HABERLER & YAYINLAR
25.12.2014
ÜLKE RİSKLERİ VE EKONOMİL ÇALIŞMALAR

Şirket İflaslarında Azalma

Şirket İflaslarında Azalma

Şirket İflaslarında Sınırlı Azalma

 

Ekim sonu itibariyle son 12 aylık dönemde şirket iflaslarının sayısı 63.002 olarak gerçekleşti. Coface söz konusu dönemde iflaslarda %0,9’luk bir azalma kaydetti. Tarihsel olarak felaketlerin vurduğu bir ay olarak bilinen Ekim ayında 2010 yılından bu yana bu kadar düşük düzeyde bir iflas rakamı görülmemişti. Hanehalkı tüketiminin direnci ve belirli sektörlerdeki yeniden yapılanma, halen kırılganlığın yaşandığı bu hafif yukarı yönlü eğilimi desteklemiştir. Bununla birlikte Coface temerrüde düşen şirketlerin türünde belirli bir değişikliğe dikkat çekiyor. 2015 yılında Fransa’da iflaslarda sınırlı da olsa bir düşüş yaşanması bekleniyor.

 

Ağustos 2013’ten bu yana şirket iflaslarında en düşük seviye kaydedildi

 

Bu hafif düşüşün birkaç sebebi bulunuyor. Son aylarda özel tüketim direnç göstermiş ve işsizlikteki artış devam etmesine rağmen 2014 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,6 yükselmiştir. Finansal olmayan şirketlere sağlanan kredilerde de hafif bir artış kaydedilmiş (Ekim sonu itibariyle yıllık bazda %+0,8) ve mal ve hizmet ihracatının hacmi istikrara kavuşmuştur (üçüncü çeyrekte %+2).

 

2012 yıl sonuna kadar şirket kuruluşlarında kaydedilen zayıflık da olası iflasların sayısının sınırlanmasına etkide bulunan faktörler arasında yer alıyor. (bir şirketin temerrüde düşme riskinin kuruluşunun birinci ve üçüncü yılı arasında daha yüksek olduğunu düşünüyoruz) Son olarak devam etmekte olan konsolidasyonlar yoluyla belirli sektörlerde yeniden yapılanma yaşanmıştır ve bu süreç de kırılgan şirketlerin sayısını sınırlayan bir etken olmuştur. Buna örnek olarak otomotiv ve taşımacılık sektörleri gösterilebilir.

 

Sektörler arasında eşitsizlikler mevcut ancak kırılganlığa doğru bir eğilim var

 

Ekim 2014 sonu itibariyle inşaat sektöründeki şirket iflaslarında yüzde 0,8’lik bir düşüş kaydedilmiştir. Ancak, bu iyileşme ilgili maliyetlerdeki yüzde 51 gibi yüksek bir artışı gizlemektedir. (temerrüde düşen şirketlerin biriken ticari alacakları) Sektör “ikincil” işlere yönelik hanehalkı harcamalarındaki azalmadan ve yatırım konusundaki aşırı ihtiyatlılıktan etkilenmektedir. 

 

Gıda işleme sektörü şirket iflaslarında endişe verici artış kaydetmiştir.

 

Coface ekonomisti Guillaume Baqué bu konuda şu yorumda bulunuyor: "Distribütörler arasında artan rekabet distribütörlerin fiyatları düşürmelerine yol açmıştır. Dolayısıyla üreticilerin ayakta kalabilmeleri için kâr marjlarını düşürmeleri gerekmiş ve bundan en fazla etkilenenler değer zincirinin yukarılarında yer alan şirketler olmuştur. Bu sebeple gıda işleme sektöründeki iflaslar Ekim ayı itibariyle bir yıllık dönemde %2,7 artış kaydetti."

 

Hanehalkı harcamalarındaki aşırı ihtiyatlılık, bireylere hizmet veren şirketlerin durumunu olumsuz etkiliyor. Sektördeki iflaslar Ekim 2014 sonu itibariyle yüzde 1,1 artış kaydetti. Öte yandan son birkaç ayda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, kimya sektörünü olumlu etkiledi ve sektördeki iflas sayısında en büyük düşüşlerden birisi kaydedildi. (%-9,2)

 

Temerrüde düşen şirketlerin yeni özellikleri dikkat çekiyor

 

Coface temerrüde düşen şirketlerin yaşının 2009 yılının başından bu yana arttığına dikkat çekiyor. Temerrüde düşen şirketlerin ortalama yaşı 2009 sonu itibariyle 7 yıl ile en düşük seviyesindeyken Ekim 2014 itibariyle 8 yıl 7 ay olarak tespit edilmiştir.

 

Guillaume Baqué bunu şöyle açıklıyor: "Ekonomik ve finansal krizler olgun şirketlerin kırılganlıklarını ortaya çıkarıyor. Daha yaşlı şirketler için ekonomide normal seyreden bir büyüme hızı, bu şirketlerin bazılarının geçmişteki hakimiyetlerine dayalı olarak ayakta kalmalarını sağlayabiliyor. Böylece bu şirketler yenilikçiliğe, işlerini geliştirmeye veya müşteri portföylerindeki yoğunlaşmaları azaltmaya yatkın olmuyorlar. Dolayısıyla olası bir kriz sırasında oldukça kırılgan hale geliyorlar."

 

Öte yandan şirket iflaslarının yüzde 92’sini mikro işletmeler oluşturmasına rağmen orta ve büyük ölçekli şirketler de oldukça etkilenmişlerdir.

 

Guillaume Baqué bu konuda şu tespitte bulunuyor: "Son iki ayda temerrüde düşen orta ve büyük ölçekli şirketlerin 28’i, 2014 yılının en büyük 100 iflası içinde yer alıyor. 2013 yılının aynı döneminde bu rakam 12 idi."

 

2014 ve 2015 için ılımlı bir ekonomik ortam

  • Coface, 2014 yılında Fransa’da yüzde 0,4’lük bir ekonomik büyüme bekliyor. Son iki ayda iş ortamındaki iyileşme ile birlikte finansal olmayan şirketlere sağlanan kredilerin düzeyinde de bir ilerleme yaşandı. Ayrıca 2012 ile 2013 arasında yeni kurulan şirketlerin oranının düşük düzeyde olması sebebiyle Coface şirket iflaslarının sayısının 62.800’e düşmesini bekliyor. (yani 2013 yılına göre yüzde -1,2’lik bir düşüş)

 

  • 2015 yılında yüzde 0,8’lik bir GSYH artışı ile daha olumlu bir ekonomik ortam beklentisine rağmen 2014 yılında yeni kurulan şirket sayısının yüksek olması (Aralık 2012’den Ekim 2014’e kadar yüzde +9,8) ve emlak sektöründe ekonomik ortam göstergelerindeki olumsuz seyrin devam etmesi (iflasların %32,5’si) sebebiyle Coface 2015 yılı için 62.500 şirket iflası gerçekleşeceğini bir başka deyişle 2014 yılına göre yüzde 0,5’lik hafif bir daralma yaşanacağını tahmin ediyor. 
Bu basın bültenini indir : Şirket İflaslarında Azalma (100,35 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst