HABERLER & YAYINLAR
01.04.2015
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Üç ayda bir güncellenen ülke riski ve iş ortamı değerlendirmeleri

Coface, iki Avrupa ekonomisinin risk değerlendirmelerini güncelledi ve Brezilya’yı negatif izlemeye aldı, Rusya’daki iş ortamı değerlendirmesini C’ye düşürdü.

 

2015 yılında büyümenin hızlanması beklenen (yüzde 2,1) ileri ekonomilerde ülke riskindeki iyileşmeler giderek daha algılanabilir hale geliyor. Euro Bölgesi’nde Almanya’nın ve İspanya’nın başını çektiği iki olumlu değişiklik yaşandı: Hollanda ve Belçika’nın değerlendirme notları birer kademe yükseldi. Öte yandan büyümenin aşağı yönlü olarak revize edildiği (yüzde 4,2) yükselen ekonomilerdeki değişiklikler büyük farklılıklar gösteriyor. Brezilya ve Ekvador negatif izlemeye alınırken, Rusya’nın iş ortamı değerlendirme notu düşürüldü.

 

Euro Bölgesi’ndeki toparlanmayı teyit eder bir şekilde Belçika ve Hollanda’nın değerlendirme notu A2’ye yükseltildi 2014 yılında Almanya, İspanya, İngiltere, Avusturya ve 2015 yılının başında Portekiz’in ardından, Belçika ve Hollanda’nın değerlendirme notları yukarı yönlü revize edilerek A2’ye yükseltildi. Bu durum bölgede kademeli olarak büyümeye geçildiğini teyit etmektedir (2014 yılında yüzde 0,9’luk büyümenin ardından 2015 yılı için büyüme Coface tarafından yüzde 1,3 olarak tahmin edilmektedir ).Her iki ülkede de hanehalkı harcaması, ihracat ve yatırımlar büyümeye olumlu katkıda bulunmuştur. Şirket iflasları azalmaya devam etmektedir. Belçika’da mali konsolidasyon üzerinde odaklanan bir hükümet ile birlikte siyasi görünüm daha istikrarlı bir hale gelmiştir. Hollanda’da, yılbaşı itibariyle emlak fiyatlarındaki artışa paralel olarak (2013 yılındaki düşük seviyelere göre Ocak 2015 itibariyle yüzde 3,6 artış) inşaat sektöründeki şirketler arasında güven düzeyi yükselmeye başlamıştır.

 

Latin Amerika düşüşte

 

Yükselen ekonomiler değişken eğilimler göstermektedir.İyi haberler bakımından en fazla öne çıkan ülkelerden Tunus’un B olan değerlendirme notu pozitif izlemeye alınırken, Kamboçya’nın değerlendirme notu C’ye yükseltilmiştir.

 

  • Tunus’ta siyasi geçiş sürecinin tamamlanması ve terörist saldırı tehditlerinden etkilenme olasılığının azalması ile birlikte iş ortamı iyileşmeye başlamıştır. Tarımsal üretimdeki artışın ve sanayi sektöründe güçlenen ekonomik faaliyetin desteği ile Tunus’un büyüme oranının 2015 yılında 2014 yılına göre yarım puanlık artışla hızlanması bekleniyor (yüzde 3). Ülke aynı zamanda düşen petrol fiyatları ve ana ihracat pazarı olan Avrupa’daki toparlanma gibi uluslararası ekonomik ortamdaki iyileşmelerden de önemli ölçüde faydalanacaktır. Turizm sektörü kısa vadeli güvenlik riskinden olumsuz etkilenebilir. 
  • Kamboçya büyüme yolundaki ilerleyişine devam ediyor. Turizm sektörünün, güçlü tekstil ihracatının ve Avrupa Birliği, ABD ve Kanada’ya imtiyazlı erişiminin desteği ile birlikte, ülkenin sağlam ekonomisi 2011 yılından bu yana yüzde 7’nin üzerinde büyüyor. Çin ve Vietnam’daki tesislerin ülkeye taşınması ve enerji altyapı projeleri bağlamında kurulan kamu-özel sektör ortaklıkları sayesinde doğrudan yabancı yatırımları artmaya devam ediyor.

 

Emtia fiyatlarındaki düşüş ve Çin’in talebindeki azalma gibi faktörler de dahil olmak üzere ekonomik ve siyasi belirsizlikler Latin Amerika’yı ciddi ölçüde etkiliyor. 2014 yılındaki önemli dış likidite riskleri karşısında ağır bir sınavdan geçen Venezüella ve Arjantin bu durumdan etkilenen tek ülke değil. Brezilya’nın A4 değerlendirme notu ve Ekvador’un B değerlendirme notu negatif izlemeye alınmıştır. 

 

  • Brezilya’da, harcama ve yatırımlardaki düşüş sebebiyle 2015 yılında büyüme olası görünmemektedir (büyüme tahmini yüzde -0,5). Altyapı ve nitelikli işgücü eksiklikleri ile yüksek su kesintisi riski ve olası elektrik kısıtlamalarının sanayi sektörünü etkilemeye devam etmesi bekleniyor. Ana ihracat pazarı olan Arjantin’deki ekonomik yavaşlama otomotiv sektörünü etkileyecektir. Öte yandan, Petrobras’ta yaşanan yolsuzluk skandalı sonrasında yatırımlardaki azalmanın inşaat sektörünü ve kıyı ötesi petrol faaliyetlerini etkilemesi olasıdır
  • Ekvador, Venezüella’dan sonra düşen petrol fiyatlarından en çok etkilenen bölge ülkesidir. Ülkede bütçe açığı artmaktadır ve büyüme kayda değer ölçüde yavaşlamıştır (2014 yılında yüzde 3,8 iken 2015 tahmini yüzde 1,5). Ülkenin mali istikrarını koruyabilmesi için petrol fiyatının varil başına 120 $ olması gerekmektedir. Ekonomideki dolarizasyon kamu hesaplarında düzeltme yapılabilmesi için devalüasyonu güçleştirmektedir. Özellikle Avrupa’ya olmak üzere petrol dışı ihracat da rekabet gücünü kaybetmiştir
Bu basın bültenini indir : Üç ayda bir güncellenen ülke riski ve iş ortamı değerlendirmele... (538,96 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst