HABERLER & YAYINLAR

YENİ NE VAR?

07.11.2019

Tüm Haberler

07.11.2019

Tarımsal gıda sektörünün görünümü: Korumacılık ile ilgili gerilimlerin damgasını vurduğu bir küresel ekonomide gelecek neler getirecek?

Özellikle ABD ve Çin arasındaki gerilim başta olmak üzere mevcut ticaret gerilimlerinin merkezinde yer alan küresel tarımsal gıda sektörü özellikle soya fasulyesi gibi kilit gıda emtialarının fiyatlarındaki aşağı yönlü gidişat ile zincirleme etkilerden etkileniyor. Coface bu sektör için gelecekte yaşanabilecek eğilimlerin derinlemesine bir analizini gerçekleştirdi.
Özellikle stratejik bir öneme sahip olan tarımsal gıda sektörü, (bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü ile birlikte) Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki mevcut ticaret savaşındaki kilit sektörlerden birisidir. Son zamanlarda, Çinli yetkililer Trump yönetiminin açıkladığı tarife artışlarına cevap olarak Amerika Birleşik Devletleri’nden tüm tarım ürünleri ithalatının yasaklanmasına yönelik adımlar attılar.

Daha Fazlasını Oku
11.10.2019

Coface, 4.kez üst üste ‘Türkiye’deki En İyi Alacak Sigortası Şirketi’ seçildi

Coface Türkiye, ticari alacak (kredi) sigortası alanında dünyanın önde gelen kurumu Uluslararası Finans Dergisi (IFM) tarafından Türkiye’nin “en iyi” ticari alacak sigortası şirketi ödülüne layık görüldü.
IFM, uluslararası finans kuruluşları arasında belirgin fark yaratan ve katma değer oluşturan kurumları teşvik etmek için her yıl düzenlediği elemeler neticesinde Coface Türkiye’yi ödüle layık gördü. IFM’nin ödülleri ilgili alanlarda inovasyon ve üstün hizmet kalitesinin en üst standartta olduğunu kanıtlıyor. IFM ayrıca; uluslararası finans çevrelerine fayda yaratan sosyal sorumluluk, vakıf faaliyetleri ve kurumsal yönetim alanlarında gelişmek için inisiyatif alan kurum ve bireyleri de destekliyor ve ödüllendiriyor.

Daha Fazlasını Oku
10.10.2019

"Rus Malı" stratejisi: Ekonomik çeşitlendirme için sınırlı bir araç

Hidrokarbon fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Batı ülkelerinin yaptırımları karşısında Rusya “Rus Malı” konseptini öne çıkaran bir strateji geliştirdi, ancak elde edilen sonuçlar karışık bir tablo sergiliyor.

Daha Fazlasını Oku
01.10.2019
KURUMSAL HABERLER

Hollanda: Hollanda ticaretinin sırrı ne?

Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki artan korumacılık, Brexit, daralan dünya ticareti... Ufukta görülen tüm bulutlara rağmen, Hollanda ekonomisi şaşırtıcı bir şekilde halen parlak bir görünüm sergiliyor.

On yedinci yüzyılda hâkim bir küresel denizcilik ve ekonomi gücü olan Hollanda o zamanlardan bu yana dünya ticaretinde önemli bir oyuncu olarak rolünü korudu. 2018 yılında, Hollanda, dünyadaki altıncı en büyük ticari emtia ihracatçısı idi ve GSYH bakımından 2015 yılında üçüncü sırada yer aldı (İrlanda ve İsviçre’nin hemen ardından).

Daha Fazlasını Oku
17.09.2019
KURUMSAL HABERLER

Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ülkelerinde iflaslar artıyor: Giderek zorlaşan küresel ekonomiye rağmen durum halen olumlu

Orta ve Doğu Avrupa bölgesi Avrupa Birliği içerisinde benzeri olmayan bir büyüme yaşadı.
Ancak önümüzdeki yıllarda bir yavaşlama bekleniyor.
Orta ve Doğu Avrupa bölgesi son yıllarda ekonomik faaliyette bir iyileşme kaydetti. 2017 ve 2018
yıllarında, bölgedeki GSYH artışı 2008 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oranlar olan
sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 4,3’e yükseldi.
CEE ekonomisindeki bu hızlanma temel olarak özellikle işsizlikteki azalmanın hanehalklarına
sağladığı önemli fayda ile birlikte iç talepteki artıştan kaynaklandı. Hanehalkları aynı zamanda
tüketim üzerinde doğrudan etkisi olan güçlü ücret artışından da yararlandı. Hanehalkı tüketiminin
dışında, kamu ve özel sektör yatırımlarındaki artış da büyümeyi destekledi.
Yukarıda belirtilen olumlu makroekonomik ortam CEE bölgesindeki şirketlerin ödeme güçleri
üzerinde de etkili oldu. Bir yıl önce iflas işlemlerinde kaydedilen artışın aksine, GSYH’ya göre
ağırlıklandırılmış ortalama iflas seviyesi 2018 yılında yüzde 4,2 azaldı.

Daha Fazlasını Oku
05.08.2019

KİK: İşletmelere yönelik sıkı finansal koşullar alternatif finansman kaynaklarını besliyor

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri genelinde iyileşen ekonomik performansa rağmen, parasalve finansal koşullar 2015 yılı öncesiyle karşılaştırıldığında halen sıkı gözüküyor. Finansmanaerişim özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) başta olmak üzere şirketler için kilitsorunlardan birisi olmaya devam etmektedir. Yükselen petrol fiyatları sayesinde bölgede krediartışı biraz iyileşmesine rağmen hâlâ tarihsel ortalamaların altındadır.

Daha Fazlasını Oku
11.07.2019
KURUMSAL HABERLER

Asya Şirket Ödemeleri Anketi 2019: Ticaret savaşının doğurduğu sıkıntılı ortamda ödeme eğilimleri kötüleşiyor

Coface’ın 2019 Asya Şirket Ödemeleri Anketi, dokuz ülke ekonomisindeki (Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Malezya, Singapur, Tayland ve Tayvan) 3.000’den fazla şirketi kapsamıştır. Ankete dâhil edilen şirketlerin yüzde 63’ü 2018 yılında ödemelerde gecikme yaşadığını belirtmiştir. Ödemelerdeki ortalama gecikme süresi 2017 yılında 84 gün iken 2018 yılında 88 güne yükselmiştir. Ödemelerdeki gecikme süresinin en uzun olduğu ülkeler Çin, Malezya ve Singapur olurken, gecikme süresinin en uzun olduğu sektörler enerji, inşaat ve bilgi ve iletişim teknolojileri olmuştur.

Daha Fazlasını Oku
09.07.2019

Coface'ın siyasi risk değerlendirmesi: Afrika kıtasında sıcaklık artıyor

Yakın gelecekte herhangi bir durma sinyalinin görülmediği çok sayıda çatışma, terör, sosyal ve siyasi gerilimlere sahne olan Afrika kırılganlıklar ve istikrarsızlaşma yaşamaya devam edecek.

Afrika kıtasında yer alan ülkeler onlarca yıldır düzenli olarak farklı yoğunlukta ve özellikte çatışmalardan etkilenmekte, bunun sonucunda yatırımlarda ve ticaret akışlarında yaşanan azalmalar kıtadaki bazı ülkelerin kalkınma süreçlerini geciktirmektedir. Coface, siyasi risklere ilişkin son panorama yayınında Afrika kıtasını mercek altına alıyor ve sadece çatışmalara ilişkin son trendleri değil aynı zamanda bölgenin ekonomik kalkınmasını etkileyen istikrarsızlık risklerini de inceliyor.

Daha Fazlasını Oku
09.07.2019

Coface Barometre – Ticaret gerginlikleri yeniden küresel ekonominin en önemli gündem konusu

ABD-Çin ticaret savaşı, zorluklarla mücadele eden otomotiv sektörü, yükselen ekonomilerde yavaşlayan büyüme... 2019 yılının ikinci çeyreği küresel bir ekonomik yavaşlamaya sahne oldu

Bu yılın ilk yarısı için dünya ticaretindeki düşüş teyit edildi ve Coface barometresine göre yılın ikinci yarısı için hafif bir toparlanma beklense de ticaret hacminde bir önceki yıla göre yüzde 0,7’lik bir azalma öngörülmektedir. 2018 yılında yüzde 3,1 olarak kaydedilen küresel ekonomik büyüme oranının 2019 için yüzde 2,7’ye inmesi ve daha sonra 2020 yılında aynı seviyelerde kalması beklenmektedir. Bu bağlamda, Coface ülkelerin çoğunluğunda bu yıl şirket iflaslarında1 artış beklemektedir.

Daha Fazlasını Oku
26.06.2019

Doğal Gaz: Yükseliş ve çöküş arasında dalgalanma

Doğal gaz piyasası yükseliyor ve orta vadede de yükselmeye devam edecek, ancak birçok faktör daha az umut vaat eden bir geleceğe işaret ediyor.

Son zamanlara kadar doğal gaz en temiz fosil yakıt olarak kabul edilmekteydi ve tüm göstergeler doğal gaz talebinde ve üretiminde artış olacağını gösteriyordu.
Ayıca piyasa hızlı bir değişimden geçiyor ve yenilenebilir enerji kaynakları giderek daha popüler hale geliyor. Böylece fosil yakıtların ekonomik açıdan uygun alternatifleri oluşuyor.

Daha Fazlasını Oku
26.06.2019

Fas: Ödemelerdeki gecikme durumu iyileşiyor ancak gecikme süreleri halen çok uzun

Coface'ın Fas’ta ödeme vadeleri ile ilgili olarak gerçekleştirdiği dördüncü anket hafif bir iyileşmeye rağmen halen kaygı verici olan bir tablo ortaya koyuyor.

Coface Fas’taki şirketlerin ödeme davranışlarına ilişkin dördüncü anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 2019’un başlarında gerçekleştirilen anket Fas’taki çeşitli ekonomik aktörler arasında ödeme vadeleri ve gecikmeleri ile ilgili gelişmeleri izlemeyi, amaçlamaktadır.

Daha Fazlasını Oku
31.05.2019

Fransa’da şirket iflasları: Mikro işletmeler dalganın en dip noktasında

Sarı yelekliler hareketi yılın ilk aylarında şirket iflasları üzerinde güçlü bir etki yaratmaz iken, mobilizasyondaki azalma ve ekonomik büyümedeki dayanıklılık Mart ve Nisan aylarında Fransız şirketlerinin sağlığı üzerinde olumlu bir etki yarattı.

Daha Fazlasını Oku
27.05.2019

Taklitçilikten erkenciliğe: Çin’in 5G iddiasına ilişkin değerlendirme

Çin 5G yaklaşımını eşgüdümlü hale getirdi ve daha şimdiden bazı başarılar elde etmeye başladı. Ancak Çin özellikle yüksek kaliteli ürünler olmak üzere halen ithalata bağımlı ve bu durum sektörü korumacı tehditlere karşı savunmasız bırakıyor. Öte yandan, Çinli şirketler tarafından 5G şebekelerinin kullanılmaya başlaması birçok alıcı ülke tarafından bir siber güvenlik riski olarak algılanmaktadır. ABD Huawei marka cihazları yasaklıyor ve müttefiklerine de aynısını yapmaları için baskı yapıyor; bu durum Çin’in 5G teknolojisinin gelecekte büyümesini sınırlayabilir.

Daha Fazlasını Oku
14.05.2019
KURUMSAL HABERLER

Akdeniz ve Afrika Bölgesinin Yönetiminde Görev Değişikliği:Emre Özer Akdeniz ve Afrika Bölgesine CFO olarak ve Ali GençtürkCoface Türkiye...

Coface Ali Gençtürk’ü Coface Türkiye’ye vekâleten Genel Müdür olarak atadı. 2012 yılında Müşteri İlişkileri Direktörü olarak Coface’ta göreve başlayan Ali Gençtürk 2015 yılında Ticari Gruptan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Ali Gençtürk 1 Mayıs 2019 itibariyle Coface Türkiye Genel Müdürü olarak göreve başladı. Ali Gençtürk, Akdeniz ve Afrika Bölgesi’ne CFO olarak atanan Emre Özer’in yerine göreve geldi.

Daha Fazlasını Oku
18.04.2019

Orta Asya, Çin ve Rusya: Üç yönlü bir ortaklık sebebi

Yeni İpek Yolunun (Kuşak ve Yol veya B&R) iki kolu üzerinde yer alan Orta Asya, Çin ve Avrupa için hem bir ticaret ortağı rolüne, hem de bir giriş kapısı konumuna sahip. Rusya’nın bölge ülkelerinden gelen insanları barındırma, askeri üsler açma ve kültürünü yayma yoluyla uzun süredir bölge üzerinde oluşturduğu etki de dikkat çekiyor. Şu an için Çin ve Rusya Batılı fikirlere karşı çıkma ve radikal İslam’ın yayılmasına karşı gösterdikleri mücadele bakımından birbirleriyle yakınlaşmak için sebepler bulabiliyorlar. Ancak Çin’in bölgede koridor inşası için en büyük finansman sağlayıcısı olması güç dengesini yakın zamanda değiştirebilir.

Daha Fazlasını Oku
18.04.2019

Sanayi döngüsündeki darboğaz Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kimya sektörü şirketlerini etkiliyor

Küresel ekonomideki yavaşlama sinyalleri artmaya devam ediyor
2019 yılında ülkelerin üçte ikisinde iflasların sayısı artacak (Batı Avrupa’da yüzde 3’ün üzerinde)
Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kimya sektörü otomotiv sektöründeki fırsatların azalmasından olumsuz etkileniyor
Değerlendirmelerde iyileşmeler orta Doğu’da yoğunlaşıyor; örneğin Suudi Arabistan’ın notu (B)’ye yükseltildi

Daha Fazlasını Oku
12.04.2019

Beş yıldır uygulanan Modinomi politikalarına rağmen, ekonomik kırılganlıklar Hindistan’ı zorlamaya devam ediyor

Narendra Modi 2014 yılında Başbakanlık için aday olduğunda, büyümeyi desteklemek amacıyla Hindistan’ın sanayi sektörünün rekabet gücünü arttırmayı vaat etmişti. Modi şimdi de 11 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Hindistan genel seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacak. Ekonomi şu anda 2014 yılına göre daha iyi, ancak Modi’nin devraldığı yapısal kırılganlıkların çoğu bugün de Hindistan’ı etkilemeye devam ediyor ve ekonomik reformlar bakımından sergilenen karışık performans Modi için duyulan heyecanı söndürüyor.

Daha Fazlasını Oku
05.04.2019
KURUMSAL HABERLER

Meksika ve Brezilya enerji politikalarında ayrışıyor

• Küresel petrol piyasasında yüksek düzeydeki oynaklıklar 2019 yılına damgasını vuracak
• Coface tahminlerine göre Brent ham petrol fiyatı 2019 yılında ortalama 65 dolar olacak
• Meksika’da Pemex’in şu anda karşı karşıya olduğu finansal sıkıntılar kontrol altına alınamayabilir
• Brezilya’nın petrol politikasının orta vadede olumlu bir zincirleme etki yaratması bekleniyor

Daha Fazlasını Oku
01.04.2019

Coface Yunanistan’da alacak sigortası ürününü hizmete sundu

Yerel şirketler Coface’ın risk önleme ve alacakların korunması alanındaki uzmanlık birikiminden yararlanabilecek.

Umut vaat eden yeni piyasalarda büyüme hedefi doğrultusunda, Coface ticari alacak sigortası ürününü Yunanistan’da hizmete sundu. Coface böylece dünya genelinde milyonlarca şirketin kredi değerliğinin izlenmesi konusundaki uzmanlığını sunarak ve ticari işlemlerini koruyarak Yunan işletmelere desteğini güçlendirebilecektir.

Daha Fazlasını Oku
22.03.2019
KURUMSAL HABERLER

Çin ödemeler Anketi 2019: Büyümenin hız kaybetmesi ile gecikme

2018 yılı Çin için nispeten zorlu bir yıl oldu. Büyüme hızı yavaşlayarak yüzde 6,6’ya indi ve 2019 yılında daha da yavaşlaması bekleniyor (Coface tahminlerine göre yüzde 6,2). Sonuç olarak, Coface anketine katılan 1.500 Çinli şirketin yüzde 59’u 2019 yılında ekonominin iyileşmeyeceğini düşünüyor; bu 2003 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu. Ödemelerdeki gecikmelere ilişkin durum da kötüleşmiştir. Çin’deki şirketlerin yüzde 62’si 2018 yılında ödemelerde gecikme yaşadığını ve katılımcıların yüzde 40’ı gecikme sürelerinin uzadığını bildirmiştir (bu oran 2017 yılında sadece yüzde 29 idi).

Çinli şirketlerin yüzde 59’u 2019 yılında ekonominin iyileşmeyeceğini düşünüyor; bu 2003 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oran.

Daha Fazlasını Oku
Üst
  • Turkish