HABERLER & YAYINLAR
03.06.2022
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Avrupa'daki savaşın, küresel sektör eğilimleri üzerinde, orta ve uzun vadedeki zincirleme etkileri: bu süreçte hızlı toparlayacak sektörl...

Avrupa'daki savaşın, küresel sektör eğilimleri üzerinde, orta ve uzun vadedeki zincirleme etkileri: bu süreçte hızlı toparlayacak sektörl...

Dolayısıyla savaşın en çok petrokimya, taşımacılık, otomotiv, kağıt, tekstil-giyim ve tarım-gıda gibi en döngüsel ve enerji ihtiyacının yüksek olduğu sektörleri etkilemesi beklenmektedir. İleriye dönük beklentimiz ise bu süreçte en hızlı medya (bir BİTsegmenti), tıbbi ilaç ve özel kimyasallar sektörünün toparlanacağı yönündedir.

 

Enflasyonist gerilimler ve enerji şoku en çok döngüsel ve enerji ihtiyacının yoğun olduğu sektörleri etkileyecektir ancak bu açıdan bölgeler arasında önemli farklılıklar görülmesi de muhtemeldir.

 

Tüm endüstriyel sektörleri için endişe verici olan bu durumun etkisini en ağır petrokimya, taşımacılık, kağıt ve tekstil-giyim gibi en döngüsel ve enerji ihtiyacı en yüksek olan sektörlerin hissedeceği öngörülmektedir. Bunlar tipik olarak, teknolojik yenilikler, çevresel düzenlemelerdeki önemli değişiklikler ve tüketicilerin tercihlerindeki köklü değişim ile uzun yıllardır mücadele etmek zorunda kalmış olan döngüsel sektörlerdir. Örneğin, kağıt sektörü, ekonomi ve sosyal kullanımın alanında süregelen küresel dijitalleşmenin zorluklarıyla karşı karşıyadır.

 

Aynı zamanda kriz öncesi halihazırda zor durumda olan sektörler muhtemelen bu yeni şoktan da fazlasıyla etkilenecektir. Bu bağlamda küresel olarak tekstil-giyim ve otomotiv sektörleri iyi birer örnektir.

 

Perakende sektörünün uzun vadede bu durumda ne ölçüde etkileneceğini ise ileride göreceğiz. Bu yeni savaş şartları ile körüklenen belirsizliklerin tüketicilerin güvenini zedelemeye devam etmesi muhtemel görünmektedir. Bununla birlikte, bazı hükümetler tarafından, özellikle gelişmiş ekonomilerde, en savunmasız nüfuslara yönelik uygulanan gıda pulu programları ya da Avrupa’da enerji fiyatı destekleri gibi bazı yardımcı araçlar hayata geçirilerek perakende segmentinin üzerindeki etki nispeten hafifletilmeye çalışılmaktadır.

 

Taşımacılık sektöründe enerji ihtiyacının genel olarak yoğun olmasına ve sektörün, artan petrol fiyatlarından etkilenme olasılığının yüksek olmasına karşın bu yeni şokun alt sektörleri, sektörlerin finansal durumlarının farklılık göstermesinden dolayı dengesiz bir şekilde etkileyeceğini düşünüyoruz.Örneğin, 2022'nin 1. çeyreğinde deniz taşımacılığı, sektör kar cirosunun %28'ini oluştururken hava taşımacılığının cirosu %11 azaldı.

 

Ayrıca, çoğu sektörde, şokun oldukça farklı etkilerinin olacağını ve tedarik zincirindeki endüstrilerin/şirketlerin pozisyonunun, tedarikçilere ham madde tedarik edenler ya da ürünü nihai tüketiciye tedarik edenler olarak ayrılacağını öngörüyoruz. Aynı sektör dahilinde, coğrafi konum, yapı ve operasyonel dinamikler de savaşın etkileri açısından rol oynayan faktörlerdir.

 

Küresel tarım-gıda sektörü, savaşın yol açması muhtemel sosyo-politik sorunlar nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden biri olmaya devam edecek

 

Yaşamsal önemi dikkate alındığında tarım-gıda sektörünün yüksek gıda ve girdi fiyatları (özellikle gübreler) nedeniyle karşı karşıya kaldığı zorlukların yaratacağı sonuçlar, küresel gıda güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra siyasi istikrarsızlığı tetikleyebileceği için son derece kritiktir. Bu yılın başından beri dünyanın farklı bölgelerinde görülen kuraklıklar (Afrika Boynuzu, Hindistan vb.) ve büyük ölçekli yangınlar (örneğin ABD’de New Mexico’daki yangınlar) ile somut olarak etkilerini gösteren iklim koşullarındaki değişim ve biyolojik riskler gibi birçok yapısal faktör karşısında halihazırda savunmasız durumda olan tarım-gıda sektöründe, tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerinin artmasına katkıda bulunan ve buna bağlı olarak çiftçilerin verimini düşüren unsurlardan biri de yüksek enerji fiyatlarıdır.

 

Önemli sektörel dönüşümlere ve tüketici alışkanlıklarında köklü değişimlere şahit olacağız

 

Öngörümüz, uzun vadede, hem tüketicilerin hem de şirketlerin alışkanlıklarının (enerji tasarrufu, buğday unundan alternatif ürünlere geçiş) kademeli olarak yeni koşullara adapte olacağı ve bunun yanı sıra tedarik zinciri organizasyonunda değişiklikler yaşanacağı yönündedir. Bu ikinci beklentimiz şüphesiz küresel tedarik zincirlerini etkileyecektir. Örneğin, Avrupa ve Çin arasındaki önemli demiryolu taşımacılık güzergahları şimdi Rusya’nın dışında orta koridora yönlendirilmektedir. COVID krizinin küresel sektör eğilimleri üzerindeki etkisi gibi, bu yeni şokun, hem tedarik zinciri organizasyonunda hem de tüketici alışkanlıklarında yaşanacak önemli dönüşümler açısından bir katalizör görevi görmesi muhtemeldir.

 

Bazı sektörler muhtemelen daha hızlı toparlanacaktır

 

Önemli araştırma ve geliştirme gayretleri gerektiren, yenilik odaklı, döngüsel olmayan sektörler, bu şok karşısında da en hızlı toparlayacak sektörler olmaya devam edecektir. Covid'e bağlı sağlık krizi dünyanın birçok yerinde bir miktar hafiflemiş olsa da henüz tamamen sona erdiğini söyleyemeyiz. Bu da ilaç sektörünün sağlam ve dinamik bir finansal performans göstermeye devam edeceğini göstermektedir.

 

Coface, farklı BİT segmentleri içinden medyanın bu süreçte en dayanıklı ve en hızlı toparlanacak sektör olacağını öngörmektedir; bunun nedeni de söz konusu hizmetleri kullanmak için gereken yatırımların ve ekipmanların kriz öncesinde tedarik edilmiş olması dolayısıyla kullanıcıların tedarik zinciri kesintilerinden etkilenmeyecek olmalarıdır. Ayrıca, bunlar vazgeçilmez ve uzaktan erişilmesi mümkün olan hizmetlerdir. Bu nedenle de, örneğin yük taşımacılığı faaliyetlerinin aksine herhangi bir fiziksel ve coğrafi engele maruz kalmamaktadır.

 

Özel kimyasallar alt segmentinin, özellikle güzellik, koku veya aroma pazarlarında büyümekte olan şirketlerin, diğer endüstrilere kıyasla, örneğin son derece döngüsel olan ve şu anda çok da iyi bir durumda olmayan otomotiv sektörünün tedarikçilerinden olan boya ve boya maddeleriyle bağlantılı sektörlere kıyasla daha hızlı toparlanacağı öngörülmektedir.

 

Bu 3 endüstrinin (medya, özel kimyasallar ve ilaç) birçok ortak özelliği vardır, buna döngüsel olmamaları ve ürünlerini dünyanın belirli bölgelerine tedarik etmeleri ve bu bölgelerdeki pazarlarda hakim konumda olmaları da dahildir. Ayrıca bu sektörler, yeni aktörlerin girişini zorlaştıran, son derece ileri teknolojiyi kullanan ve yenilikçi endüstriyel faaliyetlere sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

Bu basın bültenini indir : Avrupa'daki savaşın, küresel sektör eğilimleri üzerinde, orta ve... (571,30 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst