HABERLER & YAYINLAR
26.09.2013
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

COFACE’IN ÜÇ AYLIK SEKTÖR PANORAMASI

Coface, kimya, ecza ve otomotiv sektörleri için kredi riski değerlendirme notunu düşürdüğünü bildirdi.

 

Kimya, ecza ve otomotiv sektörü: Avrupa’da kredi riskleri artıyor

 

Coface ekonomistleri tarafından incelenen ve sigorta şirketlerinin deneyimlerine göre analizi yapılan on dört sektörden üçü alarm sinyali veriyor.

 

Analize göre, geçen Nisan ayından bu yana yaşanan risk artışı endişe verici düzeyde.

 

Kimya sektörü: Avrupa ve gelişmekte olan Asya’da risk ‘orta’ seviyeden ‘yüksek’ seviyeye yükseldi.

 

Avrupa’da kimya şirketlerinin kârlılıkları; durağan talep ve Amerikalı ihracat şirketlerinin neden olduğu rekabet sebebiyle bir yıl içerisinde %19 azaldı. Gelişmekte olan Asya’da, özellikle de Çin’de KOBİ’ler kesilen kredi tedarikin ilk kurbanları oldu.

 

Avrupa’da ecza sektöründe risk yükseldi.

 

Gelişmekte olan Asya ve Kuzey Amerika’da göreceli bir istikrar gözlemleniyor. (risk makul ve orta düzey olarak değerlendirilmekte). Avrupa’da eczaneler (satışları ve kâr marjları düşmektedir) ve distribütörler sağlık harcamalarındaki artışı azaltmaya yönelik önlemlerden etkileniyor.

 

En çok etkilenen sektörAvrupa otomotiv piyasası oldu: Avrupa otomotiv sektörününrisk notu ‘‘çok yüksek’’e geriledi.

 

2009 yılında yaşanan kriz küresel otomotiv endüstrisinde riskleri büyük ölçüde değiştirdi. Avrupa’da otomotiv endüstrisi krizden büyük oranda etkilendi ve düşüş trendi devam ediyor. Aynı zamanda yapısal açıdan yüksek üretim maliyetleri ve yerli satış bayilerin eksikliği söz konusu. Fransız otomotiv sektöründeki yeni iflas dalgası Avrupa’daki sorunu gözler önüne seriyor. Ağustos 2012 ile Temmuz 2013 tarihleri arasında iflas oranı % 11 arttı. Daha da kötüsü, tedarikçiler için bu iflasların maliyeti % 35’in üzerine çıkarken, her geçen gün çok fazla sayıda büyük şirket iflas ediyor. Özellikle de salt ticaret yapanlar (toplamın %58’i) ve taşeronların (toplamın %24’ü) iflas oranı giderek artıyor. Durum endişe verici zira ulusal düzeyde tüm sektörlerde iflas oranı % 6 artarken, maliyetler % 5.8 azaldı.

 

Türkiye ve Rusya’daki otomotiv endüstrisi yatırım yapmaya değer mi?

 

Bu bağlamda sektördeki uluslararası gruplar gelişmekte olan piyasalara özellikle de yüksek ihracat odaklı rekabetin olduğu Türkiye’ye ve dinamik yerli bir pazarın söz konusu olduğu Rusya’ya yöneliyor. Bu çekici iki piyasaya para yatırmak cesaret gerektiriyor ancak her iki piyasanın da potansiyelleri göz önüne alındığında riskler geri plana atılabiliyor.

 

Riskler nelerdir?

 

Büyüme dalgalanmalarının yanı sıra, Türkiye ve Rusya birkaç dezavantajla karşı karşıya.

Türk otomotiv sektörü kırılgan bir durumda. Sektör Avrupa Birliği’ndeki ekonomik koşullara bağımlı (ülke ihracatının % 40’ı AB’ye gerçekleştirilmektedir) ve ağır vergiler söz konusu. Bir diğer güçlük ise AR&GE çalışmalarının CEEC ( Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri ) rekabetini karşılamak için yetersiz olması. Rusya’da ise uluslararası taşeronlar ülke WTO’ya ( Dünya Ticaret Örgütü ) kabul edilmesine rağmen hali hazırda mevcut korumacılıkla karşı karşıya.

 

Potansiyel ve avantajlar nelerdir?

 

Bu iki dezavantaja rağmen, Türkiye ve Rusya sanayiciler ve yatırımcılar için iyi fırsatlar sunuyor. Hızlı büyüyen orta sınıf önemli bir itici güç olmaya devam ederken, hane halkının otomobil talebi artıyor. Öte yandan, Türkiye’deki araç sayısı Rusya’nın gerisinde kalmıştır. Türkiye’de 1,000 kişiye 151, Rusya’da 260, Doğu Avrupa’da ise 613 araç düşüyor. Bu piyasaların çekiciliği, önemli bir yatırım sağlamayı amaçlayan hükümetlerin güçlü destekleriyle takviye edilmektedir.

 

Coface Batı Avrupa Bölgesi Risk Değerlendirme Direktörü Nicolas de Buttet konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:"Maliyetlere göre farklılaştırma artık uzun vadede bir endüstriyel politika olamaz. Yabancı yatırımcıları çekmeye devam etmek için Rusya ve Türkiye dahil gelişmekte olan ülkeler artık inovasyona odaklanmalıdır. Avrupa’daki potansiyel açıdan ise, distribütörler kriz nedeniyle büyük oranda zayıflamışlardır, temel unsur olarak esneklik ve kişiselleştirmeyle tekerleği yeniden icat etme modelini uygulamaları gerekmektedir".

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst