HABERLER & YAYINLAR
11.06.2018
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Küresel metal sektörü: Fiyatların 2018 yılında artış göstermeye devam etmesi, 2019 yılında ise az miktarda düşüş kaydetmesi beklenmek...

Küresel metal sektörü
  • Metal sektöründeki fiyatlar artış eğilimindedir ve 2016 yılının ortalarından itibaren talep patlaması yaşanmaktadır
  • ABD ve Avrupa’da artan korumacılık ve Çin’in almış olduğu misilleme niteliğindeki tedbirler ticari güveni ve yatırımları etkilemiş, fakat henüz ekonomik büyümeyi engellememiştir
  • 2019 yılı sonuna kadar karmaşık trendler beklenmektedir; baz metal fiyatlarının artış göstermesi beklenirken, demirli metallerin fiyatları azalacaktır, zira aşırı kapasite ile mücadele edilmeye devam etmektedir

Metal piyasası iyimser fakat riskler hala yüksek düzeyde

Yüksek seviyelerdeki ekonomik büyüme, teknolojik gelişmelerin metallerin kullanımında ani bir yükselmeye neden olması ve tedarik kıtlığı ile eş zamanlı olarak, metal fiyatları 2016 yılının ortalarından itibaren sürekli olarak yükseliş kaydetmektedir. 2008 yılında yaşanan krizi takip eden dönemden bu yana, bu ölçekte bir talep artışı gözlenmemiştir. ABD Dolarının zayıf olmasıyla birlikte bu durum metal fiyatlarının artmasına yol açmış, alüminyum fiyatları yılın başından bugüne kadar % 37 oranında artış göstermiştir. Diğer yandan kobalt fiyatı dört misli yükselmiştir, bakır ve nikel fiyatları sırasıyla % 44 ve % 53 seviyesinde artmıştır ve 2016 yılının başındaki fiyatlarla mukayese edildiğinde çinko fiyatları iki katına çıkmıştır.
Pek çok segment açısından büyüme ve kârlılık yeniden sağlanmış olmakla birlikte, metal endüstrisi Coface’ın sektör değerlendirmesinde en riskli sektörler arasında yer almaktadır ve kredi risk seviyesi ‘yüksek’ olarak değerlendirilmektedir. Zayıf aktörler hala toptan satış faaliyetleriyle ilişkilidir ve büyük oyuncu olan müşterilerle asimetrik ilişkileri sürdürmeye çalışmaktadırlar.

2018 ve 2019’da karmaşık trendler

Siyasi müdahaleler ve jeopolitik sorunlar her zaman metal sektöründe değişkenlik ve fiyat artışlarına neden olan önemli faktörler olmuşlardır. ABD tarafından (örneğin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergileri) ve Avrupa Birliği tarafından (örneğin çelik ve demire yönelik anti-damping tarifeleri) son zamanlarda getirilen korumacı tedbirler şu ana kadar Çinli metal üreticileri üzerinde yumuşak düzeyde etkiye neden olmuştur, zira metal üreticileri üretimlerini bu piyasalardan başka piyasalara kaydırmıştır ve iç pazara yönelmişlerdir. Çin’in ABD’nin çelik borular, uçaklar ve araçlara yönelik olarak almış olduğu tedbirlere karşı Çin’in misilleme olarak uyguladığı tariflerin otomotiv endüstrisi üzerinde büyük bir etkiye sebep olması olası değildir. Şu ana kadar ekonomik büyümeyi engelleyememiştir ve ABD’nin ve Çin’in Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının % 1’den daha azı tehlike altındadır, fakat olası bir ticaret savaşı kesinlikle şirketlerin kredi risklerini etkileyecektir. Coface 2018 yılında yatırım arzusunun ve ticari güvenin artan bu korumacılık uygulamalarından olumsuz bir şekilde etkileneceğini öngörmektedir.

Tüm sinyaller dünya ekonomisinin büyüme açısından zirve noktasına ulaştığını ve teorik açıdan bu durumun 2019 yılından itibaren fiyatlar üzerinde aşağıya dönük olarak baskı uygulamasının muhtemel olduğuna işaret etmektedir. Kısa vadede artan gerilimler fiyatların mutlak surette artmasına yol açacaktır. Bu durum; batarya ve elektronik parçalar açısından talep artışları ile desteklenen baz metaller için fayda sağlayacaktır. Aralık 2017 ila Aralık 2019 döneminde alüminyumun yalnızca % 2 oranında büyümesi beklenmektedir. Bakır % 2.4 seviyesinde aynı trendi sürdürecektir ve nikel ile çinkonun ise sırasıyla % 18 ve % 14 oranında artış göstermesi beklenmektedir. Bu durum batarya ve otomobil üreticileri gibi son kullanıcıları kıtlık veya yüksek fiyatlar nedeniyle başka materyaller bulmaya zorlayacaktır.

Aksine, çelik fiyatları aynı dönemde muhtemelen % 19 oranında azalma kaydedecektir, Çinli çelik üreticilerinin fiyatların düştüğü dönemlerde üretim için üst limit belirleme konusunda disiplinleri bulunmadığından aşırı kapasitenin artması beklenmektedir. Demirli metallere ilişkin bu temel fiyat senaryosu, şirket borçlarının genel anlamda yüksek düzeylerde olması ile desteklenmektedir. Net borç oranları; özellikle de sektörün çoğunlukla büyük devlet işletmelerinin hakimiyeti altında olduğu Çin’de ve aynı zamanda şirketlerin çoğunun nakit akışları açısından potansiyel düzeltmelere çok daha fazla maruz kaldığı ABD’de (% 15) yüksek seviyededir.

Bu basın bültenini indir : Küresel metal sektörü: Fiyatların 2018 yılında artış gösterme... (322,74 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst