HABERLER & YAYINLAR
08.11.2013
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

FRANSA’DA ŞİRKET İFLASLARINDA EN BÜYÜK PAYA SAHİP OLAN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLERİN 2014 YILINDA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

İnşaat şirketler için en “maliyetli” sektör

 

İnşaat sektörü şu anda çelişkili bir tablo sunmaktadır: Fransa’da gayrımenkul piyasası 2008-2009 krizi sırasında nispeten dayanıklı bir performans sergilemesine rağmen, iflas eden şirketlerin üçten birinden fazlası inşaat sektöründendir. Ekim 2013 sonu itibariyle 20.000’den fazla inşaat şirketi iflas etmiştir (yıllık artış % 5) ve bunların %78’ini yapı ve  bayındırlık faaliyetleri ile iştigal eden şirketler oluşturmaktadır. Gayrımenkul ve inşaat hizmetleri segmentlerindeki durumun ciddiyeti daha hafiftir ancak bu segmentlerdeki düşüş daha belirgindir (bu segmentlerdeki şirket iflaslarında yaşanan artışlar sırasıyla % 3,5 ve % 9 olmuştur). 

 

Kriz sonrasındaki bir başka önemli farklılık da, krizin uzun bir süre devam etmesi sebebiyle daha kırılgan hale gelen daha yaşlı ve daha büyük şirketler arasındaki iflas sayısında yaşanan  artıştır. 

 

Doğal olarak, bu iflasların maliyeti de yükselmeye devam etmektedir. Yıllık %9,6’lık bir artışla bu şirketler şu anda Fransa’daki iflasların toplam maliyetinin neredeyse yüzde  30’unu oluşturmaktadır. Bu sonuçlar inşaat sektörünü gıda ve dağıtım sektörlerinin önünde açık ara farkla  en “maliyetli” sektör haline getirmektedir. Sosyal maliyet de aynı şekilde endişe verici bir eğilim sergilemektedir. İnşaat sektöründe yaklaşık 60.000 iş tehdit altında iken, iflas başına ortalama iş kaybı 2,88 olmuştur.

 

Şirketler arasındaki finansal kırılganlık düzeyi fırsat eksikliği sebebiyle kötüleşti 

 

Şirket iflaslarının sayısında ve maliyetinde devam eden artış temel olarak % 95’i mikro şirketlerden oluşan sektörün finansal kırılganlığındaki artıştan kaynaklanmaktadır. 2009 yılından bu yana inşaat şirketlerinin kârlılığı ciddi şekilde kötüleşmiş ve eskiden Fransız şirketlerinin ortalamasının iki katı düzeyinde olan öz finansman oranı 6 yılda % 44 düşmüştür.

 

İş fırsatlarının eksikliği bu kırılganlığı daha da kötüleştirmiştir. Coface’ın şu anda değerinden yaklaşık % 30 daha düşük olduğunu tahmin ettiği gayrımenkul fiyatlarındaki hafif düşüşten de görülebileceği gibi, şirketler zayıf bir talep ile karşı karşıyadır. Bu düşüş,  yatırım ve hanehalkı tüketimindeki yavaşlama yoluyla ekonomik faaliyetler üzerinde de etkili olmaktadır.

 

Bunun sonuçları, Coface tarafından 2013 yılının ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen temerrütlerdeki keskin artış ile kendini göstermektedir ve inşaat sektöründe ticari alacak riski neredeyse 2009 yılının başlarında kaydedilen seviyeye yakın bir şekilde yüksek düzeyini korumaktadır.

 

2014 yılında Coface inşaat sektöründe şirket iflaslarında % 7 artış bekliyor 

 

Coface 2014 yılı için inşaat sektörünün görünümü konusunda temkinliliğini korumaktadır. Yarının şantiyeleri anlamına gelen inşaat onayları Eylül 2013 sonu itibariyle %16 oranında azalmıştır. Bu, 2014’ün ikinci çeyreğinden önce  yeni inşaatlar için gerçek ve sürdürülebilir bir toparlanmanın mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Hanehalkları “bekle-gör” yaklaşımı izlediğinden dolayı, geleneksel olarak daha dinamik olan ev iyileştirme pazarı da belirsizlikler ile karşı karşıyadır. Sözleşmelerin giderek azalmasından etkilenen bayındırlık işleri için sipariş defterleri kötüleşmeye devam edecektir.

 

Son olarak, Coface gayrımenkul fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin devam etmesini beklemektedir. Coface’ın istatistiksel modeli için bu hipotez kullanıldığında, gayrımenkul fiyatlarındaki % 5’lik bir azalmanın şirket iflaslarının sayısında % 7’lik bir artışı tetikleyeceği görülmektedir. Fransa’daki zayıf büyüme beklentisi (Coface’a göre % 0,6) ile birlikte düşünüldüğünde, bu önümüzdeki yıl inşaat sektöründeki şirket iflaslarının sayısının neredeyse % 7’lik bir artışla 22.000 civarında olacağını göstermektedir. 

 

Coface Ekonomisti Jennifer Forest konu ile ilgili olarak şunları belirtiyor: “Fransa’da şirket iflaslarında inşaat sektörünün en fazla paya sahip olması oldukça çarpıcıdır. Büyüme oranlarında önemli bir dalgalanma   yaşanmamakla birlikte, toplam şirket iflasları içinde inşaat şirketlerinin oranı Almanya’da % 19,4 olmasına rağmen Fransa’da 2006 yılından bu yana  en az % 30 olmuştur. Daha da önemlisi, bu iflaslar diğer sektörlerin ortalamasına göre daha hızlı bir oranla artmaktadır. Bu fark 2014 yılında daha da açılacaktır. Her ne kadar yüksek düzeyde olsa da genel olarak şirket iflaslarında bir durağanlaşma beklenmesine rağmen, inşaat sektöründeki şirket iflaslarının % 7 oranında artması beklenmektedir.

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst