HABERLER & YAYINLAR
31.05.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Fransa ekonomisi uçuşa mı hazırlanıyor?

Fransa ekonomisi uçuşa mı hazırlanıyor?

Fransa ekonomisi uçuşa mı hazırlanıyor?

 İlk çeyreğe ilişkin bazı göstergeler (büyüme, tüketici harcamaları, yatırım) iyimserliğe sevk ediyor
 Manzarayı bozan tek şey, yükselen piyasalardaki yavaşlama ve rekabet gücü eksikliği karşısında düşen ihracat
 Tekstil-hazır giyim sektörü ve Ile-de-France bölgesi dışında iflas oranlarında keskin bir iyileşme (2016 yılı için %-3,2 bekleniyor)
 Ticari sektörlerinin yüzde 50'sinde iyileşme kaydedildi
 Büyük rekabet gücü açığı karayolu taşımacılığını engelledi

 

İç talep ekonomik faaliyeti desteklerken, ihracat zayıflattı Ocak ve Nisan 2016 ayları arasında Fransa ekonomisi için bazı olumlu göstergeler ortaya çıktı. 2014 yılında başlayan istikrarlı büyüme (2015 yılının dördüncü çeyreğine göre 2016 yılının ilk çeyreğinde %+0,6) iç talebin de desteği ile hız kazandı. Hanehalkı tüketim harcaması 2014 yılından bu yana kaydedilen en yüksek düzeye çıkarken (%+1,2), yatırımlar da beklentileri aştı. Hükümetin harçları azaltmaya yönelik önlemleri ve düşen petrol fiyatları sayesinde, 2012 yılından bu yana ilk kez bu yıl şirket yatırımlarının büyümeye ozitif katkıda bulunması bekleniyor. Coface Fransa'da ekonomik büyümenin 2016 yılında yüzde 1,6 ve 2017 yılında yüzde 1,3 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

 

Sadece dış ticaret ekonomik faaliyeti baskılamaya devam ediyor. Birinci çeyrekte ithalat artmasına rağmen (%+0,5), ihracat azalmıştır (%-0,2). Bunun sebeplerinden birisi, özellikle belirli BRICS ülkeleri arasında öngörülen resesyon olmak üzere yükselen piyasalarda ekonomik faaliyetteki yavaşlamadır. Bu soruna ek olarak, yapısal zayıflıklar da Fransa'nın küresel ihracat pazarındaki payında yaşanan düşüşün sebeplerinden birisini oluşturmaktadır (2011 yılından bu yana %3,5). Fransa'daki toplam şirket sayısı Almanya ile neredeyse benzer seviyelerde olmasına rağmen, ihracatçı şirket sayısı Almanya'nın üçte biri kadardır. Ayrıca, ilk kez ihracat yapan her on Fransız şirketten sadece üçü bir sene sonra ihracat yapmaya devam etmekte ve sadece biri üç yıl sonra ihracat yapmayı sürdürmektedir.

 

Fiyat rekabetçiliği bakımından, Fransa daha düşük birim fiyat avantajından önemli ölçüde yararlanan İspanya ve İtalya'nın gerisindedir. Fiyat dışı rekabet gücü bakımından, Fransa üst sınıf ürünlerin (havacılık-uzay ve savunma, lüks mallar ve şarap) ihracattaki payı yüzde 41 iken, Almanya'da bu oran yüzde 48'dir. Orta vadede şirket yatırımları ihracat kalitesini iyileştirecektir, ancak bu açığın kapatılması birkaç yıl daha sürecektir.

 

İflaslar ve sektör riskleri normal seviyelere dönüyor

 

İflas sayılarındaki azalma ve sektör risklerindeki keskin iyileşme ekonomik toparlanmayı açık bir şekilde yansıtmaktadır.

 

Şirketler arasındaki iflas oranı normal seviyelere dönmektedir. Coface tahminlerine göre, 2016 yılında iflas sayısı yüzde 3,2 azalacaktır. Nisan 2016 sonunda, yıllık bazdaki toplam sayı 58.846 (%-4,3) olarak gerçekleşmiş, bu iflasların toplam maliyeti neredeyse 3,35 milyar Avro (%-8,6) olmuş ve kayıp tehdidi altındaki iş sayısı yüzde 2,4 azalmıştır. Daha teşvik edici bir gelişme olarak, bu olumlu eğilim her büyüklük kategorisindeki şirketler için geçerlidir ve daha büyük şirketler arasında özellikle güçlüdür (%-21,5). İflas eden şirketler tarafından bildirilen ortalama ciro kriz öncesi seviyelere inmiştir (591.800 Avro). İflaslar sadece Orta Fransa bölgesinde (%+2,9) ve Ile-de-France bölgesinde (%+3,0%) artmıştır. Kasım 2015'te meydana gelen terör saldırıları, ulusal toplamın yüzde 21'ini oluşturan Ile-de-France bölgesindeki artışın sebeplerinden sadece birisidir, çünkü bu eğilim o tarihten önce yükselmeye başlamıştı ve turizm, otel ve restoranların ötesinde çok çeşitli sektörleri ilgilendirmekteydi.

Bu basın bültenini indir : Fransa ekonomisi uçuşa mı hazırlanıyor? (278,17 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst