HABERLER & YAYINLAR
02.04.2015
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Beş ileri ekonomi önümüzdeki on yıllık dönemde “uzun süreli durgunluk” riskinden kaçınabilecek

Resmi toparlanmanın üzerinden üç yıldan uzun bir süre geçtikten sonra, ileri ekonomiler sürdürülebilir büyüme yoluna tekrar girmek için mücadele ediyor. Bazı ülkeler için ise geri döndürülemez bir durum olarak görülen durgun büyüme öngörülüyor. Ancak bu uzun süreli durgunluk riski bakımından ileri ekonomilerin hepsi aynı durumda değil; kırılgan bir küresel tabloda bazı istisnalar ön plana çıkıyor. OECD’nin ileri ekonomilerinden hangileri, önümüzdeki on yıllık dönemde büyüme
performanslarını hızlandırmak için gerekli olanaklara sahip?

 

Geleneksel göstergelere karşı son krizin ortaya çıkardığı belirleyici kriterler

 

  • Uzun süreli düşük büyüme hatta durgunluk riski en düşük ileri ekonomileri belirlemek amacıyla, Coface ekonomistleri 23 ülkeden oluşan bir çalışmayı, beş kritere dayalı olarak analiz ettiler:
  • Demografi ve yenilikçilik: Bunlar potansiyel uzun vadeli büyümede geleneksel olarak belirleyici iki faktördür. İngiltere’nin demografik varlıklarındaki artış hızlanırken, İspanya’nın aldığı göç azalıyor. Her iki durumda da ülkelerin çekiciliği önemli bir rol oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri özellikle biyo-teknoloji alanında olmak üzere yenilikçilik konusunda önde gelen ülkelerden birisi olmaya devam ediyor. Bu avantajı, ülkenin uzun vadeli büyümeyi sağlamasına yardımcı oluyor.
  • Gelir eşitsizliği: OECD ülkelerinde gelir eşitsizliği düşük gelirli hanehalklarının satın alma gücünde uzun vadeli zayıflığa yol açtığından 2008-2009 krizini ve sonrasındaki zayıf toparlanmayı kısmen açıklayan faktörlerden birisi. GINI endeksine göre İsveç, Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’da eşitsizlik düzeyleri yükselmiştir ve bu durum büyüme performanslarındaki yavaşlamaya katkıda bulunmaktadır.
  • Kamu ve özel sektör borçları: Aşırı düzeylere ulaşan bu borçlar (OECD ülkelerinin çoğunda GSYH’nın yüzde 300’ü ile yüzde 350’si arasında)borçluları iflas ve likidite riskine maruz bırakarak ekonomik aktörlerin finansal kırılganlıklarını arttırıyor. Kriz öncesinde özel sektör borçları keskin bir şekilde artan İspanya ve İngiltere gibi ülkeler kriz sonrasında resesyonu en derin şekilde yaşayan ülkeler arasında yer almıştır. Almanya, Avustralya, İsviçre ve Finlandiya en az borçlu ülkeler arasındadır.
  • İhracat performansı hem fiyatlar hem de maliyet dışı etkenler (yenilikçilik, kalite, tasarım, vs.) bakımından rekabet gücüne yüksek düzeyde bağlıdır. Güney Avrupa ve İrlanda reel kurlarındaki düşüş sayesinde daha rekabetçi hale gelmiştir. İngiltere, Japonya ve Almanya ürünlerinin yüksek katma değer imajından yararlanmaktadır
Bu basın bültenini indir : Beş ileri ekonomi önümüzdeki on yıllık dönemde “uzun süreli ... (486,19 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst