HABERLER & YAYINLAR
24.01.2017
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA POLONYA ÖDEMELER ANKETİ: POLONYALI ŞİRKETLER ARASINDA ÖDEME GECİKMELERİ YAYGIN

PANORAMA POLONYA ÖDEMELER ANKETİ: POLONYALI ŞİRKETLER ARASINDA ÖDEME GECİKMELERİ YAYGIN

PANORAMA POLONYA ÖDEMELER ANKETİ: POLONYALI ŞİRKETLER ARASINDA ÖDEME GECİKMELERİ YAYGIN
Coface’ın Polonya’daki ödeme deneyimlerine ilişkin ilk çalışması ekonomideki geçici bir yavaşlama döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu temel olarak yeni AB bütçesine geçişin ve şirketlerin 2016 yılında sabit varlıklara yatırım yapmadaki isteksizliğinin bir sonucu olmuştur. 2015 yılı ile karşılaştırıldığında, Coface 2016 yılında GSYH artışının yüzde 2,7 olduğunu ve 1.2 puan düşüş kaydettiğini tahmin etmektedir. Hem ekonomik durumu hem de iş ortamını yansıtan ödeme anketinde şirketlerin ödeme davranışları incelenmiştir. Analizimiz çok çeşitli şirket büyüklüklerini ve sektörleri kapsamaktadır. Vadeli satışlar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve birçok şirket bir aya kadar nispeten kısa vade süreleri sunmaktadır. Şirketlerin çoğu vadesi geçmiş ödemeler ile karşı karşıyadır ve bunlardan bazıları uzun süre gecikmiş, ödenmesi çok zor olan alacaklardır. Uzun süreli ödenmemiş alacaklar şirketlerin karlarını düşürmektedir ve ödeme anketimize göre, neredeyse beş şirketten birisi ödenmemiş alacaklar sebebiyle yıllık gelirinin en az yüzde 5’ini silmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla şirketlerin risk yönetim stratejileri hakkındaki farkındalıkları artmaktadır. Birçok şirket özel alacak yönetimi ekipleri oluşturmuştur, ödemeleri sürekli olarak izlemektedir ve ayrıca ticari alacak sigortası şirketlerinden hizmet almaktadır

 

Coface’ın bu çalışması Polonyalı şirketlerin ortalamam 51,5 günlük ödeme gecikmeleri yaşadığını göstermektedir. Bu süre Alman şirketlerin yaşadığı gecikme süresinden 10 gün daha uzundur (Almanya piyasasına ilişkin gerçekleştirdiğimiz ödeme anketine göre). Polonya ortalaması bazı sektörlerin geniş bir çeşitlilik arz eden deneyimlerinin bir bileşimidir. Perakende sektörü sadece 19,3 günlük gecikme ile en iyi durumda olan sektördür. Örneklemimiz ulaştırma şirketlerinin en çok etkilenen şirketler olduğunu, ödeme gecikmelerinin  112,9 gün ile ortalamanın iki katından fazla olduğunu göstermiştir. İnşaat sektörü de zorluklar yaşamaktadır; cömert vade süreleri sunmasına karşın varsayımsal  ortalama gecikme süresi neredeyse 84 gündür. Uzun süreli vadesi geçmiş alacaklar inşaat şirketlerinin gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır ve çoğu inşaat şirketi vadesi geçmiş alacakların önümüzdeki aylarda daha da yükselmesini beklemektedir. Bu zayıf ödeme senaryosu, Kasım 2016’da bir kademe düşürülerek “çok yüksek risk” olarak derecelendirilen inşaat sektörü risk değerlendirmemiz ile uyumludur.
Öte yandan, araştırmaya dahil olan 12 sektörden dokuzu önünüzdeki aylarda ödenmemiş alacakların miktarının azalmasını öngörmektedir. Bu durum, özellikle 2017 yılının ikinci yarısında tekrar çeşitlendirilmiş ve dengeli büyümeye geçmesi ve yılın tamamında yüzde 3,1’lik bir büyüme rakamına ulaşması beklenen Polonya ekonomisindeki kademeli iyileşme ile de uyumludur. Her ne kadar yaygın bir durum olmaya devam etse de, ödeme gecikmeleri bu yıl Polonyalı şirketler için daha küçük bir yük oluşturacaktır.

Bu yayını indir : PANORAMA POLONYA ÖDEMELER ANKETİ: POLONYALI ŞİRKETLER ARASINDA ÖD... (1,67 MB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst