HABERLER & YAYINLAR
30.09.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Ödül ve Ceza (Havuç ve Sopa) Çin ekonomisinin önündeki zorluklar

Ödül ve Ceza (Havuç ve Sopa) Çin ekonomisinin önündeki zorluklar

Çin  Hükümeti  yıl  başından  bu  yana,  özellikle  ekonomi  yapısına  yönelik  ince ayarlar başta  olmak üzere çeşitli  öğeleri  uygulamaya yönelik  reform  çabalarına devam  ediyor.  İç  talepteki  durgunluğun,  gayrımenkul  piyasasındaki hareketsizliğin ve bazı sektörlerde kapasite fazlalığının devam etmesi nedeniyle, Çin’in  yüzde  7,5’lik  büyüme  hedefini  tutturması  olası  görünmüyor.  Coface, Çin’in  2014  yılı  GSYH  artışının  bu  politika  desteği  ile  yüzde  7,4’e  ulaşacağını tahmin ediyor.

 

 

 

Artan takipteki krediler ve finansman maliyetler

 

Alacak kalitesi olarak bakıldığında, bu yılın başlarında yayınlanan Çin kurumsal ödeme araştırması raporumuzdaki bulgular ile aynı doğrultuda olarak, Çin’de takipteki krediler (NPL) artmaktadır. 2014 yılının ilk yarısında takipteki kredilerin mutlak tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,7 artış göstermiştir. 2014 yılının ilk yarısında gözlenen makro eğilimler, Çin ekonomisine dair beklentilerimiz ile aynı doğrultudadır. Bir tarafta büyümenin istikrar kazandığını, diğer tarafta sanayi katılımcılarının (özellikle daha küçük şirketlerin) finansman maliyeti ve talep artışındaki yavaşlama sebebiyle giderek artan bir baskı ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz.

Asya-Pasifik Bölgesi Ekonomisti Rocky Tung konu ile ilgili olarak şunları belirtiyor: “Artan takipteki krediler kredilendirme kalitesi ile ilgili endişelere yol açarken, finansman maliyeti çeşitli sektörler ve kredi olanaklarına erişimi olmayan küçük şirketler için bir kaygı kaynağı olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla, enflasyon oranı sıkı bir şekilde kontrol altında iken yapılacak geniş tabanlı bir faiz indirimi şirketlerin finansman baskılarının hafifletilmesine ve büyümenin hükümetin yüzde 7,5’lik hedefine yaklaştırılmasına yardımcı olabilir.”

 

Gayrımenkul piyasasındaki hareketsizlik ve kapasite fazlası sorunları 

 

2014 yılının ilk yarısında Çin ekonomisinin sönük sektörlerinden birisi, önemli karşı dalgaların yaşandığı gayrımenkul sektörü olmuştur ve sektörün ikinci yarıda bu durumu kayda değer bir şekilde tersine çevirmesi beklenmemektedir. Rocky Tung gayrımenkul sektörü ile olarak şunları kaydediyor: “Gayrımenkul şirketlerinin borç düzeyi ve fiyat baskısı giderek daha fazla kaygı verici hale geliyor ve sindirilmesi gereken yüksek düzeydeki gayrımenkul stoku da göz önüne alındığında sektörün yakın vade için kasvetli görünümü devam ediyor.”

Bununla birlikte, gayrımenkul sektörü Çin ekonomisinde büyük bir öneme sahiptir ve sektörde bir çöküşün önlenmesi gerekmektedir. Orta vadedeki talep için hükümetin yatırım hacmi yerine daha yüksek kalite üzerinde odaklanacak olan şehirleşme planı belirleyici olmaya devam edecektir.

 

Kapasite fazlası sorunları metal sanayiini kısıtlamaya devam etmektedir ve normalden düşük seviyelerdeki talep artışı kârlılığı daha da düşürmektedir. Kömürün alternatif yakıt olarak kullanıldığı enerji sektörü de, genel ekonomik ivmenin yavaşlaması ile birlikte daha düşük bir talep artışı yaşamaktadır. Fiyatlar üzerindeki baskının, kârlılığa zarar vermesi ve finansal güçlükler getirmesi sebebiyle önümüzdeki dönemde risk düzeyinde bir artışa yol açması beklenmektedir. Yıl başında iyimserliğin hakim olduğu ahşap-kağıt sektörü nihai talepteki yumuşak artış sebebiyle zayıf fiyat eğilimleri sergilemiştir. Ancak hükümetin sektör konsolidasyonu ve üretim eliminasyonu konularındaki kararlılığının devam etmesi ile birlikte, arz-talep dinamikleri 2015 yılında ve sonrasında iyileşebilir.

 

china-baro

 

Tüketici malları piyasasında yavaş büyüme

 

Benzer şekilde, Çin’deki tüketici sektörü için de orta vadeli görünüm parlaktır, ancak yakın vadedeki bazı zorlukları akılda tutmak gerekmektedir. Büyüyen orta sınıfa, çalışma çağındaki nüfus artışına, yükselen yaşam standartlarına ve gelişen perakende kanallarına dayalı olarak, Çin’deki tüketici piyasası orta vadede ekonomik büyümenin itici güçlerinden birisi olarak ivme kazanmaya devam edecektir. Ancak, Çin’de ekonomik büyümenin yavaşladığı yönündeki görüşümüz doğrultusunda, yolsuzlukla mücadele programı ile birlikte, zayıflayan gelir artış oranı yakın vadede piyasanın potansiyelini sınırlayabilir

 

Çeşitli reform çabaları devam etmekle birlikte, büyüme kesinlikle unutulmamaktadır. Bu yıl büyüme hızının durgunluğuna ilişkin çok sayıdaki işaret göz önüne alındığında, hükümetin ekonomik büyümeyi devam ettirmek için daha güçlü teşvik edici önlemler uygulamaya koyabileceğine inanılmaktadır. Daha spesifik olarak, hedefli teşviklerin sürdürülmesi beklenmektedir. Ayrıca, olası bir faiz indirimi finansman maliyetini doğrudan düşürecek ve tüketimi canlandıracaktır. Öte yandan, Çin Halk Bankası’nın bu gevşeyen parasal durumun getireceği potansiyel kredi riskini dengelemesi gerekecektir.

 

Bu basın bültenini indir : Ödül ve Ceza (Havuç ve Sopa) Çin ekonomisinin önündeki zorluklar (427,61 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst