HABERLER & YAYINLAR
15.05.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

ASYA’DA ELEKTRONİK SEKTÖRÜ İÇİN YENİ PARADİGMA: AÇIK DİNAMİZM, ARTAN RİSKLER

Yenilikçilik; büyümeyi tetikliyor ve risk oluşturuyor “Küresel Üretim Ağları” aşamasından, “Küresel Yenilikçilik Ağları” aşamasına (coğrafi sınırların ötesinde ürün geliştirme ve araştırma faaliyetlerini içeren) geçen elektronik sektörünün 2017 yılına kadar yüzde 3’ün üzerinde bir yıllık büyüme oranı yakalaması gerekiyor.

 

Yükselen Asya’nın elektronikte yenilikçiliğin yeni merkez üssü haline gelmesi ile birlikte, yerel şirketler artık üretim ve araştırmanın içselleştirilmesine güveniyor. Bununla birlikte, Coface’ın tespitlerine göre bölgede ödenmeyen faturalardaki kademeli artışın teyit ettiği gibi, sektörün dinamizmi yeni riskler ile karşı karşıya. 2013 yılında, Asya-Pasifik bölgesinde elektronik ve bilgi teknolojileri sektöründeki her dört şirketten neredeyse üçü, özellikle elektronik bileşenler ve tüketici elektroniği dağıtımı alt sektörü başta olmak üzere vadesi geçmiş ödeme sorunu yaşadı. Asya’daki elektronik sektörünü üç önemli risk tehdit ediyor

 

1. Risk: Sektörün orta ölçekli ve çok büyük ölçekli şirketleri arasındaki artan Ar-Ge yatırım kapasitesi farkı Yenilikçilik pazarın her iki ucunda yer alıyor: Yarı iletken üreticileri giderek daha karmaşık ürünler sunarken, dev şirketler yeni ürünler yaratıyorlar (Android’li Google gibi). Pazar payı büyümeye devam eden bu çok büyük ölçekli şirketlerin hakimiyeti, daha küçük ölçekli şirketlerin kâr marjlarının azalmasına yol açıyor. Bu etki, yenilikçiliğin merkezinde yer alan ve hızlı değişim karşısında Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapması gereken yarı iletken üreticileri için zararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

2. Risk: Çin Anakarasındaki elektronik sektöründe artan riskler Çin Anakarası küresel elektronik üretiminin üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, Coface’ın ödeme davranışları ile ilgili çalışmasının da teyit ettiği gibi, sektördeki Çinli şirketler maliyetler ve kâr marjları üzerindeki bu baskıdan özellikle etkilenmektedir. Çin’deki elektronik sektöründe vadesi geçen ödemelerin süresi uzamaktadır: 2013 yılında vadesi geçmiş ödemelerin yüzde 44’ünün vade tarihinin üzerinden 60 gün geçmiştir (2012 yılında bu oran yüzde 25 idi). Ayrıca, elektronikte 150 günden fazla vadesi geçmiş ödemelerin oranı tüm sektörlerin ortalamasının iki katına ulaşmıştır. Bu kötüleşmenin başlıca sebepleri işletmelerin nakit akışı sorunları ve Çin’deki ekonomik yavaşlamadır. Ürün montajı ile ilgilenen şirketler artan bir risk ile karşı karşıyalar.

3. Risk: Çin Anakarasından kaynaklanan rekabet özellikle Hong Kong ve Tayvan başta olmak üzere Asya’daki diğer oyuncuları etkiliyor. Çin’e bağımlı olan Hong Kong ve Tayvanlı şirketler, ana ticari çıkış kapılarındaki yavaşlama karşısında oldukça kırılgan durumdalar. Hong Kong’da tüm sektörün şu anda Çin’e dışarıdan üretim yapıyor olması bu bağımlılığı daha da arttırmaktadır: Bu durum elektronik ve Bilgi Teknolojileri sektörü için özellikle geçerli. Tayvan’da ise, elektronik şirketleri Hong Konglu şirketlere göre daha büyük ve üretim zincirinde daha yukarıda yer alıyor. Alıcılarının faaliyet düzeylerine oldukça bağımlı olan Tayvanlı şirketler iç talep (Çin) ve ihracat (ABD, Avrupa ve giderek artan oranda Asya) hızından ciddi ölçüde etkilenmektedir. Artan risklere rağmen, büyümeyi tetikleyenler de mevcut Asya elektronik sektörünün bu çıkmazdan kurtulabilmesi için kendisini yeniden keşfetmesi gerekmektedir.

 

Asya’daki elektronik sektörünün çok fazla güçlü yönü bulunmaktadır. Ürünlerin giderek daha hızlı bir şekilde güncelliğini kaybetmesi karşısında yenilikçilik üzerindeki vurgu ile orta ölçekli şirketlerin değişen müşteri taleplerine ayak uydurma ve büyük ölçekli şirketler ile aralarındaki uçurumu kapatma yetenekleri rakiplerinin önünde yer almalarını sağlamaktadır. Orta vadede, sektörün büyümesinde, araç elektroniği (otomotiv ve havacılık), tıbbi elektronik ve gelişmiş ülkelerdeki yaşlanan nüfusun taleplerinin karşılanması gibi faktörler etkili olacaktır. Ayrıca, Çin Hükümeti Çinli ve yabancı şirketler arasında uzun vadeli yatırımların ve işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik bazı önlemler almak için hazırlıklar yapmaktadır.

Bu basın bültenini indir : ASYA’DA ELEKTRONİK SEKTÖRÜ İÇİN YENİ PARADİGMA: AÇIK DİNAM... (256,23 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst