HABERLER & YAYINLAR
27.09.2016
KURUMSAL HABERLER

Fransız otomotiv sektörü için kısa vadeli risk azaldı, ancak köklü değişimler bekleniyor

Fransız otomotiv sektörü için kısa vadeli risk azaldı, ancak köklü değişimler bekleniyor
 Otomotiv sektörünün notu yükseltilerek en iyi risk kategorisine çıkarıldı
 Özel alıcılar otomobil piyasasına geri dönerken yeni araç satışlarını yukarıya çekiyorlar; 2016 yılında yeni araç satışlarının yüzde 5,6 artması bekleniyor
 Fransa’da katma değerin düşmesi sebebiyle uzun vadedeki risklerin izlenmesi gerekiyor
 Üretimin ve Ar-Ge’nin uluslararasılaşması kaçınılmaz bir sonuç olarak görünüyor
Otomotiv sektörü kısa vadede düşük riskli olarak değerlendiriliyor
2016 yılı Fransız otomotiv sektörü için daha az riskli görünüyor. Profesyonellerin ve şirketlerin hakim olduğu piyasada, işsizlikteki düşüş ve yeni finansman yöntemleri sayesinde yeniden güven kazanan hanehalkı tüketimi de artık etkili oluyor. Ocak-Temmuz döneminde yeni araç satışı artarken Coface 2016 yılı için yüzde 5,6’lık bir artış oranı kaydedileceğini, 2017 yılında ise yüzde 1,5 ve 2,5 arasında daha düşük bir artış yaşanacağını öngörüyor.
Bu sebeplerden dolayı, Fransız otomotiv sektörünün risk notu yükseltilerek “düşük riskli” olarak derecelendirildi; ancak yine de ikinci ve üçünü kademe ekipman imalatçılarının kırılganlığı ile ilgili bazı çekinceler mevcut. Şu anda, analiz edilen 12 faaliyet sektöründen sadece ikisi (otomotiv ve perakende) kısa vade için bu sektör değerlendirme notuna sahiptir.

 

Zorunluluktan kaynaklı uluslararasılaşma ivme kazanıyor

 

Daha geniş anlamda ifade etmek gerekirse, Fransız otomotiv sektörü şu anda bir dönüm noktasında. Fransa’nın mühendislik, yaşam standardı ve değişikliğe ayak uydurma bakımından yadsınamayacak güçlü yönleri bulunmakla birlikte, rekabet gücü kaybı yaşamaktadır. 2008 ile 2014 yılları arasında sektörün katma değeri yüzde 29 azalırken, aynı dönemde Fransız sanayiinin katma değeri yüzde 3 artış kaydetmiştir. Ekipman imalatçıları bakımından, ticaret fazlasındaki erime de bu durumu yansıtmaktadır. İç piyasada satışlarda yaşanan düşüş ve bununla ilişkili olarak fabrikaların kapasitelerinin yetersiz kullanılması sorunu ile baş edebilmek için, otomobil üreticileri istihdamı kısarak ve ücretlerle yeni işe alımları dondurarak araç başına düşen birim maliyetleri düşürmek zorunda kalmıştır

 

Giderek artan sayıda şirket tarafından benimsenen uluslararasılaşma stratejisi bu sorunları çözebilecek mi?

 

Temel olarak düşük ekonomi aralığında yer alan araçlardan oluşan dar bir piyasa ile Fransa gerekli karlılık düzeylerini sağlayamamaktadır. Başta yükselen ülkeler olmak üzere dünya genelinde otomobil satışlarının canlılığı şirketleri cesaretlendirmekte, dolayısıyla şirketler müşteri portföylerini uluslararasılaştırmaktadır. Örneğin, kendini toparlayabilen birinci kademe ekipman imalatçıları şu anda yüzde 7,8 civarında bir işletme marjına sahiptir; bu otomobil üreticilerine göre 2 puan daha yüksektir.

 

Dikkate alınması gereken bir başka eğilim de şudur: hem otomobil üreticileri hem de ekipman imalatçıları üretim ve montaj faaliyetlerini taşıdıkları bir sürecin ardından düşük maliyetli piyasalarda Ar-Ge merkezleri kuruyorlar. Bu aşamada, bu fonksiyonunun büyük bölümü Fransa’da yoğunlaşmış durumdadır ancak Ar-Ge faaliyetlerinin yükselen ülkelere taşınması süreci ivme kazanacaktır. Bu olgunun ardında yatan temel faktör otomobil üreticilerini ve lojistik, mühendislik ve BT alanlarında uzmanlaşmış ekipman imalatçılarını ve alt yüklenicilerini içeren yerel otomotiv öbeklerinin ortaya çıkmasıdır.

Bu basın bültenini indir : Fransız otomotiv sektörü için kısa vadeli risk azaldı, ancak kö... (347,87 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst