HABERLER & YAYINLAR
09.07.2021
KURUMSAL HABERLER

Asya Kurumsal Ödeme Araştırması 2021: Kurumsal ödemelerdeki gecikme trendi durdu; şirketler önlerinde daha parlak bir gelecek görüyorlar

Asya Kurumsal Ödeme Araştırması 2021: Kurumsal ödemelerdeki gecikme trendi durdu; şirketler önlerinde daha parlak bir gelecek görüyorlar

Paris, 5 Temmuz 2021 – Coface’ın Ekim 2020 ile Mart 2021 arasında yaptığı 2021 Asya  Kurumsal Ödemer Araştırması, bir pandemi yılı içerisinde Asya Pasifik bölgesindeki 2.500  şirketin ödeme davranışları ve risk yönetimi uygulamalarındaki evrime ve değişime ışık  tutuyor. Anket çalışmasına, Asya Pasifik bölgesindeki dokuz ayrı ülkeden (Avustralya, Çin,  Hong Kong SAR, Hindistan, Japonya, Malezya, Singapur, Tayland, Tayvan) ve 13 ayrı  sektörden şirket katıldı.

 

 

COVID’in etkilerine rağmen ödeme gecikmelerinde aşırı uzama etkisi yok 
Ankete katılanların %65’i aynen 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da ödemelerinde gecikme  yaşadıklarını belirttiler. Coface’ın yaptığı anket çalışması, zayıflayan ekonomik ortama  rağmen, hükümetlerin salgına karşı uyguladıkları güçlü politikalar sayesinde, vadesi geçmiş  ödemelerin ortalama süresinin beş yıl gibi düşük bir seviyeye gerilediğini ve ödeme  gecikmelerinde 2020 yılında bir toparlanma olduğunu göstermektedir. Araştırma kapsamına  alınan dokuz ekonominin altısında ve 13 sektörün onunda daha kısa ödeme gecikmeleri  gözlemlendi. Bu trend, kısmen, hem pandeminin ticari faaliyetler üzerindeki etkisini yumuşatmak  için uygulanan sağlam ve eşgüdümlü hükümet politikalarının, hem de şirketlerin risk yönetimini  sıkılaştırmaya ve nakit akışının esnekliğini güçlendirmeye yönelik çabalarının bir sonucudur. Asya  Pasifik bölgesinde ödeme gecikmeleri ortalama süresinin 2019’da 85 günden 2020 yılında 79  güne düşmesi de bu daha sıkı politikanın bir yansımasıdır ve bu süre 2015 yılından beri  kaydedilen en kısa süredir.

Bu basın bültenini indir : Asya Kurumsal Ödeme Araştırması 2021: Kurumsal ödemelerdeki gecik... (670,65 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst