HABERLER & YAYINLAR
30.10.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisi etkili çeşitlendirme politikası sayesinde daha güçlü büyüyor

Birleşik  Arap  Emirlikleri  ekonomisi  etkili  çeşitlendirme  politikası  sayesinde daha güçlü büyüyor

Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisi etkili çeşitlendirme politikası sayesinde daha güçlü büyüyor

- Başarılı çeşitlendirme politikası sayesinde 2014 yılı için yüzde 5’lik büyüme öngörülüyor
- Yeni şirket kanunu ile desteklenen uygun iş ortamı, şeffaflığı arttıracaktır
- Borç profili iyileşiyor. Kamuya bağlı kuruluşların finansman ihtiyaçları halen bir soru işareti

Coface son ülke değerlendirmesinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ülke notunu A3 1 olarak belirledi. Ülke ekonomisinin 2014 yılında yüzde 5 büyümesi bekleniyor. Şirket raporlarının mevcudiyeti, hukuk sisteminin güvenilirliği ve etkililiği gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, BAE’ndeki iş ortamı da A3 olarak değerlendirildi. 2009 yılında yaklaşık yüzde 5 küçüldükten sonra, BAE ekonomisi kademeli olarak toparlanarak sağlam büyüme oranları yakaladı ve en son 2013 yılında yüzde 5,2’lik bir büyüme kaydetti.

 

Coface Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi ekonomisti Seltem İyigün konu ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Hem petrol ve gaz sektörünün hem de petrol dışı sektörün desteği ile BAE ekonomisi sağlam bir performans sergilemektedir. Ülkenin çeşitlendirme politikası, ülkenin petrole olan bağımlılığını azalttığı ve reel ekonomiyi desteklediği için bu ekonomik performansın önemli bir ayağını oluşturmaktadır. İş ortamı iyileşmektedir ve ekonomide şeffaflığı arttırmaya yönelik olarak atılan adımlar şirketler tarafındaki risklerin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır.”.

 

uae-eko

 

Bu yılın başlarında Dubai, vadesi gelen borçlarını (yaklaşık 20 milyar ABD$) Abu Dabi ve BAE merkez bankası ile uygun koşullarda yeniden finanse etmeyi başarmıştır. Bununla birlikte, tüm kamu sektörünün borç yükü halen ağırdır ve önümüzdeki birkaç yılda önemli miktarlardaki borcun vadesi gelecektir (2015 ile 2017 yılları arasında neredeyse 40 milyar ABD$).

 

Yeni bir emlak balonunun önlenmesi amacıyla yetkililer tarafından uygulamaya konulan düzenleyici önlemler de ülke ekonomisi için umut vaat etmektedir. Ayrıca, şirket yönetimini kademeli olarak reforme edecek olan yeni bir şirket kanununun yürürlüğe konması da önemli bir ilerleme olarak görülmektedir. Öte yandan, büyük uluslararası gruplar dışında şirket finansal hesaplarına nadiren ulaşılabildiği göz önüne alındığında, daha fazla iyileştirme olanağı mevcuttur.

Petrol sektörü: Büyümeye katkıda bulunan kilit bir sektör

BAE dünya ham petrolünün yüzde 3,5’ini üretmektedir, ispatlanmış rezervlerin yüzde 7’sine sahiptir ve dünyada yedinci OPEC ülkeleri arasında ise dördüncü sırada yer almaktadır. 2013 yılında, petrol sektörü GSYH’nın üçte birini, petrol ihracatı da toplam ihracatın yaklaşık olarak üçte birini oluşturmuştur. Ekonomide devam etmekte olan çeşitlendirmeye rağmen, BAE’nin kamu maliyesi petrol gelirlerine yüksek düzeyde bağımlıdır. 2013 yılında mali gelirlerin neredeyse yüzde 80’ini petrol gelirleri oluşturmuştur. Bu sektördeki temel riskler şirket kârlılığının kamu sübvansiyonlarına ve ülkenin petrol arz-talep dengesine bağımlı olmasıdır. Bölgesel çatışmalar da bir risk kaynağı teşkil edebilir.

Tarımsal gıda sektörü: İthalata olan ağır bağımlılık

BAE’de artan nüfus ve kişi başına düşen gelir doğrultusunda, tarımsal gıda sektörü giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Ülke Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkelerindeki toplam gıda tüketiminin yüzde 20’sini oluşturmaktadır ve Suudi Arabistan’dan sonra ikinci en büyük tüketici konumundadır. BAE, aynı zamanda GCC ülkeleri içindeki ikinci en büyük gıda üreticisidir. Bununla birlikte, tarıma elverişli arazi çok sınırlıdır ve iklim tarım için çok uygun değildir. Devlet tarım ve gıda işleme sektörlerini desteklemektedir. Gıda ithalatına olan ağır bağımlılık, gıda arzında yetersizlik olması halinde ülke için bir risk oluşturacaktır. Devletin gıda fiyatları üzerindeki kontrolü de şirketlerin kâr marjları üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.

Perakende sektörü: Büyüme için uygun bir ortam ve sınırlı risk

Artan refah, ekonomik sürdürülebilirlik ve güçlü iç talebin desteği ile perakende sektörü BAE’nde en hızlı büyüyen sektörlerden birisi olmuştur. BAE’nin Arap dünyasında yaşanan siyasi çalkantılardan etkilenmemiş olması, ülkeyi daha popüler bir turizm güzergâhı haline getirmiştir ve bu da perakende sektörünün büyümesine katkıda bulunmuştur. Konaklama, gıda, ulaştırma, eğitim ve kira sektörlerindeki yoğun rekabet ve fiyat artışları, perakende faaliyetini baskılayan başlıca riskler olarak görülebilir, ancak bu riskler sınırlı düzeydedir.

 

Coface Orta Doğu Bölgesi Yöneticisi Massimo Falcioni konu ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Raporumuz, bölge ekonomisinin son üç yılda önemli bir gelişme kaydettiğini teyit etmektedir ve ülkeyi önde gelen bir küresel ticaret ekonomisi olarak nitelemektedir. BAE Federal Gümrük İdaresinin verilerine göre, 2014 yılının ilk çeyreğinde petrol dışı ticaret 256 milyar AED’e ulaşmıştır; bu ülkenin tüm ekonomi sektörlerinde petrol dışı ticaretin sürüklediği ivmenin devam ettiğini göstermektedir. BAE iş yapmak için ideal bir yer ve Orta Doğu Bölgesinde güvenli bir liman olarak görünmektedir.”

Bu basın bültenini indir : Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisi etkili çeşitlendirme poli... (343,37 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst