COFACE HAKKINDA

FİNANSAL ÖZET

2020 Mali Yılı Sonuçları: Net gelir 82,9 milyon € ve kar payı dağıtım oranı %100 olarak gerçekleşti

 
 Ciro: Sabit döviz ve kapsam bazında yüzde 0,6’lık düşüşle 1 milyar 451 milyon € olarak gerçekleşti
- Ticari Alacak Sigortası sabit kapsam ve döviz bazında yüzde 0,8 azaldı
- Müşteri tutma oranı yeni rekor seviyelere ulaştı. Yeni iş faaliyetleri 138 milyon €’ya yükseldi
- İyileşen fiyatlandırma koşulları teyit edilirken müşteri faaliyetlerindeki azalma devam ediyor
 
 
• Net hasar prim oranı 2,7 puanlık artış ile yüzde 47,7 olarak gerçekleşti. Yıllı net bileşik oran yüzde 79,8 oldu (kamu planlarının etkisi çıkarıldığında yüzde 84,5)
 
- Geçmiş hasarların güçlü bir şekilde yönetilmesi ve yeni hasar taleplerinin düşük seviyesi sayesinde 2020 4’üncü çeyrek net hasar prim oranı yüzde 18,3 oldu (kamu planlarının etkisi çıkarıldığında yüzde 33,1)
- Mevcut ortamdaki maliyet kontrolünün bir yansıması olarak, yıllık net maliyet oranı 0,6 puanlık iyileşme ile yüzde 32,1 oldu. 
- 2020 4’üncü çeyrek net bileşik oranı yüzde 58,3 oldu (kamu planları hariç yüzde  69,4)
 
 
• Net gelir (grup payı) 82,9 milyon € olarak gerçekleşirken, bunun 30,5 milyon €’luk bölümü 2020 4’üncü çeyreğinde gerçekleşti. Yıllık baza getirilmiş ortalama maddi özsermaye getirisi (RoATE)1 yüzde 4,8 oldu.
- Hisse başına düşen kazanç 2019 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 42 azalarak 0,55€ oldu
 
 
• Coface proaktif sermaye yönetimine devam ediyor
- Tahmini ödeme gücü oranı hedef aralığın (yüzde 155 – yüzde 175) üst ucunun da yukarısında, yüzde ~205’e2 yükseldi (kamu planları hariç yüzde 191)
- Hisse başına 0,55€ kar payı dağıtımı3 teklif edildi; bu yüzde 100’lük bir kar payı dağıtım oranına karşılık geliyor 
 
 
• Natixis tarafından Coface’ın yüzde 29,5 sermayesinin Arch Capital Group’a satışı sonrası yönetişim yapısında değişiklikler oldu. Yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi Bernardo Sanchez Incera Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Aksi belirtilmediği sürece, değişim karşılaştırmaları 31 Aralık 2019 itibariyle geçerli sonuçları esas almaktadır.
 
 
Coface’ın görevden ayrılan Yönetim Kurulu Başkanı Nicolas Namias:
 
«Coface’taki hisselerimizin çoğunluğunu sattığımız bir dönemde şirketin çok iyi sonuçlar açıklamasından memnuniyet duyuyorum. 20 yıldan uzun bir süre için, Natixis Coface’ın gelişimini destekledi. Bugün yayınlanan sonuçlar, tarihinde yeni açılan bir bölümde şirketin gücünü ve sağlığını gösteriyor”.
 
 
Coface CEO’su Xavier Durand’ın görüşleri:
 
 
“Geçtiğimiz yıl birçok bakımdan olağan dışı bir yıl oldu. Sağlık krizi ve buna karşı alınan önlemler küresel ekonomik faaliyette keskin bir azalmaya yol açarken, hükümetlerin ve merkez bankalarının eşgüdümlü müdahaleleri kredi krizinin boyutlarının sınırlanmasına yardımcı oldu. Coface dünya genelinde müşterilerini desteklemek için hükümetler ile taam bir işbirliği içerisinde çalıştı.
Bu ortamda, Coface yüksek bir faaliyet performansı sağladı. Rekor seviyelerdeki, müşteri tutma oranı ve yeni iş faaliyetlerindeki artış portföyümüzün büyümeye devam etmesini sağladı. Bu durum özellikle grup çalışanlarının değişen koşullara uyum sağlama kabiliyetini yansıtmaktadır. Çalışanlarımızın işlerine bağlılığı Coface’ın kriz boyunca müşterilerinin yanında olmasını sağlamıştır.
Coface’ın bilançosu oldukça sağlam bir durumdadır ve ödeme gücü oranı kamu planlarının etkisi hariç tutulduğunda yüzde 191 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum Hissedarlar toplantısında net gelirimizin yüzde 100’üne karşılık gelen bir kar payı dağıtımı teklif etmemize olanak tanımaktadır. Bu aynı zamanda ekonomik toparlanma süreci boyunca Coface müşterilerini desteklemeye devam etmemize ve yeni ortaya çıkacak fırsatlardan yararlanmamıza imkan tanıyacaktır.
Son olarak, işlemin açıklandığı tarihten itibaren bir yıldan biraz kısa bir süre sonra, yönetim kurulumuzda dört yeni üye ile temsil edilen Arch Capital Group’u mutlulukla karşılıyoruz. Yeni Yönetim Kurulu Başkanımız, özellikle bankacılık sektöründe olmak üzere engin bir mesleki deneyime sahip olan Bernardo Sanchez Incera olacak.”
1 Ortalama maddi özsermaye getirisi.
2 Bu tahmini ödeme gücü oranı, Coface’ın Solvency II düzenlemelerine dayalı yorumlarına göre, Kısmi Dahili Model kullanılarak yapılmış bir ön hesaplama sonucu elde edilmiştir. Kesin hesaplama sonucu ön hesaplama sonucundan farklılık gösterebilir. Tahmini ödeme gücü oranı denetimden geçmemiştir.
3 Kar dağıtımı teklifi 12 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Yıllık Genel Kurul Toplantısında sunulacaktır.
 
 
 
31 Aralık 2020 itibariyle bazı temel rakamlar
 
coface3333
 
coface22
cofacayeni
 
 
COFACE SA Yönetim Kurulu 10 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında 31 Aralık 2020 itibariyle konsolide mali tabloları (denetimden geçmemiş) gözden geçirmiştir. Denetim Kurulu daha önce 05 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında bunları incelemişti. Hesaplar denetimden geçmemiştir ve onaylama süreci devam etmektedir.
 
  
CİRO
 
2020 yılında, Coface’ın konsolide cirosu sabit döviz ve kapsam bazında 2019 yılına göre yüzde 0,6’lık düşüşle 1 milyar 450,9 milyon € olarak gerçekleşti. Raporlama esasına göre (cari döviz ve kapsam bazında) ise, kur hareketlerinin negatif etkisi sebebiyle ciro yüzde -2,0 oranında azaldı.
 
Sigorta faaliyetlerine ait gelirler (teminat ve Tek Riziko dahil olmak üzere) sabit döviz kuru ve kapsam bazında yüzde -0,8 oranında azalmış (cari döviz kuru bazında yüzde -2,5 azalma) ancak 2020 yılının son çeyreğinde artış kaydetmiştir.
 
Müşteri tutma oranı yıllık bazda yeni bir rekor seviyeye ulaşarak yüzde 91,9 olarak gerçekleşmiştir. Yeni işler bir önceki yıla göre artarak 138 milyon € olarak gerçekleşmiştir (önceki yıl 133 milyon € idi).
Coface’ın müşteri faaliyeti 2020 yılında yüzde -1,1’lik bir negatif etki yaratmıştır. Bu düşüş, birbiri ardına uygulanan karantina önlemlerinin öne çıktığı ekonomik ortam ile uyumludur. Fiyatlamadaki yüzde 1,4’lük artış fiyatlandırma döngüsünde ikinci çeyrekte başlayan yuları yönlü geri dönüşü teyit etmektedir.
Diğer faaliyetlerden (faktoring ve hizmetler) elde edilen gelirler 2019 yılına göre yüzde 0,9 artmıştır. Hizmetlerdeki ve özellikle bilgi hizmetlerindeki artış (yüzde 11), Almanya'daki faktöring gelirlerindeki düşüşü telafi etmiştir. 
 
cofaceeee
 
 
 
 
Kuzey Avrupa bölgesinde gelirler sabit döviz ve kapsam bazında yüzde -4,7 azaldı (cari döviz bazında yüzde -3,2). Alacak sigortası faaliyeti müşteri faaliyetlerindeki önemli daralmadan etkilenirken, faktoring geliri ekonomik yavaşlama sebebiyle şirket finansman talebinde kaydedilen düşüşten etkilendi.
Batı Avrupa’da, ciro sabit döviz ve kapsam bazında yüzde -0,9 azaldı. Bu düşüşte alacak sigortası primlerindeki azalma (yüzde -1,6) etkili olurken, Tek Riziko ve hizmet faaliyetlerinin olumlu performansı bu düşüşü kısmen telafi etti.
Orta ve Doğu Avrupa'da, özellikle azalan müşteri faaliyetinden etkilenen alacak sigortası faaliyeti nedeniyle ciro yüzde -3,4 ve sabit döviz bazında yüzde -2,8 oranında düşüş kaydetti. Almanya’da olduğu gibi, faktoring cirosu azalan ekonomik faaliyet sebebiyle önemli düşüş kaydetti.
İtalya ve İspanya’nın başını çektiği Akdeniz ve Afrika bölgesinde, satışlar yüzde 0,2 ve sabit döviz bazında yüzde 1,6 artış kaydetti. Güçlü müşteri tutma oranı, olumlu fiyatlama değişimleri ve hizmetlerdeki artış satışlardaki bu artışı destekledi.
Kuzey Amerika’da, gelirler raporlama esasına göre yüzde -1,4 oranında hafif bir düşüş kaydederken, yeni işlerdeki artış ve fiyatlandırma koşullarındaki iyileşme sebebiyle sabit döviz bazında yüzde 0,6 oranında arttı.
Latin Amerika’da, satışlar cari döviz bazında yüzde -16,5 oranında artarken, sabit döviz bazında yüzde 3,7 arttı. Yükselen fiyatlar müşteri faaliyetindeki ve yeni işlerdeki düşüşü telafi etti (riskler konusundaki artan ihtiyat bağlamında)
 
 
Asya Pasifik Bölgesi gelirleri cari döviz bazında yüzde 1,6 sabit döviz bazında ise yüzde 2,7 oranında artış kaydetti. Yükselen fiyatlar ve pozitif net üretim müşteri faaliyetlerindeki düşüşü telafi etti.
 
SONUÇ
 
- Bileşik oran
 
Reasürans düşüldükten sonraki bileşik oran yılın tamamı için yüzde 79,8 olarak (geçtiğimiz yıla göre 2,1 puanlık bir artış) kamu planlarının etkisi hariç tutulduğunda ise yüzde 84,6 olarak gerçekleşmiştir. Dördüncü çeyreğe ait reasürans düşüldükten sonraki bileşik oran 2019 yılının dördüncü çeyreğine göre 22,0 puanlık bir iyileşme ile yüzde 58,3 olarak gerçekleşmiştir. Kamu planlarının etkisi hariç tutulduğunda, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ait bileşik oran 2019 yılının aynı çeyreğine göre 11,0 puanlık iyileşme ile yüzde 69,4 olarak gerçekleşmiştir.
 
(i) Hasar Prim Oranı
2020 yılın için brüt hasar prim oranı geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında 8,4 puanlık bir artış ile yüzde 51,8 olarak gerçekleşti. 2020 yılının dördüncü çeyreğine ait brüt hasar prim oranı bir önceki çeyreğe (yüzde 54,8) göre önemli bir iyileşme kaydederek yüzde 34,9 oldu. Bu iyileşme, krizin başlangıcından bu yana Coface tarafından alınan risk yönetimi önlemlerini, kısıtlama önlemleri döneminde risklerde yaşanan mekanik düşüşü ve çoğu ülkede şirketlerin devletten aldığı önemli desteği yansıtmaktadır. 
Grubun karşılık ayırma politikası değişmemiştir. Geçmiş hasar taleplerinin sıkı bir şekilde yönetilmesi Grubun yıl içinde 29,3 puanlık bir tahsilat kaydetmesini sağlamıştır.
Yıllık net hasar prim oranı 2019 yılına (yüzde 45,0) göre 2,7 puanlık artış ile yüzde 47,7’ye yükselmiştir. Kamu planlarının etkisi hariç tutulduğunda, net hasar prim oranı yüzde 53,0’dır
 
(ii) Maliyet oranı
Coface, sıkı maliyet yönetimi politikasını korumaktadır ve operasyonel verimliliğini arttırmak amacıyla araçlarını iyileştirmeye ve süreçlerini dönüştürmeye yatırım yapmaya devam etmektedir. 2020 yılında, maliyetler sabit döviz bazında yüzde -1,6 cari döviz bazında ise yüzde -3,0 düşürülmüştür.   
Maliyetlerdeki düşüşün gelirlerdeki azalmadan daha yüksek olması sıkı maliyet kontrol politikasını teyit etmektedir. Brüt maliyet oranı bir önceki yıla göre 0,7 puanlık iyileşme ile yüzde 33,7 olarak gerçekleşmiştir.
Reasürans düşüldükten sonraki maliyet oranı 2020 yılı için yüzde 32,1 olarak gerçekleşmiştir; sıkı maliyet kontrolleri sayesinde bir önceki yıla göre -0,6 puanlık bir iyileşme kaydedilmiştir. Kamu planlarına ait komisyon oranları özel reasürans piyasasında kullanılan olağan orana göre daha düşük olduğundan dolayı, kamu planları hariç tutulduğunda net maliyet oranı yüzde 31,6 olmuştur.    
 
 
 
 
- Finansal sonuç
 
2020 yılına ait net finansal sonuç, bir önceki yıla göre 10 milyon €’luk düşüş ile 26,9 milyon € olarak gerçekleşti. Bu tutar, ticari gayrimenkul değerlerindeki düşüş bağlamında, 2,9 milyon € tutarında gerçekleşen sermaye kazançlarını ve gayrimenkul fonlarındaki değer düşüklüğü zararını (- 4,6 milyon €) içermektedir.
Yılın ilk yarısında riskli varlıkların oranındaki sert düşüş, tekrar eden portföy getirisinde (yani sermaye kazançları, amortisman ve kur etkileri hariç) bir düşüşle sonuçlandı ve 32,9 milyon €'ya ulaştı (2019 yılında 44,6 milyon € idi). Sermaye kazançları hariç muhasebe getirisi1, 2020 yılında bir önceki yıla göre düşüşle yüzde 1,2 oldu (bir önceki yıl göre yüzde 1,6 idi).
Coface tarafından uygulanan strateji, başlangıçta portföyün değerini korumak ve daha yüksek hasar ödemeleri beklentisiyle likidite seviyelerini güçlendirmekten ibaretti. Üçüncü çeyrekten bu yana Coface, fazla likiditesini kademeli olarak yeniden yatırıma yönlendirmektedir. Yıl sonu itibariyle nakit yatırım portföyünün yüzde 15,8'ini oluşturmaktadır.
 
- İşletme geliri ve net gelir
 
2020 yılına ait işletme geliri, bir önceki yıla göre yüzde -31,4 düşüşle 154,2 milyon € oldu; bu düşüş temel olarak bileşik orandaki artış ve kamu planlarındaki yüksek sesyon oranları nedeniyle net primlerde yaşanan düşüşle ilişkilidir.
2020 yılında Coface Norveç’te Coface GK’nin entegrasyonu ve -13,8 milyon €’luk tek seferlik ücretler sonucunda 8,9 milyon €’luk bir pozitif ek değer (badwill2) kaydetti. Bunların içinde işlem maliyetleri, yatırım giderleri ve Build to Lead stratejik planı ile ilişkili yeniden yapılanma maliyetleri de yer almaktadır.
2019 yılında yüzde 28 olan efektif vergi oranı 2020 yılında yüzde 37 olmuştur.
Toplam net gelir (Grup payı) yüzde 43’lük bir düşüşle 82,9 milyon €’ya inmiştir; bunun 30,5 milyon €’luk bölümü dördüncü çeyreğe aittir.
 
ÖZSERMAYE
 
31 Aralık 2020 itibarıyla Grup özsermayesi, 31 Aralık 2019'a (1.924,7 milyon €) göre 73,8 milyon € artışla 1.998,6 milyon € (veya yüzde +3,8) olarak gerçekleşti.
Bu değişimin temel sebebi, Ekim 2020'de başlatılan ve 8,6 milyon Euro'luk kısmı 31 Aralık'a kadar gerçekleştirilmiş olan 15 milyon €'luk hisse geri alım programı ile kısmen dengelenen 82,9 milyon Euro'luk pozitif net gelirdir.
Yıllık baza getirilmiş ortalama maddi özsermaye getirisi (RoATE) 2020 yılı için yüzde 4,8 oldu.
Ödeme gücü oranı 2 puanlık bir artışla yüzde 205'e3 ulaştı. Bu oran, kısmi dahili model ve yeni faktoring metodolojisi kullanılarak hesaplanmıştır. Kamu planlarının etkisi hariç tutulduğunda, bu oran hedef aralığın (yüzde 155 – yüzde 175) üst sınırının oldukça üzerinde bir seviye olan yüzde 191’e ulaşmaktadır.
Coface, sermaye yönetimi politikasına uygun olarak, Yıllık Genel Kurul Toplantısında yüzde 100’lük bir kar payı dağıtım oranına karşılık gelen hisse başına 0,55 €'luk bir kar payı ödemesi4 teklif edecektir.
 
 
GÖRÜNÜM
 
2021 yılının başlangıcına yine koronavirüs krizi etrafında yenilenen belirsizlikler damgasını vurdu. Küresel aşılama kampanyası başlarken, virüsün yeni ve çoğu zaman daha bulaşıcı varyantları ortaya çıkmaya başladı. Bu durum, virüsün yayılmasını engellemek için daha sert önlemlerin gerekeceği ve ardından ekonomik toparlanmayı geciktireceği anlamına gelmektedir. Şimdiye kadar aşıların bu yeni varyantlara karşı etkili olduğu görülmektedir.
Salgından daha az etkilenen bölgeler (özellikle Asya) büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla, ülkeler arasında ve ekonomik faaliyet sektörleri arasında önemli eşitsizlikler görülmektedir. Mevcut kriz, ekonominin giderek daha fazla dijitalleşmesi, zombi şirketlerinin çoğalması ve ekonominin karbonsuzlaşması gibi bir dizi temel eğilimi hızlandırmıştır.
Bu belirsiz bağlamda, Coface’ın ticari alacak sigortasında mükemmelliğe, bitişik faaliyetlerin geliştirilmesine ve çevikliğe dayalı stratejisi büyük önem kazanmaktadır. Ayrıca Coface tedarikçi kredisini mümkün olan en iyi ölçüde devam ettirmek amacıyla alacak sigortası için özel planlar oluşturan hükümetlerle birlikte çalışmaya devam edecektir. Coface uygun olduğunda 2020 yılında başlatılan planlar için süre uzatımları da imzalamıştır.
2021 yılı ayrıca, bir bağımsız direktör dahil olmak üzere 5 yeni direktörün gelişi ve Bernardo Sanchez Incera'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması ile birlikte şirketin yönetiminde önemli değişikliklerin olduğu bir yıl  oldu.
Dolayısıyla, Coface yönetim kurulu, 4'ü Arch tarafından atanan üye olmak üzere artık 10 üyeden oluşmaktadır. Böylelikle, Yönetim Kurulu Başkanı dahil olmak üzere bağımsız direktörlerin çoğunlukta olduğu bir yönetim kurulu yapısı ortaya çıkmıştır.
 
1 Muhasebe getirisi, konsolide olmayan bağlı ortaklıklar hariç yatırım portföyünün ortalamasına dayalı olarak hesaplanmıştır.
2 Badwill ilk tahminlere dayalıdır ve nihai analize göre değişebilir.
3 Bu tahmini ödeme gücü oranı, Coface’ın Solvency II düzenlemelerine dayalı yorumlarına göre, Kısmi Dahili Model kullanılarak yapılmış bir ön hesaplama sonucu elde edilmiştir. Kesin hesaplama sonucu ön hesaplama sonucundan farklılık gösterebilir. Tahmini ödeme gücü oranı denetimden geçmemiştir.
4 Kar dağıtımı teklifi 12 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Yıllık Genel Kurul Toplantısında sunulacaktır.
 
 
 
 
Üst