HABERLER & YAYINLAR
31.03.2017
EKONOMİ YAYINLARI

Çin’deki şirketler arasında gerçekleştirilen ödeme anketi: Şeytan ayrıntıda gizlidir

Çin’deki şirketler arasında gerçekleştirilen ödeme anketi: Şeytan ayrıntıda gizlidir

2016 yılında Çin’deki vadelendirme uygulamaları daha önceki yıllara göre farklılık göstermiştir. Vadeli satış olanağı  sunan şirket sayısı azalırken, ortalama vade koşullarında iyileşme kaydedilmiştir. Bu eğilim Çin’de vade kontrollerinde seçici bir gevşemeye işaret etmektedir.     

Vadesi geçmiş alacakların ödenmeme risklerinde kayda değer bir iyileşme görülmektedir; ankete katılan şirketlerin sadece yüzde 68’i 2016 yılında vadesi geçmiş ödenme sorunu yaşamıştır (daha önceki beş yılın ortalaması yüzde 80 idi) ve vadesi geçmiş alacak tutarının arttığını bildiren katılımcı şirket sayısı da azalmıştır. Öte yandan, vadesi uzun olan geçmiş alacaklar ile ilgili durum alarm verici bir seviyeye ulaşmıştır; bu durumdaki şirketlerin yüzde 35,7’sinin aşırı uzun (180 günden fazla) vadesi geçmiş alacakları yıllık cirolarının yüzde 2’sini    aşmaktadır.

Vadesi uzun olan geçmiş alacak sorunundaki kötüleşmeye ve sürekli olarak değişen piyasa koşullarına karşın, ankete katılan her 10 şirketten sadece yaklaşık 4’ü ödenmeme risklerini azaltmak için alacak yönetimi araçları kullanmaktadır. Bu tablo Çin’de risk yönetimi alanında daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Bu yayını indir : Çin’deki şirketler arasında gerçekleştirilen ödeme anketi: Şe... (1,60 MB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst