HABERLER & YAYINLAR
28.07.2022
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Coface Asya Kurumsal Ödemeler Anketi 2022: Asya şirketleri, ödeme gecikme sürelerinin kısalmasına karşın artan kredi riskleriyle karşı ka...

Coface Asya Kurumsal Ödemeler Anketi 2022:  Asya şirketleri, ödeme gecikme sürelerinin kısalmasına karşın artan kredi riskleriyle karşı ka...

Hong Kong, 29 Haziran 2021 – Coface tarafından Kasım 2021 ile Şubat 2022 arasındaki  dönemde yapılan 2022 Asya Kurumsal Ödemeler Anketi, Asya Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren yaklaşık 2800 şirkette pandeminin ikinci yılında gözlemlenen ödeme davranışlarındaki ve kredi yönetimi uygulamalarındaki gelişmelere ışık tutuyor. Ankete, Asya Pasifik bölgesindeki dokuz pazar (Avustralya, Çin, Hong Kong SAR, Hindistan, Japonya, Malezya, Singapur, Tayland ve Taiwan) ve 13 sektörde faaliyet gösteren oyuncular katıldı.

COVID'in Etkilerine Rağmen, Çin Hariç Diğer Pazarlarda Ödeme Gecikme Sürelerinde Bozulma Görülmemiştir.

2021'de ekonomik koşullarda yaşanan iyileşme, Asya-Pasifik genelinde ödeme gecikme sürelerinin kayda değer bir şekilde iyileşmesine katkıda bulundu; 2020 yılında ortalama 68 günlük gecikme süreleri 2021 yılında 54 güne düşerek son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Anketi cevaplayanlar arasından ödemelerde gecikmeyle karşı karşıya kalanların oranı, bir önceki yıl %65 iken, bu yıl da sabit kalarak %64 oldu. Anketi yanıtlayan dokuz pazar içinde ödeme gecikme sürelerinin en çok kısaldığı pazarlar Malezya ve Singapur oldu. una karşın Çin, ödeme gecikmelerinde artış yaşayan tek ülke olurken, ortalama gecikme sürelerinin de en yüksek seyrettiği ülke oldu.

Öte yandan anket, bazı endişelere de dikkat çekti. Bu sene daha fazla şirket ödeme gecikmesi ile karşı karşıya kaldığını belirtti; 2020 yılında bu oran %31 iken bu yıl artarak %35 seviyesine ulaştı. Ayrıca, bir önceki yıla oranla daha fazla şirket, yıllık cirosunun %10'undan fazla ultra uzun ödeme gecikmesi (ULPD'ler) yaşadığını bildirdi ve bu artış büyük ölçüde Çin'den kaynaklandı; 2020'de halihazırda yüksek olan %27'lik oran, 2021'de %40'a yükseldi. Avustralya ve Hindistan'da ULPD oranında hafif bir artış yaşanırken, diğer altı ekonomide sabit kaldı ya da azaldı ancak Hong Kong'da önemli bir düşüş kaydedildi. ULPD'lerin büyük çoğunluğu hiçbir zaman ödenmediğinden ULPD'ler bir şirketin yıllık cirosunun %2'sinden fazlasını oluşturduğu durumlarda, o şirket için nakit akışı riski ciddi oranda artma eğilimi göstermektedir.

%10'un üzerinde ULPD ile karşı karşıya kalan şirket sayısındaki artış sektör bazında özellikle metal sektöründe öne çıkmaktadır; bu sektörde ULPD oranı, 14 pp artarak yaklaşık %23 seviyesine ulaşmış ve 13 sektör arasında görülen en yüksek oran olmuştur. İnşaat, BİT, ulaşım ve tekstil gibi diğer sektörler de önemli nakit akışı riskleriyle karşı karşıyadır ve ULPD yaşayan şirketlerin %30'undan fazlası, bu tür gecikmelerin yıllık cirolarının %2'sinden fazlasını oluşturduğunu belirtmiştir.

Ekonomik Beklentiler: İyimserlik Devam Etse de Artan Hammadde Fiyatları Endişelerin de Artmasına Neden Olmaktadır

Ankete katılanlar arasında genel olarak iyimserlik hakim olup cevaplayanların %71'i, 2022 yılında ekonomik büyüme beklediğini dile getirmiştir. Ancak bu iyimser tutum bölge genelinde aynı değildir. Asya ortalamasına kıyasla Singapur'un daha iyimser olduğu görülmüş katılımcıların %83'ü (+17 puan) daha yüksek bir büyüme görüleceği beklentisi içinde olduğunu ifade etmiştir. Japonya ve Tayland'daki şirketler, 2021 yılında yaşanan nispeten daha yavaş toparlanmaya karşı 2022 yılında daha güçlü bir toparlanma beklemektedir, aynı zamanda piyasaya duyulan güven de her iki ülkede 14 puan artarak %75 ve %80 seviyesine yükselmiştir. Buna karşılık, Malezya'da bu oran %44 seviyesinde gerçekleşerek, siyasi belirsizliğin arttığı bir ortamda, 2022 yılında beklenen genel seçim olasılığı karşısında bir önceki yıla göre önemli bir düşüş (-29 puan) göstermiştir.

Anketi cevaplayanlar, COVID-19'un satış performansları ve nakit akışları üzerindeki etkilerine ilişkin sorularda artan ham madde fiyatlarına yönelik endişelerini daha fazla dile getiriyor.2020 yılında şirketlerin yalnızca %31'i ham madde fiyatlarındaki artışı önemli bir faktör olarak değerlendirirken bu yıl şirketlerin yarısından fazlası (%54) buna dikkat çekmiştir. Özellikle ham petrol olmak üzere hammadde fiyatlarında 2021 yılında görülen ciddi artış Ukrayna'daki çatışmanın ardından daha da sertleşti. Bu da Asya-Pasifik de dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm şirketler üzerindeki maliyet baskısını ve dolayısıyla nakit akışı sorunlarını arttırdı.

Asya Şirketleri Üzerindeki Marj Baskısı Her Geçen Gün Artıyor

Günümüzde işletmeler, tedarik zincirindeki aksamaların, jeopolitik gerilimlerin ve artan enflasyonun öne çıktığı karmaşık bir ortamla karşı karşıyadır. Kısmen yeni COVID-19 salgınları ve yeni karantina uygulamaları nedeniyle 2021'de arz kısıtlamaları devam etti. Ancak dünya yavaş yavaş yeniden açılmaya başladı ve özel talepte toparlanma görüldü. Bu da birçok ürün ve hammaddenin arz ve talebi arasındaki uçurumun genişlemesine ve dolayısıyla fiyatlarda önemli artışlara neden oldu. 2022 yılının başında hafiflemeye başlayan küresel tedarik zinciri üzerindeki baskılar Rusya-Ukrayna çatışmasıyla yeniden alevlendi. İki ülke arasındaki çatışma, her iki ülkenin de küresel emtia piyasalarındaki baskın rolü göz önüne alındığında, hammadde fiyatlarındaki artışın derinleşmesine yol açarak enflasyonun ve dolayısıyla ücretlerin yükselmesine neden oldu. Sonuç olarak üretim maliyetleri arttı ve işletme karlılığı üzerine yük bindi.

2021 yılına kadar düşük enflasyonist baskıların keyfini çıkaran Asya ülkeleri, bu yıl, özellikle gıda ve enerji kalemlerinde hızla yükselen enflasyonun etkisini yaşıyor. Bazı Asya ekonomilerinde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) büyüme oranı merkez bankaları tarafından verilen hedeflerin üzerine çıktı. Tayland'da durum aynen bu şekilde seyretmiş ve Mayıs ayında arka arkaya beşinci kez olmak üzere, yıllık TÜFE artışı, merkez bankasının verdiği hedef bant olan %3 seviyesinin üzerine çıkmıştır. Avustralya, Hindistan ve Filipinler'de de enflasyon için verilen hedef aşıldı. 2020/2021 döneminde 10 ay boyunca deflasyon yaşanan Japonya'da ise enflasyon, Nisan ayında %2,5 ile Japonya Merkez Bankası'nın hedefinin üzerine çıktı. Geçim masraflarındaki artışla karşı karşıya kalan bazı ülkeler tüketicilere destek olmak için ücretleri artırmaya karar verdi. Japonya, Güney Kore ve Singapur'dan elde edilen veriler, ortalama ücret artışının 2021'den bu yana hız kazandığını ortaya koymaktadır. Güneydoğu Asya bölgesinde Malezya'da, Mayıs 2022'de asgari ücrete %35'lik yüksek bir zam yapıldı. Aynı şekilde Filipinler'de Haziran ayında ve Vietnam'da da takip eden ay içinde asgari ücrete zam yapılması planlanıyor.

Coface'ın Asya-Pasifik Ekonomisti Bernard Aw konuyu şu sözleriyle değerlendirdi: '2021'de ekonomik koşullardaki iyileşme, Asya-Pasifik genelinde ödeme gecikmelerinin süresinin kayda değer bir şekilde kısalmasına katkıda bulundu. Ancak, şu anda bölgedeki şirketler artan kredi riskleriyle karşı karşıya ve ödeme gecikmeleri bildiren şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ayrıca, özellikle Çin'de ve nispeten daha az ölçüde olmak üzere Avustralya ve Hindistan'da şirketler, yıllık cirolarının %10'unu oluşturan ultra uzun ödeme gecikmeleri ile daha fazla karşı karşıya kalmaya başladı.

Bu basın bültenini indir : Coface Asya Kurumsal Ödemeler Anketi 2022: Asya şirketleri, ödeme ... (739,45 kB)
Üst