HABERLER & YAYINLAR
03.03.2022
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

COFACE BAROMETRE 2021 4.ÇEYREK: 2022 YILINDA DEVAM EDEN KÜRESEL TOPARLANMAYLA BİRLİKTE BİZİ HALA ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR

COFACE BAROMETRE 2021 4.ÇEYREK: 2022 YILINDA DEVAM EDEN KÜRESEL TOPARLANMAYLA BİRLİKTE BİZİ HALA ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Paris, 17 Şubat 2022 – Pandeminin başlamasından 2 yıl sonra küresel ekonomi toparlanmaya devam ediyor ancak üstesinden gelinmesi gereken daha birçok zorlukla karşı karşıyayız. 2021 yılının 3. çeyreğinde yaşanan sakin  önemin ardından ortaya çıkan Omicron varyantı, bize bir kez daha pandeminin ne kadar öngörülemez olduğunu hatırlattı ve küresel toparlanmayı etkileyen en önemli faktörlerden biri olan tedarik zincirlerindeki kesintilere yeni bir darbe vurdu. Bir diğer risk ise devam eden enflasyon baskılarıdır. İçinde bulunduğumuz bu son derece belirsiz ortamda Coface, bir önceki çeyrekte yaşanan iyileşme dalgalarından sonra risk değerlendirmelerinde bir kaç değişikliğe gitti. Danimarka da dahil olmak üzere toplamda dört ülkenin risk değerlendirme notu yükseltilirken, Türkiye dahil iki ülkenin notu düşürüldü. Sektör riskleri açısından baktığımızda, Coface, fiyatların yükselmeye devam ettiği on iki sektörün değerlendirme notunu yükseltti, notu yükseltilen bu sektörler arasından kağıt ve ahşap sanayi öne çıkmaktadır. Buna karşılık özellikle Avrupa'da enerji sektörü olmak üzere beş sektörün ise değerlendirme notunu düşürdü.

ARKA ARKAYA YAŞANAN GELİŞMELER: EKONOMİ HIZ KESEREK DE OLSA YAVAŞLAMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık alanında yaşanan gelişmeler, birçok ülkeyi bir kez daha kısıtlamalar getirmek zorunda bırakmıştır. Bazı Avrupa ülkelerinde kısmi sokağa çıkma yasakları getirilmesine karşın genel olarak alınan önlemler eskisine göre çok daha gevşektir. Dolayısıyla önlemlerin, ekonomi üzerindeki direkt etkileri eskiye oranla çok daha hafif olsa da ulaşım, turizm, otelcilik ve restorancılık sektörleri halen salgından olumsuz şekilde etkilenmeye devam etmektedir. 

Tedarik zincirinde yaşanan kesintileri toparlamak için çok daha fazla efor gerekecek

İlk etapta otomotiv endüstrisini etkileyen tedarik zincirinde yaşanan sorunlar yayılarak imalattan inşaata birçok sektörü etkilemeye başlamıştır. Ne zaman normale döneceğimizi kestirmek zor olsa da genel kanı, 2022 yılının 1. çeyreği itibarıyla kademeli olarak ilerleme kaydedileceği beklentisinin fazla iyimser olduğu ve kesintilerin ve hammadde sıkıntılarının devam edeceği yönündedir. Bu gelişmeler doğrultusunda Coface, Avrupa'daki birçok ülke ve Amerika ve Çin için 2022 GSYİH büyüme tahminlerini aşağı doğru revize etmiştir.

Devam eden toparlanmayla birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya dahil olmak üzere birçok ülkede ödeme aczine düşen şirket sayısı hala çok azdır ancak 2022 yılında, Birleşik Krallık'ta yaşanan duruma benzer şekilde bu ülkelerde de rakamın artması beklenmektedir.

2022 yılında tüm ekonomilerin en önemli sorunu: Enflasyon

Bir diğer önemli risk ise enflasyondur. Özellikle emtia fiyatları tekrar yükselmeye devam ederken, arzdaki durgunluğun ve jeopolitik gerginliğin de etkisiyle enflasyon sorunu daha da önemli bir boyuta ulaşacaktır. Enflasyonu tetikleyen bir diğer unsur ise şirketlerin üretim maliyetlerini tüketici fiyatlarına yansıtması sonucunda birçok ülkede artış gösteren mamul ürün fiyatlarıdır.

Yüksek emtia fiyatlarından her zamanki gibi yalnızca önemli üretici ülkeler istifade etmektedir. Körfez bölgesinde 2022 yılında önemli bir büyüme beklenmektedir. Artan petrol ve gaz ihracatı sayesinde Norveç'in ticaret fazlası tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Son olarak silahlı çatışma altında olan veya siyasi karışıklık yaşanan ülkeler de dahil olmak üzere birçok Afrika ülkesi de enerji, mineral, kereste ve tarım ürünlerinde uygulanan yüksek fiyatlardan avantaj sağlamayı başarmıştır.

Amerika Birleşik Devletlerinde enflasyon ve tedarik tarafında yaşanan sorunlar, yakalanan toparlanma hızına gölge düşürmektedir. 2022 yılında yine yüksek bir GSYİH büyüme oranı (+%3.7) beklense de burada bahsedilen unsurlar faaliyetleri etkilemeye ve kısıtlamaya devam edecektir. 2021 yılının son çeyreğinde yıllık enflasyon oranı, son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış ve %7.0 olarak kaydedilmiştir. Fiyat artışına tepki olarak ABD Merkez Bankası daha agresif adımlar atarak muhtemel bir faiz artışına dair ipuçları vermeye başlamıştır. Bu da bazı ülkelerin parasal sıkılaşma önlemlerine başvurmasına neden olmuştur.

Avrupa'da tedarik zincirlerindeki kesintiler, yüksek talebin de etkisiyle üretici ve enerji fiyatlarının artmasına neden olmuştur. Almanya'da enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Avrupa bölgesinin geri kalanında da durum karışıktır: enflasyon oranı, Fransa'da nispeten orta seviyede seyrederken İspanya'da fiyatlarda ciddi artış yaşanmaktadır. Birleşik Krallık'ta enflasyonun %5.4 artmasıyla, Bank of England, Aralık 2021'de aldığı kararla faiz oranını arttıran ilk merkez bankası olmuştur ve bunu Şubat ayının başında yapılan 2. bir faiz artışı daha takip etmiştir.

Ana senaryomuz halen enflasyonun zirve düzeye ulaşacağı yönünde olsa da yılın ikinci yarısında enerji fiyatlarının düşmesi ve tedarik zincirindeki engellerin hafiflemesiyle birlikte düzelme kaydedileceğine inanıyoruz.

Enflasyonla birlikte sosyal baskıların da artması muhtemeldir

Enflasyon riskindeki keskin artış, az gelişmiş ve hızla gelişmekte olan ülkelerde, halihazırda pandemi kaynaklı eşitsizliğin tetiklediği sosyal baskıları arttırmaktadır. Afrika'da hane halkının üzerindeki en büyük yüklerden biri olan yüksek enerji ve gıda fiyatları yüzünden tüketim sınırlanmakta ve gıda güvensizliği ve yoksulluk artmaktadır. Yüksek kamu borçlarından dolayı ülkeler, halklarına sundukları ancak zaten çok yetersiz olan mali desteği de geri çekmeye başlamıştır. Birçok ülkede işsizlik çok yüksek düzeydedir. Kriz nedeniyle sosyal baskıların arttığı ülkelere örnek olarak Güney Afrika, Cezayir, Angola, Mozambik, Nijerya, DRC, Zimbabwe, Etiyopya, Gine ve Tunus verilebilir.

Çin beklenenin tersini yapıyor

Çin'deki durgunluk 2021 yılının son çeyreğinde daha da derinleşmiş ve yıllık büyüme oranı, 2020 yılında pandeminin başında yaşanan zirveden sonraki en yavaş hızda ilerleyerek %4.0 seviyesine ulaşmıştır. Konut piyasasındaki yavaşlama, hane halkının tüketim yükünü arttıran "sıfır-COVID" stratejisi, yatırımlardaki büyümenin zayıf olması ve enerji kıtlığı, Çin'in ekonomik iyileşme sürecini etkilemiştir. 2021 yılında Çin GSYİH oranı %8.1 artmıştır.

2021 yılının 3. çeyreğinde Delta varyantının etkilerini şiddetli bir şekilde yaşayan Asya-Pasifik ülkelerinin ekonomileri yılın sonuna doğru toparlayarak tekrar yükseliş yakalamıştır. Pasifik ülkelerinin ekonomileri, kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte yıl sonuna doğru toparlanmıştır. Japonya ve Tayland gibi bir kaç önemli ülke dışında Bölge ekonomileri 2021 yılının sonunda, kriz öncesindeki GSYİH seviyelerine geri dönmeyi başarmıştır. Ancak devam eden bu toparlanma, özellikle eğer işgücü piyasası koşullarında bir sıkılaşma olursa, enflasyonist baskıların artmasına neden olabilir.

Bu basın bültenini indir : COFACE BAROMETRE 2021 4.ÇEYREK: 2022 YILINDA DEVAM EDEN KÜRESEL TOPA... (465,96 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst