HABERLER & YAYINLAR
21.12.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

2015 ve 2016 yıllarındaki bir dizi şoktan sonra, Türkiye ekonomisi “Lale Devrinin” sonuna geliyor

2015 ve 2016 yıllarındaki bir dizi şoktan sonra, Türkiye ekonomisi “Lale Devrinin” sonuna geliyor
 Coface Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yüzde 2,5 ve 2017 yılında yüzde 2,7 büyüyeceğini tahmin ediyor
 2017 yılında kamu harcamalarının büyümenin ana tetikleyici etkenlerinden birisi olması bekleniyor
 Kur riskleri ve inatçı cari açık başlıca zorluklar
 Zayıflayan lira özel tüketimin gelişmesini engelliyor
 Perakende sektörü: Özellikle yavaşlayan iç talep, artan maliyetler ve kurdaki zayıflamanın iş ortamı üzerindeki etkisi sebebiyle riskler yükseliyor
 Otomotiv sektörü: ihracat halen oldukça güçlü ve otomotiv üreticileri ile bileşen üreticilerinin azalan karlarını kısmen telafi etmelerine yardımcı oluyor

 

2016 yılında keskinleşen risk algısı

 

2015 yılında gerçekleştirilen iki genel seçim sonucunda yükselen siyasi belirsizlik, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım süreci ile kuruyan küresel likidite ve zayıflayan Türk lirası büyümedeki düşüşe katkıda bulunan faktörler oldu. 2016 yılında, yükselen bölgesel gerginlikler, artan iç güvenlik sorunları 15 Temmuz’daki başarısız darbe girişimi ve kredi notunun düşürülmesi ile birlikte risk algısı daha da kötüleşti. Bu olumsuz iç ve dış şoklar ve zayıflayan güven ortamı sebebiyle, GSYH artışının 2016 yılında yavaşlaması beklenmektedir.

 

2017 yılında kamu harcamalarının büyümenin ana tetikleyici etkenlerinden birisi olması bekleniyor. Ülkenin düşük kamu açığı ve kamu borcu seviyeleri (Türkiye’nin AB tanımlı borç stokunun GSYH’ya oranı 2015 itibariyle sadece yüzde 32,9’dur), ekonomideki düşüşleri hafifletmek için maliye politikasını bir araç olarak kullanabileceği anlamına gelmektedir. İş dünyasının güven algısındaki düşüşe karşı, hükümet proje bazlı bir yaklaşım ile yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla geniş bir yatırım paketi açıklamıştır.

 

Hükümetin reformlara bağlılığı sürdürülebilir büyümeyi desteklemede önemli bir faktördür. Hükümetin uygulamaya koyduğu reform planı dört temel direk üzerine kuruludur: yatırım teşvikleri, araştırma ve geliştirme, uluslararası işgücü ve maliyet tasarrufları. Yetkililer ayrıca iç talebi yükseltmeye yönelik bazı önlemler uygulamaya koymuştur.

 

Kur riskleri ve cari açık 2017 yılı için öne çıkan riskler

 

Kur riskleri ve inatçı cari açık başlıca zorlukları oluşturmaktadır. Özel sektörün bir yıl içerisinde ödemesi gereken toplam dış borç miktarı 91 milyar $ civarındadır. Liranın zayıflaması ekonominin ana büyüme lokomotifi olan özel tüketimin gelişimini engellerken, yükselen risk algısı da cari açık finansmanını güçleştiriyor olabilir. Tüketicilerin satın alma kararlarını ertelemelerine yol açan, Suriye sınırındaki gerginlikler, yükselen kredi faiz oranları ve yüksek enflasyon gibi başka faktörler bu durumu daha da ağırlaştırmaktadır.

Bu basın bültenini indir : 2015 ve 2016 yıllarındaki bir dizi şoktan sonra, Türkiye ekonomisi... (334,67 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst