HABERLER & YAYINLAR
03.08.2016
KURUMSAL HABERLER

Devam eden krizlere rağmen, Sahra Altı Afrika bölgesi 2025 yılına kadar olan dönem için fırsatlar sunuyor

Devam eden krizlere rağmen, Sahra Altı Afrika bölgesi 2025 yılına kadar olan dönem için fırsatlar sunuyor

 

 Çin’deki yavaşlamadan ve emtia fiyatlarındaki düşüşten ağır bir şekilde etkilenen Sahra Altı Afrika bölgesi 2008 yılından bu yana en düşük büyüme performansını kaydetti
 Krizlerden ağır şekilde etkilenen birkaç ülke de dahil olmak üzere 15 ülke tüketici harcaması bakımından önemli bir potansiyel sergiliyor
 İki sektör orta vade için fırsatlar sunuyor: Perakende ve BİT1

 

Ağır ekonomik krizlerin altında ezilen bir kıta

 

Küresel ekonomi çalkantılı bir dönemden geçiyor. Çin’deki ekonomik yavaşlama ve emtia fiyatlarındaki düşüş Sahra Altı Afrika bölgesinde ekonominin temel unsurlarını baskı altına aldı. 2015 yılında yüzde 3,4 olarak gerçekleşen ve 2016 yılında yüzde 2,6 olarak gerçekleşmesi beklenen (Coface tahminlerine göre) ekonomik büyüme 2008 krizinden bu yanaki en zayıf performansını gösteriyor.

 

Emtia ihraç eden ülkeler, bu artan dış riskler karşısında hızlı bir şekilde gerekli önlemleri uygulamaya çağrıldı. Bu ülkelerin birçoğu dolar karşısında kendi paralarının değerini korumaya çalıştı. Ancak ağır aşağı yönlü baskılar sebebiyle bunda çok az başarılı olabildiler. Bazı ülkeler kamu maliyelerindeki kötüleşmeyi durdurabilmek için harcamalarını kısmaya çalıştı. Bu krizlerin devam etmesi derin yapısal yansımaları da olan kırılganlık durumlarının sürmesine yol açtı. Öte yandan, kıta içerisindeki güçlü eşitsizliklere rağmen, tüketici harcaması bu ülkelerin orta vadede karlı piyasalar olabileceklerini gösteren tek faktör olarak öne çıkmaktadır.

 

Çıkış yolu tüketici harcamasından mı geçiyor? Analiz edilen 55 ülkeden 15’i tüketici harcamalarının arttırılabilmesi için gerekli genel koşullara sahip. Gabon, Botsvana, Namibya, Güney Afrika, Nijerya, Etiyopya, Fildişi Sahili, Mozambik, Tanzanya, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana, Kenya, Ruanda, Angola. Ülke puanlarına göre bir sıralama yapabilmek için iki belirleyici kritere (demografik
özellikler ve hanehalkı tüketim kapasitesi) dayalı olarak hesaplamalar yapılmıştır.

 

 Demografik özellikler bir piyasanın potansiyel büyüklüğünün ölçüsünü sunar. Sahra Altı Afrika bölgesindeki kentsel nüfus 2025 yılına kadar toplam nüfusun yüzde 50’sini geçecek ve kişi başına düşen gelir ile birlikte tüketici harcamasını canlandırıcı altyapı olanakları da artış gösterecektir. Bugün yüksek olmasına rağmen, yaş bağımlılık oranı2 önümüzdeki 10 yıllık dönemde düşecektir. Başta en fazla nüfusa sahip olanlar olmak üzere, bu ülkeler büyük bir ekonomik fırsat sunmaktadır (örneğin 2015 itibariyle nüfusu 182 milyona ulaşan Nijerya). Birleşmiş Milletler Sahra Altı Afrika bölgesindeki

nüfusun 2025 yılına kadar 1,2 milyara ulaşacağını tahmin ediyor.

 

 Hanehalkı tüketim harcaması kapasitesinin değerlendirilebilmesi için kullanılan ekonomik kriterlerde, ülkelerin orta vadedeki varlık durumlarının göstergeleri olarak 2014 yılında kesinleşen kişi başına tüketim rakamları, 2015-2025 dönemi için tahmin edilen yıllık ortalama GSYH artış oranı ile 2025 yılı için tahmin edilen kişi başına düşen GSYH seviyesi dikkate alınmıştır.

Bu basın bültenini indir : Devam eden krizlere rağmen, Sahra Altı Afrika bölgesi 2025 yılına... (391,81 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst