HABERLER & YAYINLAR
19.04.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Üç aylık sektör risk değerlendirmeleri güncellemesi

Üç aylık sektör risk değerlendirmeleri güncellemesi

 

Yükselen piyasalarda sektör riskleri halen baskı altında

 

 Sektörel analiz dünya genelinde 6 bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildi
 Yatırıma bağlı olan sektörler, tüketime bağlı olan sektörlere göre daha fazla risk altında
 Metal sektörünün risk düzeyi, 6 bölgenin 4’ünde “çok yüksek risk” düzeyinde
 Yükselen Asya ve Latin Amerika’da sektör riskleri yükselirken, Avrupa’da sektör notları yükseliyor

 

Şirket yatırımlarında kırılganlık devam ediyor

 

Oldukça değişken finansal piyasaların ve petrol fiyatlarında devam eden düşüşün etkisi ile küresel büyümenin yarı yarıya azalması (2016 yılı için Coface tahmini yüzde 2,7) Coface tarafından analiz edilen sektörlerin durumunu tehlikeye atıyor. Özellikle yükselen Asya, Latin Amerika ve Kuzey Amerika bölgelerinde olmak üzere iş yatırımlarına bağımlı olan sektörler daha fazla risk altında. Öte yandan, hem gelişmiş hem de yükselen ekonomilerde, tüketime bağımlı olan sektörler en az etkilenen sektörler olarak görünüyor. Küresel ticaretteki zayıf büyüme (Şubat 2016 sonu itibariyle 1 yıllık dönem için yüzde 1,8) bir başka kırılganlık kaynağı teşkil etmektedir. Ticaret hızı Ağustos 2015’ten bu yana keskin bir şekilde yavaşlamıştır (%3) ve bu durum özellikle sevkiyat (küresel ticaretin yüzde 80’i) olmak üzere taşımacıları daha fazla etkilemektedir.

 

Avrupa giderek daha az riskli hale geliyor

 

Coface tarafından analiz edilen altı bölgenin tümü giderek daha zorlu hale gelen dünya ekonomisinden etkilenirken, Avrupa olumlu bir iç momentum sergiliyor. Çin’deki yavaşlama ve Rusya’da faaliyetteki daralma sebebiyle kimya sektörünün risk düzeyi “orta risk” düzeyine düşürülmesine rağmen, Orta Avrupa diğer bölgelere göre daha düşük risk seviyeleri sergilemeye devam ediyor.

 

Avrupa’daki büyümenin ana lokomotifi olan tüketimdeki hızlanma sayesinde Batı Avrupa’daki faaliyet iyi durumda. Coface tarafından bu çeyrekte yapılan her iki yükseltme bu bölge ile ilişkilidir.

 

 Otomotiv sektörü uygun bir görünüm sergilemektedir ve risk düzeyi "orta riske” yükseltilmiştir. Bunu destekleyen faktörler arasında yeni araç satışındaki yüzde 10,1’lik artış (Şubat 2016 sonu itibariyle 1 yıllık dönem için) ile yaşlanan araç stokunun gelecekteki yenilenmesi yer almaktadır.

 “Orta risk” düzeyine yükseltilen tıbbi ilaç sektörü, Avrupa’daki yaşlanan nüfus, mali kemer sıkma politikalarının sonlandırılması ve Coface tarafından kaydedilen iyi ödeme deneyimleri göz önüne alındığında büyüme bakımından sağlıklı bir durumdadır.

Bu basın bültenini indir : Üç aylık sektör risk değerlendirmeleri güncellemesi (552,12 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst