HABERLER & YAYINLAR
21.09.2020
KURUMSAL HABERLER

Avrupa pandemi sonrasında da yenilenebilir enerjinin güç merkezi olmaya devam edecek mi?

  Yenilenebilir enerjide küresel durum: COVID-19 pandemisine rağmen yükseliş devam etti Paris, 8 Eylül 2020 – Kısa süre önce yapılan bir Coface araştırmasına göre, COVID-19 sağlık krizinin kısa vadeli küresel yenilenebilir enerji gelişimi üzerinde olumsuz bir etkisi oldu ve orta - uzun vade için zorluklar devam ediyor. Yenilenebilir enerji, özellikle elektrik üretimi bakımından son 20 yıllık dönemde hızlı bir şekilde güçlenerek kömür, petrol ve nükleer gibi geleneksel enerji kaynaklarından aldığı paylarla piyasa payını giderek daha fazla arttırmıştır. Salgın tedarik zincirlerini bozduğu ve işgücü mevcudiyetini olumsuz etkilediği için, COVID-19 krizinin enerji sektörünün bu bölümü üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Finansmana erişim de sert bir şekilde etkilenmiştir. Yaşanan bu son eğilimler, halihazırda onaylanmış projeleri ve aynı zamanda bekleyen diğer projeleri de etkilemiştir. Kısıtlama önlemleri sırasındaki düşük talep ve fazla arz, elektrik fiyatlarını negatif bölgeye itmiştir. Sonuç olarak, temel geleneksel enerji kaynaklarını kullanan elektrik şirketleri “yeni bir gerçeklikle” karşı karşıya kalmıştır. Özellikle faaliyetleri daha katı düzenlemelere tabi tutulmalarını gerektiren “ağır kirletici” konumundaki kimyasal ve metal sektörleri gibi diğer sektörlerin yenilenebilir enerji kullanımlarını artırmaları beklenmektedir. Bu sektörlerin aynı zamanda kamuoyunun kirliliğe karşı sertleşen tutumuna ve artan dava olasılıklarına da uyum sağlamaları gerekmektedir  

Bu basın bültenini indir : Avrupa pandemi sonrasında da yenilenebilir enerjinin güç merkezi ol... (778,32 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst