HABERLER & YAYINLAR

YENİ NE VAR?

14.05.2019
KURUMSAL HABERLER

Tüm Haberler

18.04.2019

Orta Asya, Çin ve Rusya: Üç yönlü bir ortaklık sebebi

Yeni İpek Yolunun (Kuşak ve Yol veya B&R) iki kolu üzerinde yer alan Orta Asya, Çin ve Avrupa için hem bir ticaret ortağı rolüne, hem de bir giriş kapısı konumuna sahip. Rusya’nın bölge ülkelerinden gelen insanları barındırma, askeri üsler açma ve kültürünü yayma yoluyla uzun süredir bölge üzerinde oluşturduğu etki de dikkat çekiyor. Şu an için Çin ve Rusya Batılı fikirlere karşı çıkma ve radikal İslam’ın yayılmasına karşı gösterdikleri mücadele bakımından birbirleriyle yakınlaşmak için sebepler bulabiliyorlar. Ancak Çin’in bölgede koridor inşası için en büyük finansman sağlayıcısı olması güç dengesini yakın zamanda değiştirebilir.

Daha Fazlasını Oku
18.04.2019

Sanayi döngüsündeki darboğaz Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kimya sektörü şirketlerini etkiliyor

Küresel ekonomideki yavaşlama sinyalleri artmaya devam ediyor
2019 yılında ülkelerin üçte ikisinde iflasların sayısı artacak (Batı Avrupa’da yüzde 3’ün üzerinde)
Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kimya sektörü otomotiv sektöründeki fırsatların azalmasından olumsuz etkileniyor
Değerlendirmelerde iyileşmeler orta Doğu’da yoğunlaşıyor; örneğin Suudi Arabistan’ın notu (B)’ye yükseltildi

Daha Fazlasını Oku
12.04.2019

Beş yıldır uygulanan Modinomi politikalarına rağmen, ekonomik kırılganlıklar Hindistan’ı zorlamaya devam ediyor

Narendra Modi 2014 yılında Başbakanlık için aday olduğunda, büyümeyi desteklemek amacıyla Hindistan’ın sanayi sektörünün rekabet gücünü arttırmayı vaat etmişti. Modi şimdi de 11 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Hindistan genel seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacak. Ekonomi şu anda 2014 yılına göre daha iyi, ancak Modi’nin devraldığı yapısal kırılganlıkların çoğu bugün de Hindistan’ı etkilemeye devam ediyor ve ekonomik reformlar bakımından sergilenen karışık performans Modi için duyulan heyecanı söndürüyor.

Daha Fazlasını Oku
05.04.2019
KURUMSAL HABERLER

Meksika ve Brezilya enerji politikalarında ayrışıyor

• Küresel petrol piyasasında yüksek düzeydeki oynaklıklar 2019 yılına damgasını vuracak
• Coface tahminlerine göre Brent ham petrol fiyatı 2019 yılında ortalama 65 dolar olacak
• Meksika’da Pemex’in şu anda karşı karşıya olduğu finansal sıkıntılar kontrol altına alınamayabilir
• Brezilya’nın petrol politikasının orta vadede olumlu bir zincirleme etki yaratması bekleniyor

Daha Fazlasını Oku
01.04.2019

Coface Yunanistan’da alacak sigortası ürününü hizmete sundu

Yerel şirketler Coface’ın risk önleme ve alacakların korunması alanındaki uzmanlık birikiminden yararlanabilecek.

Umut vaat eden yeni piyasalarda büyüme hedefi doğrultusunda, Coface ticari alacak sigortası ürününü Yunanistan’da hizmete sundu. Coface böylece dünya genelinde milyonlarca şirketin kredi değerliğinin izlenmesi konusundaki uzmanlığını sunarak ve ticari işlemlerini koruyarak Yunan işletmelere desteğini güçlendirebilecektir.

Daha Fazlasını Oku
22.03.2019
KURUMSAL HABERLER

Çin ödemeler Anketi 2019: Büyümenin hız kaybetmesi ile gecikme

2018 yılı Çin için nispeten zorlu bir yıl oldu. Büyüme hızı yavaşlayarak yüzde 6,6’ya indi ve 2019 yılında daha da yavaşlaması bekleniyor (Coface tahminlerine göre yüzde 6,2). Sonuç olarak, Coface anketine katılan 1.500 Çinli şirketin yüzde 59’u 2019 yılında ekonominin iyileşmeyeceğini düşünüyor; bu 2003 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu. Ödemelerdeki gecikmelere ilişkin durum da kötüleşmiştir. Çin’deki şirketlerin yüzde 62’si 2018 yılında ödemelerde gecikme yaşadığını ve katılımcıların yüzde 40’ı gecikme sürelerinin uzadığını bildirmiştir (bu oran 2017 yılında sadece yüzde 29 idi).

Çinli şirketlerin yüzde 59’u 2019 yılında ekonominin iyileşmeyeceğini düşünüyor; bu 2003 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oran.

Daha Fazlasını Oku
12.03.2019

Polonya Ödemeler Anketi 2019: Şirketlerin yüzde 99’u ödemelerde gecikme yaşıyor

2018 yılında, Polonya 2011 yılından bu yana kaydettiği en yüksek büyüme oranı olan yüzde 5,1’lik büyüme performansı ile ekonomik toparlanmada en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bu olumlu makroekonomik ortama rağmen, ödeme gecikmelerinin Polonya piyasasında standart bir uygulama olmaya devam ettiği görülüyor. Coface anketine katılan Polonyalı şirketlerin neredeyse yüzde 99’u ödemelerde gecikme yaşamıştır. On şirketten sadece biri ödemeleri zamanında aldığını bildirmiştir

Ödemelerdeki ortalama gecikme süresi azalıyor ancak sektörler birbirleri arasında farklı bir tablo sergiliyor

Daha Fazlasını Oku
26.02.2019
KURUMSAL HABERLER

Türkiye ekonomisi: İç talep yavaşlamaya devam ediyor ancak liranın değer kaybı ihracatı destekledi

• Yüksek faizler, TL’deki değer kaybının neden olduğu yüksek enflasyon iç talebin yavaşlamasına neden olurken özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere ihracat, ekonomi için kilit bir gelir kaynağı oluşturuyor
• İhracatçıların esnekliği avantaj oluşturuyor, devlet desteği önem taşıyor.

Daha Fazlasını Oku
05.02.2019
KURUMSAL HABERLER

Coface 2019 Ülke Riski Konferansı

2019 yılında işletmeler için iki gizli tehlike: Ekonomik gerileme ve siyasi riskler

Coface ülke ve sektör riskleri ile ilgili yıllık konferansında 2019 yılında dünya ekonomisinde beklenen önemli eğilimlere ilişkin öngörülerini işletmeler ile paylaşacak.

Avrupalı şirketler için kredi risklerinde artış Artan siyasi riskler, emtia fiyatlarındaki, yüksek oynaklıklar ve arz kısıtları gibi giderek artan sayıda tehlike 2018 yılının sonlarından itibaren dünyanın büyüme hızını yavaşlatmaya başladı ve 2019 yılına ilişkin görünümün üzerine gölge düşürdü (2017 ve 2018 yıllarındaki yüzde 3,2’nin ardından 2019 için yüzde 3). Ekonomik eğilimlerde daha önce görülenin tersine, bu kez Batı Avrupa Amerika Birleşik Devletleri’nden önce zayıflamıştır. Coface, analize dahil edilen 26 Avrupa ülkesinden 20 tanesinde işletme iflaslarının sayısının artmasını beklemektedir; (Avro Bölgesinde yüzde 1,2 Orta Avrupa bölgesinde ise yüzde 6,5 oranında) İşletmelerin kredi risklerindeki bu artış konjonktürel bir yavaşlamadan ve devam etmekte olan siyasi belirsizliklerden kaynaklanmaktadır.

Daha Fazlasını Oku
20.12.2018

Asya’da likidite sıkışıklığı artıyor ancak 2019 için durum o kadar da vahim değil

Asya 2018 yılında sıkılaşan küresel likidite sonrasında baskı altında. Coface’ın fon çıkışlarına karşı göreceli kırılganlık düzeyini ölçen endeksi Asya’da farklılaşmanın arttığını ortaya koyuyor. Güçlü temelleri olan birkaç pazar, proaktif para politikaları ve bol miktardaki mali koruyucuları sayesinde çıkışlara karşı dayanabilecektir ancak diğerleri baskı altında olmaya devam edecektir. Her şeyden öte, reel dış pozisyonun göreceli sürdürülebilirliği en önemli faktör olacaktır. Ayrıca, esnek döviz kuru rejimi olmayan ülkeler kur dalgalanmalarının etkilerinden korunmak için mücadele etmek zorunda kalacaktır.

Daha Fazlasını Oku
27.11.2018
KURUMSAL HABERLER

2019 yılında Fransız şirketlerin durumu: İflaslarda artış kaydedildi ancak yükselen marjlar yavaşlayan küresel ticaretin etkilerini hafifl...

İki yıllık iyileşme döneminin ardından, iflaslar artış kaydetmiştir ve bu eğilimin 2019 yılında da devam etmesi beklenmektedir (tahmini artış %0,8)
Bu artış eğilimi temel olarak gelirleri 500.000 avronun altındaki mikro işletmeleri etkilemektedir
Fransız şirketlerin hayal kırıklığı yaratan ihracat performansının sebeplerinden birisi marj oranlarını yükseltme tercihleridir
Bu durum otomotiv, ilaç, havacılık ve gıda gibi önemli ihracat sektörlerinin çoğu için geçerlidir
Marjlardaki bu toparlanma 2019 yılında yavaşlayan küresel ticaretin etkilerinin hafifletilmesinde bir avantaj sağlayacaktır

Daha Fazlasını Oku
19.11.2018

Çin’de KOBİ’ler: Parasal genişleme kredi baskısını azaltmak için yeterli olmayacak

Çin ekonomisindeki risk değerlendirilirken yapılan tartışmaların önemli bir bölümü büyük ölçekli Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) veya büyük özel sektör grupları üzerinde odaklanmıştır. Ancak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) etkileyen ters rüzgârlar göz ardı edilmemelidir. KOBİ’ler ABD ile ortaya çıkan ticaret savaşlarının ortasında ve hızla kötüleşen finansman koşulları karşısında işletme sermayesi ve uzun vadeli büyüme ihtiyaçlarını karşılamak için finansal kaynaklara erişim mücadelesi vermektedir. Çin ekonomisindeki önemleri göz önüne alındığında, politikacıların KOBİ’lerin zayıf halka haline gelmelerini önlemek için bazı önlemler almaları muhtemeldir. Bu yönde alınabilecek bazı önlemler faydalı olacaktır: İhtiyatlı mali teşvik önlemleri, gölge bankacılığın düzenlenmesine ilişkin rasyonel bir yaklaşım, yeterli risk getirisi tahsis eden risk değerlendirme prosedürlerini ödüllendirmek için daha piyasa bazlı faiz oranlarına geçiş.

Daha Fazlasını Oku
06.11.2018
KURUMSAL HABERLER

Rüzgar enerjisi sektörü: Ticaret savaşlarının ve likidite sıkışıklığının etkisi altında üretim yükselecek

Avrupalı rüzgar enerjisi üreticilerinin önümüzdeki 10 yıl boyunca lider konumda kalmaları bekleniyor.

Daha Fazlasını Oku
25.10.2018
KURUMSAL HABERLER

Ticareti çeşitlendirme sürecinin yarısına gelen Birleşik Arap Emirlikleri, henüz uluslararası değer zincirlerine tam anlamıyla entegre ola...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) stratejik konumu sayesinde, başka ülkelerle yaptığı çeşitli ekonomik ve işbirliği anlaşmalarının da gösterdiği gibi bölgesel ihracat ve yeniden ihracat faaliyetlerinde merkezi bir rol oynuyor.
Ülkenin Kuşak ve Yol Girişimine1 daha fazla dahil olması hem bir risk hem de fırsat sunuyor.
Ancak ülke, ticareti çeşitlendirme sürecinin yarısına ulaşmıştır ve henüz küresel değer zincirlerine entegre olmamıştır.

Daha Fazlasını Oku
10.10.2018

Coface ve Tradeshift stratejik ortaklıklarını açıkladı

Küresel ticari alacak sigortası şirketi risk göstergelerini 190 ülkedeki 1,5 milyon işletmeden oluşan bir ağın kullanımına sunacak.

Daha Fazlasını Oku
09.10.2018

Dünya genelinde ülke ve sektör riskleri

Bazı yükselen ekonomiler giderek daha kırılgan hale geliyor (…)

Daha Fazlasını Oku
09.10.2018

ABD’nin korumacılık politikası: Hedeflenen ülkelerin ticaret ortakları üzerinde önemli zincirleme

Artan korumacılık hem gelişmiş hem de yükselen çok sayıda ekonomiyi etkiliyor
2016 ile 2018 yılları arasındaki sert artış ile birlikte, ABD tarafından ithalat tarifelerinin kullanımı 2009 yılından bu yana iki katına çıktı. Ancak bu tarifeler halen dünya genelinde uygulanan korumacı önlemlerin sadece altıda birini oluşturuyor
ABD ithalat tarifelerinin dolaylı bir etkisi olarak, artan gümrük vergilerinin hedefinde yer alan ülkelere ortak ülkeler tarafından yapılan ihracatta azalma olmuştur. Coface’ın yaptığı tahminler ABD’nin ithalat tarifelerinde yapılan yüzde 1’lik bir artışın, hedef ülkelere ortak ülkelerce yapılan ihracatta yüzde 0,5’lik bir azalmaya yol açtığını göstermektedir.
Ulaştırma (yüzde -4,4) ve makine (yüzde -3,7) sektörleri özellikle etkileniyor

Daha Fazlasını Oku
28.09.2018
KURUMSAL HABERLER

Orta ve Doğu Avrupa’da İflaslar: İyi zamanlar sona erdi

Bölgedeki ekonomik hızlanmaya karşın 2017 yılında iflaslarda yüzde 6,4’lük bir artış kaydedildi
Polonya, Macaristan ve özellikle de Hırvatistan’da iflaslar önemli ölçüde artarken, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nde düşüş kaydedildi
2008 yılından bu yana en yüksek ekonomik büyüme oranına ulaştıkları göz önüne alındığında, Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki işletmelerin zayıflayan likidite durumu şaşırtıcı olarak karşılanıyor
Bu durum bölgenin mevcut ekonomik konjonktürünün sona erdiğini göstermektedir
İflaslar artmaya devam edecek: Coface 2018 yılı için yüzde 10,4 ve 2019 yılı için yüzde 15,5’lik artış bekliyor

Daha Fazlasını Oku
17.09.2018
KURUMSAL HABERLER

Asya’da siyasi riskler yükseliyor

Coface’ın Siyasi Risk Endeksine göre, Asya yüzde 45’lik risk puanı ile yüzde 35’lik dünya ortalamasının üzerinde bir puan aldı. Ancak bu puan halen Sahra Altı Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Orta Avrupa ve Latin Amerika bölgelerinin puanlarından daha düşük seviyede.

Bölge içerisinde, Güney Asya en yüksek siyasi risk puanına sahip alt bölge iken, onu Güneydoğu Asya takip etmektedir. Doğu Asya son on yıllık dönemde en hızlı siyasi risk artış oranını bildirmiştir; özellikle Çin’de 2007 ile 2017 yılları arasında genel risk seviyesi 7,2 puan artış kaydetmiştir. Bunun temel sebeplerinden birisi, ülkenin sosyal kırılganlık puanının yüksek olmasıdır. Güney ve Güneydoğu Asya canlı ekonomik faaliyet verilerine rağmen gelir eşitsizliği ve yolsuzluk ile ilişkili sosyal baskıların en yüksek olduğu bölgelerdir.

Daha Fazlasını Oku
21.06.2018
KURUMSAL HABERLER

Dünya çapında ülke ve sektör riskleri

2. çeyrekte risk sinyalleri artışta
2018 ve 2012-2013 dönemlerindeki ekonomik göstergelerle benzerlikler daha önce yaşanmışlık duygusu veriyor
Notu A4’e düşürülen İtalya tüm dikkatleri üzerine çekti
Petrol fiyatlarının artması bazı ülkelerde enerji sektörüne fayda sağlamaktadır fakat sermaye çıkışları ile birlikte değerlendirildiğinde Arjantin, Türkiye, Sri Lanka ve Hindistan ekonomilerine zarar veriyor
İnşaat ve perakende; gelişmekte olan ülkelerde kur riskinden etkilenecek olan temel sektörler
Korumacı politikaların yoğunlaşması, işletmeler açısından endişe yaratıyor

Daha Fazlasını Oku
Üst
  • Turkish