HABERLER & YAYINLAR
16.09.2022
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Coface Almanya Kurumsal Ödemeler Anketi 2022: Arka Arkaya Aldığı Darbelerle Yorulan Şirketler Şimdi de Yeni Bir Krizle Karşı Karşıya

Coface Almanya Kurumsal Ödemeler Anketi 2022: Arka Arkaya Aldığı Darbelerle Yorulan Şirketler Şimdi de Yeni Bir Krizle Karşı Karşıya

Paris, 13 Eylül 2022 – Coface'ın Almanya'daki kurumsal ödeme deneyimlerine ilişkin anketinin 6. sayısı, şirketlere büyük zararlar vermeye devam eden ekonomik zorlukların, 2022 yılında kurumsal ödemeler üzerindeki etkisinin ılımlı ve ekonomide yaşanan şoka göre nispeten daha düşük olacağını ortaya koymuştur. Ancak şirketlerin kısa vadede ihtiyatlı hareket etmeyi planladığı, geleceğe yönelik bakış açılarının ise oldukça karamsar olduğu görülmüştür.

 

Ödeme gecikmelerinin sayısı artmakta ve gecikme süreleri uzamakta olsa da başlangıç seviyesi zaten oldukça düşüktür. Bu, ödeme disiplininin daha da bozulduğunu gösterse de (2022 yılı anketinde, ödemelerde gecikme yaşandığınıbelirten şirketlerin oranı 6 puan artmıştır) yine de 2022 yılında yaşanan ödeme gecikmeleri, 2020'deki seviyenin gerisinde ve pandemi öncesindeki seviyelerin ise oldukça altındadır.

Ortalama ödeme gecikme süresi 2021 yılında 7 gün kısalırken 2022 yılında ortalama 28,7 güne (+1 gün) yükselmiştir.

Bu yıl en kısa bekleme süresini, kağıt ambalaj sektöründeki şirketler yaşarken (ortalama 18,4 gün), ödemeler konusunda en uzun vadeli sektör finans sektörü (ortalama 35,0 gün) olmuştur.

Ancak temel değişim, şirketlerin ekonomik görünüme yönelik beklentilerinde yaşanmıştır. Daha önce yapılan anketlerin hiçbirinde şirketlerin geleceğe yönelik beklentileri bu kadar olumsuz olmamıştır.

 

Daha İhtiyatlı Şirketler Ödeme Vadelerini Kısaltıyor

Anketin çıkarımlarından biri de Almanya'daki şirketlerin tedirginlik seviyelerinin tekrar artması ve dolayısıyla ödemeleri en kısa sürede almayı tercih etmeleri nedeniyle ödeme davranışlarının belirli bir oranda daha fazla kısıtlayıcı hale gelmiş olmasıdır. Geçen yıla kıyasla ödeme koşullarında esneklik sunan şirketlerin sayısı azalmıştır (%71'e karşı %74), bu özellikle Almanya'da faaliyet gösteren şirketler için geçerlidir. Şirketler halen ağırlıklı olarak kısa vadeli ödeme koşulları ile çalışmayı tercih etmektedir; 2022 yılında şirketlerin %90'ı ödeme vadelerini 60 gün olarak belirlemiştir. Genel olarak, ortalama kredi süresindeki değişim çok sınırlıdır ve süre 0,2 gün artarak 32.8 güne yükselmiştir.

"Anket iki farklı gidişata işaret ediyor. Bir yandan şirketler daha ihtiyatlı hareket ederek, sundukları ödeme vadelerini kısaltıyorlar. Diğer yandan ise şirketler, müşterilerine daha az güven duydukları için vade sürelerini kısaltmayı tercih etse de, piyasa standartları, tedarik zinciri sorunları, teslimat süreleri gibi teknik nedenler şirketleri müşterilerine daha geniş ödeme vadeleri sunmaya devam etmeye ve hatta vade sürelerini daha da uzatmaya zorluyor” diye açıklıyor Coface Kuzey Avrupa Ekonomisti Christiane von Berg.

Ödeme Gecikmeleri: Şirketler Ödemelerini Hala Hızlı Bir Şekilde Alabiliyor

Ortalama ödeme gecikme süresi 2022 yılında yalnızca 1 gün artarak 28,7 güne ulaştı. Bu, 2016 yılında anketimizi başlattığımız günden bu yana kaydedilen en düşük ikinci ortalama ödeme gecikmesidir.
Ayrıca ödeme gecikmelerinin sayısı 2021 yılında %59'luk düşük seviyeden 2022 yılında hafif bir yükselme sergileyerek %65'e çıktı. Bu seviye halen 2020 yılındaki seviyenin (%68) gerisinde ve pandemi öncesi ortalamanın (%82) ise oldukça altındadır.

“Ödeme gecikmeleri bu yılda, temelde yaşanan finansal zorluklardan kaynaklanmaya devam ediyor. Ve şirketler, anketimizde, bu finansal zorlukları, artan emtia, girdi-mal ve üretim maliyetleri, tedarik zinciri sorunları, yüksek rekabet baskısı veya Almanya'daki düşük talep ile ilişkilendirdiklerini belirttiler. COVID-19 pandemisi henüz tamamen bitmemiş olsa da, pandeminin etkisinin önemini yitirdiğini ve artık bundan bahsedilmediğini görmek son derece dikkat çekici.” diye belirtiyor Christiane von Berg.

Kötümser Beklentiler İçinde Olmak Yazılmamış Bir Kuraldır

Ödeme davranışının oldukça olumlu seyretmesine karşın, şirketlerin geleceğe yönelik bakış açılarının hiç olmadığı kadar karamsar olduğunu görüyoruz. Şirketlerin 2022 yılındaki durumuna ilişkin görüşleri genel hatlarıyla nötr ancak ankete katılanların %38'i 2023 yılında iş koşullarının kötüye gitmesini bekliyor ve yalnızca %14'ü daha iyimser bir tablo çiziyor. Ve bu karamsarlık hemen hemen tüm sektörlerde görülmektedir.

“Almanya'daki şirketlerin rekor düzeydeki karamsarlığını, karşı karşıya oldukları önemli ve çeşitli risklerle kolayca açıklayabiliriz. Küresel üretim zincirinde yaşanan kesintiler ve enerji dışı emtia maliyetlerindeki artış, şirketlerin ihracata yönelik temel endişelerini beslemeye devam ediyor. Ama aynı zamanda Ukrayna'daki savaş, getirilen yaptırımlar ve bunların yanı sıra artan enerji fiyatları gibi yeni riskler de şirketlerin üzerindeki baskıyı arttırıyor.” yorumunu yapıyor Christiane von Berg.

"Ekonomik durum ve makro görünüm de Alman şirketlerinin iş geliştirme fırsatlarına yönelik bakış açısını değiştirmiş gibi görünüyor. Almanya eskisine oranla hız kaybetmiş olsa da halen iş geliştirme konusuna öncelik vermeye devam ediyor, bugünlerde şirketler Avrupa Birliği ve Çin'e eskisine göre daha az odaklanırken ABD ve AB dışındaki Avrupa'ya daha fazla odaklanıyor. Odağın farklı yöne kaydırılmasının nedeni , AB'nin Rusya ve Beyaz Rusya'ya yönelik yaptırımlarından atlama isteğiyle ilgili olabilir."

Bu basın bültenini indir : Coface Almanya Kurumsal Ödemeler Anketi 2022: Arka Arkaya Aldığı D... (704,48 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst