HABERLER & YAYINLAR
23.09.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

2016 Fas Şirket Ödemeleri Anketi: Ülke ekonomisi yavaşlarken ödeme süreleri uzuyor

2016 Fas Şirket Ödemeleri Anketi: Ülke ekonomisi yavaşlarken ödeme süreleri uzuyor
 Fas ekonomisinde 2016 yılında tarım sektöründeki zayıf performans sebebiyle ekonomik faaliyetin yavaşlaması bekleniyor
 Tarım dışı ekonomi dayanıklılık sergilemesine rağmen, tüm sektörler için ödeme süreleri uzuyor ve ankete katılan şirketler ekonomik faaliyetin durgunlaşmasını bekliyor
 2016 sonuçları küçük işletmelerin ödeme sürelerinin büyük şirketlere göre daha kısa olduğunu gösteriyor
 Geç ödemeler istihdamın ve yatırımların önünde önemli bir engel teşkil etmeye devam ediyor.
Fas ekonomisi yavaşlıyor ancak talep ve yatırımlar direnç gösteriyor
2015 yılında yüzde 4,5’e yakın bir artış kaydeden Fas ekonomisinde büyüme oranı 2016 yılında yavaşladı. 2015 ile 2026 arasında hububat üretiminde yüzde 70’in üzerinde gerçekleşen azalmanın, ülkenin GSYH artış oranını bu yıl sadece yüzde 2’ye yakın bir oran ile sınırlaması bekleniyor. İlk çeyrekte yaşanan bu yavaşlamanın ikinci çeyrekte de devam ettiği görülüyor ve yıllık baza getirilmiş büyüme oranı yüzde 1,4 olarak kaydediliyor. Bununla birlikte, tarımsal katma değer daralırken, tarım dışı katma değer 2016’nın hem birinci hem de ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 arttı.

 

2015 yılında olduğu gibi, Coface 208 Fas şirketi arasında ödeme davranışları ve genel eğilimler hakkında bir anket düzenledi. Anket sonuçları Fas şirketlerinin ülke ekonomisinde bir yavaşlama hissettiğini gösteriyor. 2015 anketinde, katılımcı şirketlerin yarıdan fazlası (%55) ekonomik faaliyette bir durgunluk yaşandığını ve %28’i iş ortamında bir kötüleşme olduğunu algılarken, %39’u ekonomik faaliyette olumlu gelişmeler beklemekteydi.

 

Tüketim talebi ekonomik faaliyetteki sürükleyici rolünü oynamaya devam ediyor. Hanehalkı tüketim 2016 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,7 artış kaydederken (2015 yılında yüzde 2,3 idi) ikinci çeyrekte hafif bir düşüş kaydetmiştir. Yatırımların 2016 yılında önceki yıla göre yüzde 5 artış kaydetmesi bekleniyor. Bu eğilim ankette de gözlemlenmektedir; katılımcıların yüzde 52’si yatırım yapmayı istemektedir.

 

Tarım, imalat ve hizmetler sektörlerine yakından bakış

 

2016 yılının ilk çeyreğinde %9 düşüş yaşayan tarım sektörü ikinci çeyrekte de yüzde 12,1 daralarak önemli bir yavaşlama kaydetmeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları hububat üretiminde yüzde 70’lik bir azalmaya yol açarken, endüstriyel bitki ve sebze üretimindeki artış bunu sadece kısmen telafi edebilmiştir. Öte yandan, balıkçılık segmentindeki iyi performans sayesinde, tarımsal GSYH’daki düşüş sınırlı düzeyde kalmıştır.

 

İlk çeyrekte yüzde 2,9 artış kaydeden imalat ve maden sektörleri biraz daha hızlanarak ikinci çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştür. Bu olumlu hareket temel olarak tarımsal gıda, makine ve kimya sektörlerindeki iyileşen performans düzeylerine atfedilebilir.

Bu basın bültenini indir : 2016 Fas Şirket Ödemeleri Anketi: Ülke ekonomisi yavaşlarken ödem... (276,99 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst