HABERLER & YAYINLAR
26.08.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Yeni Almanya 2016 Şirket Ödemeleri Anketi

Yeni Almanya 2016 Şirket Ödemeleri Anketi

 

Almanya ekonomisinin sağlamlığına rağmen, ödeme gecikmeleri halen yaygın olarak yaşanıyor

 

 Alman şirketlerinin %84’ü ödemelerde gecikme yaşarken, ihracat şirketleri en fazla etkilenen şirketler olarak öne çıkıyor
 Tüm sektörler arasında ortalama olarak ödeme gecikmeleri 41,4 güne karşılık geliyor.
 Alman şirketlerinin 3/4’ten fazlası için azami gecikme 60 gündür – bu Çin’e göre daha kısa bir süredir
 Şirketlerin %84,4’ü vadeli satış yapıyor. Şirketlerin %20’si ödenmemiş alacaklarının azaldığını bildirirken, %16,9’u arttığını bildiriyor
 İş sektörleri arasında karma bir görünüm söz konusu. Tekstil/Deri/Hazır Giyim %94,4 ile en ağır şekilde etkilenen sektör

 

Coface’ın 850’nin üzerinde katılımcı şirket ile gerçekleştirilen Almanya’daki ilk ödeme anketi ülkenin sağlam ekonomik durumuna rağmen şirketlerin neredeyse %84’ünün müşterilerinin ödemelerindeki gecikmelerden etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl ödenmemiş
alacak hacminde yaşanan hafif azalma, Alman şirketlerinin olumlu durumunu yansıtmaktadır. Ankete katılan şirketler için ödeme gecikmelerinin süreleri yönetilebilir aralıklardadır. Dolayısıyla, çok uzun süreli vadesi geçmiş alacaklardan kaynaklanan potansiyel likidite riskleri nispeten düşüktür.

 

Ödeme gecikmeleri: Alman şirketler Çinli şirketlere göre daha iyi durumda

 

Şirketlerin %83,7’si için ödeme gecikmeleri düzenli olarak meydana gelmektedir. Bu gecikmelerin yarıdan fazlası müşterilerin yaşadığı finansal güçlüklerden kaynaklanmaktadır. Coface tarafından kısa süre önce gerçekleştirilen ankete göre, bu Çin’de tespit edilen orandan daha yüksektir. Çin’deki şirketlerin yaklaşık yüzde 80’i ödeme gecikmeleri yaşarken bu oran Asya-Pasifik bölgesinde yüzde 70 ile daha da düşüktür. Almanya’da, ödeme gecikmeleri temel olarak ihracata bağımlı olan şirketler tarafından neredeyse yüzde 90’lık bir oran ile daha sık yaşanırken, Almanya’nın iç pazarında ticaret yapan şirketler için bu oran yüzde 82,8 olarak bildirilmiştir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, ödenmemiş alacakların hacmi aşağı yönlü bir eğilim sergilemektedir. Ankete katılan şirketlerin yaklaşık %20’si ödenmemiş alacaklarının azaldığını bildirirken, %16,9’u arttığını bildirmiştir. Şirketlerin yüzde 60’tan fazlası için, ödenmemiş alacakların seviyesi aynı kalmıştır.

 

İhracata yönelik faaliyet gösteren şirketler daha karışık sonuçlar sergilemektedir. Ancak olumlu bir eğilim gözlenmektedir; şirketlerin yüzde 24’ten fazlası ödenmemiş alacakların miktarında bir azalma olduğunu bildirmiştir. Bununla birlikte, şirketlerin yüzde 23,3’ü ödenmemiş alacaklarının miktarında önemli bir artış yaşandığını bildirmiştir; tüm şirketler için geçerli olan ortalama oran %16,9 idi.

Bu basın bültenini indir : Yeni Almanya 2016 Şirket Ödemeleri Anketi (424,21 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst