HABERLER & YAYINLAR

YENİ NE VAR?

28.03.2017
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Tüm Haberler

27.03.2017
KURUMSAL HABERLER

RMB’nin değer kaybı, sermaye akışı önlemleri ve yeni para politikası tutumu: Çinli şirketler için sonuçları neler olacak?

Renminbi’nin (RMB) potansiyel değer kaybı, sermaye akışı önlemlerinin uygulanması ile birlikte, Çin için uzun süredir devam eden endişeler olarak görünüyor. Ülkenin kısa süre önce “ihtiyatlı ve nötr” olarak açıklanan (Ulusal Halk Kongresinde de tekrarlanan) para politikası tutumu da artık dikkat edilmesi gereken yeni bir husus.

Özellikle FED’in para politikasının Başkan Donald Trump yönetiminin açıklayacağı vergi politikası, ticaret politikası ve altyapı yatırımları ile ilgili yeni ayrıntılara bağlı olacağı düşünüldüğünde, önümüzdeki dönemde Çin Merkez Bankası (PBoC) ABD ile Çin arasındaki faiz oranı farklarına karşı vereceği tepkiler için muhtemelen bir “bekle ve gör” yaklaşımını benimseyecektir.

Daha Fazlasını Oku
22.03.2017
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

31 Aralık 2016 İtibariyle Coface Sonuçları

İşletme performansı ve “Fit to Win” programının planlar dahilinde ilerlemesi sektörde dünyanın en çevik ticari alacak sigortası kuruluşu haline gelme iddiamızı teyit ediyor.

- 2016 MY işletme performansı kılavuz ile uyumlu
- Fransız Devleti ihracat garantileri yönetim devri tamamlandı
- Fit to Win programı uygulamaya girdi ve beklentiler doğrultusunda ilerliyor
- 2016 MY net geliri (grup payı) 41,5 milyon € olarak gerçekleşti
- Ödeme gücü oranı %150 ile hedef aralıkta ; önerilen kar payı: hisse başına 0,13 €, 0,06 €’luk özel pay dahil
- 2017 kılavuzu: Yüzde 61’in altında net hasar prim oranı

Daha Fazlasını Oku
13.02.2017
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Brezilya’da 2016 Yılında Yapılan İlk Şirket Ödeme Anketi

Brezilya’da 2016 Yılında Yapılan İlk Şirket Ödeme Anketi

İç karartıcı ekonomik senaryo ödeme deneyimlerini etkiliyor

 Görüşülen şirketlerin yüzde 75’i müşterilerinden ödeme vadelerinin uzatılmasına yönelik talep almış;
 Şirketlerin yüzde 55’ten fazlası ödenmeyen alacak oranlarında artış gözlemlemiş
 Sektörler arası ortalamaya göre, inşaat ve tarımsal gıda sektörleri hariç ödeme gecikmelerinin süresi 30 gün (bu iki sektörde ödeme gecikmelerinin süresi >121 gün)
 Brezilya’da vadeli satış yaygın bir uygulama. Şirketlerin neredeyse tamamı (%97) müşterilerine bu olanağı sunuyor ve bunun için belirttikleri temel gerekçe piyasadaki rekabettir.

Daha Fazlasını Oku
07.02.2017
KURUMSAL HABERLER

Coface Grubu: İcra Kurulu Atamaları

Coface’ı piyasadaki en çevik küresel ticari alacak sigortası şirketi haline getirmeyi amaçlayan üç yıllık stratejik “Fit-to-Win” planının uygulanması kapsamında Grubun İcra Kurulunda 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak değişiklikler yapılacaktır.

42 yaşındaki Cécile Paillard Akdeniz ve Afrika Bölgesi CEO’su olarak Antonio Marchitelli’den görevi devralacak ve Milano’da çalışacaktır

Cécile Coface’a katılmadan önce 17 yıldan uzun bir süre boyunca Axa Grubunda çalışmıştır. Stratejik denetim direktörü ve daha sonra Grubun Stratejik planlama yöneticisi olarak görev yaptıktan sonra, 2010 yılında Axa’nın 29 ülkeyi kapsayan EMEA LATAM bölgesinde Üst Düzey Geliştirme Sorumlusu olmuştur. Cécile Paillard bu görevi kapsamında çeşitli stratejik pazarlarda (Brezilya, Kolombiya, Cezayir…) Axa için giriş ve konsolidasyon stratejilerini yönetmiştir. 2014 yılında Axa Seguros Brezilya ve Axa Corporate Solutions LATAM için Üst Operasyonlar Sorumlusu görevine yükselmiştir. Bu görevi kapsamında Brezilya’da bağlı ortaklıkların kurulması ve Latin Amerika’da büyük risk faaliyetlerinin geliştirilmesi misyonunu üstlenmiştir. Cécile Paillard ISC Paris İşletme Okulu mezunudur ve Lyon Yönetim Okulunda finansal mühendislik alanında yüksek lisans eğitimi almıştır.


Daha Fazlasını Oku
25.01.2017
ÜRÜN HABERLERİ

2017 Ülke Riski Konferansı

2017 Ülke Riski Konferansı

2017 yükselen ülkeler için siyasi risklerin ve bankacılık risklerinin öne çıkacağı bir yıl olacak

Son zamanlardaki ekonomik iyileşmeye karşın, bu yıl belirsizlikler küresel ekonomik ortama damgasını vurmaya devam edecek.

Dünya ticareti korumacılık tehdidi altında

Dünya ekonomisindeki büyümede üst üste iki yıldır yaşanan yavaşlamanın ardından, 2017 yılında görünüm biraz iyileşecektir (yüzde 2,5’ten yüzde 2,7’ye). Bunda, Çin’deki yavaşlamayı dengeleyen Brezilya ve Rusya’daki toparlanma sebebiyle yükselen piyasalardaki sıçrama (%4,1 büyüme) etkili olacaktır. Gelişmiş ülkeler ise yüzde 1,6 ile istikrarlı bir büyüme kaydedecektir.


Donald Trump’ın seçilmesi sonrasında korumacı önlemlerin yeniden ortaya çıkması, dünya ticaretindeki cansız gelişmeyi (2002 ile 2007 arasında ortalama yüzde 7 artmasına rağmen 2008 ile 2015 arasında yüzde 2,2 ve 2017 yılında tahmini yüzde 2,4) daha da ağırlaştırabilir. Kısa vadede, bu önlemler Orta Amerika (özellikle Honduras, El Salvador, Meksika ve Ekvador) ve bazı Asya ülkeleri (örneğin Vietnam ve Tayland) gibi ABD ekonomisine yoğun bir şekilde ihracat yapan diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında döngünün sonunda Amerikan ekonomisi
üzerinde daha küçük bir etki yaratacaktır (yüzde +1,8).

Daha Fazlasını Oku
20.01.2017
KURUMSAL HABERLER

Polonya Ödeme Anketi: Polonyalı şirketler arasında ödeme gecikmeleri yayılıyor

Coface’ın ödeme anketi Polonyalı şirketler arasında vadeli satışların giderek daha yaygın bir şekilde kullanıldığını teyit ediyor. Vadeli satış yaygın bir uygulama haline gelmesine rağmen, bu alacakların zamanında ödendiği anlamına gelmiyor. Coface’ın anket sonuçları Polonyalı şirketlerin neredeyse dörtte birinin vade tarihinden itibaren en az üç ay geçen vadesi geçmiş ödemeler ile karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Genel olarak, ödenmemiş alacaklar azalmaya başlayacaktır, ancak bu her sektörde belirgin bir şekilde gerçekleşmeyecektir.

Coface’ın Polonya’da ödeme deneyimleri ile ilgili olarak uyguladığı ilk çalışma ekonomideki geçici bir yavaşlama döneminde gerçekleştirilmiştir. AB’nin eş finansman sağladığı yatırımlardan katkının düşük olması ve şirketler arasındaki artan belirsizlik algısı sabit sermaye yatırımlarında bir daralmaya yol açmıştır. Ancak bu durum geçtiğimiz yıl Polonya’nın genel büyüme performansı üzerinde yıkıcı etkiler yaratmamıştır. Coface Polonya’nın 2016 yılındaki GSYH artış oranının yüzde 2,7’ye ulaştığını tahmin etmekte ve 2017 yılında bu artışın daha da hızlanarak yüzde 3,1’e ulaşacağını öngörmektedir.

Daha Fazlasını Oku
21.12.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

2015 ve 2016 yıllarındaki bir dizi şoktan sonra, Türkiye ekonomisi “Lale Devrinin” sonuna geliyor

2015 ve 2016 yıllarındaki bir dizi şoktan sonra, Türkiye ekonomisi “Lale Devrinin” sonuna geliyor

 Coface Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yüzde 2,5 ve 2017 yılında yüzde 2,7 büyüyeceğini tahmin ediyor
 2017 yılında kamu harcamalarının büyümenin ana tetikleyici etkenlerinden birisi olması bekleniyor
 Kur riskleri ve inatçı cari açık başlıca zorluklar
 Zayıflayan lira özel tüketimin gelişmesini engelliyor
 Perakende sektörü: Özellikle yavaşlayan iç talep, artan maliyetler ve kurdaki zayıflamanın iş ortamı üzerindeki etkisi sebebiyle riskler yükseliyor
 Otomotiv sektörü: ihracat halen oldukça güçlü ve otomotiv üreticileri ile bileşen üreticilerinin azalan karlarını kısmen telafi etmelerine yardımcı oluyor

Daha Fazlasını Oku
18.12.2016
KURUMSAL HABERLER

Fransız ekonomisinin Uberleşmesi: İstihdam üzerinde olumlu bir etki var, ancak kalıcı olacak mı?

Fransız ekonomisinin Uberleşmesi: İstihdam üzerinde olumlu bir etki var, ancak kalıcı olacak mı?

 Fransa, “işbirliği ekonomisi” alanında faaliyet gösteren 50’nin üzerinde şirketi ile Avrupa’da bu alanda lider ülkelerden birisidir.
 2012 öncesinde, geleneksel sektörlerde arz ve talep arasında bir dengesizlik mevcuttu. Büyük Paris bölgesinde taksiler ve otel sektörü için neredeyse tekele yakın durum mevcuttu; son 70 yılda sadece 4.000 yeni taksi ruhsatı çıkarılmıştı ve Paris’te 7.000 odalık bir otel açığı vardı
 2012’den sonra Uber ve AirBnB’nin gelmesi ile birlikte, Paris’te otellerin doluluk oranı istikrara kavuştu (son saldırılara kadar) ve 2009 yılından bu yana 45.000 özel kiralık araç filosu oluştu

Büyük Paris Bölgesinde özel kiralık araç filolarının oluşması taksi şirketi iflaslarını büyük ölçüde dengeliyor

Fransa’da taksi şirketi iflasları Ağustos 2015 ile Ağustos 2016 sonu arasındaki bir yıllık dönemde neredeyse yüzde 60’lık bir artış ile 141’den 224’e çıktı ve ortalama olarak 3,38 iş kaybına yol açtı. Büyük Paris Bölgesinde, 2013 ile 2016 yılları arasındaki taksi iflasları ise yüzde 135 artış kaydetti ve Fransa’daki toplam taksi iflaslarının yaklaşık dörtte birini oluşturdu. Öte yandan, özel kiralık araç filolarının 2013 yılından bu yana yedi kat artarak Ağustos 2016 sonu itibariyle 14.404 girişimciye ulaştı ve 12.964 kişilik istihdam yarattı. Fransa’da özel kiralık araç filosu oluşumunda Büyük Paris Bölgesi en fazla artışı yaşarken, söz konusu dönemde 9,5 kat artış kaydetti ve payı yüzde 78’e çıktı (Ağustos 2016 itibariyle). Fransa’da taksi iflaslarına ilişkin veriler ile özel kiralık araç filosu oluşumuna ilişkin verilerin karşılaştırması piyasaya özel kiralık araçların girişinin sektördeki iflasları büyük ölçüde karşıladığını göstermektedir. (bir şirket için önemli bir yaş olan üç yıl geçtikten sonra bile) Böylelikle, Fransa’da Eylül 2015 ile Ağustos 2016 arasında 12.000 araçtan fazla bir filo oluşturulmuştur.


Daha Fazlasını Oku
05.12.2016
KURUMSAL HABERLER

Dünyada altı bölgede sektör değerlendirmeleri revize edildi

Dünyada altı bölgede sektör değerlendirmeleri revize edildi

Küresel sektör riskleri hassas bir dengede
 Dünya genelinde sektör eğilimleri karışık bir görünüm sergiliyor
 Kuzey Amerika’da dört sektörün değerlendirme notu düşürüldü: Perakende, tekstil/hazır giyim, taşımacılık ve kağıt/ahşap
 Batı Avrupa’da bir sektörün değerlendirme notu düşürüldü: Tarımsalgıda
 Orta Avrupa’da iki sektörün değerlendirme notu düşürülürken (inşaat veBİT*) bir sektörün notu yükseltildi (Taşımacılık)
 Orta Doğu’da bir sektörün değerlendirme notu düşürüldü: BİT


Daha Fazlasını Oku
07.11.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Meksika Ekonomisi: Ufukta daha zor günler görünüyor

Meksika Ekonomisi: Ufukta daha zor günler görünüyor

 GSYH’nın 2016 yılında yüzde 1,6 ve 2017 yılında yüzde 1,5 artması bekleniyor
 2013 yılında yüzde 38,3 düzeyinde olan kamu borcu 2015 yılında yüzde 42,3’e yükseldi. Yıl sonuna kadar yüzde 45’e yükselmesi bekleniyor.
 Hükümet 240 milyar MXN bütçe kısıntısı öngörüyor (yaklaşık 12,9 milyar ABD$ veya GSYH’nın yüzde 1,2’si)
 Kötüleşen makroekonomik görünüm açık bir şekilde mikro düzeyi de etkiliyor
 ABD başkanlık seçimlerine yakınlığı belirsizlikler getirmeye devam ediyor

Daha Fazlasını Oku
07.11.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Abenominin ilk oku: Neden işe yaramıyor?

Abenominin ilk oku: Neden işe yaramıyor?

Abenominin uygulamaya konulduğu 2013 yılından bu yana, Japonya Merkez Bankası (BOJ) “Abenominin ilk oku” olarak adlandırılan bir yaklaşım ile para politikasını agresif bir şekilde gevşetiyor. Bu önlemler arasında Nisan 2013’te uygulamaya konulan “Nitel ve Nicel Parasal Genişleme (QQE)”, Ocak 2016’da uygulamaya konulan değiştirilmiş “Negatif Faiz Oranlı QQE” ve son olarak Eylül 2016’da duyurulan “Getiri Eğrisi Kontrollü QQE” yer almaktadır. Uygulamaya girdikten sonra daha 3,5 yıl geçmişken, ilk okun özellikle Japonya’nın ihracatı ve yen üzerindeki etkisi azalmıştır.

İlk okun erken aşamadaki başarıları sırasında yende meydana gelen değer kaybı Japonya’nın ticari mal ihracat hacimlerini neden canlandırmadı?

Yendeki değer kaybının ihracat üzerindeki etkisinin sessiz kalması birkaç dışsal güç ile kolaylıkla açıklanabilir. Bunlardan birisi, Japonya’nın ihracatı da dahil olmak üzere küresel ticari mal alışverişini baskılayan vasatın altındaki küresel ekonomik büyümedir. Daha yapısal bir sebep ise Japon ihracatçıların “piyasaya göre fiyatlandırma” davranışıdır. Bu yaklaşım ihracat fiyatlarını yenin seviyesine rağmen yurt içi fiyatların döviz eşdeğeri seviyesinde sabit tutmaktadır.. BU durum Japonya’nın ihracatı için talebin canlanmasını sınırlamaktadır.


Daha Fazlasını Oku
04.10.2016
KURUMSAL HABERLER

Latin Amerika: İmalat sektörü ihracatı neden halen cansız?

Latin Amerika: İmalat sektörü ihracatı neden halen cansız?

 Latin Amerika’nın ihracatını eskiden Çin’in büyük hammadde iştahı veuluslararası fiyatlardaki yükselişler destekliyordu
 İmalat sektörü ihracatı son yirmi yıldır genel olarak zayıf bir performans kaydetti
 Analiz edilen altı ülkedeki (Arjantin, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Şili ve Peru) performansı zayıflatan faktörler yüksek işgücü maliyetleri, kötü altyapı ve sınırlı ticaret anlaşmaları olarak tespit edilmiştir
 Yakın gelecekte imalat sektörü ihracatında güçlü bir sıçrama beklenmiyor

Önümüzdeki birkaç yıl dış ticaretin Latin Amerika ekonomilerinde büyümeye katkıda bulunan ana etken olması olası görünmüyor

2014 yılına kadar Çin’in büyük hammadde iştahı ve uluslararası fiyatlardaki yükselişler Latin Amerika’nın ihracatını sürüklüyordu. Bölgenin zengin doğal kaynakları, müreffeh emtia döneminde ekonomik kazanımlar getirmişti. Ancak bu gidişat aynı zamanda bölgedeki birçok ülke için kurlar üzerinde artış baskısı yaratarak imalat sektöründeki rekabet gücünü azalttı.

Daha Fazlasını Oku
27.09.2016
KURUMSAL HABERLER

Fransız otomotiv sektörü için kısa vadeli risk azaldı, ancak köklü değişimler bekleniyor

Fransız otomotiv sektörü için kısa vadeli risk azaldı, ancak köklü değişimler bekleniyor

 Otomotiv sektörünün notu yükseltilerek en iyi risk kategorisine çıkarıldı
 Özel alıcılar otomobil piyasasına geri dönerken yeni araç satışlarını yukarıya çekiyorlar; 2016 yılında yeni araç satışlarının yüzde 5,6 artması bekleniyor
 Fransa’da katma değerin düşmesi sebebiyle uzun vadedeki risklerin izlenmesi gerekiyor
 Üretimin ve Ar-Ge’nin uluslararasılaşması kaçınılmaz bir sonuç olarak görünüyor

Otomotiv sektörü kısa vadede düşük riskli olarak değerlendiriliyor

2016 yılı Fransız otomotiv sektörü için daha az riskli görünüyor. Profesyonellerin ve şirketlerin hakim olduğu piyasada, işsizlikteki düşüş ve yeni finansman yöntemleri sayesinde yeniden güven kazanan hanehalkı tüketimi de artık etkili oluyor. Ocak-Temmuz döneminde yeni araç satışı artarken Coface 2016 yılı için yüzde 5,6’lık bir artış oranı kaydedileceğini, 2017 yılında ise yüzde 1,5 ve 2,5 arasında daha düşük bir artış yaşanacağını öngörüyor.

Bu sebeplerden dolayı, Fransız otomotiv sektörünün risk notu yükseltilerek “düşük riskli” olarak derecelendirildi; ancak yine de ikinci ve üçünü kademe ekipman imalatçılarının kırılganlığı ile ilgili bazı çekinceler mevcut. Şu anda, analiz edilen 12 faaliyet sektöründen sadece ikisi (otomotiv ve perakende) kısa vade için bu sektör değerlendirme notuna sahiptir.

Daha Fazlasını Oku
26.09.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Fransa ekonomisi: Büyümeye geçici bir ara

Fransa ekonomisi: Büyümeye geçici bir ara

 İkinci çeyrekte dış şoklar ekonomiyi etkiledi
 2016 büyüme tahminleri yüzde 1,6 ile halen pozitif
 Finansal olmayan şirket borçları: Uyarı eşiklerinin altında, Avrupa’daki tek yukarı yönlü ivme
 Şirket iflaslarında aşağı yönlü eğilim sürüyor: 2016 için yüzde -3,4
 Sektör riski dengeleniyor: 12 sektör arasında tarımsal gıda sektörünün notu düşürülürken otomotiv sektörünün notu yükseltildi

Siyasi gerilime rağmen toparlanma hız kazanıyor

Fransa ekonomisi ikinci çeyrekte dış şoklardan etkilenmesine rağmen olumlu gidişatını sürdürüyor. Ile-de-France bölgesinde yaşanan sel felaketi iş faaliyetlerinde kısa süreli ve yerel ölçekte bir yavaşlamaya sebep oldu. Ancak, uzun vadede, bu faktör özellikle yeniden inşa ihtiyaçları sebebiyle başta sipariş defterlerinin hızla dolduğu inşaat sektöründe olmak üzere istihdamda bir toparlanma rallisini tetikleyecektir. Rafinerilerdeki grevlerin ikili etkisi olacaktır; bir yandan kısa süreli bir şoka sebep olurken diğer yandan yeni arz açıklarını önlemek için stokların büyük ölçekli bir şekilde yenilenmesi ile birlikte orta vadede olumlu bir etki yaratacaktır. Ayrıca, Avrupa’daki siyasi belirsizlikler piyasa volatilitesini arttırmıştır. İspanya’daki siyasi kaos, İtalya’da yakın gelecekte gerçekleştirilecek olan ve Renzi hükümetinin geleceğini tehdit eden referandum ve Brexit göz önüne alındığında, Fransa’nın en büyük ticaret ortaklarından üçü şu anda bir siyasi risk kaynağı oluşturmakta ve piyasalarda istikrarsızlığa yol açmaktadır. Bu faktör önümüzdeki çeyreklerde Fransa’daki büyümenin temel olarak yurt içinden kaynaklanacağını ve kendi kendine yeten bir görünüm sergileyeceğini
göstermektedir

Daha Fazlasını Oku
23.09.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

2016 Fas Şirket Ödemeleri Anketi: Ülke ekonomisi yavaşlarken ödeme süreleri uzuyor

2016 Fas Şirket Ödemeleri Anketi: Ülke ekonomisi yavaşlarken ödeme süreleri uzuyor

 Fas ekonomisinde 2016 yılında tarım sektöründeki zayıf performans sebebiyle ekonomik faaliyetin yavaşlaması bekleniyor
 Tarım dışı ekonomi dayanıklılık sergilemesine rağmen, tüm sektörler için ödeme süreleri uzuyor ve ankete katılan şirketler ekonomik faaliyetin durgunlaşmasını bekliyor
 2016 sonuçları küçük işletmelerin ödeme sürelerinin büyük şirketlere göre daha kısa olduğunu gösteriyor
 Geç ödemeler istihdamın ve yatırımların önünde önemli bir engel teşkil etmeye devam ediyor.

Fas ekonomisi yavaşlıyor ancak talep ve yatırımlar direnç gösteriyor

2015 yılında yüzde 4,5’e yakın bir artış kaydeden Fas ekonomisinde büyüme oranı 2016 yılında yavaşladı. 2015 ile 2026 arasında hububat üretiminde yüzde 70’in üzerinde gerçekleşen azalmanın, ülkenin GSYH artış oranını bu yıl sadece yüzde 2’ye yakın bir oran ile sınırlaması bekleniyor. İlk çeyrekte yaşanan bu yavaşlamanın ikinci çeyrekte de devam ettiği görülüyor ve yıllık baza getirilmiş büyüme oranı yüzde 1,4 olarak kaydediliyor. Bununla birlikte, tarımsal katma değer daralırken, tarım dışı katma değer 2016’nın hem birinci hem de ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 arttı.

Daha Fazlasını Oku
31.08.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

ABD’deki ilaç firmaları faaliyetleri ile ilgili iki zıt senaryo ile karşı karşıyalar: "iyimser" ya da "kötümser”

ABD’deki ilaç firmaları faaliyetleri ile ilgili iki zıt senaryo ile karşı karşıyalar: "iyimser" ya da "kötümser”

 Uygun Fiyatlı Sağlık Hizmetleri Kanunu sigortalı hastalar ile sigortacılar arasındaki ilişkilerin dengelenmesine yardımcı oluyor, ancak fiyat sorununu ele almıyor
 ABD’deki başkanlık seçimleri: Reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik önlemler
 2016 yılında reçeteli ilaç fiyatlarında %9,3 oranında bir artış daha bekleniyor
 Kuzey Amerika’nın ilaç sektörünün risk notu yükseltilerek “düşük riskli” olarak belirlendi
 Uzun vadede fiyatların düşmesi beklenebilir; bunun ilaç şirketleri üzerinde olumsuz sonuçları olacaktır

Güçlü özel sektör ve kamu yatırımlarına rağmen, ABD’deki sağlık göstergeleri en gelişmiş 12 ülke ile karşılaştırıldığında ortalamanın altında kalıyor.

Daha Fazlasını Oku
26.08.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Yeni Almanya 2016 Şirket Ödemeleri Anketi

Yeni Almanya 2016 Şirket Ödemeleri Anketi

Almanya ekonomisinin sağlamlığına rağmen, ödeme gecikmeleri halen yaygın olarak yaşanıyor

 Alman şirketlerinin %84’ü ödemelerde gecikme yaşarken, ihracat şirketleri en fazla etkilenen şirketler olarak öne çıkıyor
 Tüm sektörler arasında ortalama olarak ödeme gecikmeleri 41,4 güne karşılık geliyor.
 Alman şirketlerinin 3/4’ten fazlası için azami gecikme 60 gündür – bu Çin’e göre daha kısa bir süredir
 Şirketlerin %84,4’ü vadeli satış yapıyor. Şirketlerin %20’si ödenmemiş alacaklarının azaldığını bildirirken, %16,9’u arttığını bildiriyor
 İş sektörleri arasında karma bir görünüm söz konusu. Tekstil/Deri/Hazır Giyim %94,4 ile en ağır şekilde etkilenen sektör

Coface’ın 850’nin üzerinde katılımcı şirket ile gerçekleştirilen Almanya’daki ilk ödeme anketi ülkenin sağlam ekonomik durumuna rağmen şirketlerin neredeyse %84’ünün müşterilerinin ödemelerindeki gecikmelerden etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl ödenmemiş
alacak hacminde yaşanan hafif azalma, Alman şirketlerinin olumlu durumunu yansıtmaktadır. Ankete katılan şirketler için ödeme gecikmelerinin süreleri yönetilebilir aralıklardadır. Dolayısıyla, çok uzun süreli vadesi geçmiş alacaklardan kaynaklanan potansiyel likidite riskleri nispeten düşüktür.Daha Fazlasını Oku
22.08.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Çin’in iki vitesli ekonomisi: Kazanan ve kaybeden sektörler

Çin’in iki vitesli ekonomisi: Kazanan ve kaybeden sektörler

Çin ekonomisi 2015 yılında son 25 yıldaki en düşük büyüme hızını kaydederek yüzde 6,9 oranında büyüdü. Büyümenin 2016 ve 2017 yıllarında yavaşlamaya devam edeceği ve hükümetin 2016-2020 beş yıllık planda belirlenen yüzde 6,5’lik yıllık ortalama büyüme hedefinin tutturulamayacağı tahmin ediliyor. Çin’in devam etmekte olan yapısal reformları hizmetler ve tüketim üzerinde daha fazla odaklanılmasını sağladı ve ülkenin iki vitesli ekonomisini daha belirgin hale getirdi. Kazanan ve kaybeden sektörler arasındaki ayırım, orta ve uzun vadeli büyüme potansiyellerine, ilgili hükümet
politikalarına ve yapısal talebe bağlı görünüyor.

Büyüme potansiyeli olan sektörler

Genel olarak, tıbbi ilaç ve perakende gibi daha parlak uzun vadeli büyüme görünümüne sahip kazanan sektörlere düşük veya orta risk değerlendirme notları verildi. Buna bir istisna olarak, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) segmenti yüksek risk notuna sahip bir kazanan sektör olarak öne çıkıyor. Bu durum, güçlü uzun vadeli büyüme potansiyeline rağmen BİT sektöründeki Çinli şirketlerin kredi risklerinin muhtemelen daha sert rekabet sebebiyle yüksek olduğunu göstermektedir (bakınız Tablo 1).

Tıbbi ilaç sektörü en parlak sektör konumunu sürdürüyor ve istikrarlı kar marjları sergiliyor. 2015 yılında şirket ödeme deneyimlerinde görülen açık bir iyileşmenin yanında, ilaç şirketlerinin faaliyetleri ve sabit varlık yatırım artışları için borçlanmaya olan bağımlılıkları azalmıştır. Orta vadeli görünüm olumludur ve yaşlanan nüfus ile birlikte büyümeye devam eden orta sınıfın desteği ile talepte yapısal bir artış olacaktır.

Daha Fazlasını Oku
03.08.2016
KURUMSAL HABERLER

Devam eden krizlere rağmen, Sahra Altı Afrika bölgesi 2025 yılına kadar olan dönem için fırsatlar sunuyor

Devam eden krizlere rağmen, Sahra Altı Afrika bölgesi 2025 yılına kadar olan dönem için fırsatlar sunuyor

 Çin’deki yavaşlamadan ve emtia fiyatlarındaki düşüşten ağır bir şekilde etkilenen Sahra Altı Afrika bölgesi 2008 yılından bu yana en düşük büyüme performansını kaydetti
 Krizlerden ağır şekilde etkilenen birkaç ülke de dahil olmak üzere 15 ülke tüketici harcaması bakımından önemli bir potansiyel sergiliyor
 İki sektör orta vade için fırsatlar sunuyor: Perakende ve BİT1

Ağır ekonomik krizlerin altında ezilen bir kıta

Küresel ekonomi çalkantılı bir dönemden geçiyor. Çin’deki ekonomik yavaşlama ve emtia fiyatlarındaki düşüş Sahra Altı Afrika bölgesinde ekonominin temel unsurlarını baskı altına aldı. 2015 yılında yüzde 3,4 olarak gerçekleşen ve 2016 yılında yüzde 2,6 olarak gerçekleşmesi beklenen (Coface tahminlerine göre) ekonomik büyüme 2008 krizinden bu yanaki en zayıf performansını gösteriyor.

Emtia ihraç eden ülkeler, bu artan dış riskler karşısında hızlı bir şekilde gerekli önlemleri uygulamaya çağrıldı. Bu ülkelerin birçoğu dolar karşısında kendi paralarının değerini korumaya çalıştı. Ancak ağır aşağı yönlü baskılar sebebiyle bunda çok az başarılı olabildiler. Bazı ülkeler kamu maliyelerindeki kötüleşmeyi durdurabilmek için harcamalarını kısmaya çalıştı. Bu krizlerin devam etmesi derin yapısal yansımaları da olan kırılganlık durumlarının sürmesine yol açtı. Öte yandan, kıta içerisindeki güçlü eşitsizliklere rağmen, tüketici harcaması bu ülkelerin orta vadede karlı piyasalar olabileceklerini gösteren tek faktör olarak öne çıkmaktadır.

Çıkış yolu tüketici harcamasından mı geçiyor? Analiz edilen 55 ülkeden 15’i tüketici harcamalarının arttırılabilmesi için gerekli genel koşullara sahip. Gabon, Botsvana, Namibya, Güney Afrika, Nijerya, Etiyopya, Fildişi Sahili, Mozambik, Tanzanya, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana, Kenya, Ruanda, Angola. Ülke puanlarına göre bir sıralama yapabilmek için iki belirleyici kritere (demografik
özellikler ve hanehalkı tüketim kapasitesi) dayalı olarak hesaplamalar yapılmıştır.


Daha Fazlasını Oku
02.08.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Dünya genelinde 6 bölgede sektör değerlendirmeleri revize edildi

Dünya genelinde 6 bölgede sektör değerlendirmeleri revize edildi

Yükselen piyasalarda sektör riskleri artmaya devam ediyor

 Güçlü bölgesel eşitsizlikler mevcut: Değerlendirme notu düşürülen 6 sektörden 5’i, yükselen piyasalarda
 Avrupa’da, dinamik hanehalkı tüketimi birçok sektörü canlandırıyor
 İngiltere’deki sektörlerin sağlık durumu kötüleşiyor ve Brexit sonrası kararlar belirleyici olacak

Avrupa ekonomisinin toparlandığı bir dönemde siyasi sorunlar ortaya çıktı (Brexit)

Batı Avrupa’da hanehalkı tüketimindeki artış hanehalkları ve şirketler arasında güvenin yeniden tesis edildiğini gösteriyor. Bu olumlu dinamik sonucunda BİT1 ve otomotiv sektörleri düşük riskli olarak yeniden sınıflandırıldı (Batı Avrupa ile birlikte Orta ve Doğu Avrupa’da). Yeni taşıt tescilindeki artış otomobil üreticileri ile birlikte metalürji sektöründeki şirketleri de olumlu etkiliyor. Metalürji sektörü halen yüksek riskli olarak görülmesine rağmen, değerlendirme notu yükseltildi (metalürji sektörünün yüzde 12’si otomotiv sektörü, yüzde 50’si inşaat sektörü ile çalışıyor). İnşaat sektöründe yıl başında gözlenen ılımlı toparlanma teyit edildi. Bölgede verilen inşaat ruhsatlarındaki artış (Mart ayı itibariyle bir önceki yıla göre ortalama olarak İspanya’da yüzde 35, Almanya’da yüzde 12,5, Fransa’da yüzde 7,6) ile irlikte bu toparlanma sektörün ortalama riskli olarak yeniden sınıflandırılmasına yol açtı. Hanehalkı tüketimindeki olumlu eğilime rağmen, artan iç rekabet tekstil sektörünü baskıladı. Sektörün orta sınıf segmenti büyük Avrupa gruplarının baskısı altına girdi. Bölge ivme kazanmasına rağmen, Avrupa Birliği ile beklenen ayrılmanın gerçekleşmesi sonrasında İngiltere’de üç sektör takip altına alındı. Kısa vadede, sterlinin değer kaybetmesi sebebiyle artan ithalat fiyatları inşaat sektörünü (GSYH’nın yüzde 6,1’i) baskılayacaktır. Tıbbi ilaç ve otomotiv sektörlerinin ürünleri en yoğun ihraç edilen ürünler arasında yer aldığından dolayı, bu sektörler giriş engellerinden olumsuz etkilenebilirler (sırasıyla ihracatın yüzde 7,8’i ve yüzde 11,3’ü).

Daha Fazlasını Oku
Üst
  • Turkish