HABERLER & YAYINLAR
03.02.2022
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Fas'ta faaliyet gösteren şirketlerin 2021 yılı ödeme davranışlarına ilişkin yapılan anket

Fas'ta faaliyet gösteren şirketlerin 2021 yılı ödeme davranışlarına ilişkin yapılan anket

Ankete katılan şirketlerin neredeyse yarısı, üç aydan uzun gecikme sürelerine maruz kalmaktadırCoface tarafından, 2021 yılında yapılan, Fas'ta faaliyet gösteren şirketlerin ödeme davranışlarına ilişkin ankete göre 1 ülke genelindeki ödeme süreleri oldukça uzun olup ortalama 79 güne kadar çıkmaktadır. Ancak 2019 yılında yapılan bir önceki anketin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında önemli bir iyileştirme kaydedildiği ve ödeme sürelerinin yaklaşık 14 gün kısaldığı görülmektedir.

Ankete katılan şirketlerin neredeyse yarısı son altı ay içinde ödemelerde üç aydan daha uzun süreli gecikmeler yaşandığını beyan etmişlerdir ve bu da Fas genelinde geç ödeme eğiliminin halen yaygın olduğunu göstermektedir. 2020 yılında GSYİH'de daralma yaşanmıştır (2019 yılında kaydedilen %2.5'lik büyümeye karşın, 2020 yılında GSYİH %-6.3 oranında gerilemiştir) ve çok daha fazla şirketin, finansal durumunda bozulma yaşadığı gözlemlenmiştir. Yapılan tahminler Fas ekonomisinde 2021 yılında 4.5'luk bir büyümeye işaret ediyor olsa da şirketlerin yarıdan fazlası, ödeme gecikmelerinin aynı şekilde devam edeceği, üçte biri ise daha da artacağı beklentisi içindedir

Ödemelerin yapılmaması ve geciktirilmesi işletmeler üzerinde önemli bir baskı yaratmaktadır. 2019 ile karşılaştırıldığında 2020 yılında ödeme zorluğuna düşen şirket sayısı %22 oranında azalmış olsa da yakınsama teorisine göre 2021 yılında ödeme zorluğuna düşen şirket sayısında keskin bir artış yaşanacaktır: Inforisk'e göre 2021 yılının ilk yarısında bu oran %+94 olacaktır.

 

ÖDEME SÜRELERİ HALEN UZUN OLSA DA DAHA DA DÜZELMESİ GEREKMEKTEDİR

 Fas'ta şirketler arası kredilerde 2019 yılından sonra önemli bir iyileşme görülmüştür:

 • Ankete katılan şirketlerin neredeyse üçte biri yasal süre olan 60 günlük ödeme süresine uyulmadığı görüşündedir.
 • Ankete katılan şirketlerin yine üçte biri, azami ödeme süresinin 180 gün olduğunu belirtmiştir.
 • 2019 yılında yapılan son anketle karşılaştırıldığında ödeme vadesinden sonra ortalama gecikmesi süresi 14 gün azalarak, 93 günden 79 güne gerilemiştir
 • Kimya endüstrisinde ödeme süreleri ortalamanın üzerinde seyretmekte ve 134 güne kadar çıkabilmektedir.

Ankete katılan şirketlerin neredeyse yarısı, üç aydan uzun gecikme sürelerine maruz kalmaktadır

 • Bir önceki anket ile benzer şekilde ödemelerde yaşanan gecikmelerin halen yaygın olduğu görülmüştür: ankete katılan şirketlerin %44.8'i, ödemelerde üç ayı aşan gecikmeler yaşandığını belirtmiştir. Bu hafif düzelmeye karşın, 6 ayı aşan gecikmeler %2.7 oranında artmıştır.
 • Gecikme süreleri kısalmaktadır: 90-120 gün arasındaki gecikmelerin payında, daha kısa süreli gecikmeler (30 günden az) yaşadığını belirtenlerle karşılaştırıldığında 5 puanlık bir azalma tespit edilmiştir.
 • Ancak genel olarak finansal durumun bozulduğu görüşü hakimdir bu da esasen Covid-19 pandemisine bağlı krizin önemli bir etkisidir. Bunu tetikleyen bir diğer unsur ise ekonomik faaliyetler önünde engel teşkil eden hükümetin aldığı zorlu önlemlerdir (sokağa çıkma kısıtlamaları, karantinalar, sınırların yabancı turistlere kapatılması, okulların, işyerlerinin kapatılması ve seyahat yasakları).

Yaşanan krizin ardından şirketler halen temkinli adımlarla ilerlemeye çalışsa da iyileşmeye dair bazı işaretler de görülmektedir

 • Şirketler temkinli hareket ediyor: ankete katılan şirketlerin neredeyse yarısı, ticari ortamın ve ekonomik durumun kötüye gitmesini bekliyor. Yalnızca beşte biri iyi gelişmeler yaşanacağına inanıyor
 • %21'i, önümüzdeki altı ayda cirolarında düşüş beklediklerini belirtmiştir. %39'u ciroda art ış beklerken %41'i cirolarının aynı kalacağı düşüncesindedir.
 • Ankete katılan şirketlerin hemen hemen yarısı, son altı ayda nakit akışlarının azaldığını belirtirken, yalnızca %22'si sonraki altı ay içinde de nakit akışlarının azalmaya devam edeceği görüşündedir.
 • Ankete katılan şirketler, ekonomik durumla ilgili iyileşmenin, hem pandeminin seyrinden hem de olağanüstü halin sona erdirilmiş olmasından dolayı ödemelerde yaşanan gecikmeleri azaltacağına inanmaktadır.
Bu basın bültenini indir : Fas'ta faaliyet gösteren şirketlerin 2021 yılı ödeme davranışla... (359,96 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst