HABERLER & YAYINLAR
09.04.2015
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Düşen petrol fiyatlarının etkisi sebebiyle iki sektör değerlendirmesi güncellendi

Düşen petrol fiyatlarının etkisi sebebiyle iki sektör  değerlendirmesi güncellendi

Petrol fiyatlarında son zamanlarda yaşanan düşüş, dünya genelinde şirket kredi riskleri üzerinde zincirleme etki yarattı. Coface, analiz edilen 14 sektör arasından bir sektörü “kazanan” ve bir sektörü “kaybeden” olarak tanımladı ve ilgili sektör değerlendirmelerini yukarı ve aşağı yönlü
revize etti.

 

Kaybeden: Kuzey Amerika enerji sektörü arz ve talep arasındaki dengesizlikten etkilendi

 

2014 sonu itibariyle Kuzey Amerika’nın sektörel risk değerlendirmesindeki belirgin iyileşme sonrasında (3 sektör tekrar “düşük riskli” olarak sınıflandırılmıştı: Tekstil ve Hazır Giyim, Taşımacılık ve Kimyasallar) Coface, ham petrol fiyatlardaki düşüş karşısında enerji sektörünün risk notunu düşürüp “orta riskli” olarak belirledi.

 

Şist petrolü ve ham petrol üretimi artmaya devam ederken, arz fazlası sebebiyle fiyatlar 2014 yazından bu yana yarıya indi. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük petrol depolama tesisi olan Cushing’deki depolama tesisi Mart 2015 sonu itibariyle kapasitesinin yüzde 77’si ile doygunluk seviyesine ulaştı. Geleneksel olmayan petrol çıkarma maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle (varil başına ortalama 50 ile 70$ arasında) yatırımlar azalıyor ve petrol sektörü müteahhitleri bu durumdan olumsuz etkileniyorlar. Sektörde maliyetleri düşürmek ve sinerji sağlamak amacıyla işten çıkarmalar ile birleşmeler ve satın almalar gerçekleşiyor.

Coface ekonomisti Guillaume Baqué bu durumu şöyle açıklıyor: “Kuzey Amerika, birçok şist petrolü yatırım projesinin sürdürülebilirliğini zayıflatan petrol fiyatlarındaki düşüşten özellikle kötü etkilendi. Riskteki artış eş dağılımlı olmamakla birlikte, arama ve üretim faaliyetleri grubunda mı yoksa üretim sonrası faaliyetler grubunda mı olduğuna bağlı olarak sektörün tüm bileşenleri farklı düzeylerde de olsa bu durumdan etkileniyor, çünkü hem üreticiler hem de işletmeciler için kâr marjlarını ham petrol fiyatı belirliyor. Dolayısıyla, “büyük” şirketlerin kârlılığı düşerken bu durum alt yüklenicileri ile olan ilişkilerini de etkiliyor ve “büyük” şirketlerin yatırım getirilerinin düşmesi sebebiyle yatırımları kısmasından onlar da zarar görüyor.”

 

Kazanan: Avrupa kimya sektörü rekabet gücünü tekrar kazandı

Petrol fiyatlarındaki düşüşten gerçek anlamda en çok faydalanan sektör Avrupa kimya sektörü olmuştur. Düşen fiyatlar ABD kimya sektörü (“düşük riski”) ile olan rekabet gücü açığının kapatılmasına ve kâr marjlarının toparlanmasına yardımcı oluyor. Eurodaki değer kaybı da Avrupa’nın kimyasal ürün ihracatına yardımcı oluyor ve olumlu bir katkıda bulunuyor. Fransa’da sektörün performansı önemli ölçüde iyileşti,ihracat ve yurt içi satışlar 2014 yılında yüzde 1,9 artış gösterdi.

Coface, bu olumlu göstergeleri dikkate alarak Avrupa kimya sektörünün risk notunu yükseltti ve “orta riskli” olarak revize etti.

Devam etmekte olan bu trendden etkilenen ancak revizyona tabi tutulmayan başka sektörler de bulunuyor. Bu durum üretim maliyetleri düşen deniz taşımacılığı sektörü için özellikle geçerlidir. Ancak Çin’de devam eden ekonomik yavaşlama, talebi aşağı çektiğinden bu sektörün değerlendirme notunun yükseltilmesi için henüz erken görünüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşten potansiyel olarak faydalanan bir başka sektör de toparlanma süreci devam eden Avrupa otomotiv sektörüdür, yeni araç tescillerinin birkaç ay üst üste artması bu toparlanmayı teyit etmektedir.

Bu basın bültenini indir : Düşen petrol fiyatlarının etkisi sebebiyle iki sektör değerlend... (509,10 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst