HABERLER & YAYINLAR
02.05.2017
KURUMSAL HABERLER

Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde işgücü açıkları: Hanehalkları için bir fırsat, ancak yerel şirketler için bir tehdit

Orta ve Doğu Avrupa (CEE) işgücü piyasalarındaki gelişmeler hanehalkları için faydalı oldu. Artan ücretler ve düşük enflasyon iyileşen tüketici güveni ile birlikte işsizlik oranlarının düşmesine ve özel tüketimin artmasına yol açtı. Ancak, işgücü piyasasındaki düzelmeye rağmen şirketler başta vasıflı personel olmak üzere, işe alımalarda giderek daha fazla zorluk yaşamaktadır. İşgücü açıkları ve bunun sonucunda işgücü maliyetlerindeki yükseliş işletmeler için endişe kaynağı olmaktadır.

Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki işgücü piyasaları iyileşmeye devam ediyor. İşsizlik oranları şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyelere inerken, işsizlik rakamları CEE bölgesindeki ekonomilerin çoğunda AB ortalamasına göre daha iyi seviyelerdedir. Bu rakamlar özellikle son iki yıllık dönemde keskin bir iyileşme göstermiştir. Yükselen ücretler, düşük enflasyon ve iyileşen tüketici algısı, hanehalkı tüketimini ekonomik büyümenin ana sürükleyici etkeni haline getirmiştir. CEE bölgesindeki ülkelerin çoğu son yıllarda olumlu ücret dinamikleri kaydetmektedir. 2010 yılından bu yana, brüt ücretler Romanya ve Bulgaristan’da yüzde 30’dan fazla, Macaristan ve Polonya’da ise yüzde 20’den fazla artış kaydetmiştir.

 

Ücretlerdeki pazarlık gücü, düşük doğum oranı ve dışarıya yaşanan göç, işgücü açıklarına katkıda bulundu.

Bununla birlikte, hanehalkları ve bölgenin genel ekonomik faaliyeti bu gelişmelerden olumlu etkilenirken, şirketler ücretlerdeki pazarlık gücü ile karşı karşıya kaldıkları ve daha yüksek ücret maliyetlerini kabul etmek zorunda oldukları için bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Dinamik dış ve iç talep, düşük doğum oranı ve Batı Avrupa’ya yaşanan göç, işgücü açığına katkıda bulunan faktörler arasında yer almaktadır. Giderek artan sayıda şirket bu durumu işlerini büyütmenin önündeki bir engel olarak bildirmektedir.

Bu basın bültenini indir : Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde işgücü açıkları: Hanehalkları ... (281,68 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst