HABERLER & YAYINLAR
19.03.2021
KURUMSAL HABERLER

Çeşitlendirme, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların Orta Doğu ve Afrika'nın petrol üreticileri üzerindeki pek çok etkisinden biridir

Çeşitlendirme, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların Orta Doğu ve Afrika'nın petrol üreticileri üzerindeki pek çok etkisinden biridir

Çeşitlendirme, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların Orta Doğu ve Afrika’nın petrol üreticileri üzerindeki pek çok etkisinden biridir
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların Orta Doğu ve Afrika üzerindeki etkileri hakkında bir inceleme
Paris, 11 Mart 2021 - COVID-19 pandemisinin global GSYİH büyümesi ve global ticaret hacimleri üzerindeki olumsuz etkisi, 2020 ilkbaharında petrol fiyatlarında keskin bir düşüşe sebep olmuştur. Geçici olsa bile, bu fiyat düşüşü, milli gelirlerinin petrole bağımlılığına ve ülkenin mali gücüne ve uluslararası rezervlerine bağlı olarak Orta Doğu ve Afrikalı petrol ihracatçısı ülkeler üzerinde farklı etkilere yol açmıştır.. Coface’ın petrol fiyatlarının 2021 yılında varil başına ortalama 60 USD civarında olmasını beklemesine rağmen, fiyatlardaki dalgalanma petrol üreticisi ülkeler için bir sorun olarak kalmaya devam edecektir. Ek olarak, bu ülkelerin mali durumları da kalıcı bir biçimde bozulmuştur. Bu koşullar altında, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru ekonomik çeşitlendirme daha da önemli hale gelmiştir.

· Nisan ayı ortasında 15 USD’nin altına düştükten sonra, Brent ham petrol fiyatları toparlanmış ve 2019 yılındaki 64,3 USD’ye karşı 2020 yılında ortalama 41,7 USD olmuştur. 2021 yılında, Brent ham petrol fiyatlarının ortalama 60 USD olması beklenmektedir.

· Umman, İran, Angola, Kongo ve Ekvator Ginesi gibi ülkelerin GSYİH bakımından petrole bağımlılıkları daha yüksek seviyededir.

· Orta Doğu bölgesi, global kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık yarısını, OPEC üyesi ülkelerin kanıtlanmış toplam petrol rezervlerinin ise %65’ini barındırmaktadır. Çeşitlendirme programları uygulamalarına rağmen, Orta Doğu ülkelerinin çoğunluğunun ihracat, mali gelirler ve GSYİH açılarından petrol gelirlerine bağımlılıkları devam etmektedir. 2021 yılında petrol fiyatlarında bir toparlanma olsa bile, bu ülkelerin kamu hesapları 2021’de de açık vermeye devam edecek ve borçlarının GSYİH’lerine oranı daha yüksek olacaktır.

Bu basın bültenini indir : Çeşitlendirme, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların Orta Doğu ve... (893,49 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst