HABERLER & YAYINLAR
02.06.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

COFACE BATI AVRUPA’DAKİ VE “YENİ” YÜKSELEN EKONOMİLERDEKI İYİLEŞMEYE DİKKAT ÇEKİYOR

COFACE BATI AVRUPA’DAKİ VE “YENİ” YÜKSELEN EKONOMİLERDEKI  İYİLEŞMEYE DİKKAT ÇEKİYOR

2014 yılının ilk çeyreği küresel büyümedeki hızlanmayı teyit ediyor. Coface’ın tahminlerine göre, 2013 yılındaki yüzde 2,6’lık büyümenin ardından, 2014 yılında büyüme oranı yüzde 3’e yaklaşacak ve 2015 yılında yüzde 3,3’e ulaşacak. 2014 yılında yüzde 1,1 büyümesi beklenen Euro Bölgesi, çift dipli ciddi resesyon sonrasında yavaş ancak emin bir şekilde toparlanıyor. Ocak ayındaki kötü hava koşullarına rağmen ABD, dinamik ancak dengeli bir büyüme sergiliyor. (2014 tahmini yüzde 2,4) Böylelikle büyümede “yeniden dengeleme” süreci yaşanıyor. İleri ekonomiler buna üçte birlik bir katkıda bulunurken (2013 yılında sadece dörtte bir oranında katkıda bulunmuşlardı) gelişmekte olan ülkelerin ise üçte ikilik bir katkıda bulunmaları bekleniyor.

 

Teyit edilen bu büyüme  ile beraber  Coface bazı Avrupa ekonomileri ve yükselen ekonomiler için değerlendirme notlarını yükseltti .

 

Almanya, Avusturya, İngiltere ve İspanya: Artan yatırıma dayalı iyileşme

Batı Avrupa’daki toparlanma risklerin durağanlaşmasına, hatta iyileşmeye yol açmıştır.

 

Almanya ve Avusturya beş yıllık bir aradan sonra tekrar en iyi risk kategorisi olan A1’e yükselmiş ve ABD, Japonya ve İsviçre’nin yanında yerini almıştır. Almanya oldukça çarpıcı dengeli büyüme performansı ile (2013 yılındaki yüzde 0,3’lük performansının ardından 2014 yılında yüzde 2 tahmin ediliyor) Avrupa’nın lokomotifi olma rolünü teyit etmiştir. Durağan olan tüketim canlanmıştır ve yatırımlar tekrar başlamıştır. İflasların sayısındaki ve maliyetindeki düşüşün de (son bir yıllık dönemde sırasıyla yüzde -8 ve yüzde -30) gösterdiği gibi ekonomideki aktörlerin ekonomiye olan güveni yüksektir. Avusturya’daki şirketler düşük kredi maliyetinden ve Almanya, ABD ve Avrupa’daki toparlanmadan yararlanmaktadır ve nakit açısından zengin durumdadır. 2013 yılındaki Alpine Bau iflası dışında, ülkedeki şirket iflasları birkaç aydır düşmektedir.

 

İngiltere’nin değerlendirme notu A2’ye yükseltilmiştir. Ülkenin 2014 yılı için yüzde 2,7 olarak tahmin edilen büyümesi, ABD kadar dinamik olabilir ve Almanya'yı (yüzde 2) aşabilir. İşsizlikteki düşüş tüketimdeki artışı desteklemektedir. Güçlü şirket yatırımları ile birlikte, İngiltere’deki büyüme artık daha sağlıklı hale gelmiştir ve bu yatırımlar 2014 ve 2015 yıllarında ekonomik faaliyetin ana itici güçleri olacaktır. Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası emlak çılgınlığını dizginlemek ve KOBİ’lerin finansmana erişimini arttırmak için önlemler almıştır. Son olarak, dinamik yenilikçiliğin ve ilaç, otomotiv, havacılık ve savunma sektörlerinin ihracat başarısının teyit ettiği gibi, İngiltere sanayisi canlanma işaretleri göstermektedir.

 

Avrupa’nın krizden en çok etkilenen bir başka ekonomisinde de olumlu bir değişim gözlenmektedir: Değerlendirme notu B olan İspanya olumlu izleme listesine dahil edilmiştir. İspanya’da toparlanma hız kazanmaktadır ve 2014 yılı için yüzde 1,2 ve 2015 yılı için de yüzde 1,7’lik bir büyüme öngörülmektedir. Azalan işgücü maliyetlerinin olumlu etkisi ile ihracat artmaktadır ve özellikle yükselen ekonomiler için dinamik bir performans sergilemektedir. Özel sektörün yüksek borç seviyesine rağmen, şirketler tarafında kaldıraçlı olarak alınan riskler azaltılmaya devam etmektedir. Finansal durumda değinilmesi gereken bir başka iyileşme de marjların yeniden belirlenmesi (2013 yılında yüzde 45) ve nakit akışıdır. (yüzde 100’ün üzerinde) Yüksek işsizlik oranları ve hanehalkı borç düzeyleri önemli kırılganlıklar sunmaktadır. Bununla birlikte, çarpıcı ihracat performansının ardından iç talepteki yükselme işaretleri inkar edilemeyecek olumlu bir gelişmedir.

 

Letonya, Rusya ve Ukrayna’daki jeopolitik durumun etkilerini en ağır şekilde yaşayan ülkelerden birisidir

Olumlu izlemedeki B değerlendirme notunu kaybeden Letonya, gazarzı bakımından Rusya’ya olan bağımlılığının olumsuz etkilerini yaşamaktadır. Ukrayna etrafında yaşanan jeopolitik gerilimlerin Doğu Avrupalı oyuncuların güvenini etkilemesi muhtemeldir ve Rus gazına olan bağımlılığı ülkenin olumlu izleme listemizden çıkarılmasını açıklamaktadır.

 

Kenya, Ruanda, Nijerya ve Sri Lanka: Yüksek potansiyel

Yükselen ülkeler yüksek büyüme oranlarını sürdürecektir (2014 yılında yüzde 4,4 ve 2015 yılında yüzde 4,7). Bu ülkeler genişleyen orta sınıftan ve özellikle ihracatları yoluyla iyileşen ileri ekonomilerin büyüme beklentilerinden yararlanmaktadırlar. Bununla birlikte, yurt içi arz kısıtları ile siyasi ve sosyal riskler yükselen ekonomilerin dinamizmini sınırlayacaktır.

 

Öte yandan, diğer umut vaat eden yükselen ekonomiler bu zayıflıklardan etkilenmemekte veya çok az etkilenmektedir. Genel anlamda zorlu iş ortamına rağmen, büyüme potansiyeli bazı Afrika ve Asya ülkelerinde özellikle yüksektir .

 

Bu bulgular ışığında Coface Kenya (B), Nijerya (C) ve Ruanda’nın (C) değerlendirme notlarını bir kademe yükseltmiştir. Sri Lanka’da ise gelirlerdeki ve yurt dışındaki işçilerinin döviz transferlerindeki keskin yükseliş tüketimde artışa neden olmaktadır. Böylece canlı büyümeden yararlanabilmektedir. (Coface tarafından 2014 yılı için yüzde 7 ve 2015 yılı için yüzde 6,5 olarak tahmin edilmektedir)

 

Sri Lanka ve Kenya, Coface’ın umut vaat eden yükselen ekonomiler olarak tespit ettiği 10 ülke arasında yer almaktadır.

 

EK
Coface Ülke Riski Değerlendirmesi kısa vadeli ticari işlemler bağlamında bir ülkedeki şirketlerin ortalama temerrüt risklerini ölçmektedir. Değerlendirme de devlet borçları dikkate alınmamaktadır. Değerlendirmenin oluşturulmasında, Coface ülkelere ilişkin ekonomik, siyasi ve finansal görünümleri, Coface’ın ödeme deneyimleri ve ülkelerdeki iş ortamları ile ilgili tespitlerini bir araya getirmektedir. Ülke riski ve iş ortamı değerlendirmeleri 7 basamaklı bir ölçeğe dayalı olarak yapılmaktadır: A1, A2, A3, A4, B, C ve D. Bu notlar izleme kategorileri ile de birleştirilebilmektedir.

Bu basın bültenini indir : COFACE BATI AVRUPA’DAKİ VE “YENİ” YÜKSELEN EKONOMİLERDEKI ... (324,24 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst