COFACE HAKKINDA

FİNANSAL ÖZET

2022 Mali Yılı Sonuçları: 283.1 milyon Euro rekor net kar ve 80% temettü dağıtım oranı

Ciro: Grubun cirosu, sabit kur oranıyla ve konsolidasyon kapsamındaki değişiklikler hariç olmak üzere %13,4 ve bildirilen veriler çerçevesinde %15,6 artarak 1.812 milyon Euro'ya yükseldi,
 • Ticari Alacak Sigortası primleri, devam eden mevcut enflasyonist ortamda yüksek müşteri faaliyetlerindeki artışlar sayesinde %14,4 arttı.
 • Müşteri koruma oranı rekor seviyeye (%92,9) ulaştı ancak fiyatlar 2022 Yılının ilk 9 ayı ile uyumlu olarak düşmeye devam etti (-%3,0)
 • Bilgi hizmetleri cirosu, sabit kur oranıyla %11,6 ve tam ölçekte %13,1 arttı; faktöring cirosu ise %10,0 arttı.
2021 yılına kıyasla net hasar oranı 2.7 puanlık bir yükselme ile %36,0 net birleşik oran ise 0,3 puanlık artışla %64,9 (2021 yılında hükümetlerin uyguladığı sigorta programı hariç 10,4 puanlık artış) olarak kaydedildi
 • Risk ortamı normalleşmeye devam ederken brüt hasar oranı da 9.8 puanlık bir artışla %31,2 seviyesine ulaştı
 • Pozitif faaliyet kaldıracı ve yüksek reasürans komisyonlarının bir yansıması olarak net maliyet oranı 2.5 puanlık bir düşüşle %28,8 oldu
 • Devam eden düşük hasar oranının etkisiyle 2022 yılı 4. çeyreği net bileşik oranı %68,2 olarak kaydedildi
283,1 milyon Euro Net karın (group payı), 54,7 milyon Euro'su 2022 yılının 4. çeyreğinde gerçekleşti. Yıllık ortalama maddi özkaynak getirisi (RoATE)1 %15,6 olarak kaydedildi.
 • Hisse başına kazanç 1.89 Euro oldu.
Sağlam bilançosu ile Coface gücünü korumaya devam ediyor.
Tahmini ödeme gücü oranı, hedef aralığın (%155-%175 arası) üst sınırının üzerinde %201 seviyesinde2 kaldı
%80 temettü dağıtım oranıyla hisse başına 1,52 Euro temettü dağıtma teklifi3
 
Kuzey Amerika merkezli veri analitiği şirketi Rel8ed Group bünyesine dahil edildi
 
*Aksi belirtilmedikçe değişikliklere ilişki karşılaştırmalar 31 Aralık 2021 itibarıyla kaydedilen sonuçları esas almaktadır.
 
Coface İcra Kurulu Başkanı Xavier Durand yılı şu sözlerle değerlendirmiştir:
 
“2022 yılının sonlarına doğru birçok riskle karşı karşıya kalan küresel ekonomi, Çin ekonomisinin yeniden açılması ve Avrupa bölgesinde kış başında hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyretmesi gibi beklenmedik gelişmelerden pozitif etkilendi. Ilımlı hava koşulları ve talep eğrisi sayesinde doğal gaz tüketimi azaldı ve işletmeler ve hane halkının enerji masraflarını düşürdü.
Ancak bu iyi haberler, başarısız sonuçlar yaşayan işletme sayısındaki artışı durdurmaya yardımcı olmadı.
Bu karmaşık ortamda Coface'ın mali rakamları tarihsel olarak rekor seviyelere çıktı; şirket, net gelirini %26 arttırarak 283 milyon Euro'ya yükseltti, yıllık esas indirgenmiş maddi özkaynak verimliliği %15,6 seviyesine ulaştı.
Müşteri koruma oranı ve net tavsiye puanı da rekor seviyelerde kaydedildi. Bu başarı, tüm Coface çalışanlarının gayretinin ve müşterilerimize hizmet etme taahhütlerine olan bağlılıklarının sonucudur. 
Build to Lead stratejik planında son yılına geldik. Plan çerçevesinde belirlediğimiz hedeflerin tamamına ulaştık ve hatta bazı hedeflerimizin üzerine çıkmak üzereyiz.
Önümüzdeki bu yeni yılda bazı yeni muhasebe standartlarını uygulamaya koyacağız. Ekiplerimiz bunu mümkün kılmak için büyük bir emek harcadı ancak şunu belirtmek isterim ki bu yeni standartlardan dolayı ne stratejimizde ne de performans ölçümümüzde bir değişikliğe gitmeyeceğiz.
Güçlü bilançomuz sayesinde Genel Kurul toplantımızda, stratejik planımızda yer alan hedeflerimizle uyumlu olarak net kârımızın %80'inin3 pay sahiplerimize dağıtılmasını teklif edeceğiz.”
 
1 Ortalama maddi özkaynak verimliliği.
2 Tahmini ödeme gücü oranı, Coface'ın Ödeme Gücü II düzenlemeleri gereğince, Kısmi Dahili Model kullanılarak yaptığı ön hesaplamadır. Nihai hesaplama, ön hesaplamadan farklı olabilir. Tahmini ödeme gücü oranı denetlenmemiştir.
3 Temettü dağıtımına ilişkin teklif, 16 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında sunulacaktır.
 
31 ARALIK 2022 ÖNEMLİ RAKAMLAR
  
coface1tr
 
CİRO
 
Coface, 2022 yılında, sabit kur oranıyla ve konsolidasyon kapsamındaki değişiklikler hariç olmak üzere 2021 yılına kıyasla +%13,4'lük bir artışla 1,812.0 milyon Euro konsolide ciro elde etti. Bildirilen veriler çerçevesinde, güncel kur oranıyla ve konsolidasyon kapsamındaki değişiklikler hariç olmak üzere bir önceki döneme kıyasla Grubun cirosu %15,6 artmıştır.
Sigorta faaliyetlerinden elde edilen gelirler (tahvil ve Tek Risk (Single Risk) dahil), sabit kur oranıyla ve konsolidasyon kapsamındaki değişiklikler hariç olmak üzere 2021 ile kıyasla %14,4 artmıştır (ve güncel kurla %16,4). Müşteri faaliyetlerindeki artış ve devam eden yüksek koruma seviyesi bu büyümeyi tetikleyen unsurlar oldu.
Koruma oranı, bir önceki yıla göre +%1,2 artarak %92,9 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Yeni iş hacmi, 2021 yılı seviyesinden 19 milyon Euro'luk bir düşüşle 110 milyon Euro oldu.
2022 yılı boyunca Coface müşteri faaliyetlerindeki artış büyümeyi olumlu yönde etkileyerek %8,4 artmasını sağladı. Bir yıl öncesine göre yaşanan bu rekor artış ekonomide yakın zamanda görülen toparlamayı ve enflasyon seviyelerindeki düzelmeyi yansıtsa da şimdilerde büyüme hızının yavaşlamaya başladığı görülmektedir. Fiyat etkisi, 2022 yılının 9. ayında yaşanan %-3,0'lık düşüşe paralel olarak tüm yıl boyunca -%3,0 seviyesinde negatif seyretti. Bu ağırlıklı olarak, önceki yıllarda yaşanan çok düşük zarardan kaynaklanmaktadır.
Diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler 2021 yılına kıyasla %8,3 artsa da trend, işletmeler arasında farklılık göstermeye devam etmektedir. Faktöring cirosu, esasen Polonya'daki yeniden finanse hacmi nedeniyle  +%10,0 arttı. Bilgi hizmetleri hasılatı (2021 yılındaki +%18,4 artışa e kıyasla) %11,6 artış göstererek büyümeye devam etti. Ücret ve komisyon gelirleri (tahsilat ücretleri), tahsil edilecek tazminat taleplerindeki düşüşten etkilenerek %23,0 düşerken komisyonlar %8,6 artmıştır.
          
coface2tr
 
 4 Kapsam etksi de hariçtir.
 
Kuzey Avrupa'da ciro, sabit kur oranıyla bir önceki döneme kıyasla %11,3 artmıştır (güncel kurla +%12,3). Müşteri faaliyetindeki artıştan ve yüksek müşteri oranı, ticari alacak sigortası rakamlarına olumlu yansıdı. Faktöring cirosu +%5,0 arttı.
Batı Avrupa'da, yüksek müşteri koruma oranı ve güçlü müşteri faaliyetlerinin yanı sıra yeni iş hacminin artması sayesinde ciro, sabit kur oranıyla %12,7 arttı (güncel kur oranıyla %13,6).
Orta ve Doğu Avrupa'da, müşteri koruma oranının yüksek olması ve ticari alacak sigortasının, müşteri faaliyetlerinin gücüyle artması cironun %13.4, güncel kur oranıyla ise %14,3 artmasını sağladı. Faktöring cirosu %32,2 olarak kaydedilen önemli bir artış gösterdi.
İtalya ve İspanya'nın başı çektiği Akdeniz ve Afrika bölgeleri cirosu ise %13,8, güncel kur oranıyla ise %11,9 arttı. Yeni iş hacminin ve müşteri koruma oranının yüksek olması bundaki en büyük etkendir. Hizmet hasılatları ise %20,7 arttı.
Kuzey Amerika'da ise ciro yine müşteri koruma oranının yüksek olması ve kurun pozitif etkisi sayesinde sabit kurla %9,3 ve bildirilen çerçevesinde %22.2 arttı ancak bu artış kısmen prim iadeleri ile dengelendi.
Latin Amerika'da ciro yüksek müşteri koruma oranının yanı sıra emtia fiyatlarındaki artıştan güç alan müşteri faaliyetlerindeki gelişmenin de etkisiyle sabit kurla +%29,0 ve güncel kurla +%38,5 arttı.
Asya-Pasifik bölgesi cirosu, sabit kurla %14,6, güncel kurla ise %22,8 seviyesinde arttı. Bu büyümeyi tetikleyen yüksek koruma oranı ve artan müşteri etkinliğinin yanı sıra kurun pozitif etkisidir.
 
SONUÇLAR
 
 
Bileşik Oran
Reasürans hariç birleşik oran yıl boyunca %64,9 seviyesinde kaldı ve 2021 yılına kıyasla +0,3 puanlık bir artış (2021 yılında hükümetlerin uyguladığı programların etkisi hesaba alınmazsa 10,4 puan artış) yaşandı.
Reasürans hariç birleşik oran geçen yıla göre 14,8 puan düşüşle 2022 yılının 4. çeyreğinde %68,2 seviyesinde kalsa da 2022 3. çeyreğine kıyasla 8,6 puan arttı.
 
   (i) Hasar oranı
 
2022 yılı brüt hasar oranı, bir önceki yıla kıyasla 9.8 puanlık bir iyileşme ile %21,4 oldu. Bu da, 2021 ilk yarısından bu yana artan talep sıklığını yansıtıyor. Talep sıklığının Covid öncesi seviyelere yaklaştığını ve halen ortalamanın altında kalıyor olsa da nispeten büyük taleplerin tekrar gündeme gelmeye başladığını söyleyebiliriz.  Coface, Rusya'daki artık riskle ilgili daha fazla hükmü uygulamaya koydu.
Grubun rezerv politikası aynen devam etmektedir. Geçmişteki hak taleplerinin sıkı bir şekilde yönetilmesi Coface'a tahsilatlar için 51,6 puan kazandırdı. 2022 sigortalama yılı için karşılık ayırma oranı, yine yüksek ve 202 yılına yakın bir oranda kalarak %80,2 olarak gerçekleşti. Bu, Coface'ın ekonomik belirsizlik beklentisi, Rusya için ayrılan karşılıklar ve çok sayıda büyük işletmenin başarısız sonuçlar elde edeceği öngörüsünün bir yansımasıdır.
Net hasar oranı, yıl içinde 2,7 puan artarak (2021 yılında hükümetlerin uyguladığı programların etkisi dikkate alınmadığında ise 12,8 puan) %36'ya yükseldi.
 
 1.    (i) Maliyet oranı
 
Coface katı bir maliyet yönetimi politikasını uygulamaktadır. 2022 yılı boyunca maliyetlerdeki artış, sabit kur oranıyla ve konsolidasyon kapsamındaki değişiklikler hariç olmak üzere %12.6 ve güncel kurla %7.0 olarak kaydedilmiştir. Maliyetlerdeki bu artış, insan kaynakları ve teknoloji alanlarında yapılan yatırımlara rağmen cirodaki büyümenin altında kaldı. Reasürans öncesi maliyet oranı, bir önceki yıla göre 0,4 puan artışla %33,5 oldu.
Böyle bir enflasyonist ortamda maliyetlerin dikkatli yönetilmesi ve reasürans komisyonlarının arttırılması reasürans hariç maliyet oranının 2022'de yıllık bazda 2,5 puan artışla %28,8 seviyesine yükselmesine olanak tanıdı.
 
Mali Sonuçlar
2022 yılı net mali geliri, 2021'e kıyasla 2,0 milyon Euro azalarak 40,2 milyon Euro oldu. Bu rakama, gerçekleşen sermaye kazançları ve pozitif hedging sonuçlarından gelen 17,7 milyon Euro ve 15,8 milyon Euro'luk negatif kur etkisi (IAS 29 – hiperenflasyon kaynaklı 13,3 milyon Euro dahil) de dahildir. Bu başarının, ağırlıklı olarak yürürlüğe giren riskten korunma politikalarından dolayı özellikle çalkantılı olan bir piyasa ortamında elde edildiğini belirtmek gerekir.
Portföyün cari geliri (yani sermaye kazançları, amortisman ve kur etkisi hariç gelir), 2021 yılında 33,1 milyon Euro cari gelire kıyasla 2022 yılında 44,6 milyon Euro oldu. Sermaye kazançları ve amortisman hariç muhasebe getirisi 2022 mali yılında, temelde yeniden yatırım oranlarının yükselmesinden dolayı bir önceki yıla (%1,1) kıyasla %1,5 olarak gerçekleşti.5
İşletme geliri ve net gelir
2022 yılında işletme geliri ağırlıklı olarak gelirlerdeki artış ve hala düşük olan hasar oranı sayesinde +%32,2 artarak 413,5 milyon Euro oldu.
Fiili vergi oranı, 2021 yılı %23 seviyesine kıyasla %26 olarak gerçekleşti.
2021 yılına kıyasla net gelir (group pay), %26,5 artarak 283,1 milyon Euro'ya ulaştı ve bunun 54.7 milyon Euro 2022'nin 4. çeyreğinde elde edildi.
 
 1. ÖZKAYNAKLAR
 2.  
  Group özkaynakları, (31 Aralık 2021 2.141,0 milyon Euro seviyesine kıyasla) 180,6 milyon Euro yani -%8,4 azalarak 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 1.960,5 milyon Euro'ya ulaştı.
  Bu değişikliğin başlıca nedeni, 283,1 milyon Euro'luk pozitif net gelir, temettü ödemesi (-224,8 milyon Euro) ve gerçekleşmemiş sermaye kazancındaki düşüştür (264,9 milyon Euro).
 3.  
  Ortalama maddi öz sermayenin (RoATE) yıllık esasa indirgenmiş getirisi, daha çok sigortalama gelirindeki artıştan dolayı 2022 yılında %15,6 oldu.
  Ödeme gücü oranı, 2021 mali yılına kıyasla 5 puan artarak %201'e ulaştı.6Bu seviye halen hedef aralığın üst sınırının (%155-%175) oldukça üzerindedir.
  Coface, Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda, sermaye yönetim politikasına uygun olarak hisse başına 1,52 Euro olmak üzere %80 temettü dağıtma oranı7teklif edecektir.
 
 
GENEL DEĞERLENDİRME
 
2022 yılının sonuna geldiğimizde en kötü senaryo olarak nitelendirdiğimiz durumlardan asla emin olamayacağımızı gördük. Çin ekonomisinin yeniden açılması, Avrupa'da sıcaklıkların normallerin üzerinde seyretmesi sayesinde enerji piyasaları üzerindeki baskının azalmasıyla küresel ekonomiye yük olan bazı siyasi ve ekonomik risklerin beklenenden çok daha iyi üstesinden gelindi.
Bu hava sıcaklıkları bize bir kez daha CO2 emisyonlarını azaltma zorunluluğumuz hatırlattı. Sorumluluklarını önemseyen  bir şirket olarak Coface, emisyon oranını azaltmak için kendisine beş yıllık hedefler koyduğu bir 2050 yol haritası çizdi.
Bununla birlikte, kamu borcu seviyesi ve son üç yılda kaydedilen keskin artış hükümetlere, orta vadede, ekonomiyle ilgili büyük adımlar atmak için çok az alan bırakıyor. Harcamaların büyük bir kısmını enerji dönüşümünün finansmanı ve daha önce göz ardı edilen savunma güçlerinin yeniden inşası oluşturacak, bu da yeni bir dış şokla karşılaşılması durumunda tepki verme gücünü sınırlayacak.
Son olarak, faiz oranları ve enerji fiyatları bir süre daha yakın geçmişe göre yüksek kalacak, bu da birçok işletmenin marjını ve finansal gücünü etkilemeye devam edecek.
Enflasyondaki mevcut gevşemenin, çoğunlukla poliçe sahiplerinin cirolarına bağlı olan Coface'ın prim artış hızını yavaşlatacağı öngörülmektedir.
Coface, risk ortamında normalleşmenin artarak devam etmesini bekliyor ve hazırlıklarını bu yönde yapıyor.
 
5 Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklar hariç yatırım portföyü ortalaması üzerinden hesaplanan defter getirisi.
6 Tahmini ödeme gücü oranı, Coface'ın Ödeme Gücü II düzenlemeleri gereğince, Kısmi Dahili Model kullanılarak yaptığı ön hesaplamadır. Nihai hesaplama, ön hesaplamadan farklı olabilir. Tahmini ödeme gücü oranı denetlenmemiştir.
7 Temettü dağıtım teklifi, 17 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında sunulacaktır.
Üst