HABERLER & YAYINLAR

YENİ NE VAR?

27.04.2017
EKONOMİ YAYINLARI

Tüm Coface Yayınları

27.03.2017
Kurumsal Yayınlar

Fransa’da işletme iflasları: Yeni yıl, geçen yıl kaldığı yerden başlıyor

Mayıs 2014'te şirket iflaslarında başlayan düşüş Ocak 2017 ayında da devam etti ve Eylül 2012'den bu yana kaydedilen en düşük rakam; 58.031 olarak gerçekleşti (2016 yılı Ocak ayına göre % -2,8). 2017 yılının başı itibariyle yıl boyunca ortalama olarak her 72 şirketten biri iflas etmiştir. (2011 yılında bu rakam 56 idi). Bu eğilimin devam etmesi beklenmektedir. Coface iflaslarda 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 1'lik bir azalma daha olacağını tahmin etmektedir. Coface modelinde GSYH'da öngörülen büyüme ile birlikte şirket marjları dikkate alınmaktadır. Daha iyi haber ise, şirket iflasından etkilenen çalışan sayısı yüzde 2,6 düşmüştür (179.619).

Daha Fazlasını Oku
10.02.2017
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA Coface Brazil corporate payment survey

PANORAMA Coface Brazil corporate payment survey

Coface conducts payment studies for a number of different economies, including China, Morocco and Germany. This survey marks the first such edition for Brazil, with the objectives being to better understand the country’s corporate payment habits and the health of its economy.

Brazilian companies are currently faced with a challenging environment. GDP underwent an accumulated contraction of 7.4% during the two years of 2015-2016. Credit conditions deteriorated, against a backdrop of more restrictive credit supply and a tighter monetary cycle (which finally started to marginally ease in October 2016).

Daha Fazlasını Oku
28.01.2017
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA:An economic upturn in the face of uncertainty

PANORAMA:An economic upturn in the face of uncertainty

Starting with falling oil prices and financial markets in the winter, the Brexit referendum in the summer and the election of Donald Trump in the autumn, 2016 was punctuated by a series of upsets. Can we hope for more calm – or even improvements in 2017?

Although the end of 2016 was marked by the upsets in the US, with the unexpected outcome of the US presidential elections and the Fed’s long-awaited raising of key lending rates, neither of these events triggereda collapse in the financial markets. In emerging economies, there has even
been a detectable uplift in recent months – but can this last?

Daha Fazlasını Oku
24.01.2017
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA POLONYA ÖDEMELER ANKETİ: POLONYALI ŞİRKETLER ARASINDA ÖDEME GECİKMELERİ YAYGIN

PANORAMA POLONYA ÖDEMELER ANKETİ: POLONYALI ŞİRKETLER ARASINDA ÖDEME GECİKMELERİ YAYGIN

Coface’ın Polonya’daki ödeme deneyimlerine ilişkin ilk çalışması ekonomideki geçici bir yavaşlama döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu temel olarak yeni AB bütçesine geçişin ve şirketlerin 2016 yılında sabit varlıklara yatırım yapmadaki isteksizliğinin bir sonucu olmuştur. 2015 yılı ile karşılaştırıldığında, Coface 2016 yılında GSYH artışının yüzde 2,7 olduğunu ve 1.2 puan düşüş kaydettiğini tahmin etmektedir. Hem ekonomik durumu hem de iş ortamını yansıtan ödeme anketinde şirketlerin ödeme davranışları incelenmiştir. Analizimiz çok çeşitli şirket büyüklüklerini ve sektörleri kapsamaktadır. Vadeli satışlar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve birçok şirket bir aya kadar nispeten kısa vade süreleri sunmaktadır. Şirketlerin çoğu vadesi geçmiş ödemeler ile karşı karşıyadır ve bunlardan bazıları uzun süre gecikmiş, ödenmesi çok zor olan alacaklardır. Uzun süreli ödenmemiş alacaklar şirketlerin karlarını düşürmektedir ve ödeme anketimize göre, neredeyse beş şirketten birisi ödenmemiş alacaklar sebebiyle yıllık gelirinin en az yüzde 5’ini silmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla şirketlerin risk yönetim stratejileri hakkındaki farkındalıkları artmaktadır. Birçok şirket özel alacak yönetimi ekipleri oluşturmuştur, ödemeleri sürekli olarak izlemektedir ve ayrıca ticari alacak sigortası şirketlerinden hizmet almaktadır

Daha Fazlasını Oku
17.01.2017
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA POLAND PAYMENT SURVEY: PAYMENT DELAYS PERVADE POLISH CORPORATES

Coface’s first study on payment experiences in Poland was carried out during a period of temporary slowdown in the economy. This has mainly been the result of the shift to the new EU budget and the reluctance of companies to invest in fixed assets during 2016. In comparison to 2015, Coface estimates that GDP growth was 1.2 percentage points lower in 2016, at around 2.7%. The payment survey investigated the payment behaviour of corporates, which is mirroring both the economic situation and the business environment.

Our analysis covers a wide range of company sizes and sectors. Sales on credit are used extensively, with most companies offering relatively short payment periods of up to one month. The bulk of corporates are faced with overdues, some of which are long and unlikely to be paid. Long outstanding receivables are lowering companies’ profits and, according to our payment survey, nearly one in five companies had to write off at least 5% of its annual revenues, due to unpaid receivables. Corporates are therefore becoming more aware of risk management strategies. Many have put into place dedicated credit management teams, are monitoring payments on a constant basis and are using the services of external credit management providers.

Daha Fazlasını Oku
21.12.2016
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA TÜRKİYE: LALE DEVRİNİN SONU MU?

Türkiye ekonomisi 2015 ve 2016 yıllarında birkaç şok yaşamıştır. Artan siyasi belirsizlikler, bölgesel gerilimler, ABD’deki faiz yükseltme süreci, kredi notunun düşürülmesi ve ülke içindeki güvenlik endişeleri turizm gelirlerinin düşmesine, tüketici talebinin yavaşlamasına, yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım iştahının azalmasına ve yerli kurun zayıflamasına yol açmıştır ve yerli kurun zayıflamasına yol açmıştır

Bu faktörler ülkenin ekonomik faaliyetin sürdürülebilmesi için ağır bir şekilde bağımlı olduğu sermaye girişlerinde azalmaya katkıda bulunmuştur. Küresel riskten kaçınma eğilimi ve yerel şirketlerin dolar cinsinden borç ödemeleri , bu ortam lirada sert bir değer kaybına yol açmıştır. Bu durum şirketler kesiminin ödeme davranışlarını, yatırım iştahını ve büyüme beklentilerini tehdit etmektedir. Coface Türkiye ekonomisinin 2016 yılında %2,5 ve 2017 yılında %2,7 büyümesini beklemektedir.

Daha Fazlasını Oku
20.12.2016
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA ŞİRKET İFLASLARI

Fransa’da Ekim 2016 sonu itibariyle 12 aylık dönemde şirket iflaslarının sayısı düşmeye devam etti (%- 1,0). Bu iyi haberi yılın tamamı için de teyit edebiliriz. Coface 2016 yılı için yüzde 3,8’lik bir düşüş kaydedileceğini tahmin etmektedir. Bu olumlu rakam şirketlerin zayıf büyümeye ayanabilme yeteneklerinden kaynaklanmaktadır. Kar marjlarındaki toparlanma sayesinde (finansal olmayan şirketler için 2016 yılında katma değerin yüzde 32’si olarak tahmin edilmektedir), faaliyette ikinci çeyrekten bu yana gözlemlenen benzer bir yavaşlama kaydedebilirler. 2016 yılında olduğu gibi, kısmen cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili belirsizlikler sebebiyle şirket yatırımlarının 2017 yılında çok az ilerleme kaydetmesi beklenmektedir. Yatırım sermayesinin korunması en azından şirketler için kısa vadede faydalı olacaktır. Dolayısıyla 2017 yılında da iflaslardaki azalma devam edecektir (%-1,0). Sonuçlar genel olarak umut vaat edici olmakla birlikte, bazı eşitsizlikler de mevcuttur. Dört sektör özellikle bir yıl önceye göre çok daha fazla zarar ediyor: Hazır giyim, tarımsal gıda, taşımacılık ve kişisel hizmetler. Öte yandan, 2016 yılında iflaslardaki aşağı yönlü trendini teyit eden inşaat sektöründe durum daha teşvik edicidir. Bölgesel düzeyde, Ile-deFrance ulusal ortalamaya göre daha fazla iflas üretmeye devam ediyor. Bunun için birkaç açıklama öne sürülmüştür: Terör saldırılarının etkisi veya ekonomideki en fazla bu bölgeyi etkileyen “Uber’leşmenin” doğal bir sonucu (bakınız Aralık 2016 tarihli Coface panorama).

Daha Fazlasını Oku
19.12.2016
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA COMPANY INSOLVENCIES

PANORAMA COMPANY INSOLVENCIES

The number of insolvencies in France continued to fall in the twelve months to end-October 2016 (-1.0%). This good news should be confirmed for the whole year: Coface anticipates a fall of 3.8% in 2016. This positive figure is due to companies’ ability to withstand weak growth. Thanks to a recovery in margins (32% of added value for non-financial companies forecast in 2016), they may register a slowdown in activity, like that observed since the second quarter.

As in 2016, company investment is expected to make little progress in 2017, partly owing to uncertainties relating to the presidential elections. Saving invested capital will at least be beneficial to companies in the short term. They will therefore see another year of declining insolvencies in 2017 (-1.0%)

Daha Fazlasını Oku
15.12.2016
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA UBERISATION OF THE ECONOMY IN FRANCE: a new weapon of mass creative destruction?

PANORAMA

UBERISATION OF THE ECONOMY IN FRANCE:a new weapon of mass creative destruction?

Why is the collaborative economy so captivating in France? First of all, because it is synonymous with youth and innovation. But also because sectors that are experiencing double-digit growth nowadays are scarce. One swallow does not a summer make—France is even one of the European leaders in this market (1), notably thanks to a favourable regulatory environment (like the special self-employed status in Europe). The transactions carried out in the sector should increase twentyfold by 2025 thus continuing their recent trend: between 2012 and 2014, the number of Airbnb users hosted in Paris multiplied by 8. And 14,000 PHV (French private hire vehicle) companies have been created in France since 2010, this increase resulting from both the economic motivations of users and entrepreneurs and/or a lack of a structural supply.

Daha Fazlasını Oku
30.11.2016
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA GERMAN ECONOMY IN 2017: STABLE, BUT NOT STAID

PANORAMA GERMAN ECONOMY IN 2017: STABLE, BUT NOT STAID

The signs for Germany’s further economic development are promising, with a high level of stability. Coface’s expectations for solid growth therefore come as little surprise. This year’s gross domestic product is expected to grow by 1.8 % (seasonally adjusted and corrected for working days). Growth for next year, at 1.7 %, will only be marginally smaller. Since 2015, Germany’s economy has been growing faster than the potential of 1 to 1.5 % set by the German Bundesbank and several research institutions.

The primary growth driver for 2017 will once again be private consumption, mainly fuelled by the country’s record-high levels of employment. Consumers’ purchasing intentions will gain additional impetus, although less so than in 2016, due to lower increases in real wages resulting from
rising inflation.

Daha Fazlasını Oku
30.11.2016
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA Dünyada sektör riskleri barometresi

PANORAMA Dünyada sektör riskleri barometresi

Her üç ayda bir, Coface altı bölgedeki 17 ülke genelinde 12 sektör için bir risk analizi gerçekleştirmektedir. Bu çeyrek için yapılan analizde sonuç bir kez daha açık bir şekilde olumsuz çıkmış ve sekiz sektörün notu düşürülürken sadece bir sektörün notu yükseltilmiştir. Değişiklikler Kuzey Amerika (perakende, tekstil-hazır giyim, kağıtodun ve taşımacılık sektörlerinde riskler artmıştır), Batı Avrupa (tarımsal gıda sektörünün riski artmıştır) ve Orta Avrupa (inşaat ile BT ve haberleşme sektörlerinin notu düşürülürken, taşımacılık sektörünün notu yükseltilmiştir) ile Orta Doğu (BT ve haberleşme sektörünün notu düşürülmüştür) bölgelerini ilgilendirmektedir. Bu çelişkili sektör momentumu, küresel ölçekte kaydedilen risk artışlarından şimdiye kadar nispeten ayrışan bölgelerde dahi dengenin halen istikrarsız olduğunu teyit etmektedir (23 sektörün değerlendirme notu düşürülürken, sadece 10 sektörün notu yükseltilmiştir).

Daha Fazlasını Oku
28.11.2016
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA Barometer of sector risks in the world

Each quarter, Coface conducts a risk analysis on 12 sectors throughout 17 countries in six regions. For this quarter, the result is clearly negative once again, as eight sectors have been downgraded and only one upgraded. The changes concern North America (increased risks in the retail, textile-clothing, paper-wood and transport sectors), Western Europe(downgrade of the agrofood sector) and Central Europe (downgrades for construction and IT & communications, but an upgrade for the transport sector) and Middle East (downgrade for IT & communications).

This contrasting sector momentum confirms that the balance is still precarious, even in regions that have so far been relatively spared from the rise in risks noted on a global scale (23 sector assessment downgrades, compared to just 10 upgrades for 2016 as a whole).

Daha Fazlasını Oku
09.11.2016
Kurumsal Yayınlar

Abenomi: İlk okun Japonya’nın ihracatı ve yen üzerindeki etkisi çok cılız kaldı. Neden?

Abenomi: İlk okun Japonya’nın ihracatı ve yen üzerindeki etkisi çok cılız kaldı. Neden?

2013 yılının başlarında Abenominin uygulamaya konulmasından bu yana, büyük ölçüde uygulamanın ilk oku, yani Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) Nisan 2013’te başlattığı agresif parasal teşvikler üzerinde odaklanıldı. Piyasalar daima daha genişlemeci para politikası çağrısında bulunur ve genellikle bunları olumlu karşılar. Ancak ilk okun etkileri ticaretle ilgili çok sayıda soru işareti ortaya çıkarmıştır. Bu raporda, aşağıdaki iki kilit soruyu daha ayrıntılı bir şekilde ele almayı amaçlıyoruz. I. İlk okun başlangıçtaki başarısı sırasında yende meydana gelen değer kaybı Japonya’nın ticari mal ihracatını neden arttırmadı? Bu sorunun basit açıklamalarından birisi dünyadaki ekonomik büyümenin standartların altında gerçekleşmiş olması ve bunun Japonya’nın ihracatı da dahil olmak üzere küresel emtia ticareti faaliyetlerini baskılaması sebebiyle dış güçleri suçlamak olabilir. Daha yapısal bir sebep ise, Japon ihracatçıların “piyasaya göre fiyatlandırma” davranışıdır. Bu yaklaşım ihracat fiyatlarını yurt içi fiyatların döviz eşdeğeri seviyesinde sabit tutmaktadır (yenin seviyesine rağmen). Dolayısıyla Japonya’nın ihracatına olan talebin canlandırılması sınırlı seviyede kalacaktır. Japon ihracatçıların bu piyasaya göre fiyatlandırma davranışı BOJ tarafından olumlu karşılanmayabilir, ancak büyük ölçüde ihracata dönük olduklarından dolayı, son yıllarda Japon yeninin değer kaybetmesinden bu yana Japon imalatçıların faaliyet karlarının artmasına katkıda bulunmuştur.

Daha Fazlasını Oku
08.11.2016
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA MEXICO’S ECONOMY: MORE DIFFICULT TIMES AHEAD

PANORAMA MEXICO’S ECONOMY: MORE DIFFICULT TIMES AHEAD

Mexico’s economy has been increasing above the Latin American average since 2012. While the region contracted by 0.5 % in 2015, Mexico, its second largest economy, grew by 2.5 %. Looking ahead however, the outlook is less optimistic. Coface forecasts that the country’s GDP will grow by 1.6 % in 2016 and 1.5 % in 2017.

A less supportive global environment is the key rationale behind this expected slowdown. The US presidential elections have created volatility in the Mexican market, due to its strong economic dependence on its northern neighbour. The less open approach to trade shown by the presidential andidates is also threatening the future of of trade relations. Beyond this political issue, Coface expects that the US economy will continue to slow in 2017 (to record +1.5%, following +1.6% in 2016). Against this backdrop, along with lackluster industrial activity in the US, the Mexican manufacturing sector is likely to disappoint again. Moreover, the slump in oil production, with low international prices, continues to represent a major concern on the fiscal front. Public debt rose to 42.3 % in 2015, up from 38.3 % in 2013, and is expected to reach 45 % by the end of this year.

This deteriorating macroeconomic outlook is clearly having repercussions at micro level. Momentum is therefore slowing in private consumption-related sectors. Coface is downgrading its risk assessment for the country’s retail and automotive sectors, while commodity dependent sectors remain at risk.

Daha Fazlasını Oku
28.09.2016
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA LATIN AMERICA: WHY ARE MANUFACTURING EXPORTS STILL LACKLUSTER?

PANORAMA LATIN AMERICA: WHY ARE MANUFACTURING EXPORTS STILL LACKLUSTER?

Up until 2014, Latin America’s exports were boosted by China’s vast appetite for raw materials and the hike in their international prices. The region´s abundant natural resources brought economic gains during the commodity bonanza period and it became a major supplier of basic products,
particularly to China. However, this trend resulted in appreciation pressures on exchange rates in many countries in the region. As a consequence, the manufacturing sector became much more exposed to international competition than the primary sector. Local output was thus set aside, in favour of imports, to meet rising domestic demand. Countries in Latin America seemed unable to compete with low-income countries for the production of unsophisticated goods, or with advanced countries for high value products and technological services.

Daha Fazlasını Oku
22.09.2016
Kurumsal Yayınlar

FRANCE Growth takes a time-out

French growth has taken a time-out in Q2. The political uncertainties in the United Kingdom, the strikes in May and the floods affecting Ile-deFrance are all likely suspects responsible for this surprise halt. However, the figures are expected to recover in Q3. The extent of the negative impact of stocks in the second quarter suggests we can forecast a particularly good rebound. Household confidence grew in August, and business confidence continues to outperform its long-term average. The risks facing the French economy remain primarily external, originating mainly from our trading partners who one by one are taking the tricky step of planning a referendum. Coming just a few weeks after Brexit, the Italian government would not survive if the electorate decides to vote against its proposed reforms to the Senate. There is every likelihood that France will suffer a significant economic fallout from any prolongedperiod of political uncertainty in Italy (even though this risk has not yet actually materialised in the case of the UK).

Daha Fazlasını Oku
20.09.2016
Kurumsal Yayınlar

Morocco: The economy is slowing down; payment periods are getting longer

As a follow-up to the survey on Moroccan companies' payment periods published in May 2015, Coface here presents the results of the second edition. Based on the same principle as the 2015 survey, it seeks to analyse changes in Moroccan companies' behaviours and their perceptions of
the economic situation. Companies' payment behaviour remains a relevant indicator of the economic situation. An extension of payment periods and an increase in delays in transactions between companies indicate that they face problems. 2016 will be a difficult year for the Moroccan
economy, which is facing a slowdown in activity because of the poor performances of the agricultural sector. Even though the non-agricultural economy is proving to be resilient, payment periods tend to increase in all sectors and the companies surveyed expect activity to stagnate. Late payments continue to be one of the main obstacles to hiring and investment.

Daha Fazlasını Oku
09.09.2016
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA Agrofood in North Africa: a strategic sector at nature’s mercy

The agrofood sector remains one of the most important sectors for North African economies. Although its contribution varies across the region, in 2014 it accounted for 9.5% of total gross added value in Tunisia, 12.7% in Algeria, 13% in Egypt and 15.6% in Morocco. In 2015, the sector provided employment to 21.7% of the total labour force in Egypt, 15% in Tunisia and approximately 40% in Morocco.

In general, some of the favourable factors boosting the sector include rising populations, increasing demand for processed food, higher per capita incomes and improved production capacities.

Nevertheless, local conditions and government strategies are major influencers on the specific challenges faced by each By Seltem IYIGUN, Coface MENA economist country. In Morocco, the government has been making the development of the agricultural sector a priority since 2008,
ensuring continued levels of investments. In Algeria, the government has recently begun promoting the importance of food self-sufficiency. Rising disposable incomes and changing consumer habits in Egypt have boosted domestic consumption for the agrofood sector.

Daha Fazlasını Oku
08.09.2016
Kurumsal Yayınlar

RANKING COFACE CEE TOP 500 COMPANIES

The year 2015 brought a good mix of conditions for Central and Eastern Europe. Average GDP growth for the CEE region was 3.3% in 2015, after 2.6% in 2014. Economies benefited from rising domestic demand. This included both, growing private consumption, supported by declining
unemployment and growing wages, and increasing investments in most economies. Important support came from EU funds which CEE countries were efficient users of in the final year of validity of the ‘old’ EU budget. At the same time, CEE countries remained active exporters focusing on Eurozone enjoying a GDP growth of 1.6% and looking for new markets.

The CEE Top 500 ranks the 500 biggest companies in the region by turnover.These top players increased their turnover by 4.2% to nearly 593 billion EUR and enlarged their staff by 0.5%. Overall 4.3% of the total labor force in the region is employed by the companies of the CEE Top 500 which has a positive effect on unemployment rates. The ongoing upward trend was also recorded by the majority of the sectors in the CEE Top 500. Twelve out of thirteen sectors increased their turnover compared to the previous year. Strong rises were achieved by textiles, leather & clothing on +14.8% and automotive & transport on +10.3%. The only sector to see a decrease in its turnover was minerals, chemicals, petroleum, plastics & pharma on -8.3%. Favorable business conditions extended into 2016. The forecast for the CEE region in 2016 is nearly on the same level as
2015 with an estimated average growth rate of 3.0%. A further improvement in the labor market and growing confidence will strengthen household consumption as the main growth driver of the CEE economies. The contribution of investments will not be as high as last year due to a slow start of new EU co-financed projects weakening the expansion of the construction sector and various other associated industries. On the external side CEE countries will remain active exporters, although the slowdown in global trade may hamper their ambitions.

Daha Fazlasını Oku
01.09.2016
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA US pharmaceuticals have enjoyed their time in the sun, but is it time to get out the umbrellas?

Despite having the highest healthcare expenditure of all industrialised nations (17.1% of GDP in 2013), the US public health outcomes are being outperformed by other advanced nations. Back in 2010, the introduction of the Affordable Care Act (ACA) (1) was designed to correct these shortcomings, in particular by increasing health insurance coverage. Yet beyond this question of coverage, cost has become a crucial issue. Households are finding that the high price of medicines is becoming prohibitive. This has led to a rising call for reform (especially during the presidential campaign). A drop in prices would certainly affect the bottom line of the companies working in this sector, especially the laboratories who would be forced to review their operations and cut back on research D and development (R&D) spending.

Daha Fazlasını Oku
Üst
  • Turkish