HABERLER & YAYINLAR
30.05.2022
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

COFACE ÇİN KURUMSAL ÖDEME ANKETİ: TEDARİK ZİNCİRİ KESİNTİLERİNDE RİSKLER ARTIYOR VE HAM MADDE FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

COFACE ÇİN KURUMSAL ÖDEME ANKETİ: TEDARİK ZİNCİRİ KESİNTİLERİNDE RİSKLER ARTIYOR VE HAM MADDE FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

“Coface Çin Kurumsal Ödeme Anketi 2022 : Bazı sektörlerde ödeme gecikme süreleri uzuyor ve kredi riskleri artıyor”

 

Paris, 11 Mayıs 2022 – Coface’ın 2022 Çin Kurumsal Ödeme Anketi, 2021 yılında daha az sayıda firmanın ödemelerde gecikmeyle karşı karşıya kaldığını ancak bu firmaların geciken ödemeleri tahsil süresinin, bir önceki yıla oranla uzadığını ortaya koymuştur. Ödemelerde gecikme süresi 2020 yılında ortalama 79 gün iken 2021 yılında 86 güne yükselmiştir. 13 sektörden 9'unda firmalar ödeme gecikmelerinde artış olduğunu bildirmiştir. Ankete göre gecikme sürelerinde en büyük artış görülen sektör, 43 gün ile  tarım-gıda endüstrisidir ve hemen ardından ağaç, taşımacılık ve tekstil sektörleri gelmektedir.

 

Altı ayı geçen gecikmeler olarak nitelendirilen ultra uzun ödeme gecikmesi (ULPD'ler) bildiren şirket sayısı artmaktadır; bu oran, 2020 yılında %15 seviyesinden 2021 yılında %19 seviyesine ulaşmıştır. Daha da endişe verici olan ise yıllık cirolarının %10’unu aşan ULPD'lerle karşı karşıya kalan şirket sayısında görülen ciddi artıştır; bu oran, 2020 yılında %27 seviyesinden 2021 yılında %40'a ulaşmıştır, bu durum özellikle inşaat ve gıda-tarım sektörlerinde dikkat çekmektedir.

 

2022 yılında ekonomik büyümesinde yavaşlama beklenen Çin'de satış hacmi ve nakit akışında iyileşme bekleyen şirket sayısı azalmıştır.

 

Coface, 2021 yılında kaydedilen %8,1 oranıyla güçlü GSYİH büyümesinin 2022 yılında yavaşlayarak %4,8 seviyesine inmesini beklemektedir, bunun nedeni de Çin ekonomisinde büyümeyi engelleyen direnç kaynakları, emlak sektöründeki gerileme, sıfır COVID politikalarının izlenmesi, kontrol altına alınmış tüketimdeki toparlanma ve yükselen emtia fiyatlarıdır.

 

 

Coface Asya Pasifik Bölgesi Ekonomisti Bernard Aw’ın açıklamaları şu yöndedir:

 

"Coface'ın düzenlediği son Çin Kurumsal Ödeme Anketi göstermiştir ki 2021 yılında Çin ekonomisindeki toparlanmaya rağmen, Çin şirketleri pandemi nedeniyle temkinli hareket etmeye ve kredi koşullarını sıkı tutmaya devam etmiştir. Tarım-gıda ve enerji ise en yüksek kesintiyi yapan sektörlerdir (-23 gün), bu da artan ham madde fiyatlarına bağlı olarak kredi risklerindeki artışın bir yansımasıdır.

 

"Ödemelerde gecikme yaşadığını belirten şirket sayısı azalmış olsa da ödeme sürelerinde uzama bildirenlerin oranı 2016 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştır; 2021 yılında %36 iken bu oran 2021 yılında %42 olarak kaydedilmiştir. Ödeme gecikmelerinde en yüksek artış (43 gün) tarım-gıda sektöründe görülmüş ve ortalama gecikmenin 88 güne ulaştığı bildirilmiştir. Ağaç(+20 gün), taşımacılık (+18) ve tekstil sektörlerinde (+16) de yukarı yönlü eğilimler rapor edilmiştir. Bu, Çin'deki katı sosyal mesafe kısıtlamaları nedeniyle yavaşlayan iç talebin yarattığı etkiye dikkat çekmektedir.

 

Çinli firmalar Çin'in ekonomik beklentileri konusunda daha az iyimserdir; bu yıl satış hacminde artış bekleyenlerin oranı %44 ile 2020 yılındaki %65 seviyesinin oldukça altında kalmıştır, aynı şekilde nakit akışlarında iyileşme bekleyenlerin oranı 2020 yılında %50 iken 2021 yılında yarı yarıya azalarak %27'ye inmiştir. Katılımcıların da bildirdiği gibi artan ham madde fiyatları, pazar talebindeki zayıflama ve devam eden pandemi bunu etkileyen kilit faktörlerdir.

 

“Son zamanlarda ortaya çıkan Omicron salgını Çin'de Covid kontrollerinin artırılmasını zorunlu kılmıştır bu da küresel tedarik zinciri kesintilerinin daha da kötüleşmesine neden olacaktır. Coface, Çin'de, özellikle pandemi nedeniyle 2021'de nakit akışı risklerinin üst üste binerek arttığı sektörlerde, şirket tahvili temerrütleri ve iflaslarda 2022 yılında artış beklemektedir."

 

Ödeme gecikmeleri: Artan ham madde fiyatları, vadesi geçmiş ödemeleri tetikleyen önemli bir faktör haline geliyor

Anketi cevaplayanlar arasından 2021 yılında ödemelerde gecikme yaşayanların oranı azalmış, 2020 yılında %57 seviyesinden bu yıl %53’e düşmüştür. Ancak, ödemelerde gecikme süresi 2020 yılında ortalama 79 gün iken 2021 yılında 86 güne yükselmiştir. İnşaat sektörü, 109 gün ile en uzun gecikme yaşanan sektör olmaya devam ederken arkasından 99 gün ile taşımacılık sektörü gelmektedir.

 

En endişe verici olan ise yıllık cironun %2'sini aşan ultra uzun ödeme gecikmeleri (ULPD'ler) yaşayan katılımcıların oranının 2020 yılında %47'den 2021 yılında %64'e çıkmış olmasıdır.Yıllık cirolarının %10'unu aşan ULPD bildiren katılımcılar arasında en yüksek pay %56 ile yine inşaat sektörüne aittir. Coface'ın deneyimine göre ULPD'lerin %80'i hiçbir zaman tahsil edilemeyen ödemelerdir. Yıllık cironun %2'sinin üzerinde bir pay oluşturduklarında, bir şirketin nakit akışı risk altında olacaktır.

 

Bu gecikmelerin altında yatan temel neden, müşterilerin mali zorluklarla karşı karşıya olmasıdır, ankete katılanların yaklaşık dörtte üçü bu duruma dikkat çekmiştir. Mali zorlukların en büyük nedeni marjları etkileyen şiddetli rekabettir (%36), ancak 2021 yılında buna artan ham madde fiyatları (2020'de %23 iken bu yıl %10) ve yerel pazar büyümesindeki yavaşlama eklenmiştir (2020 yılında %10 seviyesinden %16 seviyesine çıkmıştır). Bu da artan emtia fiyatlarının, şirketlerin nakit akışını doğrudan etkileyen operasyonel maliyetler üzerinde bir baskı oluşturduğunun göstergesidir.

 

Ekonomik beklentiler: Umut verici, ancak önemli büyüme riskleri halen devam ediyor

 

Anketi cevaplayanların büyük bir kısmının önümüzdeki yıl ekonomik beklentiler konusunda umutlu olmaya devam ettiğini ancak bu yıl iyimserlerin payının %73'ten %68 seviyesine düştüğünü görüyoruz.

 

Satışlar ve nakit akışlarıyla ilgili beklentiler ise daha kötümser, bu da işletmelerin pandemi öncesi koşullara yaklaşmasıyla toparlanma ivmesinin azalmasıyla bağlantılı olabilir.Önümüzdeki yıl satış performanslarında iyileşme bekleyenlerin yüzdesi 2020'de %65 seviyesinden 2021'de %44'e düşerken, nakit akışının iyileşeceğini düşünenlerin sayısı yarı yarıya azalarak 2020'de %50 seviyesinden 2021'de %27’ye düşmüştür. Satış performansında azalma bekleyen katılımcılarının bildirdiği temel faktörler artan ham madde fiyatları, pazar talebindeki zayıflama ve devam eden pandemidir.

 

Çin’de 2021 yılında kaydedilen %8,1 oranıyla güçlü GSYİH büyümesinin 2022 yılında yavaşlayarak %4,8 seviyesine inmesi beklenmektedir, bunun nedeni de Çin ekonomisinde büyümeyi engelleyen direnç kaynakları, emlak sektöründeki gerileme, sıfır COVID politikalarının izlenmesi, kontrol altına alınmış tüketimdeki toparlanma ve yükselen emtia fiyatlarıdır.

 

Küresel tedarik zincirlerinde sıkıntılar devam edecek

 

Rusya-Ukrayna krizinin etkilerinin ve Çin'in sıfır COVID önlemlerinin küresel tedarik zincirlerine bir darbe daha vurması bekleniyor. Küresel enerji ve gıda piyasalarında hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın oynadığı önemli rol nedeniyle kriz, bu tür emtiaların arzı açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Rusya, dünyanın en büyük ikinci gaz ve üçüncü petrol üreticisidir. Aynı zamanda paladyum, nikel ve bakır gibi stratejik metalleri üreten önemli bir üreticidir. Bu metaller otomotiv ve uçak sanayinde kullanılırken bakır da inşaat sektörü için çok önemli bir metaldir. Her iki ülke de başta ayçiçeği ve aspir yağı (2019'daki toplam küresel ihracatın %75'i), buğday (%29), iri taneli tahıl (%20) ve mısır (%19) olmak üzere belirli tarımsal ürünlerin önemli ihracatçılarındandır. ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya'nın, Rus ham ve rafine ürünlerine yönelik getirdiği ithalat yasağının yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB), Rus demir ve çeliğine yönelik getirdiği ithalat kısıtlamaları ile birlikte Rus emtialarına yönelik yaptırımlar, söz konusu ürünlerin bulunabilirliğinin azalacağı yönündeki endişelerin artmasına dolayısıyla da fiyatların yükselmesine neden olmuştur.Birkaç Rus bankasına uygulanan mali yaptırımlar ve ABD dolarına erişim üzerindeki kısıtlamalar, tarımsal ticaret akışlarını etkileyebilir. Ticaret yollarındaki aksaklıklar, fiyatların daha da artacağı ve teslimatta daha fazla gecikme yaşanacağı yönündeki endişelerin güçlenmesine neden olmuştur.

 

Çin, ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için katı bir şekilde uyguladığı sıfır COVID stratejisinden 'dinamik' bir yaklaşıma geçmiş olsa da ülke genelinde salgınları kontrol altına almak için uygulanan önlemlerden kaynaklanan olumsuz etkiler devam ediyor. Mart ve Nisan aylarında Shenzhen ve Şanghay'daki sokağa çıkma yasaklarında limanlar faaliyetlerine devam etse de kara tarafındaki lojistik ve ant repo hizmetlerinin normal işleyişi bu yasaklardan etkilenmiştir. Bu da Mart ayı boyunca, tedarik zincirleri üzerinde halihazırda mevcut olan baskının daha da artmasına neden olmuştur. Çin PMI tedarikçi teslimat süreleri endeksi, teslimat sürelerinde artan gecikmeleri yansıtarak Mart 2022’de iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Benzer şekilde, pandeminin ülkenin birçok farklı bölgesine yayılması ve her bölgede farklı önlemlerin alınması, bölgelerarası dağıtımın kesintiye uğramasına ve istikrarlı bir akışın sağlanamamasına neden olarak lojistik sektörünü olumsuz etkiledi, dolayısıyla Çin Lojistik Sektörü Refah Endeksi de düşerek Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

 

Bu basın bültenini indir : COFACE ÇİN KURUMSAL ÖDEME ANKETİ: TEDARİK ZİNCİRİ KESİNTİLER... (475,79 kB)
Üst