organizasyonların veri gizliliğine yönelik yaklaşımlarını yeniden şekillendirmek üzere düzenlenmiştir.

 
Üst