HABERLER & YAYINLAR
11.05.2016
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Macaristan’da özel tüketim artıyor ancak şirketler için zorluklar devam ediyor

Macaristan: Özel tüketim artıyor– ancak şirketler için zorluklar devam ediyor

 

Küresel olarak ekonomilerin zorluklar ile mücadele ettiği bir ortam düşünüldüğünde, Macaristan iyi bir performans göstermektedir. Orta hızda büyüyen bir ekonomiden faydalanmaya devam ediyor ve bu yıl yüzde 2,2 büyümesi bekleniyor. Bu olumlu performansta en belirleyici etken özel tüketimdir ve azalan işsizlik, harcanabilir gelirdeki artış, kamu refah programları ve döviz cinsinden ipotekli krediler ile ilgili sorunların çözülmesi özel tüketimi güçlendirmiştir. Özel tüketim, GSYH'ya katkıda bulunan önemli bir unsurdur Macaristan ekonomisi 2012 yılında geçirdiği resesyon sonrasında sağlam büyüme oranları kaydetmektedir. Bu genişlemede AB fonları önemli bir katkıda bulunmuştur ancak kesinlikle tek faktör değildir. Macaristan ekonomisinin ve ülkenin ana ticaret ortaklarının çoğunun perspektifleri iyileşmektedir. Coface tarafından bu yıl için tahmin edilen yüzde 2,2'lik büyüme oranı 2015 yılında kaydedilen yüzde 2,9'luk büyüme oranından daha düşük olmakla birlikte, bu temel olarak AB fonlarının daha yavaş absorbe edilmesinden kaynaklanacaktır. Ancak önümüzdeki yıldan itibaren tekrar hızlanması beklenmektedir. İşgücü piyasasında devam
eden iyileşmeler ve mali önlemler (kişisel vergi oranlarında ve KDV oranlarında yapılan indirimler gibi) ekonominin ardındaki ana itici güç olarak özel tüketimi desteklemektedir. Hanehalkları için, hem kamu sektörünün hem de özel sektörün işgücü talebi artmıştır. Hanehalkları ayrıca döviz cinsinden kullandırılan ipotekli kredilerin yerel kuradönüştürülmesinden de faydalanmıştır. Dinamik işgücü piyasası ve iyileşen tüketici güveni, tüketici harcamalarının artmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla, önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca hanehalkı tüketimi Macaristan ekonomisinin ardındaki ana itici güç olmaya devam edecektir

 

Coface Orta Avrupa Bölgesi Ekonomisti Grzegorz Sielewicz bu konuda şunları belirtiyor: ”Macaristan bu yıl daha yavaş bir büyüme oranı kaydedecek olmasına rağmen, yine de yüzde 2,2 gibi makul bir seviyeye ulaşması beklenmektedir. Özel tüketim güçlü olmakla birlikte, özel sektörün büyümeye katkısını sınırlamaya devam eden olumsuz iş ortamı ekonomik faaliyeti negatif yönde etkilemiştir.” Şirketler teşvik önlemlerine rağmen kaldıraç oranlarını düşürüyor Ülkenin aşırı yüksek kamu bütçesi ve borç seviyeleri hükümeti gelirleri arttırmaya yönelik önlemler uygulamaya itmiştir. Ülkenin bankaları, enerji ve telekomünikasyon şirketleri ve en büyük perakendecileri için ilave finansal yükler getiren çeşitli vergiler ve vergi benzeri yükümlülükler işletmeleri olumsuz etkilemektedir. Bütçe durumundaki iyileşmelere ve güçlenen büyümeye rağmen, ilave vergiler uygulamaya konulmuştur. Ülkenin düzenleyici ve yasal çerçevesinde yeni değişiklikler yapılması olasılığı belirsizliklere yol açmış ve şirketlerin yatırım yapma ve işlerini büyütme isteklerini kırmıştır. Macaristan Merkez Bankası, faiz oranlarının önemli ölçüde düşürülmesi ve KOBİ'lere yönelik düşük faizli kredi sağlayan ‘Büyüme için Finansman Programı’ gibi teşvik önlemlerini uygulamaya koymuştur. Ancak, tüm şirketler kaldıraç oranını düşürmeye devam etmiştir. KOBİ'lerin daha fazla borçlanmasını desteklemeye yönelik ilave önlemler ülkede ekonomik faaliyetin güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Büyük şirketler arasında ekonomik faaliyete ilişkin algılar, yeni vergi yükleri getirilmediği sürece iyileşmeler yaşanabileceğine işaret etmektedir.

Bu basın bültenini indir : Macaristan’da özel tüketim artıyor ancak şirketler için zorlukl... (326,55 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst