HABERLER & YAYINLAR
12.06.2017
KURUMSAL HABERLER

Brexit: Bazı şoklara rağmen İngiltere işletmeler için cazip olmaya devam edecektir

  • İşletmeler referandumdan bu yana dayanıklılıklarını ispat ettiler, ancak yatırımlarda azalma görülmeye başlıyor
  • Büyümedeki düşüş (2017 yılında yüzde 1,4 ve 2018 yılında yüzde 1,2) işletme iflaslarının sayısında sırasıyla yüzde 8,7 ve yüzde 8,1’lik artışa yol açacaktır
  • AB ile olan göç akışlarındaki azalmanın İngiltere’nin büyüme performansı üzerinde olumsuz bir etki yaratması bekleniyor; “yumuşak” Brexit için 0.3 puan ve “sert” Brexit için 0.6 puan
  • İşletmeler cazibe kaybedebilirler, ancak ülke halen yatırımcıların gözünde önemli avantajlar sunmaya devam edecektir

İngiltere ekonomisinin dayanıklılığına karşın, işletmeler arasında bir “bekle ve gör” tutumu gelişecek ve müzakere aşamasında yoğunlaşacaktır.

Bu basın bültenini indir : Brexit: Bazı şoklara rağmen İngiltere işletmeler için cazip olma... (280,15 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst