HABERLER & YAYINLAR
27.03.2023
KURUMSAL HABERLER

2022 Mali Yılı Sonuçları: 283.1 milyon Euro rekor net kar ve 80% temettü dağıtım oranı

2022 Mali Yılı Sonuçları: 283.1 milyon Euro rekor net kar ve 80% temettü dağıtım oranı

Ciro: Grubun cirosu, sabit kur oranıyla ve konsolidasyon kapsamındaki değişiklikler hariç olmak üzere %13,4 ve bildirilen veriler çerçevesinde %15,6 artarak 1.812 milyon Euro'ya yükseldi

  • Ticari Alacak Sigortası primleri, devam eden mevcut enflasyonist ortamda yüksek müşteri faaliyetlerindeki artışlar sayesinde %14,4 arttı.
  • Müşteri koruma oranı rekor seviyeye (%92,9) ulaştı ancak fiyatlar 2022 Yılının ilk 9 ayı ile uyumlu olarak düşmeye devam etti (-%3,0)
  • Bilgi hizmetleri cirosu, sabit kur oranıyla %11,6 ve tam ölçekte %13,1 arttı; faktöring cirosu ise %10,0 arttı.

2021 yılına kıyasla net hasar oranı 2.7 puanlık bir yükselme ile %36,0 net birleşik oran ise 0,3 puanlık artışla %64,9 (2021 yılında hükümetlerin uyguladığı sigorta programı hariç 10,4 puanlık artış) olarak kaydedildi

  • Risk ortamı normalleşmeye devam ederken brüt hasar oranı da 9.8 puanlık bir artışla %31,2 seviyesine ulaştı
  • Pozitif faaliyet kaldıracı ve yüksek reasürans komisyonlarının bir yansıması olarak net maliyet oranı 2.5 puanlık bir düşüşle %28,8 oldu
  • Devam eden düşük hasar oranının etkisiyle 2022 yılı 4. çeyreği net bileşik oranı %68,2 olarak kaydedildi

283,1 milyon Euro Net karın (group payı), 54,7 milyon Euro'su 2022 yılının 4. çeyreğinde gerçekleşti. Yıllık ortalama maddi özkaynak getirisi (RoATE)1 %15,6 olarak kaydedildi

  • Hisse başına kazanç 1.89 Euro oldu.

Sağlam bilançosu ile Coface gücünü korumaya devam ediyor:

Tahmini ödeme gücü oranı, hedef aralığın (%155-%175 arası) üst sınırının üzerinde %201 seviyesinde2kaldı

%80 temettü dağıtım oranıyla hisse başına 1,52 Euro temettü dağıtma teklifi3

 

 Coface İcra Kurulu Başkanı Xavier Durand yılı şu sözlerle değerlendirmiştir:  

“2022 yılının sonlarına doğru birçok riskle karşı karşıya kalan küresel ekonomi, Çin ekonomisinin yeniden açılması ve Avrupa bölgesinde kış başında hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyretmesi gibi beklenmedik gelişmelerden pozitif etkilendi. Ilımlı hava koşulları ve talep eğrisi sayesinde doğal gaz tüketimi azaldı ve işletmeler ve hane halkının enerji masraflarını düşürdü.

Ancak bu iyi haberler, başarısız sonuçlar yaşayan işletme sayısındaki artışı durdurmaya yardımcı olmadı.

Bu karmaşık ortamda Coface'ın mali rakamları tarihsel olarak rekor seviyelere çıktı; şirket, net gelirini %26 arttırarak 283 milyon Euro'ya yükseltti, yıllık esas indirgenmiş maddi özkaynak verimliliği %15,6 seviyesine ulaştı.

Müşteri koruma oranı ve net tavsiye puanı da rekor seviyelerde kaydedildi. Bu başarı, tüm Coface çalışanlarının gayretinin ve müşterilerimize hizmet etme taahhütlerine olan bağlılıklarının sonucudur. 

Build to Lead stratejik planında son yılına geldik. Plan çerçevesinde belirlediğimiz hedeflerin tamamına ulaştık ve hatta bazı hedeflerimizin üzerine çıkmak üzereyiz.

Önümüzdeki bu yeni yılda bazı yeni muhasebe standartlarını uygulamaya koyacağız. Ekiplerimiz bunu mümkün kılmak için büyük bir emek harcadı ancak şunu belirtmek isterim ki bu yeni standartlardan dolayı ne stratejimizde ne de performans ölçümümüzde bir değişikliğe gitmeyeceğiz.

Güçlü bilançomuz sayesinde Genel Kurul toplantımızda, stratejik planımızda yer alan hedeflerimizle uyumlu olarak net kârımızın %80'inin pay sahiplerimize dağıtılmasını teklif edeceğiz.”

 

1 Ortalama maddi özkaynak verimliliği.

2 Tahmini ödeme gücü oranı, Coface'ın Ödeme Gücü II düzenlemeleri gereğince, Kısmi Dahili Model kullanılarak yaptığı ön hesaplamadır. Nihai hesaplama, ön hesaplamadan farklı olabilir. Tahmini ödeme gücü oranı denetlenmemiştir.

3 Temettü dağıtımına ilişkin teklif, 16 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında sunulacaktır.

 

Bu basın bültenini indir : 2022 Mali Yılı Sonuçları: 283.1 milyon Euro rekor net kar ve 80% t... (743,50 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst