HABERLER & YAYINLAR

YENİ NE VAR?

07.08.2020
KURUMSAL HABERLER

Tüm Haberler

23.07.2020
KURUMSAL HABERLER

Coface, dünya çapında ulaştırma sektörü hakkında yeni bir çalışma yayınladı.

Coface, sektörün 2019 yılının dördüncü çeyreğindeki seviyelere tekrar ancak 2022 yılında ulaşabileceğini tahmin ediyor

* Coface’ın merkezi senaryosuna göre; küresel taşımacılık sektöründe hisseleri borsada işlem gören şirketlerin cirosu 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ve 2021 yılının dördüncü çeyreğinde 2019 yılının dördüncü çeyreğine göre sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 5 daha düşük olacak.

* 2020 yılının üçüncü çeyreğinde pandeminin ikinci bir dalgasının yaşanacağı varsayımında, cirolar 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ve 2021 yılının dördüncü çeyreğinde sırasıyla yüzde 57
ve yüzde 27 daha düşük olacaktır.

* Kriz öncesinde ekonomik faaliyet zaten yavaşlamakta olduğu için, COVID-19’un etkisi daha da önemli hale gelmiştir.

Daha Fazlasını Oku
14.07.2020

Amerika Birleşik Devletleri: İki hızlı işletme iflası

Amerika Birleşik Devletleri: İki hızlı işletme iflası
COVID-19 salgını Amerika Birleşik Devletleri’ni çok sert etkilerken, Coface baz senaryosunda ülkenin GSYH’sının 2020 yılında yüzde 5,6 oranında daralacağını, sonrasında 2021 yılında ise yüzde 3,3 büyüyeceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte, Nisan ayında uygulamaya konulan yaygın kısıtlama önlemlerine ara veren veya tamamen kaldıran bazı eyaletlerde salgının yeniden yükselişe geçmesi bu tahmini tehdit etmektedir

Daha Fazlasını Oku
06.07.2020
KURUMSAL HABERLER

Asya Şirket Ödemeleri Anketi 2020: COVID-19 geçtiğimiz yıl yeni başlayan toparlanmayı tersine çevirecek

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin damgasını vurduğu 2019 yılının ardından, Coface tedarik zinciri değişikliklerinin ve ABD Merkez Bankası’nın sağladığı ilave likiditenin desteği ile Asya bölgesinde (Çin hariç olmak üzere) yeni başlayan bir toparlanma gözlemliyor.2018 yılında 69 gün olan ortalama ödeme vadesi 2019 yılında iyileşme kaydederek 67 güne indi. 2019 yılında şirketlerin yüzde 65’i ödemelerde gecikme yaşadığını bildirirken (bu oran 2018 yılında yüzde 63 idi), 2018 yılında 88 gün olan ortalama ödeme süresi 2019 yılında 85 güne indi.

Daha Fazlasını Oku
03.07.2020
KURUMSAL HABERLER

Coface GIEK Kredittforsikring AS’yi satın alma işlemini tamamladı

Coface, 2001 yılında kurulan, Norveç Ticaret, Sanayi ve Balıkçılık Bakanlığı’na ait kısa vadeli ihracat kredisi sigorta portföyünü yöneten GIEK Kredittforsikring AS şirketinin satın alma işleminin tamamlandığını açıkladı. Coface GIEK Kredittforsikring AS’ye ait hisselerin tamamını satın aldı ve şirket ticaret faaliyetlerini bundan böyle Coface GK markası altında sürdürecek.

Daha Fazlasını Oku
29.06.2020
KURUMSAL HABERLER

İspanya ve İtalya’daki şirket bilançoları COVID-19 şokuna hazır mı?

2020 yılının ikinci çeyreğinin yılın en zorlu dönemi olacağı görünmesine rağmen, toparlanmaya giden yolun uzun ve zahmetli olacağını düşünmek için artık iyi sebeplerimiz var. Hemen sağlanan vergi ertelemeleri ve likidite garantilerine rağmen, birçok şirketin kendini zorlu bir durum içinde bulması muhtemel.

Daha Fazlasını Oku
22.06.2020
KURUMSAL HABERLER

Avrupa’da İşletme İflasları: Yasal prosedürlerdeki değişiklikler vade tarihlerini geçici olarak erteliyor

COVID-19 pandemisi Avrupa’da daha önce görülmemiş ölçekte ekonomik sonuçlar doğuruyor. Hem arz hem de talep tarafında yaşanan ikili şok, birçok şirkette çalışanların işe gidememesi sebebiyle (en azından kısmen de olsa) üretimin durmasına ve hareketlilik kısıtlamaları sebebiyle tüketimin düşmesine yol açtı. Gelirlerdeki azalma şirketlerin nakit akışlarını kötüleştirirken, ödemelerdeki gecikmeleri ve sonuçta ödeme temerrütlerini arttırdı.

Daha Fazlasını Oku
11.06.2020
KURUMSAL HABERLER

Coface Barometre 2020 İkinci Çeyrek Ağır bir şoktan sonra çeşitlendirilmiş bir toparlanma sürecine geçiş

Salgın kontrol önlemlerinin yumuşatılmasına yönelik ilk uygulamaların birkaç hafta sonrasında, Avrupa’nın birçok ekonomisinde faaliyetin hızlandığı görülüyor. Ancak, Çin’den yaklaşık iki ay sonra başlayan bu kademeli ve kısmi toparlanma, salgın kontrol önlemlerinin küresel büyüme üzerindeki etkilerini tamamen ortadan kaldırmayacak. Bu bağlamda, Coface 2020 yılındaki resesyonun (dünya GSYH’sında yüzde 4,4 daralma) 2009 yılındaki resesyona göre daha güçlü olacağını tahmin ediyor. Koronavirüs pandemisinin ikinci bir dalgasının yaşanmayacağı varsayımına dayalı olarak 2021 yılında beklenen toparlanmaya karşın (yüzde 5,1), ABD, avro bölgesi, Japonya ve Birleşik Krallık’ta GSYH artış oranı 2019 yılına göre 2 ile 5 puan arasında daha düşük olacak.

Daha Fazlasını Oku
03.06.2020
KURUMSAL HABERLER

Çin Ödeme Anketi 2020: COVID-19 sebebiyle ödemelerdeki gecikmeler daha da artacak

Sağlık krizi sebebiyle Çin’de zayıflayan faaliyet bağlamında, Coface’ın Çin’de işletme ödemelerine ilişkin gerçekleştirdiği son anket 2019 yılında ödeme davranışlarında bir kötüleşme olduğunu gösteriyor.

Daha Fazlasını Oku
29.05.2020
KURUMSAL HABERLER

Dünya ticaretindeki ani kesintiye rağmen küresel değer zincirleri halen parlak bir gelecek sunuyor

Küresel resesyon ve artan belirsizliklerin etkisiyle, dünya ticaretindeki ani kesilme 2020 yılının ilk aylarına damgasını vurdu. Özellikle uluslararası ticaretin, kriz dönemlerinde GSYH’dan daha hızlı bir şekilde düştüğü dikkate alındığında, bu yıl küresel resesyon ile birlikte uluslararası ticarette sert bir düşüş yaşanması bekleniyor. Ancak, bu fazla reaksiyonun boyutlarının ne ölçüde olacağını ölçmek oldukça güç. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) dünya ticaretinde yüzde 13-32 arasında bir düşüş yaşanmasını bekliyor. Bu tahmin tüm bölgelerin ticaret hacimlerinde çift haneli bir düşüş yaşayacağını gösteriyor.

Daha Fazlasını Oku
04.05.2020
KURUMSAL HABERLER

COVID-19 dikkatleri yeniden yükselen ekonomilerin borçları üzerine çekti

Şimdiye kadar tüm dünya Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinde odaklanmaklabirlikte, COVID-19 pandemisinin sonuçları yükselen ekonomiler için daha da ağır olabilir.Yükselen ekonomilerin bu şoka karşı kırılganlıkları birçok farklı etkene bağlı olmasına rağmen,çıkış noktası olarak kamu maliyetlerinin durumu krizin birçok ekonomik sonucuna cevap vermekapasitelerini belirlediği için kilit bir unsur olarak görülmektedir. Ancak bu ekonomilerin kamuborçları 2019 yılında zaten tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi. Coface yükselenekonomilerin kalkınmaları üzerindeki doğrudan riskleri (ekonomik ve sektörel) değerlendiriyor.

Daha Fazlasını Oku
30.04.2020
KURUMSAL HABERLER

Birinci çeyrekte sağlam bir işletme performansı kaydedildi ancak COVID-19 krizinin ilk etkilerinin yansımaları görüldü

Ciro: Sabit döviz kuru ve kapsam bazında yüzde 0,9 artışla 370 milyon € oldu
- Karantina önlemleri öncesinde rekor düzeyde müşteri bağlılığı (yenileme) oranı ve güçlü yeni firma eklenmesi
- Müşteri faaliyetlerinde yavaşlama devam etti. Bu eğilimin önümüzdeki çeyreklerde hızlanması beklenmektedir.
- Ticari Alacak Sigortası sabit döviz kuru ve kapsam bazında yüzde 0,02 arttı - Hizmetlerde yüzde 12 ile dinamik bir artış kaydedildi.
• Net hasar prim oranı 14,5 puanlık artış ile yüzde 57,1, net bileşik oran ise yüzde 86,8 oldu - Brüt hasar prim oranı (yüzde 55,2) mevcut krizle ilgili olmayan büyük hasar taleplerinden (yüzde 9) ve 2020 için beklenen hasar taleplerindeki artıştan etkilendi.
- Sıkı maliyet kontrolü sayesinde net maliyet oranı, 2019 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 31,9’luk orana göre 2,2 puanlı bir iyileşme kaydedilerek yüzde 29,7 oldu;
- 2020 yılının ilk çeyreğine ait net bileşik oran, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 12,3 puanlık artış ile yüzde 86,8 oldu.

Daha Fazlasını Oku
16.04.2020
KURUMSAL HABERLER

Çin, ekonomisini COVID-19 salgının etkilerinden koruyabilecek mi?

Devam etmekte olan koronavirüs (COVID-19) pandemisi ve küresel ekonomiüzerindeki etkileri sebebiyle, Çin’in 2020 büyüme hedefini tutturması olasıgörünmüyor. Coface, Çin ekonomisinin 2020 yılında yüzde 4 büyüyeceğini tahminediyor.Bu yıl Çin’de ekonomik faaliyet beklenenden daha hızlı bir şekilde yavaşlayabilir ve Çin KomünistPartisi’nin (CPC) belirlediği yüzde 5,6’lık büyüme hedefi tutturulamayabilir. Son aylarda, Çinekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan ticaret savaşlarının sonuçları ve ülkenindemografik durumunun da dahil olduğu yapısal faktörler (Çin nüfusunun yüzde 15’i 65 yaşüzerindedir) gibi çeşitli olumsuzluklar ile karşı karşıya kaldı. Bu bağlamda, COVID-19 pandemisimevcut zorluklara önemli ölçüde katkıda bulunacak ilave bir şok yarattı.  

Daha Fazlasını Oku
10.04.2020
KURUMSAL HABERLER

Coface Barometre – 2020 1’inci Çeyrek COVID-19: İşletme iflaslarında ani bir küresel artışa doğru

Başlangıçta, Çin’deki COVID-19 salgını sadece sınırlı sayıda eşdeğer zinciri etkilemişti ancak sonrasında bir küresel pandemiye dönüştü. Bu salgının yansımaları dünyanın dört bir yanında çok sayıda sektörü etkileyen ikili (hem arz hem de talep tarafını) bir şok yarattı. Bu krizin kendine has benzersiz özelliği, hep bir finansal kökeni olan geçmiş krizler (örneğin 2008-09 küresel kredi krizi, 1929’daki büyük buhran gibi) ile karşılaştırmaları faydasız kılıyor. Buradaki soru artık hangi ülkelerin veya sektörlerin bu şoktan etkileneceği değil, krizden etkilenmeyecek birkaç sektör veya ülkenin hangileri olacağıdır.

Daha Fazlasını Oku
16.03.2020
KURUMSAL HABERLER

Polonya Ödeme Anketi: Ödeme gecikmeleri azalıyor, ancak görünüm yine de zorlu

Ekonomik yavaşlamaya rağmen, Coface’ın Polonya’da gerçekleştirdiği son şirket ödemelerianketi ödeme gecikmelerinin süresinin 2017 yılından bu yana sistematik olarak kısaldığınıgösteriyor, ancak koronavirüs salgınının Polonya ekonomisi üzerindeki etkilerinin nasılolacağı henüz bilinmiyor.Ödeme vadeleri: Ulaştırma ve inşaat sektörleri en cömert vade sürelerini sunuyorPolonya’nın 2018 yılında yüzde 5,1 olan GSYH artış oranı 2019 yılında yavaşlayarak yüzde 4,1olarak gerçekleşti ve daha da yavaşlamaya devam etmesi bekleniyor: Coface Polonya’da GSYHartış hızının 2020 yılında yüzde 3,3’e ineceğini tahmin ediyor. Nispeten daha olumlumakroekonomik ortam, geçtiğimiz yıllarda işletmeler için destekleyici koşullar yaratmıştı. Ancak,COVID-19 koronavirüs salgınının özellikle ticaret ortakları bakımından etkilerinin tam olarak nasılolacağı gözlemlenmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının zincirleme etkileri Polonya içinekonomik görünümü daha fazla etkileyebilir.  

Daha Fazlasını Oku
03.03.2020

Coface stratejik başarılarını temel alarak hazırladığı “Build to Lead” adlı yeni 2023 stratejik planını uygulamaya koydu

“Build to Lead” stratejisi, “Fit to Win” ile başlatılan iş ve kültürel dönüşüm sürecini daha da derinleştirecek ve genişletecek. Yeni plan özellikle:
- Risk yönetimini ve sigortalama disiplinini güçlendirmeye devam edecek
- Hizmet sunumunu iyileştirilecek, ticari ve operasyonel verimliliği arttıracak
- Ticari alacak sigortası alanında ve uzmanlık faaliyet alanlarında seçili olan büyüme girişimlerine yatırım yapacak
- Bilanço sağlamlığını koruyacak;

Daha Fazlasını Oku
03.03.2020
KURUMSAL HABERLER

COFACE SA: Hissedarlık Yapısında Değişiklik

COFACE SA (“COFACE”), Natixis tarafından bugün yapılan ve COFACE hisselerinin yüzde
29,5’inin Arch Capital Group Ltd’ye (“Arch”) satıldığı ve Arch’ın COFACE’ın mevcut yönetimini ve
“Build to Lead” adını verdiği yeni 2023 stratejik planını desteklediğine ilişkin duyuruyu teyit
etmektedir.

Daha Fazlasını Oku
21.02.2020
KURUMSAL HABERLER

2020 yılında işletmelerin önündeki ana tehditler siyasi ve çevresel riskler

Coface 2020’ye ilişkin Ülke ve Sektör Risklerini tanıtırken, Baş Ekonomist Julien Marcilly Paris gerçekleştirilen Coface Ülke Riskleri Konferansında bu yıl küresel ekonominin önünde gördükleri başlıca tehditleri açıkladı.
ABD-Çin ticaret anlaşması uluslararası ticaretin yeniden ateşlenmesi için yeterli olmayacak
Korumacı konuşmaların yükselişinin (dünya genelinde 1.000’den fazla önlem uygulamaya konuldu) ve son on yıllık dönemde küresel ticarette kaydedilen ilk düşüşün damgasını vurduğu 2019 yılının ardından, Coface 2020 yılında uluslararası ticaretin sadece yüzde 0,8 oranında artacağını öngörüyor. 2017 ile 2019 yılları arasında alınan korumacı önlemlerin sadece yüzde 23’ü Amerika Birleşik Devletleri ile Çin’i etkilediği düşünüldüğünde, bu ülkeler arasında yapılan ateşkes niteliğindeki ticaret anlaşmasının şirketler arasında güven ortamını yeniden tesis etmesi veya sanayi ve dünya ticaretini önemli ölçüde yükseltmesi beklenmiyor. Dolayısıyla, korumacılıktaki yükseliş şirketlerin de uyum sağlaması gerekecek küresel ve kalıcı bir eğilimdir.
Söz konusu ticaret belirsizlikleri sebebiyle geçtiğimiz yıl zaten 0,75 puan daralan küresel büyümenin bu yıl toparlanması beklenmiyor: 2019 yılındaki yüzde 2,5’in ardından bu yılki büyüme beklentisi yüzde 2,4. Coface bu yıl ülke riskleri konusundaki çalışmasında yayınladığı ülkelerin yüzde 80’inde şirket iflaslarının artmasını bekliyor. Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri (2020 yılında %+3), Birleşik Krallık (Haziran 2016’daki referandumdan bu yana gerçekleşen kümülatif yüzde 17’lik artışın üzerine 2020 yılında yüzde yüzde +3), Almanya (yüzde +2) ve Fransa da (yüzde +1) yer alıyor. Genel olarak, Coface 2019 yılı ile uyumlu olarak dünya genelinde iflaslarda yüzde 2’lik bir artış öngörüyor.

Daha Fazlasını Oku
19.12.2019

Fransa’da işletme iflaslarının sayısı azalırken büyüklüğü arttı.

Yılın başından buyana iflas eden şirket sayısı azalırken, bu iflasların boyutları hem finansal açıdan hem de etkilenen iş sayısı bakımından artı.
Fransa’da “sarı yelekler” hareketinin yansımalarının damgasını vurduğu zorlu bir ilk çeyreğin ardından, iflas eden şirket sayısı üst üste dördüncü yıl da düşmeye devam etti. Ancak, Coface özellikle 2019 yılında belediye seçimlerinin arifesinde gerçekleştirilen bayındırlık faaliyetlerinin sürüklediği inşaat sektöründe beklenen yavaşlama ile birlikte 2020 yılında iflas sayısında hafif bir artış (yüzde 0,9) bekliyor.

Daha Fazlasını Oku
17.12.2019

Küresel otomotiv sektörü ve geliştirilen düzenlemeler: Ufukta oldukça yokuşlu bir yol görünüyor.

Özellikle çevresel amaçlı düzenlemeler başta olmak üzere giderek sıkılaştırılan düzenlemeler karşısında küresel otomotiv sektörü sıkıntılı bir dönemden geçiyor ve kendini yeniden şekillendirmeye zorlanıyor.
Karamsar bir küresel ekonomik bağlamda, otomotiv sektörü aralarında güçlenen ve sıkılaşan çevresel düzenlemelerin de yer aldığı bazı oldukça spesifik zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bunun sonucunda, otomobil satışlarında 2008 yılındaki büyük resesyondan bu yana görülmeyen bir negatif büyüme kaydediliyor ve sektörde bir belirsizlik hüküm sürüyor.

Daha Fazlasını Oku
04.12.2019
KURUMSAL HABERLER

Coface’ın broker firmalar için kullanıma açtığı yeni arayüz: Broker Portal

Coface broker firmalara yönelik yeni portalını uygulamaya koyarak dünya genelindeki
ortaklarına işlerini geliştirmeleri için yeni bir deneyim sunuyor.
Coface Grubunun kapsadığı ülkelerden 42’sinde kullanılabilir durumda olan Broker Portal,
Coface’ın broker firmalar için sunduğu dijital bir platformdur. Bu modern ve kullanımı kolay portal,
aracıların faaliyetlerinin yönetimini optimize etmelerine olanak tanımaktadır. Portal, aracılara üst
düzey bir hizmet sunmak ve aracıların memnuniyetlerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen
Coface tarafından geliştirilmiştir.

Daha Fazlasını Oku
Üst