HABERLER & YAYINLAR
22.06.2020
KURUMSAL HABERLER

Avrupa’da İşletme İflasları: Yasal prosedürlerdeki değişiklikler vade tarihlerini geçici olarak erteliyor

COVID-19 pandemisi Avrupa’da daha önce görülmemiş ölçekte ekonomik sonuçlar doğuruyor. Hem arz hem de talep tarafında yaşanan ikili şok, birçok şirkette çalışanların işe gidememesi sebebiyle (en azından kısmen de olsa) üretimin durmasına ve hareketlilik kısıtlamaları sebebiyle tüketimin düşmesine yol açtı. Gelirlerdeki azalma şirketlerin nakit akışlarını kötüleştirirken, ödemelerdeki gecikmeleri ve sonuçta ödeme temerrütlerini arttırdı.

Birçok Avrupa ülkesi krizle baş edebilmek için temerrüt prosedürlerine ilişkin yasal çerçeveyi geçici olarak değiştirdi Avrupa’nın birçok ülkesinde, ödeme temerrütlerinin şirket müdürü tarafından belirli bir süre içerisinde yetkili mercilere bildirilmesi gerekmektedir, aksi takdirde müdür kişisel olarak sorumlu tutulmaktadır. Bu bildirim üzerine yetkili merciler iflas işlemlerini başlatmaktadır. Ancak, ekonomilerin yapısını ve pandemi kontrol altına alındıktan sonraki toparlanma kapasitesini korumak amacıyla, Avrupa’daki hükümetlerin büyük çoğunluğu iki önemli adım attı. Şirketlerin nakit akışlarını desteklemeye yönelik önlemlerin uygulanması, sosyal güvenlik primi ve vergi ödemelerinin ertelenmesi (veya iptal edilmesi) veya bankalar tarafından verilen krediler için devlet garantilerinin sağlanması bu önlemlerden bazıları iken, iflas işlemlerini düzenleyen yasal çerçevenin geçici olarak değiştirilmesi de ikinci önemli adım oldu.

Bu basın bültenini indir : Avrupa’da İşletme İflasları: Yasal prosedürlerdeki değişiklik... (431,19 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst