HABERLER & YAYINLAR
03.06.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

GÜÇLÜ TOPARLANMA PERFORMANSI NEDENİYLE İNGİLTERE’NİN DEĞERLENDİRME NOTU A2’YE YÜKSELTİLDİ

GÜÇLÜ TOPARLANMA PERFORMANSI NEDENİYLE İNGİLTERE’NİN  DEĞERLENDİRME NOTU A2’YE YÜKSELTİLDİ

2009 yılında hanehalkı tüketimindeki ve yatırımlardaki keskin düşüşün etkisi altında olan diğer Avrupa ülkelerine kıyasla resesyonun daha yoğun yaşandığı İngiltere artık canlanan büyüme performansının (2013 yılında yüzde 1,3) gücü ile öne çıkmaktadır. 2014 yılı için yüzde 2,7 olarak tahmin edilen büyüme or anı, ABD’nin büyüme performansı kadar dinamik olabilir ve Almanya’yı (yüzde 2) geçebilir.

 

Hizmet ekonomisinden çeşitlendirilmiş bir ekonomiye kademeli geçiş sürerken, sanayide canlanma devam etmektedir. Henüz giderilemeyen bazı zayıflıklara rağmen Coface, İngiltere’nin ülke risk değerlendirme notunu A2’ye yükseltti.

 

İngiltere güçlü büyüme performansı ile şaşırttı ve önceliği yatırım olarak belirledi

Krizden hızlı ve kayda değer çıkış performansı, tırmanan borç seviyeleri, ihracattaki düşüş ve aşırı gelişmiş finans piyasası karşısında uygulanan önlemlerin bir meyvesi olarak ortaya çıkmaktadır. Avrupa Merkez Bankası tarafından 2012 yılının ikinci yarısından itibaren uygulanan aşırı genişlemeci para politikası ve İngiltere Merkez Bankası tarafından ekonomiye 375 milyar sterlin enjekte edilmesi, hanehalkları ve şirketler arasında güvenin yeniden tesis edilmesini sağlamıştır.

 

2013 yılında işsizlik oranındaki düşüş ve inşaat faaliyetlerinin artırılmasına ve özellikle KOBİ’ler için olmak üzere kredi koşullarının gevşetilmesine yönelik önlemler sayesinde tüketim artmıştır. 2014 yılında tüketimin sağladığı bu desteği yatırımlar devralacaktır. İngiltere ekonomisinin bu iyi performansı, para politikasındaki olası bir sıkılaştırma ile birlikte 2015 yılında beklenen hafif bir yavaşlamanın (yüzde 2,1 olarak tahmin ediliyor) ardından daha yüksek bir büyüme potansiyeli sağlayacaktır.

 

Henüz giderilemeyen bazı zayıflıklar da mevcuttur 

Bu olumlu görünüme rağmen, henüz giderilemeyen bazı zayıflıklar da mevcuttur. 

 

İngiltere  ekonomisinin  en  önemli  kırılganlığı  halen  hane  halkı  borçluluğudur. (harcanabilir gelirin yüzde 129,9’u – G7 ülkeleri arasında ABD’den sonraki en yüksek oran)

 

Üretkenlik de nispeten zayıftır. İngiltere kriz öncesi üretim seviyesini halen yakalayamamıştır ve Coface tahminlerine göre, bu seviyeleri ancak 2014 yılının üçüncü çeyreğinde (yani şokun başlangıcından itibaren 26 çeyrek sonra) yakalayabilecektir. Bu konuda İngiltere’nin gerisindeki tek ülke İtalya’dır. Bu kırılganlık özellikle İngiltere’deki şirketlerin kronik olarak yetersiz yatırım yapmal arının bir sonucudur.

 

Cari açık seviyesi, yetersiz yatırım da dahil olmak üzere bu iç dengesizlikleri yansıtmaktadır. Yükselen ülkelere yönelik İngiltere ticaretinin zayıf olması ve birim işgücü maliyetlerindeki artış sebebiyle ürün ihracatı 1990 yılından bu yana düşmektedir. Finansal hizmetler ihracatı, mal ihracatındaki zayıflığı güçlükle dengelemektedir. Bu eğilim, özellikle elektronik mallar gibi fiyat esnekliğinin yüksek olduğu sektörlerde İngiliz şirketlerinin rekabet gücü kaybını teyit etmektedir.

 

Üç sektörün mükemmelliği ile sanayi yenileniyor

İhtisaslaşma bakımından inkâr edilemeyecek eksikliklere rağmen Coface, dinamik yenilikçiliği ve devletin desteği ile yüksek katma değerli sektörlerdeki çarpıcı endüstriyel canlanma alanlarını vurgulamaktadır: Tıbbi ilaç, havacılık ve otomotiv.

Tıbbi ilaç sektörü: Yüksek üretim seviyesine sahip sektör dünyada en fazla kullanılan ilaçların yüzde 15’ini üretmektedir. Sektör Ar-Ge’ye en fazla yatırım yapan sektördür ve bu alandaki küresel harcamaların yüzde 10’unu oluşturmaktadır. Ayrıca yıllık 6 milyar Euro’yu aşan ticaret fazlası ile dış ticarete en fazla katkıda bulunan sektördür.

Sivil ve askeri havacılık sektörü: Dünyada bu alanda en fazla öne çıkan sektörlerden biri olan İngiltere havacılık sektörü küresel ihracatın 1/5’ini oluşturmakta ve 3 milyar Euro’ya yakın ticaret fazlası vermektedir. BAE Systems, savunma sektöründe ABD’li Boeing ve Lockheed Martin’in ardından üçüncü en büyük küresel gruptur.

Otomotiv sektörü: Sıra dışı bir dönüşme sürecini başarılı bir şekilde yönetmiştir. İngiltere otomotiv sektörü ihracata yönelik üst düzey ürünler ile kendis ine yeni bir yönelim belirlemiştir. Otomobil üretiminin yüzde 77’ye yakını ihraç edilmektedir; öte yandan İngiltere’de satılan yeni araçların yüzde 80’i (temel olarak lüks modeller) ithal edilmektedir. Sektörün ticaret dengesi pozitiftir.

 

Bu basın bültenini indir : GÜÇLÜ TOPARLANMA PERFORMANSI NEDENİYLE İNGİLTERE’NİN DEĞERL... (298,54 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst