HABERLER & YAYINLAR
28.03.2017
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Dünya genelinde ülke ve sektör riskleri

Devam etmekte olan siyasi risklere rağmen işletme güveni tekrar yükselişe geçiyor.

2017 yılının ilk aylarının en önemli ekonomik sürprizi: İşletme güveninde bir artış fark edilebiliyor, ancak bu ülke ve risk değerlendirmelerinde henüz yaygın bir şekilde olumlu düzelme sağlamıyor.

 

Küresel senaryo: GSYH, ticaret ve petrol fiyatları artışında hafif hızlanma

 

ABD’de (yeni Hükümetin ticaret politikası ve dış politikası) ve Avrupa’da (belirsizlikle sonuçlanan bazı seçimler) siyasi risklerin inatçı bir şekilde yüksek seviyelerde olduğu bir ortama rağmen, PMI şirket güven endeksi önemli ölçüde yükselmiştir. Bu aşamada, siyasi
riskin geleneksel iletim kanallarından birisi olan finansal piyasalar ve işletme güveni canlı bir görünüme sahiptir. Hanehalkları ve şirketler yatırım ve tüketim kararlarını ertelemiyorlar. Bu olgunun arka planında gelişmiş ülkelerde ve Çin’de deflasyon riskinin azalması ve Avro bölgesindeki (Portekiz ve Yunanistan dışında) oldukça olumlu finansman koşullarını da görmek mümkündür.

Gelişmiş ekonomilerde işletme güveninde yaşanan bu kayda değer düzelme ve yükselen ülkelerdeki ekonomik toparlanma (Tahminler: Rusya %1, Brezilya %0,4) Coface’ın küresel büyüme tahminini yüzde 2,8’e ve küresel ticaret artışlı tahminini yüzde 2,4’e çıkarmasına (2016 yılında %1 idi) yol açmıştır.

 

Etkileri tespit etmek halen güç

Bu iyileşme işaretleri, ülke ve sektör değerlendirmelerinde genel bir iyileşme bağlamında şekillendirilmek için henüz çok belirsizdir. Yükselen ekonomilerdeki yüksek ve artan borçlar ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki korumacılık tehdidi, siyasi ve sosyal riskler, işletmelerin faaliyetlerini kısıtlamaya devam ediyor.

Avrupa’nın üretim zinciri ile giderek daha iyi entegre olan Çek Cumhuriyeti (kısa süre önce notu A2’ye yükseltildi) ve Letonya (kısa süre önce notu A3’e yükseltildi), bu yıl oldukça sürdürülebilir bir büyüme sergilemeye devam edecek ve daha sonra kamu yatırımlarında bir düzelmeden yararlanacaktır. Çek Cumhuriyeti AB’deki sağlam otomobil satışlarından yararlanmaktadır. İsrail (kısa süre önce notu A2’ye yükseltildi) sağlam büyümeyi düşük seviyelerdeki işsizlik ve enflasyon ile bir araya getirerek iç piyasaya dönük sektörlerin beklentilerini iyileştirmektedir.

Geçtiğimiz Haziran ayında notu düşürülmüş olan Mozambik’in notu, siyasi istikrara ilişkin ciddi tehditler ve ödeme temerrütleri durumu göz önünde bulundurularak E’ye (aşırı risk) düşürülmüştür.

Bu basın bültenini indir : Dünya genelinde ülke ve sektör riskleri (354,27 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst