HABERLER & YAYINLAR
14.10.2013
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

ÜLKE RİSK DEĞERLENDİRMELERİ REVİZE EDİLDİ

Coface,Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iş riskleri konusunda iyimser, Brezilya ve Tayland gibi gelişmekte olan ülkeler konusunda ise endişeli.

 

AmerikaBirleşik Devletleri’nde ticari liderlerin büyüme istekleri ve güvenleri geri geldi. Genel olarak, ileri ekonomilerin performansı daha iyigörünüyor. İki yıl süren resesyondan sonra, EuroBölgesi 2014 yılında% 1 oranındaılımlı bir büyüme kaydedebilir. Ekonomik ve Parasal Birlik (Emu) desteği ile, Almanya’nınbüyümede% 1.8 gibi önemli bir oranda iyileşmekaydetmesibekleniyor.Fransa ise% 0.6 oranındadüşük büyüme kaydedecektir ve İspanya ve İtalya’daiseresesyonun sona ermesi beklenebilir. Fakat bu iyileşmelere rağmen Avrupa’da iş liderlerinin güveni henüz geri gelmedi.

 

Endişeler:BRICS ülkeleri dolaylı olarak ileri ekonomilerdeki toparlanmadan istifade edecek olmalarına rağmen,aynı zamandabüyüme anlamında yapısal bir düşüşle karşı karşıya kalan gelişmekte olan ülkelerdende etkilenecekler. (2014 yılındaBRICS genelinde% 4.8büyümetahmin edilmektedir)

 

Tüm bunları dikkate alarakCoface Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Tayland için ülke risk değerlendirmelerini revize etmiştir.

 

 

ABDBirleşik Devletleri: A2 değerlendirmesi bütçenin felce uğramasına rağmen pozitif izlemeye alınmıştır

 

Sürekli ve dengeli büyüme olasılığı (2013 yılında % 1.5, 2004 yılında ise %2.2 olarak tahmin edilmekte), Coface’ın Birleşik Devletlerin A2[1] değerlendirmesini mevcut bütçe baskılarına rağmen pozitif izlemeye almasına neden oluyor.

 

Ülkede iş yatırımları sağlam. Büyümenin ana tetikleyicisi olan özel tüketim, krizden önceki durumla karşılaştırıldığında çok daha fazla bir gelişim gösteriyor. Zira hane halkı borcu azalmaya doğru yaklaşmakta, ticaret anlamında yatırımlar da göze çarpıyor. Kâr marjları ve kârlılık artmakta diğer yandan bazı sektörlerde büyüme durgun olmasına rağmen (inşaat malzemeleri, bakır, kağıt) borç seviyeleri % 55 oranında düşük seyrediyor (Euro Bölgesi’nde bu oran %85). İşletmeler ekonominin güçlü segmenti çünkü düşük borçları var ve oldukça kârlılar.

 

Hükümetin kepenkleri kapatması sürpriz olmasına rağmen, bu durumun uzun sürmemesi, ticaretle ilgili olarak önemli bir etki yaratmıyor. Bununla birlikte ABD hükümetinin borç tavanına ilişkin belirsizlikler yüksektir ve toparlanamama riski de yadsınamaz. Bu risk senaryosunda özel talep önemli oranda etkilenebilir. Bununla birlikte, bu aşamada ana senaryomuz şu şekildedir: Bu tıkanıklık bedeli ne olursa olsun önlenmelidir ve özel tüketim ve yatırımlar olası bütçe kesintilerine rağmen güçlü tutulmalıdır.

 

Brezilya: A3 değerlendirmesi yapısal sorunlar nedeniyle negatif izlemeye alınmıştır

 

Brezilya’daki büyüme düşük özel tüketim ve özelikle de zayıf ticari yatırım nedeniyle hayal kırıcı. Bu yıl % 2.3, 2014 yılında ise % 2.9 büyüme tahmin ediliyor. Ekonomik güçlüklerin nedenleri yapısal etkenler. Altyapı eksikliği ticareti kısıtlamaktadır. Brezilya Merkez Bankası politika faizi  (Selic) akabinde artan faiz oranları 2013 sonunda yaklaşık olarak % 10’a ulaşabilir, bu da önemli bir toparlanma olasılığını önlemektedir.

 

Tüketimdeki yavaşlama tüketime bağlı ev aletleri, otomotiv, elektronik endüstrilerini ve işletmelerini olumsuz etkiliyor. Vergiler ve yüksek üretim maliyetleri; reel değer düşüklüğü nedeniyle artan faiz oranlarını ve fiyatları artan ithal bileşen ve makineleri çok daha kötü hale getirdi. Şirketler yatırımlarını hızlandırmada tereddüt ediyor Bu bağlamda, Coface’ın Brezilya’da kaydettiği, şirketlerin ödeme vakaları yüksek bir seviyede ve 2009 yılındaki zirve noktasına yakın. Hem makroekonomik hem de mikro-ekonomik faktörler Brezilya’nın A3[2] olan notunun negatif izlemeye alınması için gerekçe teşkil etmekte.

 

Tayland: A3 değerlendirmesi artan hane halkı borcu nedeniyle negatif izlemeye alınmıştır

 

A3 değerlendirmesi negatif izlemeye alınan Tayland’da riskler artıyor. Ülkedeki büyüme 2013 yılında sert bir düşüş kaydetti ve 2014 yılında hane halkı borcundan (GSYİH’nın %80’i) etkilenmeye devam edecek. Daha önceki teşvik önlemlerinin etkileri geçmeye başladı. Ayrıca ülke özellikle de Çin’deki durgunluğa bağlı olarak düşük ihracattan etkilenmeye devam edecek.

[1] A2 değerlendirmesi: düşük risk

[2] A3 değerlendirmesi: kabul edilebilir risk

Üst