HABERLER & YAYINLAR
21.06.2015
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Coface Ülke Riskleri Güncellendi

Üç ayda bir güncellenen ülke risk değerlendirmeleri kapsamında Çin’in notu düşürüldü. Petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenen ekonomiler negatif takibe alındı.

 

Coface’ın 2015 büyüme tahminlerini % 4 olarak revize ettiği pek çok gelişmekte olan ülke, petrol fiyatlarındaki düşüşten dolayı ağır bir darbe ile karşı karşıya. (Mart 2015’deki tahmin %4.2) Bununla birlikte gelişmiş ülkeler Euro bölgesindeki hafif toparlanmadan yararlanmakta (2015 büyüme tahmini %1.5).

 

Avrasya’da ekonomik toparlanma devam ediyor

 

Çek Cumhuriyeti, Portekiz ve Vietnam Ocak 2015’de pozitif takibe alındı. Bu ülkelerde ilerleme devam etmekte ve ekonomilerini tüketici harcamaları ile tetiklemektedir.

 

  • Çek Cumhuriyeti Batı Avrupa’daki ekonomik toparlanmadan yararlanmaktadır. (özellikle de Avrupa otomotiv piyasası) ve notu A3’e yükseltilmiştir.
  • Tatmin edici düzeydeki ödeme deneyimi sayesinde Coface Portekiz’in notunu A4’e yükseltmiştir ve özellikle de ihracat yapan şirketler arasında pozitif bir kurumsal ilerlemenin sürdüğünü teyit etmektedir.
  • Notu B’ye yükseltilen Vietnam’da düşük enflasyon ve tüketici güveninin artması nedeniyle özel tüketimde bir artış görülmektedir. Dış risk azaltılmıştır, ülke cari fazla vermektedir ve döviz rezervleri artmaktadır.

Kanada, Cezayir ve Gabon düşük petrol fiyatlarının etkilerinden zarar görmektedir

 

Hidrokarbon ihraç eden ülkeler petrol sektörüne bağımlı olmalarından dolayı zarar görmektedir:

 

  • Kanada'nın A1 ülke değerlendirme notu, petrol fiyatlarındaki azalmanın yatırımlar üzerindeki sonuçları, gayrimenkul sektöründe yoğunlaşan riskler ve 2015’in ilk çeyreğindeki negatif büyüme sebebiyle negatif takibe alınmıştır.

 

  • Cezayir'in A4 değerlendirmesi de negatif takibe alınmıştır. Petrol fiyatlarındaki düşüşün kamu hesapları ve ülkenin cari hesabına yönelik olumsuz bir etkisi olmuştur. Eğer fiyatlar toparlanmazsa, ülkedeki faaliyetlerin ağır işlemesi beklenmektedir.

 

  • Gabon'un B değerlendirmesi negatif takibe alınmıştır. Ülkenin petrole olan yüksek bağımlılığı sebebiyle 2015 yılında ekonomik faaliyetlerde %4 düzeyine doğru yavaşlama olması beklenmektedir (son yıllardaki ortalama % 5.4).

 

  • Tanzanya, para biriminin ABD Doları karşısında hızlı bir şekilde değer kaybetmesinden zarar görmektedir. Şilin’in değerinin düşmesi endişelere neden oluyor ve şirketler büyük ölçüde zarar görüyor. Ülkenin büyümesi yavaşlamaktadır ve diğer yandan kamu açığı derinleşmektedir. Coface B olan değerlendirmesini negatif takibe almıştır.

 

  • Son olarak,Madagaskar ekonomisi süregelen siyasi istikrarsızlıktan zarar görmektedir. C olan değerlendirmesi negatif takibe alınmıştır. 

 

Çin ekonomisindeki şirketlerin borç düzeyi bir endişe kaynağıdır.

 

Ocak 2015’de negatif takibe alınanÇin’in notu A4’e düşürülmüştür. Ülkedeki özel borç seviyesi artış göstermektedir, bunun temel nedeni şirketlerdir. 2008 yılındaki %130 oranı ile mukayese edildiğinde (IMF’ye göre) borç düzeyi 2014 yılında GSYİH’in %207’si kadardır. Bu düzey endişe verici olarak değerlendirilmektedir ve diğer gelişmekte olan ülkelerin seviyesinden çok daha fazladır. Bu bağlamda kırılgan sektörlerdeki şirketlerin borç ödeme kapasiteleri bu durumdan etkilenebilir. Altyapı harcamaları ile ilişkili olan çimento, kimyasal maddeler ve çelik segmentleri aşırı kapasite nedeniyle zayıflamıştır.

Bu basın bültenini indir : Coface Ülke Riskleri Güncellendi (79,28 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst