HABERLER & YAYINLAR
13.02.2017
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Brezilya’da 2016 Yılında Yapılan İlk Şirket Ödeme Anketi

Brezilya’da 2016 Yılında Yapılan İlk Şirket Ödeme Anketi
İç karartıcı ekonomik senaryo ödeme deneyimlerini etkiliyor
 Görüşülen şirketlerin yüzde 75’i müşterilerinden ödeme vadelerinin uzatılmasına yönelik talep almış;
 Şirketlerin yüzde 55’ten fazlası ödenmeyen alacak oranlarında artış gözlemlemiş
 Sektörler arası ortalamaya göre, inşaat ve tarımsal gıda sektörleri hariç ödeme gecikmelerinin süresi 30 gün (bu iki sektörde ödeme gecikmelerinin süresi >121 gün)
 Brezilya’da vadeli satış yaygın bir uygulama. Şirketlerin neredeyse tamamı (%97) müşterilerine bu olanağı sunuyor ve bunun için belirttikleri temel gerekçe piyasadaki rekabettir.

 

Coface’ın Brezilya’da 120’den fazla şirket ile gerçekleştirdiği ilk ödeme anketi, şirketlerin halen zorlu bir ortam ile karşı karşıya olduklarını ortaya koyuyor. 2017 yılı daha yeni başladı ancak bu yıla ilişkin GSYH tahmini daha şimdiden sönük. Faaliyetin resesyondan çıkması beklenmesine rağmen, büyümenin yüzde 0,4 gibi çok düşük bir oranda gerçekleşmesi bekleniyor.

 

Şirketlerin neredeyse yarısı müşterilerinin yaşadıkları finansal sıkıntılar sebebiyle ödeme deneyimlerinin kötüleştiğini bildirmiştir.

 

Brezilya’da vadeli satış olanağının tanınması yaygın bir uygulamadır. Ankete katılan şirketlerin neredeyse tamamı (%97) müşterilerine vadeli satış olanağı sunuyor. Bu stratejide en belirleyici etken piyasa rekabetidir; şaşırtıcı bir şekilde çok az sayıda katılımcı müşterilerinin nakit akışı sorunlarını bir etken olarak bildirmiştir.

 

İç karartıcı ekonomik ortam ödeme davranışlarının üzerine gölge düşürmüştür. Şirketlerin çoğunluğu (%58) 2015 yılında ödenemeyen alacak oranlarında 2014 yılına göre bir artış gözlemlediğini bildirmiştir. 2016 yılına ilişkin sonuç daha dağınıktır: Ankete göre şirketlerin yüzde 46’sı için ödeme deneyimleri bir önceki yıla göre kötüleşmiştir. Şirketlerin çoğunluğu için (%79), vadesi geçmiş ödemelerin süresi ortalama olarak 30 günü geçmemektedir. Katılımcıların yine aynı oranı 2016 yılında durumun değişmediğini bildirirken, yüzde 8’i iyileşme gözlemlediğini belirtmiştir.

 

Şirketlerin sadece yüzde 13’ü toplam risk oranlarının (toplam vadesi geçmiş satışların toplam satışlara oranı) yüzde 5’i geçtiğini bildirmiştir. Şirketlerin neredeyse yüzde 40’ı için bu oran toplam cirolarının yüzde 0,5’i ile yüzde 2’si arasındadır.

 

Katılımcıların yüzde 57’sine göre, ödeme vadelerinin uzatılmasını talep eden müşterilerin en yaygın olarak öne sürdüğü gerekçe finansal güçlüklerdir. Bunu ‘müşteri portföylerinde ödenmemiş alacak oranlarının yüksek olması’ ve ‘müşteri yönetimi sorunları’ takip etmektedir. Ayrıca, şirketlerin yüzde 81’i müşterilerinin performansını etkileyen ana makro etken olarak ekonomik resesyonu bildirmiştir.

Bu basın bültenini indir : Brezilya’da 2016 Yılında Yapılan İlk Şirket Ödeme Anketi (333,50 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst