HABERLER & YAYINLAR

YENİ NE VAR?

03.06.2020
KURUMSAL HABERLER

Tüm Haberler

29.05.2020
KURUMSAL HABERLER

Dünya ticaretindeki ani kesintiye rağmen küresel değer zincirleri halen parlak bir gelecek sunuyor

Küresel resesyon ve artan belirsizliklerin etkisiyle, dünya ticaretindeki ani kesilme 2020 yılının ilk aylarına damgasını vurdu. Özellikle uluslararası ticaretin, kriz dönemlerinde GSYH’dan daha hızlı bir şekilde düştüğü dikkate alındığında, bu yıl küresel resesyon ile birlikte uluslararası ticarette sert bir düşüş yaşanması bekleniyor. Ancak, bu fazla reaksiyonun boyutlarının ne ölçüde olacağını ölçmek oldukça güç. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) dünya ticaretinde yüzde 13-32 arasında bir düşüş yaşanmasını bekliyor. Bu tahmin tüm bölgelerin ticaret hacimlerinde çift haneli bir düşüş yaşayacağını gösteriyor.

Daha Fazlasını Oku
04.05.2020
KURUMSAL HABERLER

COVID-19 dikkatleri yeniden yükselen ekonomilerin borçları üzerine çekti

Şimdiye kadar tüm dünya Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinde odaklanmaklabirlikte, COVID-19 pandemisinin sonuçları yükselen ekonomiler için daha da ağır olabilir.Yükselen ekonomilerin bu şoka karşı kırılganlıkları birçok farklı etkene bağlı olmasına rağmen,çıkış noktası olarak kamu maliyetlerinin durumu krizin birçok ekonomik sonucuna cevap vermekapasitelerini belirlediği için kilit bir unsur olarak görülmektedir. Ancak bu ekonomilerin kamuborçları 2019 yılında zaten tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi. Coface yükselenekonomilerin kalkınmaları üzerindeki doğrudan riskleri (ekonomik ve sektörel) değerlendiriyor.

Daha Fazlasını Oku
30.04.2020
KURUMSAL HABERLER

Birinci çeyrekte sağlam bir işletme performansı kaydedildi ancak COVID-19 krizinin ilk etkilerinin yansımaları görüldü

Ciro: Sabit döviz kuru ve kapsam bazında yüzde 0,9 artışla 370 milyon € oldu
- Karantina önlemleri öncesinde rekor düzeyde müşteri bağlılığı (yenileme) oranı ve güçlü yeni firma eklenmesi
- Müşteri faaliyetlerinde yavaşlama devam etti. Bu eğilimin önümüzdeki çeyreklerde hızlanması beklenmektedir.
- Ticari Alacak Sigortası sabit döviz kuru ve kapsam bazında yüzde 0,02 arttı - Hizmetlerde yüzde 12 ile dinamik bir artış kaydedildi.
• Net hasar prim oranı 14,5 puanlık artış ile yüzde 57,1, net bileşik oran ise yüzde 86,8 oldu - Brüt hasar prim oranı (yüzde 55,2) mevcut krizle ilgili olmayan büyük hasar taleplerinden (yüzde 9) ve 2020 için beklenen hasar taleplerindeki artıştan etkilendi.
- Sıkı maliyet kontrolü sayesinde net maliyet oranı, 2019 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 31,9’luk orana göre 2,2 puanlı bir iyileşme kaydedilerek yüzde 29,7 oldu;
- 2020 yılının ilk çeyreğine ait net bileşik oran, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 12,3 puanlık artış ile yüzde 86,8 oldu.

Daha Fazlasını Oku
16.04.2020
KURUMSAL HABERLER

Çin, ekonomisini COVID-19 salgının etkilerinden koruyabilecek mi?

Devam etmekte olan koronavirüs (COVID-19) pandemisi ve küresel ekonomiüzerindeki etkileri sebebiyle, Çin’in 2020 büyüme hedefini tutturması olasıgörünmüyor. Coface, Çin ekonomisinin 2020 yılında yüzde 4 büyüyeceğini tahminediyor.Bu yıl Çin’de ekonomik faaliyet beklenenden daha hızlı bir şekilde yavaşlayabilir ve Çin KomünistPartisi’nin (CPC) belirlediği yüzde 5,6’lık büyüme hedefi tutturulamayabilir. Son aylarda, Çinekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan ticaret savaşlarının sonuçları ve ülkenindemografik durumunun da dahil olduğu yapısal faktörler (Çin nüfusunun yüzde 15’i 65 yaşüzerindedir) gibi çeşitli olumsuzluklar ile karşı karşıya kaldı. Bu bağlamda, COVID-19 pandemisimevcut zorluklara önemli ölçüde katkıda bulunacak ilave bir şok yarattı.  

Daha Fazlasını Oku
10.04.2020
KURUMSAL HABERLER

Coface Barometre – 2020 1’inci Çeyrek COVID-19: İşletme iflaslarında ani bir küresel artışa doğru

Başlangıçta, Çin’deki COVID-19 salgını sadece sınırlı sayıda eşdeğer zinciri etkilemişti ancak sonrasında bir küresel pandemiye dönüştü. Bu salgının yansımaları dünyanın dört bir yanında çok sayıda sektörü etkileyen ikili (hem arz hem de talep tarafını) bir şok yarattı. Bu krizin kendine has benzersiz özelliği, hep bir finansal kökeni olan geçmiş krizler (örneğin 2008-09 küresel kredi krizi, 1929’daki büyük buhran gibi) ile karşılaştırmaları faydasız kılıyor. Buradaki soru artık hangi ülkelerin veya sektörlerin bu şoktan etkileneceği değil, krizden etkilenmeyecek birkaç sektör veya ülkenin hangileri olacağıdır.

Daha Fazlasını Oku
16.03.2020
KURUMSAL HABERLER

Polonya Ödeme Anketi: Ödeme gecikmeleri azalıyor, ancak görünüm yine de zorlu

Ekonomik yavaşlamaya rağmen, Coface’ın Polonya’da gerçekleştirdiği son şirket ödemelerianketi ödeme gecikmelerinin süresinin 2017 yılından bu yana sistematik olarak kısaldığınıgösteriyor, ancak koronavirüs salgınının Polonya ekonomisi üzerindeki etkilerinin nasılolacağı henüz bilinmiyor.Ödeme vadeleri: Ulaştırma ve inşaat sektörleri en cömert vade sürelerini sunuyorPolonya’nın 2018 yılında yüzde 5,1 olan GSYH artış oranı 2019 yılında yavaşlayarak yüzde 4,1olarak gerçekleşti ve daha da yavaşlamaya devam etmesi bekleniyor: Coface Polonya’da GSYHartış hızının 2020 yılında yüzde 3,3’e ineceğini tahmin ediyor. Nispeten daha olumlumakroekonomik ortam, geçtiğimiz yıllarda işletmeler için destekleyici koşullar yaratmıştı. Ancak,COVID-19 koronavirüs salgınının özellikle ticaret ortakları bakımından etkilerinin tam olarak nasılolacağı gözlemlenmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının zincirleme etkileri Polonya içinekonomik görünümü daha fazla etkileyebilir.  

Daha Fazlasını Oku
03.03.2020

Coface stratejik başarılarını temel alarak hazırladığı “Build to Lead” adlı yeni 2023 stratejik planını uygulamaya koydu

“Build to Lead” stratejisi, “Fit to Win” ile başlatılan iş ve kültürel dönüşüm sürecini daha da derinleştirecek ve genişletecek. Yeni plan özellikle:
- Risk yönetimini ve sigortalama disiplinini güçlendirmeye devam edecek
- Hizmet sunumunu iyileştirilecek, ticari ve operasyonel verimliliği arttıracak
- Ticari alacak sigortası alanında ve uzmanlık faaliyet alanlarında seçili olan büyüme girişimlerine yatırım yapacak
- Bilanço sağlamlığını koruyacak;

Daha Fazlasını Oku
03.03.2020
KURUMSAL HABERLER

COFACE SA: Hissedarlık Yapısında Değişiklik

COFACE SA (“COFACE”), Natixis tarafından bugün yapılan ve COFACE hisselerinin yüzde
29,5’inin Arch Capital Group Ltd’ye (“Arch”) satıldığı ve Arch’ın COFACE’ın mevcut yönetimini ve
“Build to Lead” adını verdiği yeni 2023 stratejik planını desteklediğine ilişkin duyuruyu teyit
etmektedir.

Daha Fazlasını Oku
21.02.2020
KURUMSAL HABERLER

2020 yılında işletmelerin önündeki ana tehditler siyasi ve çevresel riskler

Coface 2020’ye ilişkin Ülke ve Sektör Risklerini tanıtırken, Baş Ekonomist Julien Marcilly Paris gerçekleştirilen Coface Ülke Riskleri Konferansında bu yıl küresel ekonominin önünde gördükleri başlıca tehditleri açıkladı.
ABD-Çin ticaret anlaşması uluslararası ticaretin yeniden ateşlenmesi için yeterli olmayacak
Korumacı konuşmaların yükselişinin (dünya genelinde 1.000’den fazla önlem uygulamaya konuldu) ve son on yıllık dönemde küresel ticarette kaydedilen ilk düşüşün damgasını vurduğu 2019 yılının ardından, Coface 2020 yılında uluslararası ticaretin sadece yüzde 0,8 oranında artacağını öngörüyor. 2017 ile 2019 yılları arasında alınan korumacı önlemlerin sadece yüzde 23’ü Amerika Birleşik Devletleri ile Çin’i etkilediği düşünüldüğünde, bu ülkeler arasında yapılan ateşkes niteliğindeki ticaret anlaşmasının şirketler arasında güven ortamını yeniden tesis etmesi veya sanayi ve dünya ticaretini önemli ölçüde yükseltmesi beklenmiyor. Dolayısıyla, korumacılıktaki yükseliş şirketlerin de uyum sağlaması gerekecek küresel ve kalıcı bir eğilimdir.
Söz konusu ticaret belirsizlikleri sebebiyle geçtiğimiz yıl zaten 0,75 puan daralan küresel büyümenin bu yıl toparlanması beklenmiyor: 2019 yılındaki yüzde 2,5’in ardından bu yılki büyüme beklentisi yüzde 2,4. Coface bu yıl ülke riskleri konusundaki çalışmasında yayınladığı ülkelerin yüzde 80’inde şirket iflaslarının artmasını bekliyor. Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri (2020 yılında %+3), Birleşik Krallık (Haziran 2016’daki referandumdan bu yana gerçekleşen kümülatif yüzde 17’lik artışın üzerine 2020 yılında yüzde yüzde +3), Almanya (yüzde +2) ve Fransa da (yüzde +1) yer alıyor. Genel olarak, Coface 2019 yılı ile uyumlu olarak dünya genelinde iflaslarda yüzde 2’lik bir artış öngörüyor.

Daha Fazlasını Oku
19.12.2019

Fransa’da işletme iflaslarının sayısı azalırken büyüklüğü arttı.

Yılın başından buyana iflas eden şirket sayısı azalırken, bu iflasların boyutları hem finansal açıdan hem de etkilenen iş sayısı bakımından artı.
Fransa’da “sarı yelekler” hareketinin yansımalarının damgasını vurduğu zorlu bir ilk çeyreğin ardından, iflas eden şirket sayısı üst üste dördüncü yıl da düşmeye devam etti. Ancak, Coface özellikle 2019 yılında belediye seçimlerinin arifesinde gerçekleştirilen bayındırlık faaliyetlerinin sürüklediği inşaat sektöründe beklenen yavaşlama ile birlikte 2020 yılında iflas sayısında hafif bir artış (yüzde 0,9) bekliyor.

Daha Fazlasını Oku
17.12.2019

Küresel otomotiv sektörü ve geliştirilen düzenlemeler: Ufukta oldukça yokuşlu bir yol görünüyor.

Özellikle çevresel amaçlı düzenlemeler başta olmak üzere giderek sıkılaştırılan düzenlemeler karşısında küresel otomotiv sektörü sıkıntılı bir dönemden geçiyor ve kendini yeniden şekillendirmeye zorlanıyor.
Karamsar bir küresel ekonomik bağlamda, otomotiv sektörü aralarında güçlenen ve sıkılaşan çevresel düzenlemelerin de yer aldığı bazı oldukça spesifik zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bunun sonucunda, otomobil satışlarında 2008 yılındaki büyük resesyondan bu yana görülmeyen bir negatif büyüme kaydediliyor ve sektörde bir belirsizlik hüküm sürüyor.

Daha Fazlasını Oku
04.12.2019
KURUMSAL HABERLER

Coface’ın broker firmalar için kullanıma açtığı yeni arayüz: Broker Portal

Coface broker firmalara yönelik yeni portalını uygulamaya koyarak dünya genelindeki
ortaklarına işlerini geliştirmeleri için yeni bir deneyim sunuyor.
Coface Grubunun kapsadığı ülkelerden 42’sinde kullanılabilir durumda olan Broker Portal,
Coface’ın broker firmalar için sunduğu dijital bir platformdur. Bu modern ve kullanımı kolay portal,
aracıların faaliyetlerinin yönetimini optimize etmelerine olanak tanımaktadır. Portal, aracılara üst
düzey bir hizmet sunmak ve aracıların memnuniyetlerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen
Coface tarafından geliştirilmiştir.

Daha Fazlasını Oku
15.11.2019

Coface avro bölgesinde büyümenin tahmin edilmesinde kullanılacak yeni tahmin aracı CRAFT’ı tanıttı

CRAFT, avro bölgesindeki önemli ekonomilerde ister resesyon olsun isterse hafif bir küçülme olsun, yavaşlamanın anahtarlarını sunuyor.
2019 yılının başlarından bu yana, küresel büyümede yavaşlama işaretleri giderek artıyor. Tüm ekonomistler 2017 yılında döngünün zirvesine ulaşan yavaşlama sonrasında bu aşağı yönlü eğilim üzerinde hemfikir iken, şu anda soru işaretleri özellikle avro bölgesinde olmak üzere bu yavaşlamanın şiddeti üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bazıları 2020 yılı için bir resesyon yaşanacağını öngörürken, ekonomistlerin çoğu “sadece” hafif bir yavaşlama olacağını tahmin ediyor.
Dolayısıyla, daha net bir tablonun ortaya konulabilmesi için, mevcut göstergelerden yararlanacak güvenilir ve yenilikçi tahmin araçlarına sahip olmak önem taşımaktadır. Bu sebeple, Coface CRAFT (Coface Araştırma Faaliyeti Tahmin Aracı) adı verilen kendi tahmin aracını geliştirmiştir.

Daha Fazlasını Oku
15.11.2019

Almanya’da şirket ödemelerine ilişkin 2019 anketi: işler tersine dönüyor

Şirketlerin yüzde 85’i 2019 yılında ödemelerde gecikme yaşadığını bildiriyor; bu rakam 2017 yılına göre 7 puan daha yüksek bir oran
Coface'ın 442 şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği 2019 Almanya ödemeler anketine göre, ülke bir değişim sürecinde. Uluslararası rekabetin şirketler üzerinde yarattığı baskı artıyor. Nakit akşının azalmaya devam etmesinin sebeplerinden birini bu oluşturuyor. Ortalama olarak, Almanya’daki şirketlerin ödeme vadeleri 2017 yılında 29,8 gün iken 2019 itibariyle 35,9 güne yükseldi.
Alacak riskleri sigortalansa bile, şirketlerin müşterilerine olan güvenleri azalıyor. Kısa ve orta dönemli alacak vadeleri halen piyasada hakim durumda. Şirketlerin yüzde 87’si ödemelerin 60 gün içerisinde yapılmasını talep ediyor ve bunun uluslararası karşılaştırmalara göre oldukça kısa bir vade olduğu söylenebilir. Ödeme vadelerini kaçıran müşteriler iki yıl önce Alman şirketlerinin yüzde 78’ini etkilerken, bugün bu oran yüzde 85’e yükseldi.

Daha Fazlasını Oku
07.11.2019

Coface Barometre: Merkez bankalarının müdahalelerine rağmen küresel ekonomide genel bir yavaşlama yaşanıyor

Dünya genelinde siyasi belirsizlik alanlarının katlanarak arttığı bir yaz döneminin işletmelerin morallerini etkilediği bir ortamda, 2020 yılının bir ekonomik yavaşlama yılı olması olası görünüyor.
Arjantin’deki kur krizi, Hong Kong ve Rusya’daki önemli gösteriler, Brexit, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırı 2019 yılının üçüncü çeyreğine damgasını vuran olaylardan sadece bazıları olarak sayılabilir. Artan siyasi belirsizlikler, dünya ticaret hacmindeki daralma, petrol fiyatlarındaki oynaklıklar ve Avrupa ile Çin’de otomobil satışlarında yaşanan azalma ile birlikte işletmelerin morallerini etkilemeye devam etti.

Daha Fazlasını Oku
07.11.2019

Tarımsal gıda sektörünün görünümü: Korumacılık ile ilgili gerilimlerin damgasını vurduğu bir küresel ekonomide gelecek neler getirecek?

Özellikle ABD ve Çin arasındaki gerilim başta olmak üzere mevcut ticaret gerilimlerinin merkezinde yer alan küresel tarımsal gıda sektörü özellikle soya fasulyesi gibi kilit gıda emtialarının fiyatlarındaki aşağı yönlü gidişat ile zincirleme etkilerden etkileniyor. Coface bu sektör için gelecekte yaşanabilecek eğilimlerin derinlemesine bir analizini gerçekleştirdi.
Özellikle stratejik bir öneme sahip olan tarımsal gıda sektörü, (bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü ile birlikte) Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki mevcut ticaret savaşındaki kilit sektörlerden birisidir. Son zamanlarda, Çinli yetkililer Trump yönetiminin açıkladığı tarife artışlarına cevap olarak Amerika Birleşik Devletleri’nden tüm tarım ürünleri ithalatının yasaklanmasına yönelik adımlar attılar.

Daha Fazlasını Oku
11.10.2019

Coface, 4.kez üst üste ‘Türkiye’deki En İyi Alacak Sigortası Şirketi’ seçildi

Coface Türkiye, ticari alacak (kredi) sigortası alanında dünyanın önde gelen kurumu Uluslararası Finans Dergisi (IFM) tarafından Türkiye’nin “en iyi” ticari alacak sigortası şirketi ödülüne layık görüldü.
IFM, uluslararası finans kuruluşları arasında belirgin fark yaratan ve katma değer oluşturan kurumları teşvik etmek için her yıl düzenlediği elemeler neticesinde Coface Türkiye’yi ödüle layık gördü. IFM’nin ödülleri ilgili alanlarda inovasyon ve üstün hizmet kalitesinin en üst standartta olduğunu kanıtlıyor. IFM ayrıca; uluslararası finans çevrelerine fayda yaratan sosyal sorumluluk, vakıf faaliyetleri ve kurumsal yönetim alanlarında gelişmek için inisiyatif alan kurum ve bireyleri de destekliyor ve ödüllendiriyor.

Daha Fazlasını Oku
10.10.2019

"Rus Malı" stratejisi: Ekonomik çeşitlendirme için sınırlı bir araç

Hidrokarbon fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Batı ülkelerinin yaptırımları karşısında Rusya “Rus Malı” konseptini öne çıkaran bir strateji geliştirdi, ancak elde edilen sonuçlar karışık bir tablo sergiliyor.

Daha Fazlasını Oku
01.10.2019
KURUMSAL HABERLER

Hollanda: Hollanda ticaretinin sırrı ne?

Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki artan korumacılık, Brexit, daralan dünya ticareti... Ufukta görülen tüm bulutlara rağmen, Hollanda ekonomisi şaşırtıcı bir şekilde halen parlak bir görünüm sergiliyor.

On yedinci yüzyılda hâkim bir küresel denizcilik ve ekonomi gücü olan Hollanda o zamanlardan bu yana dünya ticaretinde önemli bir oyuncu olarak rolünü korudu. 2018 yılında, Hollanda, dünyadaki altıncı en büyük ticari emtia ihracatçısı idi ve GSYH bakımından 2015 yılında üçüncü sırada yer aldı (İrlanda ve İsviçre’nin hemen ardından).

Daha Fazlasını Oku
17.09.2019
KURUMSAL HABERLER

Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ülkelerinde iflaslar artıyor: Giderek zorlaşan küresel ekonomiye rağmen durum halen olumlu

Orta ve Doğu Avrupa bölgesi Avrupa Birliği içerisinde benzeri olmayan bir büyüme yaşadı.
Ancak önümüzdeki yıllarda bir yavaşlama bekleniyor.
Orta ve Doğu Avrupa bölgesi son yıllarda ekonomik faaliyette bir iyileşme kaydetti. 2017 ve 2018
yıllarında, bölgedeki GSYH artışı 2008 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oranlar olan
sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 4,3’e yükseldi.
CEE ekonomisindeki bu hızlanma temel olarak özellikle işsizlikteki azalmanın hanehalklarına
sağladığı önemli fayda ile birlikte iç talepteki artıştan kaynaklandı. Hanehalkları aynı zamanda
tüketim üzerinde doğrudan etkisi olan güçlü ücret artışından da yararlandı. Hanehalkı tüketiminin
dışında, kamu ve özel sektör yatırımlarındaki artış da büyümeyi destekledi.
Yukarıda belirtilen olumlu makroekonomik ortam CEE bölgesindeki şirketlerin ödeme güçleri
üzerinde de etkili oldu. Bir yıl önce iflas işlemlerinde kaydedilen artışın aksine, GSYH’ya göre
ağırlıklandırılmış ortalama iflas seviyesi 2018 yılında yüzde 4,2 azaldı.

Daha Fazlasını Oku
Üst