HABERLER & YAYINLAR
21.09.2020
KURUMSAL HABERLER

Alman şirketler “kriz moduna” geçti ve daha kısa ödeme vadeleri sunuyorlar

 Almanya şirket ödemeleri anketi Paris, 15 Eylül 2020 – Coface’ın Almanya’da şirketlerin ödeme deneyimlere ilişkin gerçekleştirdiği anketlerin dördüncüsüne göre, Alman şirketler mümkün olduğunca hızlı bir şekilde nakde dönmek istiyorlar. 2020 yılının Temmuz ayında ve Ağustos ayının başlarında gerçekleştirilen ankete Almanya’da faaliyet gösteren 753 şirket katıldı. Beklenebileceği gibi, COVID-19 ile salgının küresel ekonomi ve Almanya ekonomisi üzerindeki etkileri bu yılki anketin ana konusuydu. Anketin önemli bulgularından birisi, Alman şirketlerin endişelerinin artmaya başlamasıdır: Şirketler müşterilerine ödeme vadeleri sunarken artık temkinli davranıyorlar ve genel olarak ödeme vadesi sunan şirketlerin sayısı giderek azalırken sunulan vadelerin süresi bazı sektörlerde çarpıcı ölçülerde olmak üzere kısalmaktadır. İhracat faaliyetindeki ana riskler önemli ölçüde değişmiştir. Geçen yılın ilk sırada gelen riski, ABD-Çin ticaret çatışması iken, bu risk 2020 yılına ait risk spektrumu içinde sadece marjinal bir paya sahiptir. Bunun yerine, 4 şirketten 3'ü COVID-19'u ve bunun küresel ekonomi veya Almanya ekonomisi üzerindeki etkilerini ve salgın nedeniyle üretim zincirlerinin bozulmasını ana riskler olarak bildirmiştir. Bununla birlikte, 2017 anketimizden bu yana mevcut olan Brexit gibi riskler ortadan kalkmamıştır ve 2021 için ufukta görünen “Anlaşmasız Brexit” ile daha da acil hale gelebilir. Dolayısıyla, 2021 için biraz daha parlak bir görünümle bile Almanya “kriz modundan” çıkmaktan çok uzak görünmektedir.  

Bu basın bültenini indir : Alman şirketler “kriz moduna” geçti ve daha kısa ödeme vadeler... (942,90 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst